Stowarzyszenie "Pola Chwały"

Impreza historyczno-wargamingowa odbywająca się co roku w Niepołomicach pod Krakowem w drugiej połowie września.

Stowarzyszenie "Pola Chwały"

Postby Raleen » Monday, 28 September 2009, 09:12

W związku z rozrostem "Pól Chwały" główny organizator planuje powołanie stowarzyszenia, które zajmie się przygotowywaniem imprezy, sprawami organizacyjnymi, pozyskiwaniem funduszy - bo są potencjalnie takie możliwości. W zamierzeniu obejmie ono także "Grenadiera" tzn. będzie wspólne dla obu imprez. Jeśli o mnie chodzi, będę miał pieczę nad planszówkami i figurkami. Gdyby ktoś chciał się w przyszłości zaangażować w działalność stowarzyszenia, proszę o kontakt.
Last edited by Raleen on Monday, 23 November 2009, 19:47, edited 1 time in total.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
User avatar
Raleen
Colonel Général
 
Posts: 34368
Joined: Thursday, 22 December 2005, 15:40
Location: Warszawa

Postby Raleen » Monday, 23 November 2009, 19:45

POWOŁANIE STOWARZYSZENIA

Uprzejmie informuję, że dnia 21 listopada 2009 r. miało miejsce zebranie założycielskie, na którym powołano Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości "Pola chwały". Z naszego forum w zebraniu wzięli udział poza mną Arteusz i Monthion. Wraz z podjęciem uchwał o powołaniu stowarzyszenia i przyjęciu statutu ustalono szereg wstępnych spraw organizacyjnych, w tym dokonano wyboru władz stowarzyszenia i innych ciał przewidzianych statutem.

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia został Robert Kowalski, główny organizator konwentu "Pola chwały" i inicjator całego przedsięwzięcia. Poza nim w skład Zarządu weszło trzech wiceprezesów: moja skromna osoba oraz Jan Nałęcz (z "branży" rekonstrukcyjnej, dotychczas kierował częścią rekonstrukcyjną konwentu) i Michał Chlipała (z "branży" figurkowej i modelarskiej, od początku aktywnie uczestniczący w organizacji konwentu). Podział terytorialny przedstawia się w ten sposób, że połowa zarządu jest z Krakowa, a połowa z Warszawy, tak żeby sprawniej można było działać i podejmować decyzje.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Dariusz Domagalski, Paweł Rzymek oraz Rafał Kucharczyk.

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli: Przemysław Mogielnicki oraz Rafał Podsiadło.

Stowarzyszenie powołało też następujące Zespoły Zadaniowe i ich koordynatorów (prowadzących):
- Wargaming (Figurki): Krzysztof Stawiarski
- Gry planszowe: Ryszard Kita
- Grupy rekonstrukcyjne: Jan Nałęcz
- Modelarstwo: Marek Jagocki
- Organizacja imprezy na miejscu: Robert Kowalski, Zuzanna Polańska
- Pozyskiwanie środków finansowych: Rafał Woźniak
- Promocja: Rafał Kucharczyk

Stowarzyszenie powstało w związku z rozrostem konwentu "Pola chwały' i na bazie tej imprezy, a także na bazie bliźniaczego "Grenadiera" (który póki co aż tak się nie rozrósł, ale w najbliższym roku i tutaj zajdą zmiany). Celem stowarzyszenia jest w pierwszej kolejności zapewnienie dalszego rozwoju imprezy. Dotychczas wyglądało to tak, że wszystkim zawiadywała jedna osoba - Robert Kowalski i na niej spoczywała całość odpowiedzialności. Obecnie, z szeregu względów, ponieważ impreza z roku na rok się rozrasta, jest to coraz trudniejsze. Dodatkową kwestią jest finansowanie konwentu. Dotychczasowa formuła może okazać się niewystarczająca, ponadto dla imprezy tej wielkości otwierają się nowe możliwości. Żeby to zadziałało, nasza działalność musi przybrać bardziej zorganizowane formy. Jeśli ktoś jest ciekaw jakie problemy organizacyjne pojawiają się podczas takiej imprezy, jak również żeby uświadomić sobie jej rozmiary, odsyłam do artykułu omawiającego tegoroczne "Pola chwały" autorstwa Roberta:

http://www.wargaming.pl/index.php?mode= ... rticle=264

Jak już pisałem, z "Polami chwały" powiązana jest druga impreza - "Grenadier", która dotychczas nie napotykała tak daleko idących problemów, ale w nadchodzącym roku i ona się zmieni, tak że pod względem rozmiarów upodobni się do "Pól chwały". Warto tu wspomnieć m.in. o zaplanowanym już przeniesieniu miejsca konwentu z Domu Kultury "Śródmieście" do warszawskiej Cytadeli. Te kwestie były motorem powstania Stowarzyszenia i odpowiednie zabezpieczenie dwóch czołowych w naszym kraju imprez wargamingowych leżało u podstaw. Na tym jednak nie koniec i do tego nie ograniczają się cele stowarzyszenia. Przede wszystkim zakładany jest jego udział, współudział oraz uczestnictwo w innych, podobnych imprezach i ich wspieranie, jeśli pojawi się taka możliwość. Mamy nadzieję, że z czasem stowarzyszenie będzie w stanie pomóc w rozwoju kolejnych konwentów spotkań graczy w podobnym kierunku, w jakim ewoluują "Pola chwały".

Ponadto wśród statutowych rodzajów działalności stowarzyszenia znalazły się w szczególności
- działalność dydaktyczno-wychowawcza, w tym edukacyjna w stosunku do dzieci i młodzieży
- działalność naukowo-badawcza
- działalność wydawnicza
Stowarzyszenie współpracuje w zakresie realizacji swoich celów z samorządami lokalnymi, administracją rządową oraz instytucjami kultury i oświaty. Może także w zakresie realizacji swoich celów współpracować z współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym i
zbliżonym celu działania. Najogólniej mówiąc cele stowarzyszenia koncentrują się wokół hasła, jakie przyświecało dotychczas imprezie "Pola chwały" - brzmiało ono "Historia jako pasja". Czyli ukazywanie różnych przejawów pasji jaką jest historia, sprzyjanie integracji różnych środowisk pasjonatów, wspieranie ich w organizacji ich hobby, jego promocja. Nawiązując do nazwy jednego z popularnych periodyków, także ukazywanie innych obliczy historii, niż te dotychczas znane. Wiele mówi też nazwa stowarzyszenia, która także jest pewnym wspólnym mianownikiem. Szczegółowe zapisy zawiera statut, który do ostatnich chwil był redagowany, stąd proszę mi w tym momencie wybaczyć, bo może najlepiej byłoby go tutaj zamieścić w całości (co z czasem z pewnością uczynimy), ale raz, że nie wszyscy lubią czytać takie suche prawnicze teksty, poza tym mają one to do siebie, że nie zawsze w wyrazisty sposób oddają istotę rzeczy.

Istotną informacją dla wielu osób może być, że:
1) Zgodnie z postanowieniami statutu Stowarzyszenie będzie mogło prowadzić działalność gospodarczą, jednak dochód z tej działalności nie może być przeznaczany do podziału między członków.
2) Stowarzyszenie będzie organizacją pożytku publicznego, w każdym razie statut został napisany w ten sposób, by spełnić wymagania stawiane organizacjom pożytku publicznego.
Czyli, będzie można w oparciu o stowarzyszenie prowadzić działalność gospodarczą, oczywiście przy tym zastrzeżeniu, o którym wspomniałem i w ramach celów stowarzyszenia. Po drugie, będzie można odpisywać 1 % podatku dochodowego na stowarzyszenie jako organizację pożytku publicznego.

Jeśli chodzi o środowisko, w skład stowarzyszenia weszły osoby z różnych środowisk, zarówno figurkowcy, jak i osoby zajmujące się grami planszowymi, osoby z grup rekonstrukcji historycznej, pracownicy oświaty, historycy itd. Zapewne z czasem będzie się ono poszerzać. Nie jest to więc reprezentacja jakiejś wąskiej grupy czy zrzeszenie powołane dla realizacji potrzeb jednej czy kilku osób, jak to nieraz bywa. Również cele stowarzyszenia zakreślone są szeroko. Odnośnie członkostwa, stowarzyszenie ma zrzeszać przede wszystkim osoby, które w taki czy inny sposób chcą się zaangażować organizacyjnie, współtworzyć "Pola chwały" i "Grenadiera" oraz inne imprezy, w których Stowarzyszenie będzie brać udział, a także uczestniczyć w innych formach działalności stowarzyszenia. Generalnie członkostwo jest więc dla osób zaangażowanych organizacyjnie bądź chcących się zaangażować organizacyjnie. Stowarzyszenie nie stawia sobie za cel rozrostu ilościowego i przyjmowania maksymalnej liczby osób, by mieć jak najwięcej członków.

Od strony finansowej, Stowarzyszenie także dysponować będzie sporymi jak na warunki naszego hobby środkami. Nie wchodząc w szczegóły mogę tylko powiedzieć, że tegoroczne "Pola chwały" to koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, nie licząc kosztów wynajmu/użyczenia zamku. Podobnie jak dotychczas głównym źródłem środków finansowych na prowadzenie działalności będzie samorząd lokalny, a także inne instytucje sponsorujące do tej pory "Pola chwały". W każdym razie, przyjęta formuła działalności stwarza także od strony finansowej pewne możliwości. Będzie to więc również pod tym względem inna instytucja niż większość podobnych, znanych Wam bytów, których działalność opiera się na składkach członków.

Gdyby ktoś chciał zaangażować się w działalność stowarzyszenia, przy czym nie ukrywam, że w obecnie szacuję, że dołączą do nas jeszcze góra 2-3 osoby (przynajmniej z naszego środowiska), przede wszystkim zachęcam do zainteresowania się tematem:
:arrow: Osoby organizujące konwenty wargamingowe (w tym planszówkowe).
:arrow: Osoby, które chciałyby np. organizować jakieś turnieje na "Polach chwały" czy "Grenadierze", np. turniej w systemy DBA lub Operation Overlord.
:arrow: Ogólnie osoby, które chciałyby z nami bliżej współpracować, bardziej włączyć się w działalność statutową stowarzyszenia etc.

Na sam koniec: to, że nie wszyscy będą członkami (a dokładniej "członkami zwyczajnymi"), nie oznacza, że nie mogą brać udziału w działalności stowarzyszenia, jako "członkowie wspierający". Statut zakłada również udział w jego działalności osób niebędących członkami.

Tyle, jak sądzę najistotniejszych informacji. Gdyby ktoś był czegoś ciekaw, proszę pytać. W najbliższym czasie pojawi się też oficjalnie statut. Sądzę także, że Arteusz i Monthion, niezależnie ode mnie, podzielą się swoimi wrażeniami.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
User avatar
Raleen
Colonel Général
 
Posts: 34368
Joined: Thursday, 22 December 2005, 15:40
Location: Warszawa

Postby Teufel » Monday, 23 November 2009, 19:52

Jakby jeszcze stowarzyszenie umożliwiło tanie zakupy gier w Polsce, to byłoby już superfajnie ;) A tak na serio to gratuluję pomysłu i inicjatywy.
Legiony i ja mamy się dobrze.
User avatar
Teufel
Legatus Legionis
 
Posts: 2280
Joined: Thursday, 22 December 2005, 16:55
Location: Stadt Thorn/Festung Posen

Postby Raleen » Monday, 23 November 2009, 20:07

Powiem tyle: jak dotychczas sponsorowano na imprezie modele dla młodszych, traktując to jako formę promocji modelarstwa. Te modele albo były rozdawane dużo taniej albo za darmo. Często bywały też do wygrania w konkursach modelarskich. Tak, że są różne możliwości ;) .

Co do konwentów: nie ma takiej drugiej imprezy w Polsce, która by łączyła w sobie tyle różnych grup pasjonatów i to jest unikalne, stanowiąc atut "Pól chwały" (w mniejszym stopniu "Grenadiera", choć to też się będzie zmieniać), bo jak są inne imprezy to albo są czysto planszówkowe czy figurkowe albo same rekonstrukcje, ewentualnie wygląda to tak, że jest jeden wiodący temat,a inne w postaci nic nieznaczących dodatków. Nasze forum też po części tak działa, bo przecież są i figurki i planszówki i historia, z małymi "przyczółkami" w innych kierunkach. I czas pokazuje, że to może dobrze działać i jest atrakcyjniejsze niż jednorodne fora. Przyznam, że w przeszłości "Pola chwały" były tutaj dla mnie jako administratora pośrednio pewną inspiracją :) .
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
User avatar
Raleen
Colonel Général
 
Posts: 34368
Joined: Thursday, 22 December 2005, 15:40
Location: Warszawa

Postby Arteusz » Monday, 23 November 2009, 20:30

Od siebie dodam, że powstanie stowarzyszenia jest usankcjonowaniem prawnym, które pozwoli na dalszy rozwój na różnych polach działalności. Po prostu będzie łatwiej w wielu kwestiach. Na spotkaniu założycielskim było około 20 osób, w tym kilka nie dojechało. Raleen większość już napisał. Teraz pierwszy sprawdzian w postaci organizacji "Grenadiera". Nowa formuła, nowa lokalizacja, więcej różnorodności (nie tylko figurki i planszówki).
Moje gry
Szlachectwa nie nabiera się przez urodzenie, ale przez czyny.
"Moim obowiązkiem, jako patrioty, nie jest umrzeć za swój kraj, ale sprawić, żeby wróg oddał życie za własny".
User avatar
Arteusz
Praetor
 
Posts: 3190
Joined: Sunday, 7 October 2007, 16:17
Location: Kielce

Postby Raleen » Tuesday, 24 November 2009, 18:58

Z ciekawostek dodam, że niedawno wspierający imprezę burmistrz Niepołomic został wojewodą małopolskim, z kolei wiceburmistrz Niepołomic, jeszcze gorliwiej wspierający "Pola chwały" został burmistrzem. Obaj Panowie prawdopodobnie zostaną honorowymi członkami stowarzyszenia.

Z kolei, jeśli chodzi o świat nauki przez duże "N", współpracuje z imprezą i stowarzyszeniem m.in. prof. Władysław Krawczuk (syn prof. Aleksandra Krawczuka - miłośnikom starożytności nie trzeba przedstawiać), na co dzień pracujący na UJ.

Takie to fajne mamy stowarzyszenie ;) .
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
User avatar
Raleen
Colonel Général
 
Posts: 34368
Joined: Thursday, 22 December 2005, 15:40
Location: Warszawa

Postby Umpapa » Tuesday, 24 November 2009, 23:30

Bardzo ciekawe, gratuluje inicjatywy.

Zaproponujcie honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu ministrowi R. Sikorskiemu (honorowy patronat?), może być Wam łatwiej. ;)
Umpapa
Général de Division
 
Posts: 3079
Joined: Thursday, 10 September 2009, 01:58
Location: Szczecin

Postby Raleen » Wednesday, 25 November 2009, 13:36

Niewykluczone, tym bardziej, że minister Sikorski był na ostatniej edycji imprezy (z synem) :) . Pewnie pojawi się też następnym razem.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
User avatar
Raleen
Colonel Général
 
Posts: 34368
Joined: Thursday, 22 December 2005, 15:40
Location: Warszawa

Postby clown » Wednesday, 25 November 2009, 14:23

Bardzo ciekawa inicjatywa. Szczególnie interesuje mnie rozwój "Grenadiera" z racji jego względnej bliskości od Szczecina. Jeżeli przekształciłby się w dwu-, trzydniową imprezę byłoby super.
"Cała kraina gier jest oczywiście krainą maniactwa, a jednak rejon gier naśladowczo-wojennych jest w tej krainie bardziej maniacki niż inne rejony. Jak na mój gust, jest to już 'konik' posunięty zbyt daleko, hermetyczny, bez przyszłości."
User avatar
clown
Général de Division Commandant de place
 
Posts: 4658
Joined: Monday, 9 January 2006, 18:07
Location: Festung Stettin

Postby Raleen » Wednesday, 25 November 2009, 14:29

Na pewno się przekształci w 2-3 dniowy i zostanie przeniesiony na Cytadelę. Pewne ustalenia już zostały poczynione, został też zaklepany termin.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
User avatar
Raleen
Colonel Général
 
Posts: 34368
Joined: Thursday, 22 December 2005, 15:40
Location: Warszawa

Postby clown » Wednesday, 25 November 2009, 14:33

W takim razie w moim poście o numerze 666 :twisted: napiszę, że trzymam kciuki za działalność Stowarzyszenia :)
"Cała kraina gier jest oczywiście krainą maniactwa, a jednak rejon gier naśladowczo-wojennych jest w tej krainie bardziej maniacki niż inne rejony. Jak na mój gust, jest to już 'konik' posunięty zbyt daleko, hermetyczny, bez przyszłości."
User avatar
clown
Général de Division Commandant de place
 
Posts: 4658
Joined: Monday, 9 January 2006, 18:07
Location: Festung Stettin

Postby Arteusz » Wednesday, 25 November 2009, 23:53

Przyjedziesz na Grenadiera to będziesz miał okazję zobaczyć co się zmieniło i zapewne pogramy w coś hiszpańskiego. :>
Moje gry
Szlachectwa nie nabiera się przez urodzenie, ale przez czyny.
"Moim obowiązkiem, jako patrioty, nie jest umrzeć za swój kraj, ale sprawić, żeby wróg oddał życie za własny".
User avatar
Arteusz
Praetor
 
Posts: 3190
Joined: Sunday, 7 October 2007, 16:17
Location: Kielce

Postby Smerf Maruda » Thursday, 26 November 2009, 00:09

Arteusz wrote:Przyjedziesz na Grenadiera to będziesz miał okazję zobaczyć co się zmieniło i zapewne pogramy w coś hiszpańskiego. :>


W hiszpańskie dziewczyny ;-)
Smerf Maruda
Adjudant
 
Posts: 206
Joined: Saturday, 29 August 2009, 22:27
Location: Ziemia

Postby clown » Thursday, 26 November 2009, 09:06

Oj tak Arteuszu - będzie hiszpański rewanż :) choć mam nadzieję, że jeszcze w styczniu uda mi się Ciebie pogrążyć :)
A hiszpańskie dziewczyny są przereklamowane :P
"Cała kraina gier jest oczywiście krainą maniactwa, a jednak rejon gier naśladowczo-wojennych jest w tej krainie bardziej maniacki niż inne rejony. Jak na mój gust, jest to już 'konik' posunięty zbyt daleko, hermetyczny, bez przyszłości."
User avatar
clown
Général de Division Commandant de place
 
Posts: 4658
Joined: Monday, 9 January 2006, 18:07
Location: Festung Stettin

Postby apj » Thursday, 26 November 2009, 21:49

Raleen i koledzy - Gratuluje powolania Stowarzyszenia :) Teraz niestety bedzie sporo roboty papierkowej ale jestem pewien ze zaowocuje to jeszcze lepszymi imprezami :D
User avatar
apj
Lieutenant
 
Posts: 578
Joined: Wednesday, 12 April 2006, 12:59
Location: Grenadier '06 Warszawa

Next

Return to Konwent POLA CHWAŁY

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron