OdB wojsk z I wojny światowej

Struktury wojskowe od 1901 do 1921 roku.
Awatar użytkownika
Karel W.F.M. Doorman
Vice-admiraal
Posty: 3644
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 16:24
Lokalizacja: lichte kruiser HrMs "De Ruyter"
Has thanked: 95 times
Been thanked: 85 times

Post autor: Karel W.F.M. Doorman » środa, 28 grudnia 2005, 10:24

Zgodnie z obietnicą dla nie znających grażdanki tłumaczenie i stosowne wyjaśnienia:
53-я пех. дивизия. (из кадра 1-й Гренад. дивизии)
209-й пех. Богородский полк
210-й пех. Броницкий полк
211-й пех. Никольский полк
212-й пех. Романовский полк
53 Dywizja rezerwowa powstała z kadry 1 Dywizji Grenadierów z Moskwy (Korpus Grenadierów, 4 Armia). Skład:
209 Bogorodski pp
210 Bronicki pp
211 Nikolski pp
212 Romanowski pp
54-я пех. дивизия. (из кадра 2-й Гренад. дивизии)
213-й пех. Устюжский полк
214-й пех. Кремлевский полк
215-й пех. Сухаревский полк
216-й пех. Осташковский полк
54 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 2 Dywizji Grenadierów z Moskwy (Korpus Grenadierów, 4 Armia). Skład:
213 Ustiużski pp
214 Kremlowski pp
215 Sucharewski pp
216 Ostaszkowski pp
55-я пех. дивизия. (из кадра 3-й Гренад. дивизии)
217-й пех. Ковровский полк
218-й пех. Горбатовский полк
219-й пех. Котельнический полк
220-й пех. Скопинский полк
55 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 3 Dywizji Grenadierów z Moskwy (XXV KA, 4 Armia). Skład:
217 Kowrowski pp
218 Gorbatowski pp
219 Kotielniczewski pp
220 Skopiński pp.
56-я пех. дивизия. (из кадра 1-й пех. дивизии)
221-й пех. Рославльский полк
222-й пех. Краснинский полк
223-й пех. Одоевский полк
224-й пех. Юхновский полк
56 Dywizja rezerwowa powstała z kadry 1 Dywizji Piechoty ze Smoleńska (XIII KA, 2 Armia). Skład:

221 Rosławski pp
222 Kraśniński pp
223 Odojewski pp
224 Juchnowski pp
57-я пех. дивизия. (из кадра 3-й пех. дивизии)
225-й пех. Ливенский полк
226-й пех. Землянский полк
227-й пех. Епифанский полк
228-й пех. Задонский полк
57 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 3 Dywizji Piechoty z Kaługi (XVII KA, 5 Armia). Skład:

225 Liweński pp
226 Zemlański pp
227 Epifański pp
228 Zadoński pp
58-я пех. дивизия. (из кадра 5-й пех. дивизии)
229-й пех. Сквирский полк
230-й пех. Новоград-Волынский полк
231-й пех. Дрогичинский полк
232-й пех. Радомысльский полк


58 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 5 Dywizji Piechoty z Żytomierza (IX KA, 3 Armia). Skład:
229 Skwirski pp
230 Nowógródzko-Wołyński pp
231 Drohiczyński pp
232 Radomyski pp
59-я пех. дивизия. (из кадра 7-й пех. дивизии)
233-й пех. Старобельский полк
234-й пех. Богучарский полк
235-й пех. Белебеевский полк
236-й пех. Борисоглебский полк
59 Dywizja Rezerwowa powstała z kadr 7 Dywizji Piechoty z Woroneża (V KA, 5 Armia). Skład:
233 Starobielski pp
234 Boguczarski pp
235 Bielebiejewski pp
236 Borysoglebski pp
60-я пех. дивизия (из кадра 9-й пех. дивизии)
237-й пех. Грайворонский полк
238-й пех. Ветлужский полк
239-й пех. Константиноградский полк
240-й пех. Ваврский полк
60 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 9 Dywizji Piechoty z Połtawy (X KA, 3 Armia). Skląd:
237 Grajworoński pp
238 Betłuższki pp
239 Konstantynogradski pp
240 Wawrski pp
61-я пех. дивизия (из кадра 10-й пех. дивизии)
241-й пех. Седлецкий полк
242-й пех. Луковский полк
243-й пех. Холмский полк
244-й пех. Красноставский полк
61 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 10 Dywizji Piechoty z Niżnego Nowogrodu (V KA, 5 Armia). Skład:
241 Siedlecki pp
242 Łukowski pp
243 Chełmski pp
244 Krasnostawski pp

Jak widać gdzie Rzym, a gdzie Krym - dywizja mobilizowana w Niżnym Nowogrodzie miała pułki o takich nazwach.
62-я пех. дивизия (из кадра 13-й пех. дивизии)
245-й пех. Бердянский полк
246-й пех. Бахчисарайский полк
247-й пех. Мариуполский полк
248-й пех. Славяносербский полк
62 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 13 Dywizji Piechoty z Sewastopola (VII KA, 8 Armia). Skląd:
245 Berdjański pp
246 Bakczysarajski pp
247 Mariupolski pp
248 Sławianoserbski pp.
63-я пех. дивизия (из кадра 14-й пех. дивизии)
249-й пех. Дунайский полк
250-й пех. Балтинский полк
251-й пех. Ставучанский полк
252-й пех. Хотинский полк


63 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 14 Dywizji Piechoty z Kiszyniowa (VIII KA, 8 Armia). Skład:
249 Dunajski pp
250 Bałtyński pp
251 Stawuczański pp
252 Chocimski pp
64-я пех. дивизия (из кадра 15-й пех. дивизии)
253-й пех. Перекопский полк
254-й пех. Николаевский полк
255-й пех. Аккерманский полк
256-й пех. Елисаветградский полк
64 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 15 Dywizji Piechoty z Odessy (VIII KA, 8 Armia). Skład:
253 Perekopski pp
254 Mikołajowski pp
255 Akermański pp
256 Jelizawetgradzki pp
65-я пех. дивизия (из кадра 19-й пех. дивизии)
257-й пех. Евпаторийский полк
258-й пех. Кишиневский полк
259-й пех. Ольгопольский полк
260-й пех. Брацлавский полк
65 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 19 Dywizji Piechoty z Humaia (XII KA, 8 Armia). Skład:
257 Eupatoryjski pp
258 Kiszyniowski pp
259 Olgopolski pp
260 Bracławski pp
66-я пех. дивизия (из кадра 21-й пех. дивизии)
261-й пех. Ахульгинский полк
262-й пех. Грозненский полк
263-й пех. Гунибский полк
264-й пех. Георгиевский полк
66 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 21 Dywizji Piechoty z Władykaukazu (III Korpus Kaukaski, planowo 4 Armia). Skład:
261 Achulginski pp
261 Groźnieński pp
263 Gunibski pp
264 Georgijewski pp
67-я пех. дивизия (из кадра 22-й пех. дивизии)
265-й пех. Вышневолоцкий полк
266-й пех. Пореченский полк
267-й пех. Духовщинский полк
268-й пех. Пошехонский полк
67 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 22 Dywizji Piechoty z Nowogrodu (I KA, 2 Armia). Sklad:
265 Wyszniewołocki pp
266 Poreczeński pp
267 Duchowszyński pp
268 Poszechoński pp
68-я пех. дивизия (из кадра 24-й пех. дивизии)
269-й пех. Новоржевский полк
270-й пех. Гатчинский полк
271-й пех. Красносельский полк
272-й пех. Гдовский полк
68 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 24 Dywizji Piechoty z Pskowa (I KA, 2 Armia). Skład:
269 Noworżewski pp,
270 Gatczyński pp
271 Krasnosielski pp
272 Gdowski pp
69-я пех. дивизия (из кадра 31-й пех. дивизии)
273-й пех. Богодуховский полк
274-й пех. Изюмский полк
275-й пех. Лебединский полк
276-й пех. Купянский полк
69 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 21 Dywizji Piechoty z Charkowa (X KA, 3 Armia). Skład:
273 Bogoduchowski pp
274 Izjumski pp
275 Lebiediński pp
276 Kupiański pp
70-я пех. дивизия (из кадра 33-й пех. дивизии)
277-й пех. Переяславский полк
278-й пех. Кромский полк
279-й пех. Лохвицкий полк
280-й пех. Сурский полк
70 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 33 Dywizji Piechoty z Kijowa (XXI KA, 3 Armia). Skład:
277 Perejasławski pp
278 Kromski pp
279 Łochwicki pp
280 Surski pp
71-я пех. дивизия (из кадра 34-й пех. дивизии)
281-й пех. Новомосковский полк
282-й пех. Александрийский полк
283-й пех. Павлоградский полк
284-й пех. Венгеровский полк
71 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 34 Dywizji Piechoty z Jekaterynosławia (VII KA, 8Armia). Skład:
281 Nowomoskiewski pp
282 Aleksandryjski pp
283 Pawłogradzki pp
284 Wengierowski pp
72-я пех. дивизия (из кадра 35-й пех. дивизии)
285-й пех. Мценский полк
286-й пех. Кирсановский полк
287-й пех. Тарусский полк
288-й пех. Куликовский полк
72 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 35 Dywizji Piechoty z Riazania (XVII KA, 5 Armia). Skład:
285 Mceński pp
286 Kirsanowski pp
287 Tarusski pp
288 Kulikowski pp
73-я пех. дивизия (из кадра 36-й пех. дивизии)
289-й пех. Коротоякский полк
290-й пех. Валуйский полк
291-й пех. Трубчевский полк
292-й пех. Малоархангельский полк


73 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 36 Dywizji Piechoty z Orła (XIII KA, 2 Armia). Skład:
289 Korotojarski pp
290 Bałujski pp
291 Trubczewski pp
292 Małoarchangielski pp
74-я пех. дивизия (из кадра 37-й пех. дивизии)
293-й пех. Ижорский полк
294-й пех. Березинский полк
295-й пех. Свирский полк
296-й пех. Грязовецкий полк
74 Dywizja Rezerwowa powstała z kadr 37 Dywizji Piechoty z Sankt Petersburga (XVIII KA, pierwotnie 6 Armia). Skład:
293 Iżorski pp
294 Berezyński pp
295 Świrski pp
296 Griazowiecki pp
75-я пех. дивизия (из кадра 38-й пех. дивизии)
297-й пех. Ковельский полк
298-й пех. Мстиславский полк
299-й пех. Дубненский полк
300-й пех. Заславский полк
75 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 38 Dywizji Piechoty z Brześcia Litewskiego (XIX KA, 3 Armia). Skład:
297 Kowelski pp
298 Mścisławski pp
299 Dubnieński pp
300 Zasławski pp
76-я пех. дивизия (из кадра 40-й пех. дивизии)
301-й пех. Бобруйский полк
302-й пех. Суражский полк
303-й пех. Сенненский полк
304-й пех. Новгород-Северский полк
76 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 40 Dywizji Piechoty z Bobrujska (IV KA, 1 Armia). Skład:
301 Bobrujski pp
302 Surażski pp
303 Sennenski pp
304 Nowgorodzko-siewierski pp
77-я пех. дивизия (из кадра 41-й пех. дивизии)
305-й пех. Лаишевский полк
306-й пех. Мокшанский полк
307-й пех. Спасский полк
308-й пех. Чебоксарский полк


77 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 41 Dywizji Piechoty z Kazania (XVI KA, 4 Armia). Skład:
305 Łajszewski pp
306 Mokszański pp
307 Spasski pp
308 Czeboksarski pp
78-я пех. дивизия (из кадра 42-й пех. дивизии)
309-й пех. Овручский полк
310-й пех. Шацкий полк
311-й пех. Кременецкий полк
312-й пех. Васильковский полк


78 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 42 Dywizji Piechoty z Kijowa (IX KA, 3 Armia). Skład:
309 Owruczyński pp
310 Szacki pp
311 Krzemieniecki pp
312 Wasilkowski pp
79-я пех. дивизия (из кадра 44-й пех. дивизии)
313-й пех. Балашевский полк
314-й пех. Новооскольский полк
315-й пех. Глуховский полк
316-й пех. Хвалынский полк


79 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 44 Dywizji Piechoty z Kurska (XXI KA, 3 Armia). Skład:
313 Bałaszewski pp
314 Nowooskolski pp
315 Głuchowki pp
316 Chwałyński pp
80-я пех. дивизия (из кадра 45-й пех. дивизии)
317-й пех. Дрисский полк
318-й пех. Черноярский полк
319-й пех. Бугульминский полк
320-й пех. Чембарский полк


80 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 45 Dywizji Piechoty z Penzy (XVI KA, 4 Armia). Skład:
317 Drijski pp
318 Czarnojarski pp
319 Bugulmiński pp
320 Czembarski pp
81-я пех. дивизия (из кадра 46-й пех. дивизии)
321-й пех. Окский полк
322-й пех. Солигаличский полк
323-й пех. Юрьевецкий полк
324-й пех. Клязминский полк


81 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 46 Dywizji Piechoty z Jarosławia (XXV KA, 5 Armia). Skład:
321 Okski pp
322 Soligaliczyjski pp
323 Jurewiecki pp
324 Klaźmiński pp
82-я пех. дивизия (из кадра 47-й пех. дивизии)
325-й пех. Царевский полк
326-й пех. Белгорайский полк
327-й пех. Корсунский полк
328-й пех. Новоузенский полк
82 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 47 Dywizji Piechoty z Saratowa (XVI KA, 4 Armia):
324 Carewski pp
326 Biełgorajski pp
327 Korsuński pp
328 Nowouzeński pp
83-я пех. дивизия (из кадра 48-й пех. дивизии)
329-й пех. Бузулукский полк
330-й пех. Златоустовский полк
331-й пех. Орский полк
332-й пех. Обоянский полк


83 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 48 Dywizji Piechoty z Samary (XXIV KA, 8 Armia). Skład:
329 Buzułukski pp
330 Złatoustowski pp
331 Orski pp
332 Obojański pp
84-я пех. дивизия (из кадра 49-й пех. дивизии)
333-й пех. Глазовский полк
334-й пех. Ирбитский полк
335-й пех. Анапский полк
336-й пех. Челябинский полк
84 Dywizja Rezerwowa powstała z kadry 49 Dywizji Piechoty z Permu (XXIV KA, 8 Armia). Skład:
333 Głazowski pp
334 Irbicki pp
335 Anapski pp
336 Czelabiński pp.
Awatar użytkownika
Karel W.F.M. Doorman
Vice-admiraal
Posty: 3644
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 16:24
Lokalizacja: lichte kruiser HrMs "De Ruyter"
Has thanked: 95 times
Been thanked: 85 times

Post autor: Karel W.F.M. Doorman » środa, 28 grudnia 2005, 10:25

GALIPOLI
25 kwietnia 1915 R.,
Inwazja na Cieśninę.

ODB Ententy

29 Dywizja Piechoty:

Gen. mjr A. Hunter-Weston

:arrow: 86th Brigade

- 2nd Bn, the Royal Fusiliers,

- 1st Bn, the Lancashire Fusiliers,

- 1st Bn, the Royal Munster Fusiliers,

- 1st Bn, the Royal Dublin Fusiliers,

- 2/3rd (City of London) Bn, the London Regiment,

:arrow: 87th Brigade

- 2nd Bn, the South Wales Borderers,

- 1st Bn, the King's Own Scottish Borderers,

- 1st Bn, the Royal Inniskilling Fusiliers,

- 1st Bn, the Border

:arrow: 88th Brigade

- 1/5th Bn, the Royal Scots,

- 4th Bn, the Worcesters,

- 2nd Bn, the Hampshire,

- 1st Bn, the Essex,

- The 1st Bn, the Royal Newfoundland Regiment,

- 2/1st (City of London) Bn, the London Regiment

:arrow: C Squadron, 1/1st Surrey Yeomanry (to oczywiście kawaleria)

:arrow: Divisional Artillery

- XV Brigade, RHA,

- XVII Brigade, RFA (Royal Field, nie Foot),

- CXLVII Brigade, RFA,

- IV (Highland) Mountain Brigade, RFA,

- 29th Divisional Ammunition Column

:arrow: Engineer Units

- 2nd (Lowland) Field Company,

- 455th Field Company,

- 510th Field Company,

- 1st London Divisional Signals Company

:arrow: Field Ambulances

- 87th,

- 88th.

- 89th

:arrow: Other Divisional Troops

- 29th Divisional Train ASC (246, 247, 248 and 249 Territorial Forces Companies - tabory)

- 18th Mobile Veterinary Section

ROYAL NAVY DIVISION

Brig-Gen. C. de Rougemont

:arrow: 2nd Royal Naval Brigade

- 6th (Howe) Battalion (załoga starego pancernika Howe, t. Admiral)

- 8th (Anson) Battalion (załoga starego pancernika Anson, t. Admiral)

W kwietniu bataliony zmieniły nazwy pozbywając się numerków (więc zamiast 6 (Howe) batalion to Howe batalion).

:arrow: Royal Marine Brigade

W kwietniu 1915 zmieniła oznaczenie na 3rd (Royal Marine) Brigade.

- 9th (Chatham) Battalion (batalion sformowany z obsady bazy Chatham jak się wydaje - krążownik HMS Chatham był aktywną nowoczesną jednostką marynarki)

- 10th (Portsmouth) Battalion (personel bazy Portsmouth)

- 11th (Plymouth) Battalion (personel bazy Plymouth)

:arrow: jednostki dywizyjne:

- Armoured Motor Machine-Gun Squadron (pancerny zmotoryzowany szwadron karabinów maszynowych)

- Royal Naval Divisional Cyclist Company (kompania cyklistów Dywizji Piechoty Królewskiej Marynarki)

- RND Divisional Train ASC (tabory, 2 kompanie)

- 19th Mobile Veterinary Section (19 ruchoma sekcja weterynaryjna)

Royal Naval Sanitary Section

:arrow: Royal Engeeners

- 247th Field Company (247 polowa kompania RE, przyłączona tuż przed desangem na Galipoli, pierwotnie nazwana 1 kompanią

- 248th Field Company (jw., 2 kompania)

- 249th Field Company (jw., 3 kompania).

ANZAC (skład nie do końca pewien):

:arrow: New Zealand and Australian Division Artillery:
1) New Zealand 1st Field Artillery Brigade [8 x 18 pounders, 4 x 5 inch howitzers]:
- New Zealand 1st,3rd Field Artillery Batteries
- New Zealand 6th Field Artillery (Howitzer) Battery
- New Zealand 1st Brigade Ammunition Column
2) New Zealand 2nd Field Artillery Brigade [8 x 18 pounders, 4 x 5 inch howitzers]:
- New Zealand 2nd,5th Field Artillery Batteries
- New Zealand 4th Field Artillery (Howitzer) Batteries
- New Zealand 2nd Brigade Ammunition Column
:arrow: New Zealand and Australian Division Engineers
- 5th Field Company
- New Zealand 1st,2nd Field Companies
- New Zealand and Australian Division Signals Company
:arrow: 4th Infantry Brigade
- 13th infantry battalion (New South Wales),
- 14th infantry battalion (Victoria),
- 15th infantry battalion (Queensland and Tasmania),
- 16th infantry battalion (Western Australia and South Australia),
:arrow: New Zealand 1st Infantry Brigade
- Auckland infantry battalion,
- Canterbury infantry battalion,
- Otago infantry battalion,
- Wellington infantry battalion.
:arrow: Maori Infantry Battalion
:arrow: New Zealand and Australian Division Medical Services
- 4th Field Ambulance
- New Zealand and Australian Field Ambulance
- New Zealand Mounted Field Ambulance
:arrow: 1st Light Horse Brigade
- 1st light horse regiment (New Soyuth Wales),
- 2nd light horse regiment )Queensland and Northern Territory),
- 3rd light horse regiment (South Australia and Tasmania),
- 4th light horse regiment (Victoria)
:arrow: 3rd Light Horse Brigade
- 8th light horse regiment (Victoria),
- 9th light horse regiment (Victoria and South Australia),
- 10th light horse regiment (Western Australia),
- 12th light horse regiment (New South Wales),
:arrow: New Zealand Mounted Rifles Brigade
- Auckland mounted rifles regiment,
- Canterbury mounted rifles regiment,
- Wellington mounted rifles regiment.
:arrow: New Zealand Otago Mounted Rifles Regiment
:arrow: New Zealand and Australian Division Train
5th,7th,12th Australian Army Service Corps Companies
- 1st New Zealand Army Service Corps Company
- New Zealand and Australian Division Mobile Veterinary Section
Awatar użytkownika
Karel W.F.M. Doorman
Vice-admiraal
Posty: 3644
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 16:24
Lokalizacja: lichte kruiser HrMs "De Ruyter"
Has thanked: 95 times
Been thanked: 85 times

Post autor: Karel W.F.M. Doorman » środa, 28 grudnia 2005, 10:28

Kolejna niespodziewajka, ostatnia chyba z serii brytyjskich (żeby nie zanudzić). Jedna tylko uwaga nomenklaturowa: gdzieniegdzie błędnie (zwłaszcza widzę to u grających w Ścieżki chwały) nazywa się BEF Brytyjskim Korpusem Ekspedycyjnym.
Nazwa co najmniej błędna.


BRITISH EXPEDITIONARY FORCE
Bitwa pod Mons, 23 sierpnia 1914 r.
"Strzelali do nas, jak karabiny maszynowe..."

OdB

Cavalry Division

Gen. mjr E. Allenby

:arrow: 1st Cavalry Brigade

- 2nd Dragoon Guards (the Queen's Bays),
- 5th (Princess Charlotte of Wales's) Dragoon Guards,
- 11th (Prince Albert's Own) Hussars,
- 1st Signal Troop RE (joined August 1914)

:arrow: 2nd Cavalry Brigade

- 4th (Royal Irish) Dragoon Guards,
- 9th (Queen's Royal) Lancers,
- 18th (Queen Alexandra's Own Royal),
- 2nd Signal Troop RE (joined August 1914)

:arrow: 3rd Cavalry Brigade

- 4th (Queen's Own) Hussars,
- 5th (Royal Irish) Lancers,
- 16th (The Queen's) Lancers,
- 3rd Signal Troop RE,

:arrow: 4th Cavalry Brigade

- Household Cavalry Composite Regiment,
- 6th Dragoon Guards (Carabiniers),
- 3rd (King's Own) Hussars,
- 4th Signal Troop RE.

Jak się to czyta, to tak jak OdeB armii Księcia Wellingtona pod Waterloo :wink:

:arrow: Divisional Artillery

- III Brigade RHA,
- VII Brigade RHA
- 1st Cavalry Divisional Ammunition Park (comprised 45 MT Company, ASC),

:arrow: Divisional Engineers

- 1st Field Squadron,
- 1st Signal Squadron.

:arrow: 1st Cavalry Divisional Train (No. 27 HT Company)
:arrow: 1st Cavalry Divisional Supply Column (Nos. 57 and 58 MT Companies.

:arrow: Field Ambulances

- 1st Cavalry FA,
- 2nd Cavalry FA,
- 3rd Cavalry FA,
- 4th Cavalry FA,

:arrow: Mobile Veterinary Sections (MVS)

- 1st MVS,
- 8th MVS,
- 9th MVS,
- 10th MVS.

5th Cavalry Brigade

I ARMY CORPS

1-st Infantry Division

dowodca gen. mjr S.H. Lomax

:arrow: 1st (Guards) Brigade

- 1st Bn, the Coldstream Guards,
- 1st Bn, the Scots Guards,
- 1st Bn, the Black Watch,
- 2nd Bn, the Royal Munster Fusiliers

:arrow: 2nd Brigade

- 2nd Bn, the Royal Sussex,
- 1st Bn, the Loyal North Lancs,
- 1st Bn, the Northamptonshire,
- 2nd Bn, the King's Royal Rifle Corps,

:arrow: 3rd Brigade

- 1st Bn, the Queen's,
- 1st Bn, the South Wales Borderers,
- 1st Bn, the Gloucesters,
- 2nd Bn, the Welsh,

:arrow: Divisional Artillery

- XXV Brigade, RFA,
- XXVI Brigade, RFA,
- XXXIX Brigade, RFA,
- 26 Heavy Battery, RFA,
- 1st Divisional Ammunition Column

:arrow: Divisional Mounted Troops

- C Squadron, 15th (King's) Hussars,
- 1st Cyclist Company,

:arrow: Engineer Units

- 23rd Field Company,
- 26th Field Company,
- 1st Divisional Signal Company,

:arrow: Field Ambulances

- 1st,
- 2nd,
- 3rd,

:arrow: Other Divisional Troops

- 1st Divisional Train ASC (6, 13, 16, 36 Companies)
- 2nd Mobile Veterinary Section,
Awatar użytkownika
slowik
Generaloberst
Posty: 4856
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 15:00
Lokalizacja: Wien

Post autor: slowik » środa, 28 grudnia 2005, 10:29

Nie wiem czy nie doczytalem, ale chyba przy ladowaniu brali tez udzial Francuzi...
Ostatnio zmieniony czwartek, 1 stycznia 1970, 01:00 przez slowik, łącznie zmieniany 1 raz.
urodzony 13. grudnia 1981....
Awatar użytkownika
Karel W.F.M. Doorman
Vice-admiraal
Posty: 3644
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 16:24
Lokalizacja: lichte kruiser HrMs "De Ruyter"
Has thanked: 95 times
Been thanked: 85 times

Post autor: Karel W.F.M. Doorman » środa, 28 grudnia 2005, 10:29

slowik pisze:Nie wiem czy nie doczytalem, ale chyba przy ladowaniu brali tez udzial Francuzi...
Owszem, brali udział także Francuzi i chętnie za nimi pogrzebię w necie.
Na razie wiem, że była to jedna brygada i nic więcej.
Ostatnio zmieniony czwartek, 1 stycznia 1970, 01:00 przez Karel W.F.M. Doorman, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
Legun
Chef d'escadron
Posty: 1010
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 18:51
Lokalizacja: Kraków
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: Raport Auffenberga

Post autor: Legun » poniedziałek, 10 lipca 2006, 15:19

Jenerał von Auffenberg pisze:Na udały wzór Nachtigalla powstanie raport Auffenberga o organizacji i OdeB w czasie Wielkiej Wyrzynki.
Że też umknęło mej uwadze takie przedsięwzięcie! Będę się starał pomóc, w miarę mych skromnych możliwości. Na pewno będę korzystał.

Parę źródeł, z których korzystam:
O niemieckich brygadach (niestety tylko tych numerowanych):
http://www.agw14-18.de/formgesch/formatio_brig.html
jest tam też o dywizjach

O armi rosyjskiej (niestety, bez dywizji rezerwy, tak że wielka chwała za Twoje dane, Sławku!):
http://home.comcast.net/~markconrad/RUSS1914.html

Mam trochę notatek i ksero z "Der Weltkrieg" - może kiedyś znajdę czas, by się nimi podzielić. W każdym razie, gdyby ktoś miał jakieś konkretne pytania, to postaram się pomóc.
Autorze! Nie zmuszaj gracza do powtarzania historycznych błędów - pozwól mu robić własne.
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 37141
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 411 times
Been thanked: 273 times
Kontakt:

Post autor: Raleen » poniedziałek, 10 lipca 2006, 15:31

Jakby co to teraz bywam w CBW, więc jakieś drobniejsze dane to raczej bez problemu Legunie.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Awatar użytkownika
Legun
Chef d'escadron
Posty: 1010
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 18:51
Lokalizacja: Kraków
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Post autor: Legun » poniedziałek, 14 sierpnia 2006, 23:07

Mam takie pytanie - czy niemieckie wojska zapasowe (Ersatz) w 1914 roku uzywały mundurów takich jak wojska liniowe, czy też takich jak Landwehra? Jak można ocenić ich jakość (np. wiek żołnierzy, kadra oficerska) w stosunku do Landwehry?
Autorze! Nie zmuszaj gracza do powtarzania historycznych błędów - pozwól mu robić własne.
Awatar użytkownika
Andy
Grossadmiral
Posty: 9582
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 18:49
Lokalizacja: Piastów
Kontakt:

Post autor: Andy » wtorek, 15 sierpnia 2006, 00:55

Legun pisze:Jak można ocenić ich jakość (np. wiek żołnierzy, kadra oficerska) w stosunku do Landwehry?
Wiem tylko tyle: w wieku 17 lat poborowy szedł do służby zasadniczej na dwa lata (w artylerii i kawalerii na trzy). Przez siedem lat po wyjściu z wojska był rezerwistą. Potem, aż do 40 roku życia, podlegał mobilizacji do Landwehry. Na koniec tej "kariery", do wieku 45 lat przynależał do Landsturmu. Gdzie w tym systemie mieścił się Ersatz - nie mam pojęcia.

W Tannenbergu z Historycznych Bitew jest ładne zdjęcie landszturmistów na pozycji. Cienko to raczej wygląda: zamiast plecaków - jakieś worki na plecach, z boku niby-chlebaki. Na głowach nie mają pikelhaub, tylko czapki z płaskim denkiem - chyba takie, jak w Landwehrze.
Never in the field of human conflict has so much been owed by so many to so few...
Premier Winston Churchill, 20 sierpnia 1940 r.
...and for so little.
Porucznik pilot Michael Appleby, dzienny żołd 14 szylingów i 6 pensów
Awatar użytkownika
Legun
Chef d'escadron
Posty: 1010
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 18:51
Lokalizacja: Kraków
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Post autor: Legun » środa, 16 sierpnia 2006, 09:02

Informacja o mundurze na zdjęciu jest jakąś poszlaką. Na razie, roboczo, przyjmuję że Ersatz jest równoważnikiem Landwehry. Może jednak tu jest coś wyjaśnione:
http://www.agw14-18.de/formgesch/formatio_rek.html
NIestety, nie znam niemieckiego :( . Może ktoś na to rzuci okiem - jest tam taki fragment, być może właśnie na ten temat:
c) Die verschiedenen Dienstpflichten

War der Wehrpflichtige gemustert und hatte er nun den Bescheid der Ober- Ersatzkommission mit Angabe seines Diensttruppenteils bekommen, so begann seine aktive Dienstpflicht mit dem 1. Oktober des zutreffenden Jahres. Diese konnte in den unterschiedlichen Waffengattungen verschieden lang dauern: bei der Kavallerie und reitenden Artillerie 3, bei den Trains 1-2 und bei allen anderen Waffengattungen 2 Jahre.

Nach Ableistung dieser Zeit bei einem Truppenteil wurde der Entlassene in die Reserve übernommen. Hier verblieb er solange, bis zusammen mit der aktiven Dienstzeit 7 Jahre Dienst abgeleistet waren. Da die Reservisten nun ihren zivilen Professionen nachgehen konnten/ mußten, beschränkte sich der Dienst der Reservisten auf Teilnahme an verschiedenen Kontrollversammlungen und an zwei Übungen mit bis zu je acht Wochen Dauer. Sollte ein Wehrpflichtiger mit 20 Jahren seinen aktiven Dienst bei der Infanterie begonnen haben, war er bei der Überstellung von der Reserve- in die Landwehrpflicht 27 Jahre und wurde in die Landwehr 1. Aufgebots aufgenommen, in der er als ehemaliger aktiver Soldat mit zwei Dienstjahren 5 Jahre verblieb. Alle ehemaligen Aktiven mit drei Dienstjahren verblieben nur 3 Jahre im 1. Aufgebot. Abgeleistet werden mußten auch hier die Kontrollversammlungen sowie zwei 8-14 tägige Übungen. Bis zum 39. Lebensjahr verblieb man in der Landwehr 2. Aufgebots, welche von Übungen frei war.

Die Landsturmpflicht galt für alle Männer vom 17.- 45 Lebensjahr, welche nicht aktiv gedient hatten und nicht der Reserve, Landwehr und Ersatz- Reserve angehörten. Zwar war dieser Dienst frei von besonderen Verpflichtungen wie Übungen, doch durfte man auch hier mit einer Verwendung im Kriegsfall rechnen, und die Zeit der Verpflichtung dauerte generell bis zum erreichen des 45. Lebensjahres. Alle Wehrpflichtigen mit "hoher Losnummer" (siehe oben), zeitweise Zurückgestellte und mit nur geringen körperlichen Fehlern behaftete Personen waren nicht Teil des Landsturms, sondern der Ersatz- Reserve. Aber auch hier war mehr Andrang zu verzeichnen, als beim Heer Möglichkeiten zur Einstellung vorhanden waren. Generell waren diese Mannschaften von Übungen im Frieden befreit, doch zum schnellen Personalersatz des Heeres im Kriegsfall bestimmt- vielleicht liegt hier auch eine Erklärung für die schlechteren Bewertungen, die die Ersatzdivisionen des Krieges von ihren Gegnern erfuhren[3]? Die Dienstpflicht in der Ersatz- Reserve dauerte 12 Jahre, wobei die Ausscheidenden zumeist gleich in den Landsturm überwiesen wurden.
Autorze! Nie zmuszaj gracza do powtarzania historycznych błędów - pozwól mu robić własne.
Awatar użytkownika
slowik
Generaloberst
Posty: 4856
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 15:00
Lokalizacja: Wien

Post autor: slowik » środa, 16 sierpnia 2006, 11:22

Niestety nie ma tutaj (w tekscie niemieckim) nic o mundurach. Jedynie o systemie...
urodzony 13. grudnia 1981....
Awatar użytkownika
Darth Stalin
Consul
Posty: 5925
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 17:58
Lokalizacja: Płock
Been thanked: 3 times
Kontakt:

Post autor: Darth Stalin » środa, 16 sierpnia 2006, 11:38

@Andy, Legun:
z tego tekstu wynika coś troszkę innego; dokładnie to ja go postaram się przetłumaczyć trochę później, ze słownikiem w garści, ale:

Przede wszystkim, to Landsturm obejmował wszystkich mężczyzn między 17 a 45 rokiem życia, którzy nie odbyli służby wojskowej i nie byli objęci służbą w Landwehrze, rezerwie i ersatz-rezerwie.
"Rezerwa" to były te nowe dywizje mobilizowane w ramach "korpusów rezerwowych" Landwehra - ogólnie wiadomo => samodzielne dywizje i brygady "terytorialne". Natomiast Ersatz-rezerwa to najwyraźniej przydział mob. do "wojsk zapasowych", które miały UZUPEŁNIAĆ STRATY w jednostkach frontowych => w Ersatz-rezerwie pozostawało się po zakończeniu służby "normalnej" (jako poborowy): w kawalerii i artylerii konnej 3 lata, w taborach 1-2 lata, w pozostałych rodzajach wojsk 2 lata.
Po tym okresie trafiało się do "normalnej" rezerwy.
Przty czym, owa rezerwa była odbywana w ramach Landwehry, podzielonej na dwa okresy: do (ogólnie) 27 roku życia i do 39 roku życia. Przy czym najwyraźniej z rezerwistów tworzono dwa rodzaje jednostek: Dywicje Rezerwowe (wystawiane w ramach KRez. w planie mob.) i jednostki Landwehry.

To tak ogólnie tyle, co udało mi się "na szybko" wydedukować z owego tekstu.
Darth Stalin - Lord Generalissimus Związku Socjalistycznych Republik Sithów

Główny potencjalny przeciwnik WP ma tradycje decydowania się na uzyskiwanie korzyści operacyjnych niezależnie od potencjalnych strat
https://militariaszmula.wordpress.com/
Awatar użytkownika
slowik
Generaloberst
Posty: 4856
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 15:00
Lokalizacja: Wien

Post autor: slowik » środa, 16 sierpnia 2006, 11:40

Nie trzeba sie meczyc, ja chetnie przetlumacze. Ino ze za ok. 3 godziny dobrze?
urodzony 13. grudnia 1981....
Awatar użytkownika
Darth Stalin
Consul
Posty: 5925
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 17:58
Lokalizacja: Płock
Been thanked: 3 times
Kontakt:

Post autor: Darth Stalin » środa, 16 sierpnia 2006, 11:50

Kein Problem, Herr Nachtigall! :lol:

3 lata nauki to niby sporo, ale słownictwo troszkę leży... :cry:
Darth Stalin - Lord Generalissimus Związku Socjalistycznych Republik Sithów

Główny potencjalny przeciwnik WP ma tradycje decydowania się na uzyskiwanie korzyści operacyjnych niezależnie od potencjalnych strat
https://militariaszmula.wordpress.com/
Awatar użytkownika
slowik
Generaloberst
Posty: 4856
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 15:00
Lokalizacja: Wien

Post autor: slowik » sobota, 19 sierpnia 2006, 20:21

c) Rozne sluzby obowiazkowe

Po poborze rekruta i otrzymaniu przez niego decyzji "Gornej komisji zastepczej" z podaniem oddzialu do ktorego nalezy rozpoczynala sie jego aktywna sluzby obowiazkowa z 1.pazdziernika odpowiedniego roku. Zaleznie od rodzaju broni mogla ona trwac : W kawalerii i artylerii konnej 3 lata, w taborze 1-2 lat a we wszystkich innych rodzajach 2 lata.

Po odsluzeniu tego czasu w owym oddziale zwolniony przechodzil do rezerwy. Tutaj pozostawal tak dlugo az razem z czasem aktywnej sluzby odsluzyl 7 lat sluzby. Jako ze rezerwisci mogli/musieli wykonywac swe profesje cywilne udzial ograniczal sie tylko do roznych zgromadzen kontrolnych i 2 cwiczen gdzie kazde trwalo do 8 tygodni.
Gdy rekrut rozpoczynal aktywna sluzbe obowiazkowa w wieku 20 lat w piechocie to przy przejsciu z rezerwy do Landwehry 27 lat i przyjmowany byl do Landwehry 1.grupy, w ktorej pozostawal 5 lat jako ze przedtem jako aktywny zolnierz odsluzyl dwa lata. Wszyscy inni aktywni z trzema latami sluzby pozostawali tylko 3 lata w pierwszej grupie. Takze tutaj trzeba bylo brac udzial w zgromadzeniach kontrolnych i dwoch 8-14 dniowych cwiczeniach. Do wieku 39 lat pozostawano w Lanwehr 2. grupy ktora byla wolna od cwiczen.

Obowiazek Landsturm'u dotyczyl wszystkich mezczyzn od 17. do 45. roku zycia ktorzy nie sluzyli aktywnie i nie nalezeli do Rezerwy, Lanwehry i Zastepczej-rezerwy. Ta sluzba byla wolna od specjalnych zobowiazan jak cwiczenia jednak trzeba takze tutaj sie bylo liczyc z powolaniem w przypadku wojny i ten czas trwal ogolnie do 45. roku zycia.
Wszyscy rekruci z "wysokim numerem losowym" ("patrz wyzej" ale w tym tekscie tego nie ma) , czesciowo odroczeni i osoby z nieznacznymi brakami cielesnymi nie byly czescia Landsturmu ale Zapasowej-Rezerwy.
Ale takze tutaj istnial wiekszy naplyw niz bylo mozliwosci dla wojska. Ogolnie zolnierze ci byli zwolnieni od cwiczen w czasie pokoju, mimo to byli przemysleni jako szybki zapas osobowy dla wojska w przypadku wojny - moze tutaj lezy wyjasnienie dla slabych ocen dywizji zapasowych w trakcie wojny przez wroga? Sluzba w zapasowej-rezerwie trwala 12 lat a po jej zakonczeniu przechodzilo sie najczesciej do Landsturmu.
urodzony 13. grudnia 1981....
ODPOWIEDZ

Wróć do „Struktury wojsk”