Regulamin konkursu "Planszowa Gra Wojenna Roku"

Forum konkursu na najlepszą planszową grę wojenną organizowanego przez Forum Strategie.
Zablokowany
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 36798
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 305 times
Been thanked: 197 times
Kontakt:

Regulamin konkursu "Planszowa Gra Wojenna Roku"

Post autor: Raleen » poniedziałek, 15 lutego 2010, 13:18

Regulamin konkursu "Planszowa Gra Wojenna Roku"

1. Konkurs "Planszowa Gra Wojenna Roku" jest wspólną inicjatywą Forum Strategie (www.strategie.net.pl), zwanego dalej „Forum”, oraz portalu Poltergeist (www.polter.pl), zwanego dalej „Portalem”, będących organizatorami konkursu.
2. Celem konkursu jest promowanie dobrych gier wojennych, zarówno polskich jak i zagranicznych, oraz wspieranie rozwoju rynku planszowych gier wojennych w Polsce.
3. Gra, która zwycięży w konkursie, otrzymuje tytuł "Planszowej Gry Wojennej Roku 20XX", gdzie w miejsce "20XX" podawany jest właściwy rok.
4. Zwycięzca konkursu ustalany jest w głosowaniu powszechnym, przeprowadzanym z wykorzystaniem internetu, w którym mogą brać udział wszyscy. Każdy głosujący może oddać jeden głos, wskazując nie więcej niż trzy gry, przy czym pierwsza spośród gier, na które głosował, otrzymuje 3 punkty, druga – 2 punkty, zaś trzecia – 1 punkt. Zwycięzcą konkursu zostaje ta spośród gier, która uzyska najwięcej punktów.
5. W konkursie mogą brać udział wszystkie ogólnodostępne gry wojenne wydane w roku, za który przyznawana jest nagroda. Jako rok, za który przyznawana jest nagroda, rozumiany jest rok kalendarzowy.
6. Ocena czy gra spełnia warunki dopuszczające ją do udziału w konkursie, w szczególności dotyczące tego czy jest grą wojenną, należą do Kapituły konkursu. Kapituła podejmuje decyzje kierując się dotychczasową praktyką, wypracowaną podczas wcześniejszych edycji konkursu.
7. Niezależnie od tytułu "Planszowa Gra Wojenna Roku", Kapituła może przyznać dowolnej spośród gier zakwalifikowanych do konkursu wyróżnienie. Pełna nazwa wyróżnienia brzmi "Wyróżniona Planszowa Gra Wojenna Roku 20XX", gdzie w miejsce "20XX" podawany jest właściwy rok.
8. Kapituła przyznaje wyróżnienie większością 5/7 głosów.
9. Kapituła ma obowiązek uzasadnić swoją decyzję o przyznaniu wyróżnienia.
10. W jednej edycji konkursu mogą być przyznane nie więcej niż dwa wyróżnienia.
11. Procedura konkursu.
Terminy poszczególnych etapów konkursu podawane są przy jego rozpoczęciu. W razie potrzeby, w szczególności w przypadku wystąpienia problemów technicznych dotyczących Forum lub Portalu, organizatorzy mogą wydłużyć terminy konkursowe.
I Etap – Zgłaszanie gier do konkursu.
Etap ten trwa maksymalnie 2 tygodnie. W tym etapie każdy, zarówno użytkownicy Forum, jak i osoby niebędące jego użytkownikami, może zgłaszać gry do konkursu. W zgłoszeniu należy podać pełny tytuł gry oraz jej wydawcę. Każdy możne zgłosić dowolną liczbę gier. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: gra-roku@portal.strategie.net.pl Za zgłoszone do konkursu uznawane są również tytuły gier wpisane w stosownym wątku służącym do zgłaszania gier do aktualnie odbywającej się edycji konkursu, znajdującym się na Forum w dziale "Planszowa Gra Wojenna Roku".
II Etap – Ustalanie przez Kapitułę alfabetycznej listy gier zakwalifikowanych do konkursu.
Etap ten trwa maksymalnie 1 tydzień. W tym etapie Kapituła ocenia czy poszczególne zgłoszone do konkursu gry spełniają wymogi przewidziane regulaminem. Etap kończy ogłoszenie alfabetycznej listy gier zakwalifikowanych do konkursu wraz z zamieszczeniem na Portalu Strategie (portal.strategie.net.pl) formularza w formie ankiety, za pomocą którego przeprowadzone zostanie głosowanie.
III Etap – Głosowanie.
Etap ten trwa co najmniej 2 tygodnie. W tym czasie odbywa się głosowanie. Głosuje się za pomocą ogólnodostępnego formularza zamieszczonego na Portalu Strategie (portal.strategie.net.pl) poprzez zaznaczenie maksymalnie trzech opcji w ankiecie, którym przyznaje się odpowiednio 3, 2 oraz 1 punkt.
IV Etap – Liczenie głosów i ogłoszenie zwycięzcy przez Kapitułę.
Etap ten trwa maksymalnie 1 tydzień. Organizatorzy wraz z przewodniczącym Kapituły bądź innym członkiem wyznaczonym przez Kapitułę dokonują zliczenia głosów oddanych w konkursie, po czym przewodniczący Kapituły ogłasza zwycięzcę. Na tym etapie rozstrzygane jest też ewentualne przyznanie wyróżnienia (wyróżnień).
12. Kapituła wybierana jest przez głównego administratora Forum oraz przedstawiciela Portalu i składa się z 7 osób.
13. Wybór członków Kapituły następuje przed rozpoczęciem I Etapu konkursu.
14. Ostateczne decyzje w zakresie wyboru członków Kapituły należą do głównego administratora Forum.
15. Po powołaniu, najpóźniej dzień przed zakończeniem I Etapu konkursu, Kapituła dokonuje wyboru przewodniczącego, który będzie kierował jej pracami, dbając o zgodny z regulaminem przebieg konkursu, w szczególności o dotrzymanie przyjętych terminów zakończenia poszczególnych jego etapów, oraz wykonywał inne czynności przewidziane w niniejszym regulaminie.
16. W razie niewybrania przewodniczącego przez Kapitułę najpóźniej na dzień przed zakończeniem I Etapu, jego wyboru dokonują organizatorzy.
17. Wydawca gry, która zwyciężyła w konkursie, ma prawo wykorzystywać tytuł oraz jego logo w swoich materiałach związanych z grą. Wydawca gry, która uzyskała wyróżnienie, ma prawo wykorzystywać je oraz jego logo w swoich materiałach związanych z grą.
18. Ostateczna i zarazem wiążąca wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
19. Decyzje dotyczące wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym regulaminie podejmują organizatorzy, kierując się dotychczasową praktyką, wypracowaną podczas wcześniejszych edycji konkursu.
20. W razie potrzeby, w przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu z jednym z organizatorów, decyzje będące w myśl regulaminu w kompetencjach organizatorów drugi z nich może podejmować samodzielnie, informując o tym Kapitułę.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Zablokowany

Wróć do „Planszowa Gra Wojenna Roku”