Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie (VI edycja)

Konkurs z nagrodami dla malujących figurki.
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 36700
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 289 times
Been thanked: 191 times
Kontakt:

Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie (VI edycja)

Post autor: Raleen » poniedziałek, 28 października 2013, 08:40

Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie

1. Konkurs Modelarski Forum Strategie (zwany dalej „konkursem”) organizowany jest przez Forum Strategie (strategie.net.pl), w imieniu którego jako jego organizator występuje Główny Administrator Forum Strategie. Główny Administrator Forum Strategie może powierzyć prowadzenie konkursu i tym samym sprawowanie funkcji organizatora wybranej przez siebie osobie.

2. Konkurs ma na celu:
- promocję wargamingu, w szczególności jego aspektu modelarskiego,
- przyczynianie się do podnoszenia umiejętności graczy w zakresie malowania figurek (jako „figurki” niniejszy regulamin rozumie modele postaci oraz modele pojazdów i różnego rodzaju sprzętu, w szczególności wojskowego, wykorzystywane w wargamingu) i stosowania związanych z tym technik modelarskich,
- rozwijanie wymiany doświadczeń między graczami na temat technik modelarskich stosowanych przy malowaniu figurek.

3. W konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy Forum Strategie, posiadający na nim aktywne konta, w tym także osoby, które założą konta po rozpoczęciu konkursu. Ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, może jednak wyznaczać termin, do jakiego można włączyć się do konkursu.

4. Konkurs obejmuje wyłącznie figurki historyczne bądź osadzone w realiach współczesnych konfliktów zbrojnych (wykluczone są figurki osadzone w klimatach fantasy i science fiction oraz inne niemające odniesienia do realnej rzeczywistości) i polega na pomalowaniu określonej figurki bądź figurek zgodnie z realiami historycznymi epoki czy też konfliktu zbrojnego, do którego się odnoszą, oraz wykonaniu w trakcie malowania zdjęć ukazujących przebieg prac i efekt końcowy malowania (i innych prac modelarskich z nim związanych). Figurki powinny być w skali nadającej się do wykorzystania w wargamingu – w razie wątpliwości należy się skonsultować z organizatorem, którego rozstrzygnięcia są w tym zakresie ostateczne. Zdjęcia swoich figurek uczestnicy zamieszczają na Forum Strategie, w dziale konkursu, tak by były widoczne dla wszystkich.

5. Dokładne określenie liczby, rodzaju, skali i innych cech malowanych figurek mogących stanowić prace konkursowe następuje na początku konkursu w oddzielnym ogłoszeniu organizatora. Ogłoszenie to może przewidywać wyodrębnienie kategorii (grup), w ramach których oceniane będą figurki, z podziałem w oparciu o ich rodzaj, skalę, okres historyczny bądź inne kryteria. Wspomniane ogłoszenie zawiera też wszelkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu danej edycji konkursu, w tym: termin rozpoczęcia i termin do wykonania prac oraz informację o nagrodach.

6. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), uczestnik może wystawić po jednej pracy w każdej z kategorii (grup), chyba że ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, stanowi inaczej. Nie można wystawiać tych samych figurek w różnych kategoriach (grupach).

7. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), dla zwycięzcy każdej z nich przewidziana będzie oddzielna nagroda.

8. Ocena prac dokonywana jest na podstawie ich zdjęć zamieszczonych na Forum Strategie.

9. Oceny prac i wyłonienia zwycięzcy (zwycięzców) dokonują w łącznym głosowaniu:
1) jury, powoływane przez organizatora najpóźniej w chwili rozpoczęcia konkursu,
2) uczestnicy konkursu, którzy ukończyli swoje prace,
3) dodatkowe osoby powołane przez organizatora po upływie terminu do wykonania prac, w liczbie nie większej niż liczba uczestników konkursu.
Punkty przyznane przez każdego z członków jury mnożone są razy 3. Punkty przyznane przez uczestników konkursu oraz dodatkowe osoby powołane przez organizatora mnożone są razy 1.
W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), o których mowa w pkt. 5, głosowanie przeprowadza się odrębnie dla każdej kategorii (grupy).

10. Określenie zwycięzcy (zwycięzców) następuje po upływie terminu do wykonania prac określonego w ogłoszeniu organizatora, o którym mowa w pkt. 5, w ten sposób, że każdy z głosujących, wskazanych w pkt. 9, przyznaje czterem najlepszym w jego ocenie pracom (nie można głosować na własną pracę) kolejno 4, 3, 2 i 1 punkt (punkty jury mnożone są razy 3). Praca, która zdobędzie w sumie najwięcej punktów, zwycięża. W przypadku remisów decydują głosy jury. Jeżeli również głosy jury rozłożą się równo, organizator może dokooptować do składu jury dodatkową osobę bądź osoby i poprosić je o ocenę prac, tak by uzyskać rozstrzygnięcie między pracami, które uzyskały taką samą liczbę punktów.

11. Głosowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy jest tajne i odbywa się przez zebranie przez organizatora głosów nadesłanych e-mailem bądź przez prywatne wiadomości na forum. Po zakończeniu głosowania jego wyniki publikowane są na forum w osobnym, nowo założonym temacie (wątku).

12. Wyłonienie zwycięzcy następuje nie później niż w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu do wykonania prac. Wyniki ogłaszane są przez organizatora bądź wskazanego przez niego członka jury niezwłocznie po zakończeniu procedury przedstawionej w pkt. 9-11.

13. Prace konkursowe powinny być wykonane od początku do końca wyłącznie przez uczestnika konkursu. Do konkursu nie można zgłaszać figurek, których malowanie uczestnik rozpoczął przed dniem rozpoczęcia konkursu bądź wystawianych jako prace w innych podobnych konkursach – od zasady tej szczegółowe ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, może przewidywać wyjątki. Jednakże można zgłaszać figurki zgłoszone jako prace w ciągu ostatniej edycji niniejszego konkursu, a nieukończone; w takim przypadku uczestnik może kontynuować pracę i zgłosić taką figurkę do nowej edycji konkursu.

14. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do niezamieszczania zdjęć swoich prac biorących udział w konkursie na innych witrynach internetowych (w tym forach) niż Forum Strategie do czasu zakończenia konkursu, co następuje wraz z ogłoszeniem zwycięzcy (zwycięzców). Zastrzeżenie to nie dotyczy portali przeznaczonych do zamieszczania zdjęć, takich jak Imageshack.us bądź Photobucket.com, oraz indywidualnych blogów uczestników, ich profili na Facebooku i współpracującego z Forum Strategie bloga (dawniej portalu) Bitewny Zgiełk.

15. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do nieusuwania z Forum Strategie zdjęć swoich prac biorących udział w konkursie, także po jego zakończeniu.

16. Uczestnicy konkursu, przystępując do niego wyrażają zgodę na to, że zdjęcie (zdjęcia) ich prac biorących udział w konkursie będą mogły zostać opublikowane przez organizatora na Portalu Strategie (portal.strategie.net.pl).

17. Zamieszczenie pierwszego zdjęcia swojej pracy w dziale forumowym konkursu bądź postu, z którego treści wynika, że osoba przystępuje do konkursu, oznacza przystąpienie do konkursu. Od tej chwili niniejszy regulamin staje się dla niej wiążący.

18. Członkowie jury nie mogą być uczestnikami konkursu. Organizator nie może być członkiem jury ani uczestnikiem konkursu. Dodatkowe osoby powołane przez organizatora, o których mowa w pkt. 9, nie mogą być członkami jury, uczestnikami konkursu, którzy ukończyli swoje prace, jak również organizator nie może powołać jako dodatkowej osoby siebie samego.

19. W razie rezygnacji bądź niemożności sprawowania funkcji przez któregokolwiek z członków jury, organizator uzupełnia skład jury. W wyjątkowych sytuacjach Główny Administrator Forum Strategie zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w składzie jury, z publicznym podaniem tej informacji do wiadomości wraz z uzasadnieniem, na forum w dziale konkursu.

20. Jeżeli przewidziano nagrody również za drugie oraz dalsze miejsca, zasady oceny prac (w tym punktacji) i przyznawania nagród odnoszące się do zwycięzców stosuje się odpowiednio do wyłaniania uczestników konkursu, którzy zajęli drugie oraz dalsze miejsca.

21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

22. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje organizator.

23. Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu konkursu bądź zwiększenia puli nagród w trakcie trwania konkursu.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 7.V.2014 r.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Umpapa
Général de Division
Posty: 3384
Rejestracja: czwartek, 10 września 2009, 01:58
Lokalizacja: Szczecin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 28 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie (V edyc

Post autor: Umpapa » czwartek, 31 października 2013, 18:09

Na prośbę Maciejusa_exe, po dyskusji, zmieniony zostanie Regulamin zezwalając na umieszczanie zdjęć konkursowych również na profilu Facebooka uczestnika konkursu, oczywiście pod standardowym warunkiem, że zdjęcie zostanie zalinkowane do wątku o konkursie.
http://umpapas.blogspot.com/

Choć słońce skrył bojowy gaz / Choć żołdak pławi się w rozbojach
Wciąż przed upadkiem chroni nas / Zbroja
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 36700
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 289 times
Been thanked: 191 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie (V edyc

Post autor: Raleen » czwartek, 31 października 2013, 18:52

Dopisałem zatem indywidualne profile uczestników na Facebook'u, by nie było wątpliwości. Punkt 14 po tej modyfikacji:

14. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do niezamieszczania zdjęć swoich prac biorących udział w konkursie na innych witrynach internetowych (w tym forach) niż Forum Strategie do czasu zakończenia konkursu, co następuje wraz z ogłoszeniem zwycięzcy (zwycięzców). Zastrzeżenie to nie dotyczy portali przeznaczonych do zamieszczania zdjęć, takich jak Imageshack.us bądź Photobucket.com, oraz indywidualnych blogów uczestników, ich profili na Facebooku i współpracującego z Forum Strategie bloga (dawniej portalu) Bitewny Zgiełk.

W zasadzie można było FB potraktować przez analogię do blogów, ale jeśli możemy doprecyzować, to nic nie szkodzi.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Awatar użytkownika
Przemos19
General der Panzertruppen
Posty: 4975
Rejestracja: sobota, 10 czerwca 2006, 22:46
Lokalizacja: Zawiercie/Katowice
Been thanked: 1 time
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie (V edyc

Post autor: Przemos19 » czwartek, 31 października 2013, 19:05

Jak rozumiem można wystawić tylko jeden projekt w danej kategorii? Czy wystartować z kilkoma z danej a pod ocenę dać tylko jeden?
http://www.przemos85.blogspot.com/ - blog poświęcony OWW2 i wargamingowi

http://www.battlegroup.net.pl - strona poświęcona Operation World War 2 i wargamingowi
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 36700
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 289 times
Been thanked: 191 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie (V edyc

Post autor: Raleen » czwartek, 31 października 2013, 19:15

Tylko jeden w każdej z kategorii. Pisze w pkt. 6:

6. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), uczestnik może wystawić po jednej pracy w każdej z kategorii (grup), chyba że ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, stanowi inaczej. Nie można wystawiać tych samych figurek w różnych kategoriach (grupach).
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 36700
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 289 times
Been thanked: 191 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie (V edyc

Post autor: Raleen » czwartek, 31 października 2013, 21:25

Panowie, po naradzie z Umpapą uważamy, że następująca interpretacja jest zgodna z regulaminem, a zarazem dogodzi wszystkim, którzy chcieliby sobie więcej pomalować: możecie robić kilka prac w tej samej kategorii, ale do oceny wystawiacie tylko jedną, wybraną przez Was na koniec i tylko ta praca jest oceniana. Tym samym "wystawiacie" (jak to ujmuje regulamin) tylko jedną pracę, a ile sobie w międzyczasie pomalujecie, podyskutujecie jeszcze nad czymś innym - to Wasze. Ewentualnie widzę taki plus malowania kilku prac, że w międzyczasie możecie się rozejrzeć co bardziej się podoba i co Wam lepiej wyszło, i na koniec wybrać najlepszą.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Awatar użytkownika
Jarek
Général de Division Commandant de place
Posty: 4611
Rejestracja: środa, 7 lutego 2007, 10:48
Lokalizacja: Gorzów Wlkp.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times

Re: Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie (V edyc

Post autor: Jarek » czwartek, 31 października 2013, 21:33

Cieszy taka elastyczność w interpretacji przepisów :)
To ja w takim razie odblokuję sobie jeszcze temat z III edycji - kuszników - jeśli zarząd konkursu pozwoli.
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 36700
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 289 times
Been thanked: 191 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie (V edyc

Post autor: Raleen » czwartek, 31 października 2013, 21:37

GRZ pozwolił, to co miałby Tobie nie pozwolić. Bogusia wyręczam, ale to tylko dlatego, że sprawa jest oczywista i by było szybciej.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Awatar użytkownika
Przemos19
General der Panzertruppen
Posty: 4975
Rejestracja: sobota, 10 czerwca 2006, 22:46
Lokalizacja: Zawiercie/Katowice
Been thanked: 1 time
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie (V edyc

Post autor: Przemos19 » czwartek, 31 października 2013, 21:46

Ok, czyli zrobię Rzymian z jednego i drugiego zestawu i na końcu określę, których poddaję ocenie :)
http://www.przemos85.blogspot.com/ - blog poświęcony OWW2 i wargamingowi

http://www.battlegroup.net.pl - strona poświęcona Operation World War 2 i wargamingowi
Umpapa
Général de Division
Posty: 3384
Rejestracja: czwartek, 10 września 2009, 01:58
Lokalizacja: Szczecin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 28 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie (V edyc

Post autor: Umpapa » czwartek, 31 października 2013, 22:49

Tak właśnie. :D
http://umpapas.blogspot.com/

Choć słońce skrył bojowy gaz / Choć żołdak pławi się w rozbojach
Wciąż przed upadkiem chroni nas / Zbroja
Awatar użytkownika
Arekmaximus
Sergent
Posty: 138
Rejestracja: środa, 30 października 2013, 23:17
Lokalizacja: Pomorze Gdańskie

Re: Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie (V edyc

Post autor: Arekmaximus » wtorek, 5 listopada 2013, 15:42

Raleen pisze:Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie

14. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do niezamieszczania zdjęć swoich prac biorących udział w konkursie na innych witrynach internetowych (w tym forach) niż Forum Strategie do czasu zakończenia konkursu, co następuje wraz z ogłoszeniem zwycięzcy (zwycięzców). Zastrzeżenie to nie dotyczy portali przeznaczonych do zamieszczania zdjęć, takich jak Imageshack.us bądź Photobucket.com, oraz indywidualnych blogów uczestników, ich profili na Facebooku i współpracującego z Forum Strategie bloga (dawniej portalu) Bitewny Zgiełk.
A czy regulamin pozwala wystawić model (po jego szybkim ukończeniu :P) w jakimś konkursie modelarskim stacjonarnym?
Ave, Caesar, morituri te salutant!
http://arekmaximus.blogspot.com/
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 36700
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 289 times
Been thanked: 191 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie (V edyc

Post autor: Raleen » wtorek, 5 listopada 2013, 15:57

Nie ma żadnych ograniczeń w regulaminie co do konkursu stacjonarnego, więc pozwala :).
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 36700
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 289 times
Been thanked: 191 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie (V edyc

Post autor: Raleen » środa, 7 maja 2014, 13:31

Zmiany regulaminu konkursu w VI edycji (07.05.2014)

Głównie są tu uściślenia kwestii, co do których pojawiały się wątpliwości. Wszystkie zmiany podkreśliłem.

"7. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), dla zwycięzcy każdej z nich przewidziana będzie oddzielna nagroda."

Zmiana redakcyjna.

"9. Oceny prac i wyłonienia zwycięzcy (zwycięzców) dokonują w łącznym głosowaniu:
1) jury, powoływane przez organizatora najpóźniej w chwili rozpoczęcia konkursu,
2) uczestnicy konkursu, którzy ukończyli swoje prace,
3) dodatkowe osoby powołane przez organizatora po upływie terminu do wykonania prac, w liczbie nie większej niż liczba uczestników konkursu.
Punkty przyznane przez każdego z członków jury mnożone są razy 3. Punkty przyznane przez uczestników konkursu oraz dodatkowe osoby powołane przez organizatora mnożone są razy 1.
W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), o których mowa w pkt. 5, głosowanie przeprowadza się odrębnie dla każdej kategorii (grupy)."

Dodano ostatnie zdanie, uściślając zasady głosowania, ponieważ ostatnio pojawiła się wątpliwość, czy głosujemy osobno w każdej kategorii czy wszystkie razem.

"11. Głosowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy jest tajne i odbywa się przez zebranie przez organizatora głosów nadesłanych e-mailem bądź przez prywatne wiadomości na forum. Po zakończeniu głosowania jego wyniki publikowane są na forum w osobnym, nowo założonym temacie (wątku)."

Dodano podkreślony fragment, wprowadzając alternatywny (do zakładanego pierwotnie) sposób zbierania głosów.

"13. Prace konkursowe powinny być wykonane od początku do końca wyłącznie przez uczestnika konkursu. Do konkursu nie można zgłaszać figurek, których malowanie uczestnik rozpoczął przed dniem rozpoczęcia konkursu bądź wystawianych jako prace w innych podobnych konkursach – od zasady tej szczegółowe ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, może przewidywać wyjątki. Jednakże można zgłaszać figurki zgłoszone jako prace w ciągu ostatniej edycji niniejszego konkursu, a nieukończone; w takim przypadku uczestnik może kontynuować pracę i zgłosić taką figurkę do nowej edycji konkursu."

Zmiana podkreślonego fragmentu. Poprzednio było: dwóch ostatnich edycji.

"23. Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu konkursu bądź zwiększenia puli nagród w trakcie trwania konkursu."

Dodano nowy punkt, głównie by umożliwić dodawanie nowych nagród i sponsorów w trakcie trwania konkursu.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Awatar użytkownika
AWu
Słońce Austerlitz
Posty: 18421
Rejestracja: poniedziałek, 16 października 2006, 13:40
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie (VI edy

Post autor: AWu » środa, 7 maja 2014, 17:20

Fajna praca na odcinku regulaminowym, ale szukam jakie są kategorię i ile modeli i w żadnym głównym i reklamowanym wątku tego nie ma.

To trzeba powtarzać.

Nie wątpię, że to znajdę, bo wiem, że gdzieś tu jest, ale nic mnie nie obchodzą szczegóły zmian regulaminu, a kategorie to jednak rzecz dość podstawowa :>
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 36700
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 289 times
Been thanked: 191 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie (VI edy

Post autor: Raleen » środa, 7 maja 2014, 17:23

Gdyby ktoś bardzo nie mógł trafić, to zlinkuję i tutaj:

http://www.strategie.net.pl/viewtopic.php?f=231&t=13077
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Zablokowany

Wróć do „Konkurs Modelarski Forum Strategie”