Propozycje modyfikacji systemu GWAS (Avalanche Press)

Planszowe gry historyczne (wojenne, strategiczne, ekonomiczne, symulacje konfliktów) dotyczące I wojny światowej i okresu międzywojennego.

Propozycje modyfikacji systemu GWAS (Avalanche Press)

Postby Strategos » Saturday, 3 October 2015, 12:32

Kiedyś we współpracy z Profesem i Archaniołem opracowałem propozycje znacznie poprawiające grywalność systemu wersji advanced (reguły z dodatku Dreadnouth)

Myślę, że warto to przypomnieć na FS:

TABELKI:

Tabelka trafień krytycznych 1.02

2 : 1 Hull , Death in Water

3 : 1 Hull , -1 Speed

4 : dodatkowy rzut :

1 - Helm
2 - Rudder( lub 1 Hull w razie nie spełnienia warunku ustawienia )
3--6 Fire Control , w tym 5 - rana Lidera 6 - śmierć Lidera ( lub 1 Hull
jeśli ten wynik oznaczałby brak skutków)


5 : 1 Secondary+ Fire( w razie braku skutku 1 Hull )

6 : 2 Hull + 1/2 total secondary + Fire

7 : 2 Hull + 1/2 total primary + Fire

8 : 1 Primary + Fire ( w razie braku skutku 2 Hull )

9 : 3 Hull + Fire

10 : 2 Hull ( Flooding)

11-12 : Magazine ! ...SUNK !!!


Uwaga po edycji wyniku 9


Tabelka trafień " zwykłych " , wersja kompatybilna z tabelką trafień krytycznych 1.02 :


2-3 : dud

4 : dodatkowy rzut :

1-3 - tertiary ( wyrzutnia torpedowa na dystansie 2 i mniejszym
w walce z "torpedowcem" )
4-6 - zniszczenie wyrzutni torpedowej

5 : uszkodzone secondary ( w razie braku skutku 1 Hull w przypadku statku handlowego ,
wyrzutnia torpedowa na dystansie 2 i mniejszym w walce z "torpedowcem " )

6 : uszkodzone primary (1 Hull w przypadku statku handlowego , wyrzutnia torpedowa na dystansie 2 i mniejszym w walce z"torpedowcem" , )

7 : Fire + zniszczone działo najcięższego kalibru na okręcie (na dystansie 2 i mniejszym w walce z" torpedowcem" + 1 Hull )

8 -9 : 1 Hull

10 : uszkodzenie primary (1 Hull w przypadku statku handlowego ,
wyrzutnia torpedowa na dystansie 2 i mniejszym w walce z "torpedowcem" ) + 1 Hull

11- 12 trafienie krytyczne1/Uwaga w przypadku walki z okrętami uzbrojonymi w torpedy na dystansie 2 lub mniejszym wynik subsydiarny "wyrzutnia torpedowa" należy traktować jako definitywne zmuszenie do zaprzestania ataku torpedowego lub wymuszenie strzelenia torped pod ogniem w niekorzystnych warunkach aż do wyczerpania ich zapasu )

2/uwaga nastąpiła edycja wyniku : 7

3/wykładnia Fire przy wyniku 7 : żeby nastąpił pożar pocisk okrętu strzelajacego musi być zdolny do przebicia pancerza kadłuba LUB pancerza dział .

UZASADNIENIE :
I/
Pożary :
będzie ich mniej( choć pozostawiłem jedną możliwość przy zwykłym trafieniu) co jednak nie powinno wpływać na ilość zadawanych trafień bo wydaje się , iż niekorzystny mod za strzelanie Z ogarniętego pożarem okrętu znosił się stosunkowo szybko z modem pozytywnym przy strzelaniu DO płonącego okrętu. W dotychczasowych bitwach według advanca ogień wybuchał bowiem SZYBKO na okrętach OBU stron i palące się okręty bardzo często strzelały do palących się okrętów.
Zalety :
-rzadszy pożar połączony jednak częściej z groźniejszymi skutkami (w ramach trafienia krytycznego ) implementowanymi od razu , lepiej wpływa na wyobraźnię -często występujące w bitwach wielokrotne pożary szybko powstające na okrętach bez jednoczesnego potęgowania się negatywnych skutków są ... trochę nieprzekonywujące ,
-zmniejszy się ilość przypadków stosowania moda-25% /+ 25 % co przyspieszy lekko grę
- ponieważ spowodowanie zapalenia się okrętu będzie rzadsze , dłużej może utrzymywać się stan przewagi jednego strzelającego nad drugim co podniesie wagę pożaru i być może spowoduje niewielkie zwiększenie ryzyka szybszego zatopienia.

II/
Flooding w tabeli trafień krytycznych jednocześnie z poprawką dotycząca tabelki napraw inspirowaną przez Archanioła

Zalety:
- ewentualne szybkie zatopienie będzie miało charakter krytyczny co da się łatwiej wyobrazić
- zwłaszcza ,że jeden z wyników napraw premiuje wytrzymalsze okręty
- zmniejszy się ilość gwałtownych zatopień .
Wada
- odejście do spójnej koncepcji napraw z advanca - zmniejszenie roli wielokrotnych pożarów skoro flooding będzie rzadsze


III/
Fire Control w Tabeli trafień krytycznych
zalety -
- pasuje bardziej do trafienia krytycznego powoduje bowiem nieodwracalny skutek
i zbyt często występowało w praktycznej grze co miało też niekorzystne konsekwencję w połączeniu z regułą o możliwości śmierci lidera( utrata bardzo ważnego moda do
inicjatywy)
- zmniejsza się ilość przypadków stosowania odpowiedniego moda

Ryzyko :
- lekko zwiększona precyzja strzałów w bitwie ,
minimalizowane przez podtrzymanie reguły o ograniczeniu do minimum przebijalności ciężkiego pancerza na średnim dystansie

IV/
Wprowadzenie osobnych reguł dotyczących zwalczania zagrożenia torpedowego
oraz zwalczania okrętów transportowych.
zalety:
- unikanie budzącego zażenowanie graczy :) szybkiego mordowania pancerników przez torpedy ( teoretycznie było to możliwe w wyniku masowego użycia broni torpedowej ale nie wypracowano chyba (?) podczas WW odpowiednich założeń taktycznych )
- zatapianie statków handlowych nie powinno sprawiać, w tej grze, problemów .
V/
Ograniczenie przypadków uszkodzenia steru w tabeli trafień krytycznych ( w ramach tych trafień preferancja dla FC kosztem uszkodzeń steru)
Zalety:
- stosowanie w obowiązujących w tym przypadku zasad może sprawiać troche kłopotu na malutkiej mapie taktycznej i dobrze byłoby aby takie nieszczęście dotknęło nie więcej niż jeden okręt na bitwę .
wada
- przypadki tego typu uszkodzeń mogą okazać się za rzadkie

VI/
urealnienie skutków trafienia krytycznego przez boleśniejsze skutki niż w advance ( ale bez nacisku na straty w hull jak w basic , a są tam wyniki :5 czy 6 H właściwie kończące sprawę) i zasadę ograniczonego "przenoszenia" skutków trafienia
Zalety :
-skoro to ma być trafienie krytyczne nie powinno być tak ,że okazuje się iż nie można zastosować żadnych nie tylko krytycznych skutków trafienia bo okręt nie ma już lub w ogóle nie miał dział określonego rodzaju .
Po takim ciężko wywalczonym krytyku emocje często opadają zwłaszcza że trudności z trafieniem pojawiają się w innych sytuacjach w advance ...
Ryzyko :
- przyspiesza zatapianie okrętów przez stosowanie ograniczonych zasad przenoszenia trafień
minimalizowane z uwagi na rzadkość trafienia krytycznego
VII/
Wprowadzenie do tabeli trafień krytycznych jednego przypadku zmnejszenie szybkości o 1
Zaleta :
-wydaje się , iż wypełnia to lukę pomiędzy powolnym doprowadzeniem do utraty szybkości przez utratę hull a gwałtownym Death in Water
Ryzyko :
-lekkie zwiększenie prawdopodobieństwa D in W, a unieruchomionych okrętów na małej mapce taktycznej GWAS powinno być jak najmniej

VIII/
Wprowadzenie możliwości odniesienia ran przez lidera( oprócz jego śmierci)
Zalety :
- w advance admirałowie są nieśmiertelni,
- w trakcie bitwy było przecież możliwe odniesienie rany uniemożliwiającej utalentowanemu admirałowi dowodzenie ale nie pozbawiającej go szans na udział w dalszej części kampanii .
To rozwiązanie wydaje się nie mieć wad.


ROZPOZNANIE :
Do przemyślenia następująca idea :

W przypadku gdy mamy do czynienia z zespołami zawierającymi ciężkie okręty plus lekkie i da się sformować przynajmniej jedną pełą eskadrę rozpoznawczą dla każdej strony (po 4 żetony) :
bitwę rozpoczyna starcie sił rozpoznawczych (lekkie krążowniki plus niszczyciele )

To jest normalna bitwa rozliczana tymczasowo w VP a jej stawką jest mod +1 do inicjatywy ,w pierwszym rzucie na inicjatywę, gdy wejdą siły główne.
Strona która opuści pierwsza mapę przegrywa ,w innym wypadku decydują VP .Remis powoduje oczywiście ,że dodatkowy mod nie będzie stosowany.

Strona ,która nie jest w stanie sformować takiej eskadry rozpoznawczej przy posiadaniu jej przez przeciwnika otrzymuje mod -1 do rzutu na inicjatywę w pierwszym impulsie walki sił głównych.


Czas trwania tej bitwy sił rozpoznawczych nie może trwać dłużej niż 2 etapy.

Po zakończeniu, maksymalnie, 2 etapów wstępnych walk sił rozpoznawczych wchodzą na mapę siły główne .

Ilości tych wstępnych etapów nie wlicza się do limitu 8 etapów przypadających na całą bitwę.


Wejście sił głównych powoduje automatyczne opuszczenie mapy przez siły rozpoznawcze ( z wyjątkiem okretów które są D in W )
Okręty te następnie można wprowadzać na normalnych zasadach w toku następnego etapu walki sił głównych ...

Edit : ... z jednym ,istotnym, wyjątkiem :strona posiadająca nadal lekkie okręty w liczbie co najmniej 4 żetony powinna ,od momentu wprowadzenia sił głównych ,umieszczać je na mapie taktycznej nie częściej niż co drugi etap .


Uwaga: jeśli strony posiadają w składzie sił głównych BC ,wchodzą one na plansze jako pierwsze w ramach tych sił.

{Zasady powyższe stosuje się odpowiednie w sytuacji gdy atakowana jest ariergarda lub flota jednej ze stron zachodzona jest z flanki ,patrz (znajdujące się w fazie studiów :) )reguły wyboru eskadr do walki w takich sytuacjach }


Musimy też niestety wprowadzić wyjątek dla BC i szybkich BB .
Nie może być przecież tak ,że szybkie BC i BB
IDĄCE W RAMACH SIŁ GŁÓWNYCH z innymi wolniejszymi okrętami
uciekną poza mapę zamykając rozgrywkę.

Należy postulować uzupełniającą zasadę:
,że w razie posiadania sił rozpoznawczych przez przeciwnika w sile co najmniej 4 żetonów

( które nie przegrały bitwy wstępnej ? myślę ,że to też warta przemyślenia propozycja :) )

musi dojść do pojawienia się na mapie taktycznej okrętów sił głównych o szybkości 1 i mniejszej - przynajmniej jednego dywizjonu -co powinno dawać i tak skutek w postaci petryfikacji bitwy , jako takiej :).

Czyli jeśli okręty o szybkości 2 opuszczą przed tym momentem mapę nie zamyka to bitwy .

Te wolniejsze okręty musza być "dopadnięte" przez posiadającego rozeznanie rozpoznawcze przeciwnika żeby zapewnić (jak to mawiał Gabryś ostatnio w Łodzi :) ) niezbędny fun skoro z takim trudem ,bo nierzadko po długotrwałym manewrowaniu na mapie operacyjnej doszło w końcu do spotkania.

TRAFIENIE W WYRZUTNIE :
Co z trafieniem w wyrzutnie według oryginalnych tabelek basic i advanced ?
Jak rozumiano to w basic ?
GDT przy wyniku 3 podaje Torpedo Mount
Jak w advanced ?
GDT przy wyniku 4 ( i dodatkowym 4-6) podaje Torpedo destroyed

Nigdzie nie ma wprost mowy o tym czy po trafieniu ma nastąpić zakreślenie jednej kratki w dzienniku "pokładowym " poszczególnycvh okretów wyposażonych w torpedy czy trafienie powoduje zniszczenie wszytkich wyrzutni torpedowych na okręcie .

Czy ta kratka oznacza ilość wyrzutni czy raczej pomocniczo pomaga w ustaleniu ilości faktorów toredowych do użycia ataku ze wszystkich wyrzutni ?

Odpowiedż znajdziemy innym przepisie basic , z którego wynika ,że jeśli okręt atakuje nie może zatrzymać zapasu torped jeśli prowadzi atak torpedowy(7.73) i w tym kontekście użyto tu określenia" torpedo factors mark this on the hits record sheet "A ship with more than one torpedo factor may not save some for later use"

Czyli kratki w dzienniku pokładowym każdego okrętu wyposażonego w torpedy to jedynie faktory torpedowe a nie wyrzutnie.
Skoro więc te same reguły basic mówią o eliminowaniu "torpedo mount "w wyniku trafienia to cztelna zdaje się być idea tego rozwiązania : ponieważ nie ma już wyrzutni skreślamy wszystkie faktory torped.

Advanced używa co prawda w odpowiedniej rubryce w tabeli trafień określenia Torpedo destroyed ale nie sądze aby intencją autorów tych zasad było drobiazgowe skreślanie kratki po kratce w" hit record sheet" faktorów torpedowych skoro i tak w oryginalnym advanced zarówno "torpedowce " jak i trafienia torpedami są groźniejsze .

I jeszcze jedno czy w ramach strzelania artyleryjskiego do dwu okrętów łatwiej wyeliminować ogniem artyleryjskim z ataku torpedowego jeden okręt wyposażony w dwa razy więcej wyrzutni czy dwa okręty z dwa razy mnijsza ilością wyrzutni ?

My w tych nowych tabelkach i tak wykazujemy " kurtuazję " dla torpedowców bo trafienia które eliminują wyrzutnie równie dobrze moglibyśmy zamienić na hull :wink: .

I na koniec skoro jednym " zwykłym " "trafieniem" możemy eliminować co prawda jeden faktor primary ale w istocie nawet kilka dział to eliminacja zaledwie jednego faktora torpedowego w wyniku jednego trafienia ( często artylerią secondary lub primary ) wygląda na nieprzekonywujące rozwiązanie.
Ten fator pełni bowiem rolę pomocniczą określając jedynie potencjalną siłę ataku torpedowego .

Podsumowując ten ("przy" :wink: )długi tekst jestem za tym aby trafienie w "Torpedos" eliminowało zawsze "


I jeszcze tabela :
napraw uszkodzeń

2-5 Repair one type of damage OR one fire extinguished
6-7 One fire extinguished
8-9 Fire inflicts hull damage
10 Fire inflicts hull damage, incinerates ammunition
11+ Fire inflicts two hull damage, incinerates ammunition, sink if flooded
"Bądź szybki jak wicher, spokojny jak las, napastliwy i żarłoczny jak ogień, niewzruszony jak góra, nieprzenikniony jak ciemność, nagły jak piorun"

Sun Tzu
User avatar
Strategos
Censor
 
Posts: 8363
Joined: Thursday, 22 December 2005, 18:53
Location: Łódź

Return to I wojna światowa i dwudziestolecie międzywojenne

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests