Konkurs malarski GM Boardgames

Awatar użytkownika
Torgill
General
Posty: 5570
Rejestracja: poniedziałek, 14 czerwca 2010, 00:00
Lokalizacja: Wrocław
Has thanked: 129 times
Been thanked: 74 times
Kontakt:

Konkurs malarski GM Boardgames

Post autor: Torgill » wtorek, 31 marca 2020, 15:50

Obrazek

W odpowiedzi na liczne odzewy Szanownych Panów Generałów, ogłaszamy wszem i wobec konkurs malarski GM Boardgames. Epidemia sprawia, że więcej siedzimy w domach i często mamy czas na malowanie figurek. Wykorzystajmy to kreatywnie i pomalujmy nasze wielkie armie. Kiedy będzie można się znowu spotykać i grać, będziemy mogli pochwalić się pomalowanymi wojskami, lub powiększoną armią :)
Zatem pędzle w dłoń i zapraszamy do malowania! Potraktujcie to bez spiny, jako okazję do fajnego spędzenia czasu, nauczenia się czegoś o malowaniu figurek w skali 6 mm, dostania nowych informacji itd.
Dużą część regulaminu zapożyczyliśmy (za zgodą) z regulaminu konkursu modelarskiego Forum Strategie, który też polecamy.

Ad rem:

1. Zgodnie z pkt. 5 regulaminu konkursu (dostępny poniżej) wyodrębniona zostaje 1 kategoria konkursowa, w której można wystawiać swoje prace do konkursu.

Kategoria konkursowe:

1 dowolna dywizja piechoty lub kawalerii, zgodna z przepisami gry BW: Lee, w skali 6 mm (figurki oczywiście tylko GM Boardgames).

Gracz może pomalować więcej dywizji. Za każdą dodatkową dywizję otrzymuje 0,5 punktu do swojego wyniku, ale w sumie nie więcej niż 1 punkt (czyli maksymalnie 2 dodatkowe dywizje). W tej skali największą wartością jest masa :)
Jeśli zasady na to pozwalają, to artyleria jak najbardziej może wchodzić w skład konkursowej dywizji, nie można do konkursu wystawiać artylerii korpuśnej, czy rezerwowej armii.

W razie wątpliwości co do zakwalifikowania modeli, prosimy skontaktować się z organizatorem.

2. Oznaczenie zdjęcia początkowego i zdjęcia w zaawansowanej fazie malowania

Zgodnie z pkt. 4 lit. d regulaminu konkursu, ustalam przedmiot, który powinien się znaleźć na jednym zdjęciu początkowym pracy. Jest to napis "Konkurs malarski GM Boardgames". Prace niespełniające tego wymogu nie biorą udziału w konkursie.

3. Nagrody

1 miejsce - 1 dowolny zestaw wybrany spośród zestawów żywicznych (drukowanych w 3D), dostępnych w ofercie GM Boardgames w sklepie Bolter.pl oraz 1 domek w skali 6 mm.
2 miejsce - 2 dowolne brygady (piechoty, kawalerii, artylerii) wybrane spośród zestawów żywicznych (drukowanych w 3D), dostępnych w ofercie GM Boardgames w sklepie Bolter.pl oraz 1 domek w skali 6 mm.
3 miejsce - 1 dowolna brygada (piechoty, kawalerii, artylerii) wybrana spośród zestawów żywicznych (drukowanych w 3D), dostępnych w ofercie GM Boardgames w sklepie Bolter.pl.

UWAGA. Gracz, który zajął 1 miejsce otrzymuje 1 dodatkowy punkt zwycięstwa w kampanii do gry (w klasyfikacji generałów). 1 punkt otrzymuje również nacja, której armię pomalował.

4. Terminy konkursowe
Termin rozpoczęcia konkursu: 01.IV.2020
Termin do wykonania prac: 30.IV.2020
UWAGA. W ustawieniach wydarzenia nie można dać terminu do 30 kwietnia, więc jest do 15, ale konkurs trwa do 30.IV.2020 do 23.59 :)

5. Jury konkursu
- Piotr Wojtowicz - znawca figurek i wargamingu.
- Dominik "Basior" Basiński - zawodowy malarz, którego wspaniałe prace można na stronie: https://www.facebook.com/brushzzers/
- Rafał Piątek - również zawodowy malarz, którego wspaniałe prace można oglądać na stronie: https://www.facebook.com/BonapartistPaintStudio/
- Leszek Cyfer - legenda wargamingu, jego wielki propagator i popularyzator. https://www.facebook.com/lehcyfer
- Daniel Ostrowski - zawodowy modelarz, mistrz konwersji i przeróbek.
- Łukasz Montygierd - Łoyba. Łukasz jest zawodowym fotografem i będzie zwracał uwagę przede wszystkim na aspekt wizualny, czyli jak ładnie sfotografowaliście swoje figurki :) https://www.facebook.com/swiatlopisarz/

-------------------------

REGULAMIN

Regulamin Epidemicznego Konkursu Malarskiego GM Boardgames

1. Organizatorem niniejszego konkursu malarskiego jest GM Boardgames.
2. Konkurs ma na celu:
- promocję gry Bogowie wojny: Lee i wargamingu historycznego w skali 6 mm,
- przyczynianie się do podnoszenia umiejętności graczy w zakresie malowania figurek w skali 6 mm,
- rozwijanie wymiany doświadczeń między graczami na temat technik modelarskich stosowanych przy malowaniu figurek.

3. a) W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni, którzy mają polubiony profil GM Boardgames - miniature wargaming na FB, należą do grupy Bogowie wojny (seria) - grupa. Gods of war (series) - group (https://www.facebook.com/groups/615266705289069/)FB i zgłoszą swoje prace do udziału w konkursie.
b) W konkursie można wziąć udział dołączając najpóźniej 7 dni przed zakończeniem etapu malowania prac.

4. a) Konkurs obejmuje wyłącznie figurki w skali 6 mm produkcji GM Boardgames i polega na pomalowaniu określonej liczby figurek zgodnie z realiami historycznymi epoki czy też konfliktu zbrojnego, do którego się odnoszą.
b) Zdjęcia swoich figurek uczestnicy zamieszczają na grupie dyskusyjnej Bogowie wojny (seria) - grupa. Gods of war (series) - group, https://www.facebook.com/groups/615266705289069/ tak by były widoczne dla wszystkich.
c) Uczestnik konkursu wykonuje i zamieszcza na Forum Strategie w dziale konkursu:
- co najmniej 1 zdjęcie ukazujące figurki przed rozpoczęciem prac,
- co najmniej 2 zdjęcia ukazujące figurki w trakcie prac, oraz
- co najmniej 1 zdjęcie ukazujące figurki stanowiące ukończoną pracę.
d) Na zdjęciu ukazującym figurki przed rozpoczęciem prac należy umieścić kartkę z napisem: Konkurs malarski GM Boardgames.
e) Zdjęcie ukazujące figurki stanowiące ukończoną pracę powinno posiadać jednolite tło i przedstawiać całą pracę. Zdjęcie to powinno mieć charakter reprezentacyjny. W razie wątpliwości co do tego co może stanowić jednolite tło albo jak powinno wyglądać takie zdjęcie, należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne.

5. Dokładne określenie liczby, rodzaju i innych cech malowanych figurek mogących stanowić prace konkursowe następuje na początku konkursu w oddzielnym ogłoszeniu organizatora. Wspomniane ogłoszenie zawiera też wszelkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu danej edycji konkursu, w tym: termin rozpoczęcia i termin do wykonania prac oraz informację o nagrodach.

6. Nie ma ograniczeń ilościowych pod względem liczby wystawionych prac.

7. Ocena prac dokonywana jest na podstawie ich zdjęć zamieszczonych na grupie Bogowie wojny (seria) - grupa. Gods of war (series) - group (UWAGA - na grupie, nie na stronie wydarzenia). Zdjęcia mogą być zamieszczone albo bezpośrednio na grupie albo w postaci linka do bloga, forum, czy innej strony, na której są prezentowane i która jest ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych.

8. Określenie zwycięzcy (zwycięzców) następuje po upływie terminu do wykonania prac określonego w ogłoszeniu organizatora, o którym mowa w pkt. 5, w ten sposób, że każdy z członków jury przyznaje czterem najlepszym w jego ocenie pracom kolejno 4, 3, 2 i 1 punkt. Praca, która zdobędzie w sumie najwięcej punktów, zwycięża. W przypadku gdy głosy rozłożą się równo, organizator może dokooptować do składu jury dodatkową osobę bądź osoby i poprosić je o ocenę prac, tak by uzyskać rozstrzygnięcie między pracami, które uzyskały taką samą liczbę punktów.

9. Głosowanie jury jest tajne. Po zakończeniu głosowania jego wyniki publikowane są na Forum Strategie w osobnym, nowo założonym temacie (wątku).

10. Wyłonienie zwycięzcy następuje nie później niż w ciągu tygodnia od upływu terminu do wykonania prac. Wyniki ogłaszane są przez organizatora bądź wskazanego przez niego członka jury niezwłocznie po zakończeniu procedury przedstawionej w pkt. 8-9.

11. a) Prace konkursowe powinny być wykonane od początku do końca wyłącznie przez uczestnika konkursu.
b) Do konkursu nie można zgłaszać figurek, których malowanie uczestnik rozpoczął przed dniem rozpoczęcia konkursu (figurki pomalowane) bądź wystawianych jako prace w innych podobnych konkursach. Od zasady tej ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, może przewidywać wyjątki.
c) Figurki zapodkładkowane tylko jednym kolorem (dowolnym) nie są uznawane za figurki pomalowane.

12. Obróbka graficzna zdjęć przedstawiających prace konkursowe może obejmować:
- przycinanie zdjęć i ich obracanie,
- opcję automatycznego zwiększenia bądź zmniejszenia kontrastu całego zdjęcia (Auto Contrast),
- opcję automatycznej korekty kolorów całego zdjęcia (Autor Color Correction),
- wstawienie tła,
- zmniejszenie wielkości pliku.
Zabronione jest ręczne przerabianie zdjęć, zwłaszcza polegające na tym, że dorabia się bądź przerabia wybrane elementy zdjęcia obejmujące pracę konkursową. W razie wątpliwości co do tego czy można zastosować określoną opcję programu graficznego, należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne. Uczestnicy konkursu powinni zachować pierwotne wersje zdjęć (bez jakichkolwiek przeróbek), by w razie gdy organizator poprosi o ich przedstawienie móc je przedstawić.

13. Zdjęcia prac konkursowych powinny przedstawiać tylko figurki na przepisowych dla BW: Lee podstawkach i nie powinny przedstawiać dodatkowych elementów wargamingowych niestanowiących pracy, zwłaszcza zabronione jest ukazywanie pracy jako elementu większej dioramy itd. W razie wątpliwości co do tych kwestii należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne.

14. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do nieusuwania z grupy Bogowie wojny (seria) - grupa. Gods of war (series) - group oraz stron, do których wrzucili linki na grupę zdjęć swoich prac biorących udział w konkursie, także po zakończeniu konkursu.

15. Uczestnicy konkursu, przystępując do niego wyrażają zgodę na to, że zdjęcie (zdjęcia) ich prac biorących udział w konkursie będą mogły zostać opublikowane przez organizatora na stronie GM Boardgames (www.gmboardgames.com) i stronie na FB GM Boardgames - miniature wargaming oraz być wykorzystywane w inny sposób do promocji konkursu.

16. Zamieszczenie pierwszego zdjęcia swojej pracy w dziale forumowym konkursu bądź postu, z którego treści wynika, że osoba przystępuje do konkursu, oznacza przystąpienie do konkursu. Od tej chwili niniejszy regulamin staje się dla niej wiążący.

17. Członkowie jury i organizatorzy nie mogą być uczestnikami konkursu.

18. W razie rezygnacji bądź niemożności sprawowania funkcji przez któregokolwiek z członków jury, organizator uzupełnia skład jury. W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w składzie jury, z publicznym podaniem tej informacji do wiadomości wraz z uzasadnieniem, na grupie Bogowie wojny (seria) - grupa. Gods of war (series) - group.

19. Jeżeli przewidziano nagrody również za drugie oraz dalsze miejsca, zasady oceny prac (w tym punktacji) i przyznawania nagród odnoszące się do zwycięzców stosuje się odpowiednio do wyłaniania uczestników konkursu, którzy zajęli drugie oraz dalsze miejsca.

20. Uczestnicy konkursu, którzy wygrali nagrody, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania bądź adresu do odbioru korespondencji oraz adresu e-mail), w zakresie niezbędnym do przekazania im nagród, zarówno przez organizatora konkursu, jak i przez sponsorów nagród.

21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

22. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje organizator.

23. Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu konkursu bądź zwiększenia puli nagród w trakcie trwania konkursu.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Bogowie wojny: Lee”