Mail zbiorowy do autorów w sprawie zmiany w zasadach

Forum systemu bitewnego "Operation: World War II".

Postby DT » Wednesday, 11 June 2008, 04:15

[center]No to na Germańca[/center]

jako pierwsze omówię plutony z Afryki:

MEDIUM TANK PLATOON (STANDARD)
Consisting of one of the following choices:
• 1-5 Panzer III (only one unit per army; 1941-1943)
• 1-5 Panzer IV (only one unit per army; African Front 1942-1943)
pluton czołgów PzKpfw IV powinien liczyc 4 wozy
Training: 3+

1-5 Sdkfz 141 Panzer III Ausf G,H (Medium tank)
Pomimo iż był to w tym czasie czołg sredni to był na wyposażeniu kompanii lekkich; dane plutonu w oparciu o KStN 1171 z dn. 1.XI.1941
POINTS: 590 each (RP: 1)
Main weapon (turret): KwK38 50mm medium gun (L42) with coaxial Mg34 light machine-gun.
Secondary weapon (lower hull): Mg34 light machine-gun with support.
to uzbrojenie jest adekwatne dla również dla wersji E (przezbrojone) i późne serie F oraz wczesne serie J; natomiast z wersji G odpowiada to srodkowym i późnym seriom. Ponadto w skład wyposażenia czołgu wchodził pistolet maszynowy MP-40.
Crew: 4 men and 1 sergeant (leader), all armed with MP40 sub machine-guns.
Skład osobowy plutonu był następujący: 1 oficer (d-ca), 14 podoficerów i 10 żołnierzy; wszyscy uzbrojeni w pistolety (parabelum lub rzadziej walter), mogli oni z każdego czołgu zabrac pistolet maszynowy i km radiotelegrafisty
Duties: Commander, machine-gunner/radio operator,celowniczy, kierowca (wszyscy byli podoficerami, z wyjątkiem d-cy plutonu, który był oficerem) oraz radiotelegrafista i ładowniczy (byli szeregowymi)[/color]
Characteristics: Light armour, radio operator, weapon support.
wczesna wersja J miała mocniejszy pancerz czołowy: kadłub i wieża 50/30/30 wobec 30/30/30 w pozostałych wersjach
Variants:
• Ambush camouflage can be added for +30 points.
w Afryce były raczej jednobarwne
• One tank per platoon can become an HQ adding a long-range radio and replacing the sergeant with a lieutenant for +30 points.
W plutonie raczej obowiązkowe, bo ktos musi dowodzic..... ;D
• You can replace the light armour with soft skin for +70 points each (Ausf J).
Odnosnie pancerza patrz nizej
• You can replace the KwK38 50mm medium gun (L42) with a long barrelled KwK39 50mm medium gun (L60) for +50 points each (Sdkfz 141/1 Panzer III Ausf J).
to działo miały srodkowe i późne serie wersji J oraz oraz wersje L i M, miały one wzmocniony pancerz czołowy J (kadłub i wieża 50/30/30), L (kadłub i wieża 70/30/30 + często montowane ekrany/Schurzen) oraz M (kadłub 70/30/30 i wieża 50/30/30 + często montowane ekrany/Schurzen)
• You can replace the KwK38 50mm medium gun (L42) with a short barrelled KwK07 75mm medium gun (L24) and replace the light armour with soft skin for + 120 points each (1942-1943, Sdkfz 141/2 Ausf N).
Opancerzenie wersji N było takie samo jak wersji M
• An Mg34 light machine-gun with anti-aircraft support can be added for +70 points. Secondary weapon (upper hatch).
Additional duty for commander: Anti-aircraft machine-gunner (exposed).
• Vehicle smoke can be added for +50 points (optional rule).
brak możliwosci stworzenia czołgów z 37 mm działem [PzKpfw III Ausf E i wczesnych serii Ausf F i G], które początkowo tam wystepowały

1-5 Sdkfz 161 Panzer IV Ausf F (Medium tank)
w oparciu o etat KStN 1175 z dn. 1.XI.1941 powinien liczyc cztery czołgi PzKpfw IV Ausf F1 (spotykało się również wczesniejsze wersje: E i D)
POINTS: 710 each (RP: 1)
Main weapon (turret): KwK37 75mm medium gun (L24) with coaxial Mg34 light machine-gun.
Secondary weapon (hull): Mg34 light machine-gun with support.
W skład wyposażenia każdego z czołgów wchodził pistolet maszynowy MP-40
Crew: 4 men and 1 sergeant (leader), all armed with MP40 sub machine-guns.
Skład plutonu: 2 Oficerów (w tym d-ca plutonu i d-ca półplutonu), 10 podoficerów, 8 szeregowych, wszyscy uzbrojeni w pistolety, mogli oni z każdego czołgu zabrac pistolet maszynowy i km radiotelegrafisty.
Duties: Commander, machine-gunner/radio operator, gunner, assistant, driver.
według etatu byli to: dowódca czołgu (dwóch oficerów, i dwóch podoficerów), celowniczy, kierowca (wszyscy byli podoficerami) oraz radiotelegrafista i ładowniczy (byli szeregowymi)
Characteristics: Coaxial weapon, soft skin, short barrel (main weapon), radio operator, weapon support.
pancerz wersji F1 był następujący: Kadłub 50/40/40, wieża 50/30/30, we wczesniejszych wersjach był słabszy: E - kadłub 60/40/40, wieża 30/20/20 i D - kadłub 30/14.5/14.5, wieża 30/20/20
Variants:
• Ambush camouflage can be added for +30 points.
w Afryce były raczej jednobarwne
• One tank per platoon can become an HQ adding a long-range radio and replacing the sergeant with a lieutenant for +30 points.
pluton dzielił się na dwa półplutony, był wiec oprócz d-cy plutonu również d-ca półputonu
• An Mg34 light machine-gun with anti-aircraft support can be added for +70 points. Secondary weapon (upper hatch).
Additional duty for commander: Anti-aircraft machine-gunner (exposed).
• A lateral smoke launcher can be added for +80 points (optional rule).
• You can replace the KwK37 medium gun with a long barrelled KwK40 75mm medium gun (L48) and add medium armour for +200 points (Sdkfz 161/2 Ausf G, 1942-1943. Sdkfz 161/2 Ausf H, 1943-1945).
Wczesne serie wersji G miały pancerz: kadłub i wieża 50/30/30, natomiast srednie i późne serie wersji G oraz wersja H miały pancerz: Kadłub i wieża 80/30/30 (była też możliwosc montażu ekranów/Schurzen)
• You can replace the KwK37 medium gun with a long barrelled KwK40 75mm medium gun (L43) for +100 points (Sdkfz 161/1 Ausf F2, 1942-1943).
ta wersja miał pancerz taki sam jak F1: Kadłub 50/40/40, wieża 50/30/30

Options for the MEDIUM TANK PLATOON
For each complete tank platoon (1 HQ + 4 tanks) you can buy up to 10 options. For each tank purchased you can
to tylko dla PZKpfw III, bo jak pisałem pełny pluton PzKpfw IV miał 4 wozy, więc powinno byc max. 8 opcji
buy up to 2 options. Each option can be bought more than once up to the maximum amount allowed (max). For the cost of each option refer to the single items.
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Postby DT » Wednesday, 11 June 2008, 13:24

poniżej plutony czołgów srednich dla ETO

MEDIUM TANK PLATOON (STANDARD)
Consisting of one of the following choices:
• 1-5 Sdkfz 171 Panther (1944-1945)
Można to rozwiązac w ten sposób:
1-5 PzKpfw V Ausf A/D1 Panther (SdKfz 171) [1943]
1-5 PzKpfw V Ausf D2 Panther (SdKfz 171) [1944]
1-3 PzKpfw V Ausf D2/F/G Panther (SdKfz 171) [1945]

• 1-5 Sdkfz 161 Panzer IV (1943-1945)
Podobnie jest z PzKpfw IV, może tak:
1-5 PzKpfw IV Ausf G/H/J (SdKfz 161/2) [1943-1945]
1-3 PzKpfw IV Ausf G/H/J (SdKfz 161/2) [1945]

Training: 3+

1-5 Sdkfz 171 Panther (Medium Tank)
Według etatu KStN 1177 z dn. 1.XI.1943 oraz KStN 1177 (fG) z dn. 1.XI.1944
POINTS: 1,140 each (RP:1)
Main weapon (turret): KwK42 75mm medium gun (L70) with coaxial Mg34 light machine gun.
Secondary weapon (lower hull): Mg34 light machine gun with support.
w skład wyposażenia kazdego czołgu wchodził pistolet maszynowy MP-40
Crew: 4 men and 1 sergeant (leader), all armed with MP40 sub-machine guns.
skład plutonu według KStN 1177: 1 oficer (w III. i IV plutonie kompanii nie występował), 15 (w III i IV plutonie 16) podoficerów, 9 szeregowych
skład plutonu według KStN 1177 (fG): 1 oficer (w III. plutonie kompanii nie występował), 14 (w III plutonie 15) podoficerów, 10 szeregowych
Każdy z nich był uzbrojony w pistolet, poza tym była możliwoż zabrania z każdego czołgu km-u strzelca i etatowego MP-40

Duties: Commander, machine-gunner/radio operator, gunner, assistant, driver.
etat KStN 1177: dowódca wozu [podoficerowie (w plutonach I. i II d-ca plutonu był oficerem)], celowniczy, kierowca (podoficerowie), radiotelegrafista (jeden podoficer, reszta szeregowi), ładowniczy (szeregowi)
etat KStN 1177 (fG): dowódca wozu [podoficerowie (w plutonach I. i II d-ca plutonu był oficerem)], celowniczy (czterech podoficerów i jeden szeregowy), kierowca (podoficerowie), radiotelegrafista (jeden podoficer, reszta szeregowi), ładowniczy (szeregowi)

Characteristics: Coaxial weapon, extra-long barrel (main weapon), heavy armour, radio operator, weapon support.
wersja F miała silniejsze opancerzenie wieży: 120/60/60 wobec wersji D2: 100/45/45
Variants:
• Ambush camouflage can be added for +30 points.
• 1 tank per platoon can become an HQ by adding a long-range radio and replacing the sergeant with a lieutenant for +30
points.
• An Mg34 light machine gun with anti-aircraft weapon support can be added for +70 points. Secondary weapon (upper
hatch). Additional duty for the Commander: anti-aircraft machine-gunner (exposed).
• Schurzen can be added for +30 points.
• Nähverteidigungswaffe can be added for +100 points.
• Zimmerit can be added for +10 points.
w 1945 roku zmniejszono liczbę czołgów do 3, a skład załóg był następujący: dowódca wozu, celowniczy, kierowca (wszyscy podoficerowie), ładowniczy i radiotelegrafista (wszyscy szeregowi) w 1945 roku wyszkolenie było słabsze.

1-5 Sdkfz 161 Panzer IV (Medium Tank)
wszystkie uwagi dotyczące PzKpfw IV są takie same jak do Panther (te same etaty), parametry dla Ausf J są takie same jak dla Ausf H i można je znaleźc w plutonie "afrykańskim"
POINTS: 810 each (RP:1)
Main weapon (turret): KwK40 75mm medium gun (L48) with coaxial Mg34 light machine gun.
Secondary weapon (lower hull): Mg34 light machine gun with support.
Crew: 4 men and 1 sergeant (leader), all armed with MP40 sub-machine guns.
Duties: Commander, machine-gunner/radio operator, gunner, assistant, driver.
Characteristics: Coaxial weapon, soft skin, long barrel (main weapon), radio operator, weapon support.
Variants:
• Ambush camouflage can be added for +30 points.
• 1 tank per platoon can become an HQ by adding a long-range radio and replacing the sergeant with a lieutenant for +30
points.
• An Mg34 light machine gun with anti-aircraft weapon support can be added for +70 points. Secondary weapon (upper
hatch). Additional duty for the Commander: anti-aircraft machine-gunner (exposed).
• Schurzen can be added for +30 points.
• Nähverteidigungswaffe can be added for +100 points, only if the tank has also bought Schurzen.
• A lateral smoke-launcher can be added for +80 points (not available if you buy Nähverteidigungswaffe).
• You can remove the soft skin for +30 points.
• Medium armour can be added for +100 points.
• You can buy 1-3 improved shells for +50 points each.
tych pocisków (podkalibrowych) było chyba trochę więcej (5?) jak sprawdzę top dopiszę.

Options for the Medium tank platoon
For each full tank platoon (1 HQ + 4 tanks) you can buy up to 10 of the following options. For each tank bought you get2 options. Each option can be bought more than once up to the maximum amount allowed (max). For the cost of eachoption refer to the single items.
dla plutonów z 1945 roku tylko 6 opcji
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Postby DT » Wednesday, 11 June 2008, 18:09

tutaj jest przegląd jednostek ognia z niemieckich czołgów.....

http://www.strategie.net.pl/viewtopic.p ... 045#111045

Sowieci też używali pocisków podkalibrowych, ale jak na razie nie znalazłem materiałów na takich jak do niemieckich wozów..... kołacze ni się po głowie iż w T-34 były 3 "podkalibrówki", ale na ich użycie musiał wyrazic zgodę d-ca kompanii
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Postby AWu » Saturday, 14 June 2008, 15:55

no z kamuflarzem typu ambush to zaszaleli w afryce...

dla nieswiadomych
Image
User avatar
AWu
Censor
 
Posts: 18446
Joined: Monday, 16 October 2006, 13:40
Location: Warszawa

Postby Przemos19 » Saturday, 14 June 2008, 16:10

Ja jestem świadomy i wiem o co chodzi ;)
Aczkolwiek mam wrażenie że jednak o co innego im chodziło ;D
http://www.przemos85.blogspot.com/ - blog poświęcony OWW2 i wargamingowi

http://www.battlegroup.net.pl - strona poświęcona Operation World War 2 i wargamingowi
User avatar
Przemos19
General der Panzertruppen
 
Posts: 4927
Joined: Saturday, 10 June 2006, 22:46
Location: Zawiercie/Katowice

Postby DT » Saturday, 14 June 2008, 17:59

AWu wrote:no z kamuflarzem typu ambush to zaszaleli w afryce...


AWu sie czepiasz tfu....rców :> , przejrzałbys sobie listę poprawek do RKKA, to bys się za głowę złapał :rotfl: ta na każdym pojeździe możesz zrobic kamuflaż Ambush :wall:

A wracając do DAK-u:
Jedna strona z publikacji Wydawnictwa Militaria pt. "Afryka 1940-1941" pozwala nam przesledzic warianty niemieckich kamuflaży w początkowym okresie zmagań na Czarnym Lądzie i jeden z nich może przypominac Ambush (w tedy jeszcze nie było tego rodzaju kamuflażu w WH):

Po przetransportowaniu pojazdy DAK były standardowo...... szare (załącznik nr 1 sylwetka 2 od góry), czyli wojna ich zaskoczyła (zupełnie jak zima naszych drogowców :rotfl: ).....
wówczas zaczęła się totalna improwizacja (czyli Niemiec potrafi ;D ) dywizjon rozpoznaczy "pomalował" wiec swoje maszyny błotem (załącznik 1 sylwetka pierwsza od dołu).....
Wkrótce niemieckie kwatermistrzostwo wyfasowało trochę włoskiej farby w kolorze piaskowym i czym prędzej przemalowywano czołgi i inne rumaki... pospiech sprawił że na pojazdach przebijał gdzieniegdzie szary kolor tworząc cos na wzór Ambush'a (załącznik 1 sylwetka druga od dołu)...... taki pseudoambush mozna znaleźc również na PzKPfw IV (załącznik 2)
niektóre załogi pomalowały swoje czołgi w plamy kamuflażowe.... (załącznik 1 sylwetka pierwsza od góry).....
W tym niejscu mam uwagę do Przemosa --> PzKpfw I Ausf A jednak dotarły do Afryki.... :wall:

Od 1942 roku do Afryki docierały już wozy w kolorze piaskowym, chociaż czasami zdarzały się jeszcze wyjątki.... ;D

Pewnym wytchnieniem od koloru piasku były dopiero walki w Tunezji w 1943 roku, gdzie niektóre pojazdy otrzymały kamuflaż w kolorze.....zielonym :jupi:
Attachments

[The extension jpg has been deactivated and can no longer be displayed.]

[The extension jpg has been deactivated and can no longer be displayed.]

Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Postby Przemos19 » Saturday, 14 June 2008, 18:29

Spoko DT, nie ucz ojca dzieci robić z kamuflażem niemieckim ;)
Mam wrażenie że dodali tą opcje jako właśnie wszelkie zakamuflowania, a dla potrzeb mechaniki można zakupić tą opcję w celu uzyskania bonusów.
Ps - A doszly, ale B tez mam nadzieję? A w Tuneji to ze względu na tamtejszą trawę czy coś w tym stylu.
http://www.przemos85.blogspot.com/ - blog poświęcony OWW2 i wargamingowi

http://www.battlegroup.net.pl - strona poświęcona Operation World War 2 i wargamingowi
User avatar
Przemos19
General der Panzertruppen
 
Posts: 4927
Joined: Saturday, 10 June 2006, 22:46
Location: Zawiercie/Katowice

Postby DT » Saturday, 14 June 2008, 19:31

Ja to pisałem dla mojego nie doscigłego mistrza spamu... ;D :>
Ausf B chyba też były ale jeszcze pokopie dokładniej i sprawdzę....
a co do mechaniki gry kamuflaż Ambush to bardzo specyficzny rodzaj kamuflażu.... ale jak napisałes: nie ucz ojca dzieci robic.... ;D
A zieleń w Tunezji bo niektóre operowały w sród zieleni... ale nie wszystkie wozy zaraz pacykowano na zielono....
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Postby Przemos19 » Saturday, 14 June 2008, 20:57

Na pewno Tygrysy dostały zielony, i prawdopodobnie Panzer III które razem z nimi przybyły.
http://www.przemos85.blogspot.com/ - blog poświęcony OWW2 i wargamingowi

http://www.battlegroup.net.pl - strona poświęcona Operation World War 2 i wargamingowi
User avatar
Przemos19
General der Panzertruppen
 
Posts: 4927
Joined: Saturday, 10 June 2006, 22:46
Location: Zawiercie/Katowice

Postby DT » Sunday, 6 July 2008, 17:52

PLUTON CZOŁGÓW CIĘŻKICH (STANDARDOWY)
Składa się z jednego z jednego z następujących elementów:
• 1-4 Sdkfz 181 Tiger (1942-1945)
w latach 1942-1943 plutony liczyły 2 PzKpfw III Ausf N i 2-3 PzKpfw VI Ausf H1 Tiger (w kompanii dwa plutony miały 5 czołgów, a pozostałe dwa 4 czołgi)
w latach 1943-1944 plutony liczyły 2 PzKpfwIII Ausf N lub PzKpfw IV Ausf G oraz 2 PzKpfw VI Ausf H1/E Tiger
w latach 1944-1945 plutony liczyły 4 czołgi PzKpfw VI Ausf E Tiger

• 1-4 Sdkfz 182 Königstiger (1944-1945)
w latach 1944-1945 plutony liczyły po 4 czołgi PzKpfw VI Ausf B Königstiger
Trening: 2+

1-4 Sdkfz 181 Tiger (Czołg Ciężki)
color=blue]podaje tylko dla lat 1944-1945 według KStN 1176 (fG) z dn. 1.XI.1944, bo nie udało mi sie znaleźć KStN-ów na wczesniejsze lata[/color]
PUNKTY: 1480 każdy (OP:1)
Uzbrojenie podstawowe (wieża): ciężkie działo KwK36 88mm (L56) ze sprzężonym LKM Mg34. Uzbrojenie dodatkowe (dolny kadłub): LKM Mg34 z podparciem.
w sklad wyposażenia czołgu wchodził pistolet maszynowy MP-40
Załoga: 4 ludzi i 1 sierżant (dowódca), wszyscy uzbrojeni w PM MP40.
Funkcje: Dowódca, strzelec/radiooperator, działonowy, ładowniczy, kierowca.
Skład plutonu: dowódca plutonu (oficer), 3 dowódców wozu (podoficerowie), 4 działonowych/celowniczych (3 podoficerów i 1 szeregowy), 4 radiotelegrafistów/strzelców (1 podoficer i 3 szeregowych), 4 kierowców-mechaników (podoficerowie), 4 ładowniczych (szeregowi); wszyscy z wyjątkiem działonowych uzbrojeni w pistolety (walter?), z każdego czołgu można było zabrać etatowy pistolet maszynowy i karabin maszynowy strzlca/radiotelegrafisty
Charakterystyki: Sprzężone uzbrojenie, długa lufa (uzbrojenie podstawowe), ciężki pancerz, radiooperator, podparcie, wolna wieża.

Warianty:
• Kamuflaż ambush może być dodany za +30 punktów.
• 1 czołg na pluton może zostać HQ poprzez dodanie radia dalekiego zasięgu i zamianę sierżanta na porucznika za +30 punktów.
• LKM Mg34 z podparciem przeciwlotniczym może być dodany za +70 punktów. Uzbrojenie dodatkowe (górny właz). Dodatkowa funkcja dla dowódcy: strzelec przeciwlotniczy (odkryty).
• Nähverteidigungswaffe może być dodany za +100 punktów.
• Zimmerit może być dodany za +10 punktów.
• 1-3 ulepszone pociski mogą być kupione za +50 punków każdy
pociski podkalibrowe są tutaj:
http://www.strategie.net.pl/viewtopic.p ... 864#111864


1-4 Sdkfz 182 Königstiger (Czołg Ciężki)
PUNKTY: 1,780 każdy (OP:1)
Uzbrojenie podstawowe (wieża): ciężkie działo KwK43 88mm (L71) ze sprzężonym LKM Mg34. Uzbrojenie dodatkowe (dolny kadłub): LKM Mg34 z podparciem.
Załoga: 4 ludzi i 1 sierżant (dowódca), wszyscy uzbrojeni w PM MP40.
Funkcje: Dowódca, strzelec/radiooperator, działonowy, ładowniczy, kierowca.
Charakterystyki: Bardzo długa lufa (uzbrojenie podstawowe), bardzo ciężki pancerz, radiooperator, podparcie, wolna wieża.

Warianty:
• Kamuflaż ambush może być dodany za +30 punktów.
• 1 czołg na pluton może zostać HQ poprzez dodanie radia dalekiego zasięgu i zamianę sierżanta na porucznika za +30 punktów.
• LKM Mg34 z podparciem przeciwlotniczym może być dodany za +70 punktów. Uzbrojenie dodatkowe (górny właz). Dodatkowa funkcja dla dowódcy: strzelec przeciwlotniczy (odkryty).
• Nähverteidigungswaffe może być dodany za +100 punktów.
• Zimmerit może być dodany za +10 punktów.
• 1-3 ulepszone pociski mogą być kupione za +50 punków każdy
etat dla czołgów Konigstiger jest taki same, jedyne czym sie róznii to wozy bojowe.

Opcje dla Plutonu Czołgów Ciężkich
Na każdy pełny pluton czołgów (1 HQ + 3 czołgi) można kupić do 12 z następujących opcji. Na każdy zakupiony czołg przypadają 3 opcje. Każda opcja może być kupiona więcej niż raz, do maksymalnej podanej ilości (max). Koszt każdej opcji jest kosztem jednostkowym.

Opcje dla Plutonów Czołgów Średnich i Ciężkich
• Bateria Artylerii Zmotoryzowanej (max 2, liczy się jako 2 opcje).
• Bateria Artylerii Rakietowej (max 1, liczy się jako 2 opcje).
• Kolumna Volksturmu.
• Pancerny Pluton Rozpoznawczy (max 2).
• Pluton Czołgów Ciężkich (liczy się jako 2 opcje).
• Pluton Czołgów Średnich (liczy się jako 2 opcje).
• Pluton Czołgów Zdobycznych (max 1, liczy się jako 3 opcje).
• Pluton Dział Szturmowych (max 1, liczy się jako 2 opcje).
• Pluton Fallshirmjäger.
• Pluton Grenadierów.
• Pluton Niszczycieli Czołgów (max 1, liczy się jako 2 opcje).
• Pluton Rozpoznawczy (max 2).
• Pluton Volksgrenadier.
• Sztab Kompanii Czołgów (max 1, liczy się jako 3 opcje).
• Zmotoryzowana Sekcja Pionierów (max 1).
• Zmotoryzowana Sekcja Przeciwlotnicza (max 1).
• Zmotoryzowany Pluton Moździerzy (max 1, liczy się jako 2 opcje).
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Postby Przemos19 » Monday, 4 August 2008, 20:06

Tłumacząc Listę Armii USA natknąłem się na 2 kwiatki, które mam nadzieję pomożecie mi wyjaśnić.
Po pierwsze w Zmotoryzowanej Baterii Artylerii z uporem maniaka piszą T34 Calliope. Co więcej, nawet w wariantach jest opcja aby zamienić T34 Calliope na T34 E1 Calliope (mniejsza ilosc rakiet). Zapewne to błąd - ale było cos takiego jak M4 E1 Calliope?

Sprawa nr 2 - do Zmotoryzowanego Plutonu Dział Szturmowych zaliczono... M8 HMC. Jak w rzeczywistości zaliczano to? Jako artylerię samobieżną czy szturmową?
http://www.przemos85.blogspot.com/ - blog poświęcony OWW2 i wargamingowi

http://www.battlegroup.net.pl - strona poświęcona Operation World War 2 i wargamingowi
User avatar
Przemos19
General der Panzertruppen
 
Posts: 4927
Joined: Saturday, 10 June 2006, 22:46
Location: Zawiercie/Katowice

Postby Przemos19 » Thursday, 7 August 2008, 17:51

Wycofuję pytanie co do T34 - takie było oznaczenie tego modelu :D Był nawet potem T39 (też z rakietami).
http://www.przemos85.blogspot.com/ - blog poświęcony OWW2 i wargamingowi

http://www.battlegroup.net.pl - strona poświęcona Operation World War 2 i wargamingowi
User avatar
Przemos19
General der Panzertruppen
 
Posts: 4927
Joined: Saturday, 10 June 2006, 22:46
Location: Zawiercie/Katowice

Postby Thomas » Thursday, 7 August 2008, 21:22

Skłaniałbym się ku artylerii szturmowej, ale mogę się mylić. M8 HMC występowały jako pojazdy bliskiego wsparcia w batalionach czołgów. Takie moje zdanie.

Ciao
T
.:: !! POSZUKIWANI WARGAMERZY Z ŁODZI I OKOLIC. ZGŁOSZENIA I INFO NA PW !! ::.
User avatar
Thomas
First Lieutenant
 
Posts: 653
Joined: Thursday, 1 June 2006, 12:09
Location: Łódź

Previous

Return to Operation: World War II

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests