Wielkie bitwy 1939-1945 (WB-95) - ogólna dyskusja

Planszowe gry historyczne (wojenne, strategiczne, ekonomiczne, symulacje konfliktów) dotyczące II wojny światowej.

Re: Wielkie bitwy 1939-1945 (WB-95) - ogólna dyskusja

Postby Wojtek_Kob » Saturday, 22 November 2014, 01:40

Witam

Opracowałem na własny użytek zbiór zasad dotyczący: WALK JEDNOSTEK PANCERNYCH W WB-95, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, miałby czas i chęci by się z nimi zapoznać i przetestować to byłbym wdzięczny i bardzo prosiłbym o opinie.
Tworząc je, miałem na celu wyeliminowanie wszystkich dziwnych sytuacji do których dochodziło stosując się do oficjalnych zasad, mam nadzieję, że mi się to udało.
Tak wiem, że są długie, skomplikowane i niepotrzebnie komplikują proste zasady :D

WALKI JEDNOSTEK PANCERNYCH WB-95

17.0 JEDNOSTKI PANCERNE I SPECJALNE
Siła jednostki symbolizuje wielkość i liczebność oddziału a posiadane gwiazdki wskazują na przewagę jakościową, sprzętową, taktyczną lub specjalne zdolności oddziału.

[17.1] RODZAJE GWIAZDEK:

[17.1.1] BIAŁE GWIAZDKI wpływają na walkę w ataku oraz w obronie, wyjątek oddziały dział ppanc. i flak które oddziałują wyłącznie w obronie.

Zasady szczegółowe:
[17.1.11] Oddziały z białymi gwiazdkami otrzymują dodatni modyfikator do walki w następujących sytuacjach:
a) +1 za każdą posiadaną przez oddział białą gwiazdkę w ataku na nieumocnione oddziały pancerne i artylerii polowej;
b) +1 (bez względu na ilość posiadanych przez oddział białych gwiazdek) w ataku na nieumocnione jednostki piechoty/kawalerii, artylerii ppanc. lub na oddziały pośród których bronią się jednostki piechoty/kawalerii lub artylerii ppanc.
c) +1 (bez względu na ilość posiadanych przez oddział białych gwiazdek) w ataku na umocnione oddziały pancerne, artylerii ppanc. i artylerii polowej;
d) +1 (bez względu na ilość posiadanych przez oddział białych gwiazdek) w ataku na umocnione oddziały piechoty/kawalerii lub na jednostki pośród których bronią się jednostki piechoty/kawalerii, pod warunkiem, że atakujące oddziały pancerne są wpierane przez własne jednostki piechoty/kawalerii;
e) Oddziały pancerne z białymi gwiazdkami atakujące samotnie tj. bez wsparcia własnej piechoty/kawalerii, umocnione oddziały wśród których bronią się jednostki piechoty/kawalerii przeciwnika, nie otrzymują dodatniego modyfikatora z tytułu posiadania białych gwiazdek (w tym przypadku jednostki pancerne traktujemy jak oddziały pancerne bez gwiazdek). Ponadto jednostki broniące się otrzymują dodatkowy modyfikator do walki +1;
f) +1 za każdą posiadaną przez dany oddział białą gwiazdkę w obronie przed atakującymi, bez wsparcia własnej piechoty/kawalerii, oddziałami pancernymi przeciwnika;
g) +1 (bez względu na ilość posiadanych przez dany oddział białych gwiazdek), w obronie przed atakującymi oddziałami pancernymi przeciwnika ale wspartymi jednostkami piechoty/kawalerii;
h) +1 (bez względu na ilość posiadanych przez dany oddział białych gwiazdek), w obronie przed atakującymi oddziałami piechoty/kawalerii wroga, pod warunkiem, że oddział z białą gwiazdką broni się na jednym polu wraz z oddziałem piechoty/kawalerii;
i) oddział z białymi gwiazdkami który broni się bez wsparcia własnej piechoty/kawalerii, przed atakującymi jednostkami piechoty/kawalerii wroga nie otrzymuje dodatniego modyfikatora z tytułu posiadania białych gwiazdek.
[17.1.12] Oddział który posiada białe i czarne gwiazdki nie może ich kumulować

[17.1.2] CZARNE GWIAZDKI jednostki posiadające czarną gwiazdkę dysponują modyfikatorem +1. Modyfikator wykorzystywany jest w obronie oraz w ataku ale tyko na nieumocnione jednostki przeciwnika.

[17.1.3] ŻÓŁTE GWIAZDKI (oddziały szturmowe):
a) jednostki pancerne wyróżnione żółtą gwiazdką, otrzymują w ataku na jednostki piechoty/kawalerii, oraz artylerii polowej, modyfikator +1 za każdą posiadaną żółtą gwiazdkę.
b) broniące się oddziały pancerne z żółtymi gwiazdkami, posiadają właściwości białych gwiazdek, zg. z pkt. 17.1.11 ppkt. f, g, h, i.
Wyjątek stanowią jednostki: Brummbar, oraz Churchill, które w obronie traktujemy jak jednostki bez gwiazdek.
[17.1.31] Żółte gwiazdki kumulują się z innymi gwiazdkami posiadanymi przez daną jednostkę.

[17.1.4] NIEBIESKIE GWIAZDKI Jednostki wyróżnione niebieską gwiazdką należą do oddziałów specjalnych, które oddziaływają na każdą walkę zarówno w obronie jak i w ataku modyfikatorem +1.
[17.1.41] Niebieskie gwiazdki nie podlegają zasadom ,,niwelowania wpływu gwiazdek" [patrz pkt. 17.2.]

[17.1.5] ODDZIAŁY PANCERNE NIE POSIADAJĄCE GWIAZDEK
a) Jednostki pancerne nie posiadające gwiazdek, otrzymują modyfikator +1, w ataku na nieumocnione, broniące się w terenie czystym, oddziały:
- piechoty;
- piechoty zmotoryzowanej;
- piechoty zmechanizowanej;
- kawalerii;
- artylerii polowej;
- rozpoznawcze (motocyklowe i samochodów pancernych).
b) Jednostki pancerne bez gwiazdek, walczące wraz ze wsparciem własnej piechoty/kawalerii, otrzymują modyfikator +1, w ataku na nieumocnione, broniące się w terenie pagórkowatym bądź na wzgórzach oddziały jw.

[17.1.6] ODDZIAŁY PIECHOTY ZMECHANIZOWANEJ I SAMOCHODÓW PANCERNYCH - Jednostki piechoty zmechanizowanej (ikona transportera opancerzonego) oraz oddziały samochodów pancernych, otrzymują modyfikator +1, w ataku na nieumocnione, broniące się w terenie czystym, oddziały:
- piechoty;
- piechoty zmotoryzowanej;
- kawalerii;
- artylerii polowej;
- rozpoznawcze (motocyklowe).
[17.1.61] Modyfikator nie działa gdy w walce po stronie obrońcy, uczestniczy jakikolwiek oddział pancerny, ppanc., piechoty zmechanizowanej bądź samochodów pancernych.
[17.1.63] Oddziały piechoty zmechanizowanej i samochodów pancernych nie mogą być wykorzystane do niwelowania wpływu wrogich jednostek pancernych [patrz pkt. 17.2].

[17.1.7] ZASADY SZCZEGÓŁÓWE:
[17.1.71] Modyfikatory pancerne nie działają, w ataku na oddziały wroga broniące się w mieście/miejscowości bądź lesie, ale tylko wtedy gdy pośród broniących się jednostek znajdują się oddziały piechoty/kawalerii.
Wyjątek stanowią jednostki z żółtymi gwiazdkami które atakując na miasto/las otrzymują modyfikator za posiadane gwiazdki pod warunkiem, że oddziały pancerne z żółtymi gwiazdkami są wspierane w ataku przez własne oddziały piechoty/kawalerii.
[17.1.72] Modyfikatory pancerne nie działają, podczas ataku prowadzonego przez rzekę bądź dużą rzekę.
[17.1.73] Oddziały pancerne oraz samochodów pancernych które atakują samotnie tj. bez wsparcia własnej piechoty, umocnione oddziały piechoty/kawalerii, lub umocnione oddziały pośród których bronią się jednostki piechoty/kawalerii, nie otrzymują modyfikatora za posiadane gwiazdki. Ponadto broniąca się nieprzyjacielska piechota/kawaleria otrzymuje dodatkowo modyfikator do walki +1.
UWAGA: Powyższa zasada nie dotyczy amerykańskich pancernych grup bojowych (CCA, CCB, CCR). Zakładamy, że każda z grup posiada w swoim składzie jednostki piechoty zmechanizowanej.

[17.2.] NIWELOWANIE WPŁYWU GWIAZDEK.
[17.2.1] Wpływ modyfikatorów pancernych może być niwelowany przez wrogie jednostki pancerne i ppanc.:

[17.2.11] Wpływ modyfikatora oddziału posiadającego dwie białe gwiazdki jest niwelowany przez:
a) Oddział posiadający dwie białe gwiazdki.
b) Oddział posiadający białą i czarną gwiazdkę, pod warunkiem, że siła tego oddziału jest większa od siły oddziału którego wpływ chcemy zniwelować.
c) Oddział posiadający białą i czarną gwiazdkę (o sile mniejszej bądź równej oddziałowi którego wpływ chcemy zniwelować) wraz z innym dowolnym oddziałem pancernym.
d) Dwa oddziały posiadające po jednej białej gwiazdce.
e) Trzy jednostki posiadające po czarnej gwiazdce.
f) Trzy lub więcej, jednostek pancernych bez gwiazdek, pod warunkiem, że suma ich siły jest co najmniej trzy razy większa od siły oddziału z dwoma białymi gwiazdkami.
g) Oddział posiadający białą gwiazdkę wraz z jednostką posiadającą czarną gwiazdkę.
h) Oddział posiadający białą gwiazdkę wraz z jednym bądź kilkoma oddziałami pancernymi bez gwiazdek, pod warunkiem, że siła oddziału/ów bez gwiazdek jest co najmniej równa lub większa od siły oddziału którego wpływ chcemy niwelować.*
i) Oddział z czarną gwiazdką wraz z dwoma lub więcej, jednostkami pancernymi bez gwiazdek, pod warunkiem, że suma siły oddziałów bez gwiazdek, jest co najmniej dwa razy większa od siły oddziału z dwoma białymi gwiazdkami.*
j) Dwa oddziały z czarną gwiazdką wraz z jedną lub kilkoma, jednostkami pancernymi bez gwiazdek, pod warunkiem, że siła oddziału/ów bez gwiazdek, jest co najmniej równa lub większa od siły oddziału z dwoma białymi gwiazdkami.*

[17.2.12] Wpływ modyfikatora oddziału posiadającego jedną białą gwiazdkę jest niwelowany przez:
a) Oddział z białą gwiazdką.
b) Dwa oddziały posiadające po czarnej gwiazdce.
c) Dwie lub więcej jednostek pancernych bez gwiazdek, pod warunkiem, że suma ich siły jest co najmniej dwa razy większa od siły oddziału z białą gwiazdką.
d) Jeden oddział posiadający czarną gwiazdkę wraz z jednym bądź kilkoma oddziałami pancernymi bez gwiazdek, pod warunkiem, że siła oddziału/ów bez gwiazdek jest co najmniej równa lub większa od siły oddziału którego białą gwiazdkę chcemy zniwelować.*

[17.2.13] Wpływ modyfikatora oddziału posiadającego czarną gwiazdkę jest niwelowana przez:
a) Jednostkę posiadającą białą gwiazdkę zgodnie z pkt. 17.2.11; 17.2.12.
b) Oddział posiadający czarną gwiazdkę.
c) Oddział pancerny bez gwiazdek, bądź kilka oddziałów, pod warunkiem, że siła oddziału/ów bez gwiazdek jest co najmniej równa lub większa od siły oddziału z czarną gwiazdką.

[17.2.14] Wpływ modyfikatora oddziału posiadającego żółte gwiazdki jest niwelowany przez:
a) Żółte gwiazdki w ataku nie działają gdy w walce po stronie obrońcy uczestniczy jakikolwiek oddział pancerny lub ppanc.
b) Jednostki pancerne z żółtymi gwiazdkami w obronie, traktujemy jak oddziały z białymi gwiazdkami [patrz. pkt. 17.1.3 ppkt. b] i niwelujemy je zgodnie z pkt. 17.2.11 i 17.2.12 w zależności od ilości żółtych gwiazdek posiadanych przez oddział.

[17.2.15] Niwelowanie oddziału nie posiadającego gwiazdek :
a) Jednostka pancerna nie posiadająca gwiazdek nie otrzymuje modyfikatora gdy walczy z jednostkami pancernymi lub ppanc.

* oddział z czarną bądź białą gwiazdką posiadający siłę większą od jednostki którą niweluje, może nadliczbowe punkty siły, przekazać oddziałowi/om z którymi próbuje unieszkodliwić wpływ gwiazdek oddziału nieprzyjaciela.
Przykład: Oddział z czarną gwiazdką o sile 5PS wraz z jednostką bez gwiazdek o sile 3PS, walczy z oddziałem posiadającym białą gwiazdkę i 4PS. By unieszkodliwić jednostkę, oddział z czarną gwiazdką może przekazać nadliczbowy 1 PS, jednostce bez gwiazdek, co umożliwi unieszkodliwienie wpływu gwiazdki przeciwnika zg. z pkt. 17.2.12 ppkt. d.
Powyższe pozwala uniknąć sytuacji w której np.: dwie jednostki bez gwiazdek o sile 3PS każda, zniwelują wpływ białej gwiazdki oddziału o sile 3PS, podczas gdy oddziały w składzie: jeden oddział o sile 4PS z czarną gwiazdką + oddział z 2 PS bez gwiazdek, nie dałby rady unieszkodliwić wpływu takiej jednostki.

[17.2.2] Oddziały pancerne które ,,utraciły" swoje gwiazdki, (np.: żółte gwiazdki atakujące na jednostki pancerne lub ppanc. czy oddziały atakujące przez rzekę itd.), traktujemy jak oddziały pancerne bez gwiazdek, nie otrzymujemy od tych jednostek modyfikatora w walce ale mogą zostać wykorzystane podczas starcia do niwelowania wpływu gwiazdek oddziałów przeciwnika.

[17.2.3] Procedura rozstrzygania walk pancernych.
a) Sprawdzamy czy w walce uczestniczą oddziały posiadające gwiazdki i czy nie ,,utraciły" swoich gwiazdek [zg. z pkt. 17.2.2].
b) Jeżeli żadna ze stron nie otrzymuje modyfikacji z tytułu posiadania jednostek z gwiazdkami, to procedura jest zakończona. Jeżeli któraś ze stron może otrzymać modyfikacje do walki to postępujemy dalej.
c) Gracz broniący się porównuje wszystkie walczące wojska pancerne zg. z pkt. 17.2.
- Obrońca ma prawo dowolnie rozdysponować własne oddziały pancerne lub ppanc. przeciwko oddziałom pancernym i ppanc. gracza atakującego.
- Procedura trwa do czasu aż wszystkie jednostki pancerne gracza atakującego zostaną związane walką (unieszkodliwione), nawet te które nie posiadają bądź utraciły, zg. z pkt. 17.2.2 swoje gwiazdki, lub do momentu wykorzystania przez broniącego się, wszystkich własnych jednostek pancernych i ppanc. uczestniczących w danym starciu.
- Każda jednostka może być w danej walce wykorzystana tylko jeden raz.
- Nie można zakończyć procedury ,,walki pancernej" gdy obrońcy i atakującemu pozostają jeszcze oddziały pancerne które nie brały udziału w walkach.

Przykład 1: Oddział Tygrys (3PŚ) dwie białe i jedna czarna gwiazdka wraz z dwoma oddziałami StuG (każdy po 3PŚ i po żółtej gwiazdce /które nie działają w ataku na jednostki panc. zg. z pkt. 17.2.14 ppkt. a/), atakują nieumocnione cztery oddziały T34 bez gwiazdek (każda posiada po 3PŚ) oraz oddział dział ppanc. 2PŚ (biała gwiazdka). Zgodnie z 17.2.3 ppkt. c, gracz broniący się przeprowadza procedurę walki wojsk pancernych. Obrońca zdecydował, że użyje trzy T34 (3PŚ każdy) do niwelowania dwóch białych gwiazdek Tygrysa [zg. z pkt. 17.2.11 ppkt. f] a czwarty T34 (3PŚ) unieszkodliwi jego czarną gwiazdkę [zg. z pkt. 17.2.13 ppkt. c]. Jednostka dział ppanc. (biała gwiazdka) musi podjąć walkę z pozostałymi dwoma jednostkami StuG i traci modyfikator za białą gwiazdkę [zg. z pkt. 17.2.12 pkt. c]. W związku z czym zarówno atakujący, jak i obrońca nie posiada oddziału od którego mógłby otrzymać dodatni modyfikator do walki. Ostateczny modyfikator do tego starcia wynosi 0.

Przykład 2: Oddział Tygrys (3PŚ) dwie białe i jedna czarna gwiazdka wraz z dwoma oddziałami StuG (każdy po 3PŚ i po żółtej gwiazdce /która w obronie traktowana jest jak biała zg. z pkt. 17.2.14 ppkt. b/), broni się przed czterema oddziałami T34 bez gwiazdek (każda posiada po 3PŚ) oraz oddziałem ppanc. 2PŚ (biała gwiazdka). Zgodnie z 17.2.3 ppkt. c, gracz broniący się przeprowadza procedurę walki wojsk pancernych. Obrońca zdecydował, że Tygrys podejmie walkę z czterema jednostkami T34 (3PŚ każdy) i zostaje pozbawiony modyfikatora za gwiazdki zg. z pkt. 17.2.11 ppkt. f i 17.2.13 ppkt. c, jeden StuG (żółta/biała gwiazdka) niweluje wpływ oddziału ppanc (z białą gwiazdką) zg. z pkt. 17.2.12 ppkt. a. W związku z czym atakujący nie posiada już jednostek które nie biorą udziału w walce pancernej a obrońcy pozostał jeszcze jeden oddział StuG (żółta-biała gwiazdka), przez co ostateczny modyfikator do tego starcia wynosi -1 na korzyść obrońcy.

Przykład 3: Pz IV (5PŚ) czarna gwiazdka, atakuje nieumocnione dwa oddziały T34 (po 2PŚ każdy). Suma siły T34 wynosi 4PŚ co nie wystarcza obrońcy zg. z pkt. 17.2.13 ppkt. c, by ..unieszkodliwić” wpływ jednostki Pz IV. Ostateczny modyfikator do walki wynosi +1 na korzyść atakujących Pz IV.

Przykład 4:Jednostka Tygrys (3PŚ) 2 białe i 1 czarna gwiazdka atakuje dwa oddziały T34 (3PŚ każdy) bez gwiazdek. Siła i ilość oddziałów obrońcy wystarcza by zniwelować wpływ tylko jednej białej gwiazdki [zg. z pkt. 17.2.12 ppkt. c]. Tygrysom pozostała jeszcze 1 biała i 1 czarna gwiazdka przez co modyfikator do walki wynosi +1 na korzyść atakującego (biała gwiazdka nie kumuluje się z czarną zg. z pkt. 17.1.12).

Przykład 5: Dwie jednostki T-34 o sile 4PS każda, atakują jednostkę Tygrys (3PŚ) 2 białe i 1 czarna gwiazdka oraz oddział StuG (4PS) żółta gwiazdka – która w obronie traktowana jest jak biała zg. z pkt. 17.1.3 ppkt. b. Obrońca wyznacza jednostkę StuG by związała walką obie jednostki T-34 zg. z pkt. 17.2.12 ppkt. c. W związku z powyższym oddział Tygrys zachował wszystkie swoje gwiazdki przez co otrzymuje modyfikator do walki -2 zg. z pkt. 17.1.11 ppkt. f za obie posiadane białe gwiazdki.

Obrońca wyznaczając jednostkę do niwelowania oddziałów atakującego, nie może wskazać kolejnej własnej jednostki dopóki poprzedni oddział zachował jeszcze swój modyfikator do walki. Dopiero gdy wcześniejszy oddział zostanie zniwelowany, należy wyznaczyć do walki kolejną jednostkę.

Przykład: Niedopuszczalna jest sytuacja gdzie np.: dwie jednostki Pz IV z czarną gwiazdką o sile 4PS każda, odpierają atak dwóch jednostek T-34 po 3PS każda. Obrońca wyznacza jedną jednostkę Pz IV przeciw pierwszemu oddziałowi T-34, oraz drugi Pz IV przeciw drugiemu oddziałowi T-34. W tym przypadku obie jednostki Pz IV zachowałyby swoje modyfikatory do walki ponieważ zg. z pkt. 17.2.13 ppkt c, oddziały T-34 nie unieszkodliwiłyby wpływu jednostek Pz IV - sytuacja nieprawidłowa.
Sytuacja prawidłowa: Obrońca wyznacza oddział Pz IV przeciw pierwszej jednostce T-34 i ponieważ oddział Pz IV w dalszym ciągu zachowuje jeszcze swój modyfikator za czarną gwiazdkę to musi on podjąć walkę z drugim oddziałem. Dwie jednostki T-34 posiadają razem 6PS przez co niwelują wpływ czarnej gwiazdki zg. z z pkt. 17.2.13 ppkt c. Ostatecznie obrońca otrzymuje modyfikator -1 za drugi oddział Pz IV który zachował swoją czarną gwiazdkę.

d) Jeżeli po wykonaniu procedury walk oddziałów pancernych i ppanc. pozostaną jednostki które zachowały swoje gwiazdki, nie zostały ,,unieszkodliwić", wtedy zliczamy modyfikatory w ilościach zgodnych z pkt. 17.1 i o tę liczbę modyfikujemy, na korzyść gracza który zachował swoje gwiazdki, odpowiednio kolumnę w tabeli ,,Rezultaty walk", którą uzyskaliśmy po porównaniu siły oddziałów atakującego i obrońcy.
Przykład: Po porównaniu siły oddziałów atakującego i obrońcy uzyskaliśmy kolumnę w tabeli ,,Rezultaty walk" 2:1 na korzyść atakującego. Następnie przeprowadzamy procedurę porównania wojsk pancernych i ppanc. opisaną w pkt 17.2. Załóżmy, że po porównaniu jednostek, atakującemu pozostały jeszcze dwa oddziały, jeden z białą gwiazdką i drugi z czarną, których wpływ na walkę nie udało się obrońcy zniwelować. W tym przypadku kolumnę w tabeli ,,Rezultaty walk” przesuwamy o dwa rzędy w prawo na korzyść atakującego, przez co wyniku walki poszukujemy w kolumnie 4:1.
Wojtek_Kob
Enfant de troupe
 
Posts: 4
Joined: Tuesday, 13 November 2007, 21:56

Re: Wielkie bitwy 1939-1945 (WB-95) - ogólna dyskusja

Postby nexus6 » Sunday, 23 November 2014, 11:10

Czytam manuala i mam wątpliwości ciąg dalszy:
1) Tabelka rezultatów walki - dopiero teraz jej się przyjrzałem i nie za bardzo rozumiem wg jakiego klucza była układana. Im większy wynik kośćmi tym wynik jest mniej korzystny dla atakującego. Ale przy najmniejszym rzucie czyli 2 atakujący otrzymuje stratę, a przy wyższych wynikach nie. W kolumnie 7:1 przy wyniku 11 atakujący nie ponosi straty, a w sąsiednich kolumnach 6:1 i 8:1 już tak. Skąd taki wyjątek? Ogólnie tabelka sprawia wrażenie chaotycznej jeśli chodzi o rozkład 'strat' dla obu stron. Zwróciłem też uwagę na niekonsekwencję w pisaniu wyników walki, a konkretnie dezorganizacji - raz pisana jest na początku, innym razem na końcu np. DA2/-1 i -1/B3D
2) Zasada, że można wyjść z wrogiej strefy kontroli i wejść w następną strefę, ale już nie można przemieścić się o jedno pole w obrębie tej samej strefy. Wygląda mi to na zwyczajne widzimisię autora sytemu, bo logiki w tym nie ma za wiele, przynajmniej ja jej nie dostrzegam. Zasada ta zresztą powoduje, że trzema jednostkami otaczając wroga unieruchamiamy go na dobre. Nie ma szans wyrwać się z otoczenia tym bardziej że wg zasady atakowania musi atakować wszystkich w strefie kontroli a nie wolno mu na jednym kierunku w celu zwiększenia szansy w wyjściu z okrążenia. Dziwne.
3) I na koniec drobnostka - w punkcie 7.1 c zasady podają, że zaokrągla się wyniki z korzyścią dla obrońcy a poniżej są podane przykłady w których zastosowano normalną procedurę zaokrąglania. :o
User avatar
nexus6
Lieutenant
 
Posts: 544
Joined: Sunday, 27 July 2014, 14:52
Location: Szczecin

Re: Wielkie bitwy 1939-1945 (WB-95) - ogólna dyskusja

Postby Profes79 » Sunday, 23 November 2014, 11:24

Podręcznik do tego systemu to wymaga napisania całkowicie od nowa, z wykluczeniem wszelkich wyłapywanych przez graczy sprzeczności i uwzględnieniem pewnych rozwiązań i wyjaśnień, które są przytaczane na forum wydawcy. Ideałem byłoby wrzucenie na stronie wydawcy "living rules" jak to ma miejsce w przypadku np. GMT ale przed czymś takim broni się on jak diabeł przed święconą wodą.
User avatar
Profes79
General
 
Posts: 5656
Joined: Tuesday, 25 April 2006, 08:30
Location: Warszawa

Re: Wielkie bitwy 1939-1945 (WB-95) - ogólna dyskusja

Postby nexus6 » Sunday, 23 November 2014, 15:19

Autor ma najwyraźniej problem z precyzyjnym i jasnym wyrażaniem swoich myśli. Czytam dalej i znajduje na następnej stronie coś takiego:
Punkt 7.58 'W przypadku pościgu przez dużą rzekę...' a wcześniej w punkcie 7.40 'Jednostka wycofująca się nie może wykonać odwrotu przez dużą rzekę...'. (w 7.58 pewnie chodziło o most) Albo inny przykład 7.54 Oddział wykonujący pościg jest zobowiązany do zatrzymania się w pierwszym nienależącym do drogi odwrotu heksie' a poniżej przykład, gdzie jednostka zatrzymuje się na drodze odwrotu. Wiadomo o co chodziło autorowi, ale z przepisu wynika inaczej. Manual jest fatalnie napisany.
User avatar
nexus6
Lieutenant
 
Posts: 544
Joined: Sunday, 27 July 2014, 14:52
Location: Szczecin

Re: Wielkie bitwy 1939-1945 (WB-95) - ogólna dyskusja

Postby Darth Stalin » Sunday, 23 November 2014, 15:52

profes79 wrote:Podręcznik do tego systemu to wymaga napisania całkowicie od nowa, z wykluczeniem wszelkich wyłapywanych przez graczy sprzeczności i uwzględnieniem pewnych rozwiązań i wyjaśnień, które są przytaczane na forum wydawcy. Ideałem byłoby wrzucenie na stronie wydawcy "living rules" jak to ma miejsce w przypadku np. GMT ale przed czymś takim broni się on jak diabeł przed święconą wodą.

Co jest idiotyzmem w dzisiejszych czasach... i m.in. powodem, dla którego przestałem kupować gry tegoż wydawcy.
Darth Stalin - Lord Generalissimus Związku Socjalistycznych Republik Sithów

Główny potencjalny przeciwnik WP ma tradycje decydowania się na uzyskiwanie korzyści operacyjnych niezależnie od potencjalnych strat
https://militariaszmula.wordpress.com/
User avatar
Darth Stalin
Consul
 
Posts: 5890
Joined: Thursday, 22 December 2005, 18:58
Location: Płock

Re: Wielkie bitwy 1939-1945 (WB-95) - ogólna dyskusja

Postby Kurcze Pióro » Sunday, 23 November 2014, 21:26

Ideałem byłoby wrzucenie na stronie wydawcy "living rules" jak to ma miejsce w przypadku np. GMT ale przed czymś takim broni się on jak diabeł przed święconą wodą.


Co jest idiotyzmem w dzisiejszych czasach... i m.in. powodem, dla którego przestałem kupować gry tegoż wydawcy.


Szukajcie na gryzoniu :D, za darmooo... ;)
Kurcze Pióro
Adjudant-Major
 
Posts: 291
Joined: Friday, 12 October 2007, 09:39
Location: Stalowa Wola

Re: Wielkie bitwy 1939-1945 (WB-95) - ogólna dyskusja

Postby Darth Stalin » Monday, 24 November 2014, 10:50

Ale to jakieś oficjalne "living rules" czy zrobione przez "pasjonata-amatora"?

Nb. to nie załatwia sprawy - bo to wydawca powinien być zainteresowany taką formą kontaktu z nabywcą gry. A że najwyraźniej nie jest, zaś samym nabywcom taki "układ" nie przeszkadza... tedy niech ów wydawca sobie dalej tkwi w epoce Króla Ćwieczka.
Darth Stalin - Lord Generalissimus Związku Socjalistycznych Republik Sithów

Główny potencjalny przeciwnik WP ma tradycje decydowania się na uzyskiwanie korzyści operacyjnych niezależnie od potencjalnych strat
https://militariaszmula.wordpress.com/
User avatar
Darth Stalin
Consul
 
Posts: 5890
Joined: Thursday, 22 December 2005, 18:58
Location: Płock

Re: Wielkie bitwy 1939-1945 (WB-95) - ogólna dyskusja

Postby Profes79 » Monday, 24 November 2014, 11:12

Kurcze Pióro wrote:
Ideałem byłoby wrzucenie na stronie wydawcy "living rules" jak to ma miejsce w przypadku np. GMT ale przed czymś takim broni się on jak diabeł przed święconą wodą.


Co jest idiotyzmem w dzisiejszych czasach... i m.in. powodem, dla którego przestałem kupować gry tegoż wydawcy.


Szukajcie na gryzoniu :D, za darmooo... ;)


Problemem nie jest zdobycie instrukcji ale problemem jest jej uaktualnianie. Wiadomo, że instrukcja się zmienia pod wpływem pytań i wątpliwości graczy; pewne rzeczy są dodawane, inne wyjaśniane i doprecyzowywane. Nawet w jednej z wydanych ostatnio w Polsce gier, w której instrukcji pojawiło się sporo niedociągnięć i niedopowiedzeń ma na stronie wydawcy dostępną aktualną, poprawioną wersje instrukcji do ściągnięcia.
User avatar
Profes79
General
 
Posts: 5656
Joined: Tuesday, 25 April 2006, 08:30
Location: Warszawa

Re: Wielkie bitwy 1939-1945 (WB-95) - ogólna dyskusja

Postby Raleen » Friday, 28 November 2014, 00:15

Wojtek Kob - gratuluję wytrwałości i zaangażowania. Może dzięki takim graczom jak Ty te rozwiązania z gwiazdkami nabiorą jakiegoś sensu, chociaż jak analizowałem jakiś czas temu kolejne wersje modyfikowane przez wydawnictwo, zawsze coś tam nie grało i były sprzeczności.

Obserwuję jednak na ten system kolorowych gwiazdek jak się stopniowo rozrasta. Z początku tam było kilka prostych zależności, teraz już podpunkty kończą się na literce j, i do tego przybywa kolejnych. Mamy oddziały pancerne bez gwiazdek i rozdział o niwelowaniu gwiazdek. Jak na to patrzę to przypominam sobie początki tego systemu i skąd on się wziął. Jeszcze w 2005 roku wymyśliłem system kolorowych gwiazdek jako modyfikatorów szarży do swojej gry - tutaj jest to rozpisane:
viewtopic.php?f=51&t=143
Panu Zalewskiemu rozwiązanie się podobało i zareagował jak to on często ma w zwyczaju: krytykował moje rozwiązanie mówiąc, że jest za skomplikowane, a jednocześnie zrobił dla swojej gry podobne rozwiązanie. Teraz po latach okazuje się, że jego system gwiazdek, żeby miało to ręce i nogi, trzeba coraz bardziej komplikować i rozrósł się już na tyle, że zasad i wzajemnych zależności jest więcej niż u mnie. Do tego WB-95 miało być w założeniu prostym systemem, najprostszym z systemów dla II wojny światowej. Teraz po wprowadzeniu jeszcze kilku takich zasad myślę, że zacznie przeganiać pod względem komplikacji B-35. Moja gra w założeniu nie miała być prosta, więc u mnie wszystko się zgadzało. Tyle, że ja po paru latach doszedłem do wniosku, że mi te kolorowe gwiazdki nie są potrzebne, a wprowadzają komplikację, więc z nich w ogóle zrezygnowałem. Nie wszystko tam było też dobre pod względem merytorycznym, tak że bez żalu się z nimi pożegnałem. Teraz gdy sobie patrzę jak dość podobne do mojego rozwiązanie ewoluuje w TiSie, i w jakim kierunku, to tylko się utwierdzam w tym, że dobrze zrobiłem.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
User avatar
Raleen
Colonel Général
 
Posts: 34377
Joined: Thursday, 22 December 2005, 15:40
Location: Warszawa

Re: Wielkie bitwy 1939-1945 (WB-95) - ogólna dyskusja

Postby WP » Friday, 28 November 2014, 09:39

Nic nie jest w stanie przegonić B-35 pod względem komplikacji.
si vis pacem, para bellum
User avatar
WP
Porucznik
 
Posts: 568
Joined: Wednesday, 9 August 2006, 07:48
Location: Płock

Re: Wielkie bitwy 1939-1945 (WB-95) - ogólna dyskusja

Postby Kurcze Pióro » Friday, 28 November 2014, 20:13

Wszystko jeszcze przed WB-95, B-35 też zaczynał niewinnie :)
Kurcze Pióro
Adjudant-Major
 
Posts: 291
Joined: Friday, 12 October 2007, 09:39
Location: Stalowa Wola

Re: Wielkie bitwy 1939-1945 (WB-95) - ogólna dyskusja

Postby Wojtek_Kob » Friday, 28 November 2014, 22:41

Jak napisałem we wstępie, to nie są oficjalne zmiany do zasad WB-95.

Zasady stworzyłem dla własnego użytku, ponieważ uważam, że aktualne przepisy dot. wpływu gwiazdek na walkę, są mocno niedopracowane i są przyczyną powstawania wielu dziwnych sytuacji z którymi się nie zgadzam.

Niestety jest tak jak kolega Releen napisał, by wszystko dobrze działało przepisy trzeba było nieco skomplikować. Sam na początku próbowałem kwestie wpływu gwiazdek na walkę, rozwiązać w prostszy sposób, niestety, efekty mnie nie zadowalały, wciąż dochodziło do nieprawdopodobnych sytuacji.

Mogę jedynie zagwarantować, że gdy ogarnie się te wszystkie zależności, to samo uwzględnienie zasad w grze trwa naprawdę kilka chwil, nie wymaga szukania po tabelkach czy wykonania dodatkowych rzutów kośćmi, a otrzymujemy modyfikatory do walki które są wynikową: siły, ilości, jakości, składu wojsk oraz terenu.

Poniżej kilka różnic w wynikach które uzyskujemy:
Wg. obowiązujących zasad:
Batalion czołgów ciężkich 3 x k. Tygrys (3PS każda po dwie białe i jednej czarnej gwiazdce) + pułk grenadierów (5PS) atakują ufortyfikowaną sowiecką DS (6PS) wspartą w obronie całym KPanc. 3 x BPanc – T34 (3PS każdy) + BZmot (3PS). Porównanie sił: 14 do 18 daje kolumnę: 1:1. Wprowadzamy modyfikatory: +6 za białe gwiazdki, -1 za koncentrację KPanc, -1 za umocnienia. Ostatecznie otrzymujemy kolumnę 5:1.
Tymczasem gdyby DS broniła się sama to otrzymalibyśmy kolumnę: 1:1!!!
Czyli wsparcie całego KPanc bardziej szkodzi niż wspiera, mało tego gdyby obronę wspierały dwa takie KPanc to uzyskalibyśmy kolumnę: 2:1 na korzyść atakującego!!!

Ten sam przykład tylko wg. moich zasad:
Po porównaniu sił uzyskujemy kolumnę 1:1. Wykonujemy procedurę walki pancernej, czarne gwiazdki nie działają ze względu na atak na umocnienia a zg. z pkt. 17.2.11 ppkt. f – trzy BPanc niwelują wpływ jednej kompani Tygrys. Uwzględniamy następujące modyfikatory: +2 za pozostałe dwie k. Tygrys (zg. z pkt. 17.1.11 ppkt. d), -1 za umocnienia i -1 za koncentrację KPanc. Ostatecznie wyniku poszukujemy w kolumnie: 1:1. Gdyby obronę wspierały dwa KPanc. to otrzymamy kolumnę w tabeli walki: 1:4.
A gdyby broniła się pojedyncza DS to otrzymamy wg. moich zasad wynik: 14 : 6 = 2:1; modyfikatory +3 za białe gwiazdki (zg. z pkt. 17.1.11 ppkt. d), -1 za umocnienia. Ostatecznie rezultatu walki poszukujemy w kolumnie: 4:1.
Wojtek_Kob
Enfant de troupe
 
Posts: 4
Joined: Tuesday, 13 November 2007, 21:56

Re: Wielkie bitwy 1939-1945 (WB-95) - ogólna dyskusja

Postby Darth Stalin » Saturday, 29 November 2014, 00:58

Kurcze Pióro wrote:Wszystko jeszcze przed WB-95, B-35 też zaczynał niewinnie :)

Taaak... :lol: ale to z powodu tego systemu zacząłem kupować MiM i się wciągnąłem w RPG, dzięki czemu miałem bardzo mile spędzone studia :P i nie tylko :D
Darth Stalin - Lord Generalissimus Związku Socjalistycznych Republik Sithów

Główny potencjalny przeciwnik WP ma tradycje decydowania się na uzyskiwanie korzyści operacyjnych niezależnie od potencjalnych strat
https://militariaszmula.wordpress.com/
User avatar
Darth Stalin
Consul
 
Posts: 5890
Joined: Thursday, 22 December 2005, 18:58
Location: Płock

Re: Wielkie bitwy 1939-1945 (WB-95) - ogólna dyskusja

Postby WP » Monday, 1 December 2014, 10:34

Darth Stalin wrote:
Kurcze Pióro wrote:Wszystko jeszcze przed WB-95, B-35 też zaczynał niewinnie :)

Taaak... :lol: ale to z powodu tego systemu zacząłem kupować MiM i się wciągnąłem w RPG, dzięki czemu miałem bardzo mile spędzone studia :P i nie tylko :D


Wciągnałeś się i już pozostałeś wśród uzależnionych ... :D
si vis pacem, para bellum
User avatar
WP
Porucznik
 
Posts: 568
Joined: Wednesday, 9 August 2006, 07:48
Location: Płock

Re: Wielkie bitwy 1939-1945 (WB-95) - ogólna dyskusja

Postby Darth Stalin » Tuesday, 2 December 2014, 08:16

Oj, w RPG to już ładnych kilka lat nie grałem... :(
Darth Stalin - Lord Generalissimus Związku Socjalistycznych Republik Sithów

Główny potencjalny przeciwnik WP ma tradycje decydowania się na uzyskiwanie korzyści operacyjnych niezależnie od potencjalnych strat
https://militariaszmula.wordpress.com/
User avatar
Darth Stalin
Consul
 
Posts: 5890
Joined: Thursday, 22 December 2005, 18:58
Location: Płock

PreviousNext

Return to II wojna światowa

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests