Regulamin konkursu modelarskiego na najładniejszą armię DBA

Regulamin konkursu modelarskiego na najładniejszą armię DBA

Postby Raleen » Monday, 8 April 2013, 15:46

Regulamin konkursu modelarskiego na najładniejszą armię DBA

1. Konkurs modelarski na najładniejszą armię DBA (zwany dalej konkursem) organizowany jest przez Forum Strategie (strategie.net.pl), reprezentowane przez Głównego Administratora Forum – Ryszarda Kitę (Raleen), i Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości „Pola Chwały” (zwane dalej Stowarzyszeniem „Pola Chwały”), reprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia – Roberta Kowalskiego. Sponsorami nagród w konkursie są: Stowarzyszenie „Pola Chwały”, firma WARGAMER oraz wydawnictwo ERICA.

2. Konkurs ma na celu promocję wargamingu, w szczególności jego aspektu modelarskiego, i systemu „De Bellis Antiquitatis” (DBA).

3. W konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy Forum Strategie, posiadający na nim aktywne konta, w tym także osoby, które założą konta po rozpoczęciu konkursu.

4. Konkurs trwa od 8.IV.2013 do 15.IX.2013 r. Po tym czasie nastąpi ocena prac, wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród. Zakończenie konkursu i wręczenie nagród będzie miało miejsce na imprezie Pola Chwały, odbywającej się w dniach 27-29.IX.2013 r. w Niepołomicach.

5. Jako pracę w konkursie można zgłosić dowolny zespół historycznych figurek, stanowiący armię w myśl przepisów systemu DBA i nadający się do prowadzenia rozgrywek w tym systemie. Obowiązkowym elementem armii jest obóz. W przypadku armii, które występują w kilku wariantach, nie jest wymagane by praca zawierała figurki pozwalające na wystawienie armii w każdym z wariantów, pomalowanie figurek pozwalające na wystawienie armii w więcej niż jednym wariancie jest fakultatywne.

6. W konkursie można zgłosić nie więcej niż 2 prace. Możliwe jest, że więcej niż jedna praca tego samego uczestnika zostanie nagrodzona.

7. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem Forum Strategie. Uczestnicy zamieszczają na nim zdjęcia swoich prac, w tym zdjęcia z przebiegu malowania, tak by były widoczne dla wszystkich. Zdjęcia te są podstawą oceny prac.

8. Ocena prac przeprowadzana jest po upływie okresu wskazanego w pkt. 4. Polega ona na tym, że każdy z uczestników konkursu, który wystawił w nim ukończoną pracę, przyznaje punkty ukończonym pracom biorącym udział w konkursie, dając najlepszej w jego ocenie pracy 3 punkty, drugiej w kolejności – 2 punkty, i trzeciej w kolejności – 1 punkt, z tym, że nie można przyznawać punktów swojej pracy. Poza uczestnikami konkursu w taki sam sposób oceniają prace dodatkowe osoby powołane przez organizatorów. Osób tych nie może być więcej niż uczestników konkursu. Wszyscy oceniający przesyłają swoje oceny jednocześnie organizatorom i osobie wybranej przez uczestników konkursu. Oceny pozostają utajnione do czasu aż wszyscy oceniający prześlą swoje oceny. Gdy to nastąpi, wszystkie oceny zostają zsumowane i ujawnione wraz z ogłoszeniem wyników.

9. Ocena każdego z oceniających ma taką samą wartość.

10. Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, którego praca uzyskała najwięcej punktów. Drugie miejsce zyskuje uczestnik, którego praca uzyskała drugą w kolejności najwyższą łączną liczbę punktów. Trzecie miejsce zyskuje uczestnik, którego praca uzyskała trzecią w kolejności najwyższą łączną liczbę punktów.

11. W konkursie dla uczestników przewidziano następujące nagrody:
- I miejsce: 3 blistry figurek do DBA firm Xyston Miniatures lub Corvus Belli (sponsor: Stowarzyszenie „Pola Chwały”)
- II miejsce: 2 blistry figurek do DBA firm Xyston Miniatures lub Corvus Belli (sponsor: Stowarzyszenie „Pola Chwały”)
- III miejsce: 1 blister figurek do DBA firm Xyston Miniatures lub Corvus Belli (sponsor: Stowarzyszenie „Pola Chwały”)
Dodatkową nagrodą rozlosowywaną wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą swoje prace, będzie jedna z książek wydawnictwa Erica (sponsor: wydawnictwo ERICA).

12. Prace konkursowe powinny być wykonane od początku do końca wyłącznie przez uczestnika konkursu.

13. Uczestnik może wystawić do 5 elementów armii (jako element armii liczony jest także obóz) pomalowanych przez niego przed rozpoczęciem konkursu.

14. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do nieusuwania z Forum Strategie zdjęć swoich prac biorących udział w konkursie bądź linków do nich oraz postów dotyczących konkursu, także po jego zakończeniu.

15. Uczestnicy konkursu, przystępując do niego wyrażają zgodę na to, że zdjęcie (zdjęcia) ich prac biorących udział w konkursie będą mogły zostać opublikowane przez organizatorów na Portalu Strategie (portal.strategie.net.pl) oraz na stronie imprezy Pola Chwały (polachwaly.pl).

16. Zamieszczenie pierwszego zdjęcia swojej pracy w dziale konkursu bądź postu, z którego treści wynika, że osoba przystępuje do konkursu, oznacza przystąpienie do konkursu. Od tej chwili niniejszy regulamin staje się dla niej wiążący.

17. Na imprezie Pola Chwały, odbywającej się w dniach 27-29.IX.2013 r. w Niepołomicach, przewidziana jest bezpośrednia prezentacja prac biorących udział w konkursie oraz ich ocena przez publiczność zgromadzoną na imprezie (nagrody publiczności). Dla trzech najlepiej ocenionych prac przewidziano następujące nagrody:
- 1 blister figurek do DBA firm Xyston Miniatures lub Corvus Belli (sponsor: firma WARGAMER)
- 1 blister figurek do DBA firmy QR Miniatures (sponsor: Stowarzyszenie „Pola Chwały”)
- jedna z książek wydawnictwa Erica (sponsor: wydawnictwo ERICA)
Uczestnicy konkursu, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca, w kolejności zajętych miejsc wybierają sobie po jednej nagrodzie, spośród wyżej wymienionych. Szczegółowe zasady przyznawania nagród publiczności określą organizatorzy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy.

18. Organizatorzy dopuszczają możliwość zwiększenia puli nagród bądź ustanowienia nowych nagród dla uczestników konkursu w trakcie jego trwania, co wiązało się będzie z odpowiednią zmianą niniejszego regulaminu.

19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

20. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmują organizatorzy.

Image


Image


Image
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
User avatar
Raleen
Colonel Général
 
Posts: 34373
Joined: Thursday, 22 December 2005, 15:40
Location: Warszawa

Return to Konkursy modelarskie DBA

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest