Struktura DP brytyjskiej, kanadyjskiej i PL

Struktury wojskowe od 1922 do 1950 roku.

Struktura DP brytyjskiej, kanadyjskiej i PL

Postby Grzegorz » Monday, 15 May 2006, 15:22

Infantry Division


Brigades and their main units Infantry Brigades 3
Infantry Battlions 9
Reconaissance Recce Regiment 1
Artillery Field Regiments 3
Anti-Tank Regiments 1
Anti -Aircraf Regiment 1
Engineers Field Companies 3
Field Park Company 1
Bridging Troop 1
Signals Infantry Divisional Signals 1
Machine Guns MG Battalion 1
Supply and Transport Brigade Companies 3
Divisional Troops Company 1
Medical Services Field Ambulances 3
Light Field Amabulance 2
Field Dressing Station 1
Field Hygiene Section 1
Ordnance Ordnance Field Park 1
Workshops Brigade Workshops 3
Light AA Regiment Workshop 1
Light Aid Detachements 11
Provost Divisional Provost Company 1
Strength Officers 870
Other Ranks 17477
Total Strength All Ranks 18347

Vehicles: 3347 including Tracked Carriers, armoured 595
Scout Cars, armoured 63
Trucks and Lorries 1937
Weapons Rifels and pistols 12265
Light machine guns 1262
Machine carbines 6525
Medium machine guns 40
Mortars 2, 3 and 4,2-in 359
Anti tank projectors (PIAT) 436
Field guns 25-pdr 72
Anti Tank guns 6 and 17-pdrs 110
AA guns 20 and 40 mm 125
Grzegorz
Appointé
 
Posts: 40
Joined: Monday, 15 May 2006, 10:56

Postby Kamil » Monday, 15 May 2006, 17:45

Mógłbys podac jak wygladała struktura jednostek dywizjnych? O to samo bym cie prosil w innych Twoich tematach o strukturach alianckich dywizji.
User avatar
Kamil
Praporszczik
 
Posts: 338
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:24
Location: Warszawa

Postby Grzegorz » Wednesday, 17 May 2006, 10:41

Zobacz temat Polish Forces n the West 1944-45, na dole sa opisy jednostek.
Wszystkie dane o organizacji jednostek z ksiazki The Victory in the West, London 1962.
Grzegorz
Appointé
 
Posts: 40
Joined: Monday, 15 May 2006, 10:56

Postby DT » Thursday, 1 November 2007, 17:43

Brytyjska Dywizja Piechoty
etat z 1939 roku
dowództwo i sztab dywizji z batalionem łączności o trzech kompaniach, plutonem żandarmerii i kompanią karną wszystkie pododdziały były zmotoryzowane, jedynie pluton żandarmerii był jednostką motocyklową
kwatermistrzostwo z kolumną zaopatrzenia, kolumną amunicyjną, kolumną paliwową, 3 polowymi zespołami ewakuacji rannych, polową sekcją higieny, ruchomą jednostką kąpielową, kompanią warsztatową oraz pocztą polową wszystkie pododdziały były zmotoryzowane
trzy Brygady Piechoty każda składająca się z:
dowództwa i sztabu brygady z plutonem przeciwpancernym z 9 działami p-panc kal. 40mm (Ordnance QF 2-pdr) holowanymi przez Carrier-y,[/i] plutonem łączności[/i] i plutonem administracyjnym wszystkie pododdziały były zmotoryzowane
trzech batalionów piechoty każdy składający się z dowództwa batalionu, kompania dowodzenia (zmotoryzowanej) z plutonem moździerzy (6 moździerzy kal. 76,2mm na Carrier-ach), plutonem przeciwlotniczym (z 4 podwójnie sprzężonymi km-ami plot i 4 rusznicami ppanc), plutonem zwiadu (z trzema sekcjami Carrier-ów i jednej sekcji motocyklistów, łącznie pluton liczył 14 Carrierów, 12 motocykli, 3 moździerze kal. 50,8 mm i 3 rusznice p-panc), plutonem pionierów, plutonem łączności i plutonem administracyjnym, czterech kompanii strzelców każda składający się z dowództwa i trzech plutonów strzelców [po trzy drużyny strzeleckie á 8 strzelców i obsługa LMG oraz poczet dowódcy (z 1 moździerzem kal. 50,8mm i 1 rusznicą przeciwpancerną)].
Artyleria dywizyjna składająca się z (wszystkie jednostki były zmotoryzowane):
dowództwa i sztabu z plutonem łączności i plutonem administracyjnym
trzech Pułków Artylerii Polowej każdy składający się z dowództwa pułku, baterii dowodzenia z plutonem przeciwlotniczym (z 4 ckm-ami p-lot i 1 rusznicą p-panc), plutonem łączności i plutonem administracyjnym, trzech dywizjonów artylerii lekkiejkażdy składający się z baterii dowodzenia [z plutonem przeciwlotniczym (z 4 ckm-ami p-lot i 2 rusznicami p-panc), plutonem łączności i plutonem administracyjnym] oraz dwóch baterii artylerii po 4 armaty kal.75mm (Ordnance QF 25 pdr) o trakcji motorowej i sekcji ochrony (z 1 ckm-em p-lot i 1 rusznicą p-panc)
UWAGA: terminologia po spolszczeniu, według nazewnictwa brytyjskiego były to Field Regt RA z 3 Field Battery po 2 Troops-y
Pułku Artylerii Przeciwpancernej składający się z dowództwa pułku, baterii dowodzenia z plutonem łączności i plutonem administracyjnym, czterech dywizjonów artylerii przeciwpancernejkażdy składający się z baterii dowodzenia (z plutonem łączności i plutonem administracyjnym) oraz trzech baterii artylerii przeciwpancernej po 4 armaty p-panc kal.40mm (Ordnance QF 2 pdr) holowanymi przez Carrier-y
UWAGA: terminologia po spolszczeniu, według nazewnictwa brytyjskiego był to ATk Regt z 4 Battery po 3 Troops-y
Pułk Kawalerii Zmechanizowanej składający się z:
dowództwa i sztabu pułku z plutonem łączności oraz plutonem administracyjnym, które posiadały w swym składzie 4 czołgi lekkie (LT Mk.VI), 2 Carrier-y oraz 1 ciężarówkę 8-cwt
szwadronu dowodzenia składającej się z pocztu dowódcy który posiadał 1 ciężarówkę 8-cwt[/i] oraz plutonu motocyklistów (41 motocykli) i plutonu zaopatrzenia (3 ciężarówki 8-cwt, 6 ciężarówek 15-cwt, 8 ciężarówek 30-cwt i 1 przyczepa-cysterna 15-cwt)
trzy szwadrony kawalerii zmechanizowanej każdy składający się z plutonu dowodzenia w jego składzie znajdowały się 2 czołgi lekkie (LT Mk.VI), 2 Carrier-y, 3 ciężarówki 15-cwt, 3 ciężarówki 30-cwt dwóch plutonów czołgów lekkich każdy po 3 czołgi lekkie LT Mk.VI oraz cztery plutony Carrier-ów każdy po 3 Carrier-y
saperzy dywizyjni składający się z (wszystkie jednostki były zmotoryzowane):
dowództwa i sztabu z plutonem łączności, plutonem administracyjnym i sekcją ochrony posiadającą 1 rkm Bren i rusznicę p-panc
trzech kompanii saperów z pocztem dowódcy posiadającym 1 rkm Bren i 1 rusznicę p-panc oraz trzema plutonami saperów każdy z pocztem dowódcy (posiadającym 1 rkm Bren i 1 rusznicę p-panc) oraz czterema drużynami saperów
kompanii parkowej saperów z pocztem dowódcy posiadającym 1 rkm Bren i 1 rusznicę p-panc oraz plutonem warsztatowym, plutonem magazynowym oraz plutonem mostowym posiadającym 1 rkm Bren i 1 rusznicę p-panc


za parę dni pojawią się jeszcze etaty z następnych lat.....
Last edited by DT on Thursday, 1 November 2007, 18:04, edited 1 time in total.
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Postby DT » Thursday, 1 November 2007, 17:46

Guards Division
sformowana w północno-zachodniej Europie w czerwcu 1945 roku, w wyniku przeformowania Dywizji Pancernej Gwardii
dyslokacja: Europa północno-zachodnia (VI.45-VIII.45)
bitwy: nie wzięła udziału w żadnej bitwie
Brygady:
5th Guards Brigade(VI.45-VIII.45)
2nd Grenadier Guards(VI.45-VIII.45), 1st Coldstream Guards(VI.45-VIII.45), 1st Irish Guards(VI.45-VIII.45), 1st Grenadier Guards(VI.45-VIII.45)
6th Guards Brigade(VI.45-VIII.45)
4th Grenadier Guards(VI.45-VIII.45), 3rd Scots Guards(VI.45-VIII.45), 4th Coldstream Guards(VI.45-VIII.45)
32nd Guards Infantry Brigade (VI.45-VIII.45)
2nd Welsh Guards(VI.45-VIII.45), 3rd Irish Guards (VI.45-VIII.45), 2nd Scots Guards(VI.45-VIII.45)
Jednostki dywizyjne:
2nd Husehold Cavalry Regt (VI.45-VIII.45), 55th Field Regt RA(VI.45-VIII.45), 92nd Field Regt RA(VI.45-VIII.45), 153rd Field Regt RA(VI.45-VIII.45), 75th ATk Regt RA(VI.45-VIII.45), 94th LAA Regt RA (VI.45-VIII.45), 14th Field Sqn RE (VII.45-VIII.45), 615th Field Sqn RE (VI.45-VIII.45), 148th Field Park Sqn RE (VI.45-VIII.45), 11th Bridging Tp RE (VI.45-VIII.45), 1st Indpdt MG Coy (Royal Northumberland Fusiliers)(VI.45-VIII.45)
UWAGA! wcześniej podałem ją błędnie jako dywizję pancerną

1st Infantry Division
przed wrześniem 1939 roku była dywizją regularną.
dyslokacja: Wyspy Brytyjskie (IX.39), Francja i Belgia(IX.39-VI.40), Wyspy Brytyjskie (VI.40-II.43), Afryka Północna (III.43-VI.43), Pantalleria (VI.43), Afryka Północna (VI.43-XIII.43), Włochy (XII.43-I.45), Palestyna (II.45-VIII.45)
bitwy: Medjez Plain, Tunezja (1943), Anzio, Rzym, Linia Gotów (1944)
Brygady:
1st Infantry Brigade (Guards)(IX.39-VI.41)
3rd Grenadier Guards(IX.39-V.40)(VI.40-VI.41), 2nd Colstream Guards(IX.39-VI.41), 2nd Hampshire Regt(IX.39-VI.41), 1st Inf Bde ATk Coy(IX.39-XII.40)
2nd Infantry Brigade (IX.39-VIII.45)
1st Loyal Regt(IX.39-VIII.45), 2nd North Staffordshire Regt(IX.39-VIII.45), 1st Gordon Highlanders(IX.39-III.40), 6th Gordon Highlanders(III.40-VIII.45), 2nd Inf Bde ATk Coy(IX.39-XII.40)
3rd Infantry Brigade(IX.39-VIII.45)
1st Duke of Wellington Regt(IX.39-VIII.45), 2nd Foresters(IX.39-VIII.45), 1st Kings Shropshire Light Infantry(IX.39-VIII.45), 3rd Inf Bde ATk Coy(IX.39-XII.40)
210th Infantry Brigade(XI.41-I.42)
2nd London Irish Rifles (XI.41-I.42), 1st Irish Fusiliers(XII.41-I.42), 6th Royal Inniskilling Fusiliers(I.42)
38th (Irish)Infantry Brigade(I.42-VI.42)
2nd London Irish Rifles (I.42-VI.42), 1st Irish Fusiliers(I.42-VI.42), 6th Royal Inniskilling Fusiliers(I.42-VI.42)
34th Tank Brigade(VI.42-IX.42)
North Irish Horse(VI.42-IX.42), 147th Regt RAC(VI.42-IX.42), 153rd Regt RAC(VI.42-IX.42)
25th Tank Brigade(IX.42-XI.42)
North Irish Horse(IX.42-XI.42), 51st RTR(IX.42-XI.42), 142nd Regt RAC(IX.42-XI.42)
24th Infantry Brigade (Guards)(XII.42-III.44)
1st Scotts Guards(XII.42-III.44), 1st Irish Guards(XII.42-III.44), 5th Grenadier Guards(XII.42-III.44)
18th Infantry Brigade(III.44-VIII.44)
9th King Own Yorkshire Light Infantry(III.44-VIII.44), 1st Buffs (Royal East Kent Regt)(III.44-VIII.44), 14th Foresters(III.44-VIII.44)
UWAGA! Zródła podają ją też w tym samym okresie w 1.DPanc
66th Infantry Brigade(VIII.44-VIII.45)
2nd Royal Scotts(VIII.44-VIII.45), 1st Hertfordshire(VIII.44-VIII.45), 11th Lancastrian Fusiliers(III.44-VIII.44)
Jednostki dywizyjne:
13th/18th Hussars(IX.39-III.40), 1st Bn Recce Corps(I.42-VI.42), 1st Regt Recce Corps(VI.42-XII.43), 1st Recce Regt RAC(I.44-VIII.45), 2nd Field Regt RA (IX.39-VIII.45), 19th Field Regt RA (IX.39-VIII.45), 24th Field Regt RA (IX.39-I.40), 67th Field Regt RA(I.40-VIII.45), 21st ATk Regt RA(IX.39-X.40), 81st ATk Regt RA(XI.41-IV.45), 93rd ATk Regt RA(IV.45-VIII.45), 90th LAA Regt RA(I.42-XI.44), 11th LAA Regt RA(XI.44-I.45), 1st LAA Regt RA(III.45-VIII.45), 17th Field Coy RE(IX.39-XI.39), 23rd Field Coy RE(IX.39-VIII.45), 26th Field Coy RE(IX.39-II.40), 248th Field Coy RE(XI.39-VIII.45), 238th Field Coy RE(II.40-VIII.45), 6th Field Park Coy RE(IX.39-VIII.45), 1st Bridging Pln RE(X.43-VIII.45), 4th Cheshire Regt(XI.41-X.42), 2/7th Midlessex Regt[i](III.43-VIII.45)
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Postby DT » Saturday, 10 November 2007, 13:11

1st London Infantry Division
przed wrześniem 1939 roku była pierwszoliniową dywizją terytorialną w listopadzie 1940 roku przemianowana na 56th London Infantry Division
UWAGA: w okresie od września 1939 roku do czerwca 1940 roku, była Dywizją Zmotoryzowaną przy czym zachowała w swoją nazwę niezmienionej formie.
dyslokacja: Wyspy Brytyjskie (IX.39-XI.40)
bitwy: nie stoczyła żadnej bitwy
Brygady:
1st London Infantry Brigade(IX.39-XI.40)
8th Royal Fusilliers(IX.39-XI.40), 9th Royal Fusilliers(IX.39-XI.40), 1st London Irish Rifles(IX.39-XI.40), 1st London Inf Bde ATk Coy(V.40-XI.40)
2nd London Infantry Brigade (IX.39-XI.40)
1st Queens Westminsters(IX.39-XI.40), 1st London Scottish(IX.39-XI.40), 1st London Rifle Brigade(IX.39-XI.40), 2nd London Inf Bde ATk Coy(II.40-XI.40)
35th Infantry Brigade(VII.40-XI.40)
2/5th Queens Royal Regt(VII.40-XI.40), 2/6th Queens Royal Regt(VII.40-XI.40), 2/7th Queens Royal Regt(VII.40-XI.40), 35th Inf Bde ATk Coy(X.40-XI.40)
Jednostki dywizyjne:
1st Queen Victorias Rifles (m/cycle)(IX.39-XI.40), 64th Field Regt RA (IX.39-XI.40), 90th Field Regt RA(IX.39-XI.40), 113th Field Regt RA(VII.40-XI.40), 67th ATk Regt RA(IX.39-XI.40), 220th Field Coy RE(IX.39-XI.40), 501st Field Coy RE(IX.39-XI.40), 221st Field Coy RE(VII.40-XI.40), 223rd Field Park Coy RE(IX.39), 563rd Field Park Coy RE(I.40-XI.40)

2nd Infantry Division
przed wrześniem 1939 roku była dywizją regularną.
dyslokacja: Wyspy Brytyjskie (IX.39), Francja i Belgia (IX.39-V.40), Wyspy Brytyjskie (V.40-IV.42), Indie (VI.42-IV.44), Birma (IV.44-IV.45), Indie (IV.45-VIII.45)
bitwy: St. Omer-La Bassee (1940), Kohima (1944), Mandalay (1945)
Brygady:
4th Infantry Brigade(IX.39-VII.44)(IX.44-VIII.45)
1st Royal Scotts(IX.39-XI.42)(VII.44)(IX.44-VIII.45), 2nd Royal Norfolk Regt(IX.39-VII.44)(IX.44-VIII.45), 1st Border Regt(IX.39-V.40), 1/8th Lancashire Fusiliers(V.40-VII.44)(IX.44-VII.45), 4th Inf Bde ATk Coy(IX.39-XII.40)
5th Infantry Brigade(IX.39-VIII.45)
2nd Royal Warwickshire Regt(IX.39-II.40), 2nd Dorset Regt(IX.39-VIII.45), 1st Cameron Highlanders(IX.39-VIII.45), 7th Worcestershire Regt(II.40-VIII.45), 5th Inf Bde ATk Coy(IX.39-XII.40)
6th Infantry Brigade(IX.39-X.42)(VI.43-IV.45)
2nd Royal Welch Fusiliers(IX.39-X.42)(VI.43-IV.45), 1st Royal Berkshire Regt (IX.39-X.42)(VI.43-IV.45), 2nd Durham Light Infantry(IX.39-IX.41)(X.41-X.42)(VI.43-IV.45), 1st East Lancashire Regt(IX.41-X.41), 6th Inf Bde ATk Coy(IX.39-XII.40)
Jednostki dywizyjne:
4th/7th Dragoon Guards(IX.39-V.40), 6th Loyal Regt (m/cycle)(XI.40-IV.41), 2nd Bn Recce Corps(IV.41-VI.42), 2nd Regt Recce Corps(VI.42-XII.43), 2nd Recce Regt RAC(I.44-VIII.45), 10th Field Regt RA(IX.39-IV.43)(VII.43-VIII.45), 16th Field Regt RA(IX.39-VIII.45), 18th Field Regt RA(IX.39-II.40), 99th Field Regt RA(II.40-VIII.45), 13rd ATk Regt RA(IX.39-VII.42), 100th ATk Regt RA(III.43-XI.43)(X.44-VIII.45), 89th LAA Regt RA(I.42-III.42), 60th LAA Regt RA(IV.43-VII.43), 100th LAA/ATk Regt RA(XII.43-IX.44), 5th Field Coy RE(IX.39-VIII.45), 11th Field Coy RE(IX.39-V.40), 38th Field Coy RE(IX.39-I.40), 506th Field Coy RE(I.40-X.42)(VI.43-IV.45), 208th Field Coy RE(V.40-VIII.45), 21st Field Park Coy RE(IX.39-VIII.45), 2nd Manchester Regt (MG)(XI.41-VIII.45)

2nd London Infantry Division
przed wrześniem 1939 roku była drugoliniową dywizją terytorialną (była duplikatem 1st London Infantry Division) z początkiem grudnia 1940 roku przemianowana na 47th London Infantry Division
UWAGA: w okresie od września 1939 roku do czerwca 1940 roku, była Dywizją Zmotoryzowaną przy czym zachowała swoją nazwę w niezmienionej formie.
dyslokacja: Wyspy Brytyjskie (IX.39-XI.40)
bitwy: nie stoczyła żadnej bitwy
Brygady:
4th London Infantry Brigade(IX.39-XI.40)
11th Royal Fusilliers(IX.39-XI.40), 12th Royal Fusilliers(IX.39-XI.40), 2nd London Irish Rifles(IX.39-XI.40), 4th London Inf Bde ATk Coy(VII.40-XI.40)
5th London Infantry Brigade (IX.39-XI.40)
2nd Queens Westminsters(IX.39-XI.40), 2nd London Scottish(IX.39-XI.40), 2nd London Rifle Brigade(IX.39-XI.40), 5th London Inf Bde ATk Coy(III.40-XI.40)
25th Infantry Brigade(VI.40-XI.40)
1/7th Queens Royal Regt(VI.40), 2nd Essex Regt(VI.40-XI.40), 2nd Royal Irish Regt(VI.40), 4th Buffs (Royal East Kent Regt)(VII.40-X.40), 4th Border Regt(VII.40-XI.40), 9th Kings Own Royal Regt(XI.40), 25th Inf Bde ATk Coy(VII.40-XI.40)
Jednostki dywizyjne:
2nd Queen Victorias Rifles (m/cycle)(IX.39-VI.40), 117th Field Regt RA (IX.39-XI.40), 138th Field Regt RA(IX.39-XI.40), 114th Field Regt RA(VII.40-XI.40), 62nd ATk Regt RA(IX.39-XI.40), 501st Field Coy RE(IX.39), 502nd Field Coy RE(IX.39-XI.40), 503rd Field Coy RE(IX.39-XI.40), 222nd Field Coy RE(VII.40-XI.40), 504th Field Park Coy RE(IX.39-XI.40)
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Postby DT » Saturday, 17 November 2007, 12:59

3rd Infantry Division
przed wrześniem 1939 roku była dywizją regularną.
UWAGA: w okresie od czerwca 1942 roku do kwietnia 1943 roku, była Dywizją Mieszaną przy czym zachowała swoją nazwę w niezmienionej formie.
dyslokacja: Wyspy Brytyjskie (IX.39), Francja i Belgia (IX.39-V.40), Wyspy Brytyjskie (V.40-VI.44), Europa północno-zachodnia (VI.44-VIII.45)
bitwy: Kanał Ypres-Comines (1940), Desant w Normandii, Caen, wzgórze Bourgeus, Mount Pincon, Nederrijn (1944), Rhinland, Rhine (1945)
Brygady:
7th Infantry Brigade (Guards)(IX.39-IX.41)
1st Grenadier Guards(IX.39-IX.41), 2nd Grenadier Guards(IX.39-IX.41), 1st Coldstream Guards(IX.39-IX.41), 7th Inf Bde (Gds) ATk Coy(IX.39-XII.40)
7th Infantry Brigade(IX.41-VI.42)
6th Royal Sussex Regt(IX.41-VI.42), 2/6th East Surrey Regt(IX.41-VI.42), 2nd South Wales Borders(IX.41-VI.42)
8th Infantry Brigade(IX.39-VIII.45)
1st Suffolk Regt(IX.39-VIII.45), 2nd East Yorkshire Regt (IX.39-VIII.45), 2nd Gloucestershire Regt(IX.39-II.40), 4th Royal Berkshire Regt(II.40-VI.40), 1st South Lancashire Regt(VI.40-VIII.45), 8th Inf Bde ATk Coy(IX.39-I.41)
9th Infantry Brigade(IX.39-VIII.45)
2nd Lincolnshire Regt(IX.39-VIII.45), 1st Kings Own Scottish Borderers (IX.39-VIII.45), 2nd Royal Ulster Rifles(IX.39-VIII.45), 9th Inf Bde ATk Coy(IX.39-I.41)
37th Indpdt Infantry Brigade(XI.41-XII.41)
6th Royal Sussex Regt(XI.41-XII.41), 7th Royal Sussex Regt(XI.41-XII.41), 2/6th East Surrey Regt(XI.41-XII.41), 37th Indpdt Inf Bde ATk Coy(XI.41-XII.41)
33rd Tank Brigade(VI.42-IV.43)
43rd RTR(VI.42-IV.43), 144th Regt RAC(VI.42-IV.43), 148th Regt RAC(VI.42-IV.43)
185th Infantry Brigade(IV.43-VIII.45)
2nd Warwickshire Regt(IV.43-VIII.45), 1st Royal Norfolk Regt (IV.43-VIII.45), 2nd Kings Shropshire Light Infantry(IV.43-VIII.45), 1st Highland Light Infantry(VIII.45)
Jednostki dywizyjne:
15th/19th Hussars(IX.39-III.40), 8th Northumberland Fusiliers (m/cycle)(XI.40-IV.41), 3rd Bn Recce Corps(IV.41-VI.42), 3rd Regt Recce Corps(VI.42-XII.43), 3rd Recce Regt RAC(I.44-VIII.45), 7th Field Regt RA(IX.39-VIII.45), 23rd Field Regt RA(IX.39-III.40), 33rd Field Regt RA(IX.39-VIII.45), 76th Field Regt RA(III.40-VIII.45), 6th Field Regt RA(VIII.45), 20th ATk Regt RA(IX.39-VIII.45), 92nd LAA Regt RA(III.42-VI.45), 112th LAA Regt RA(VI.45-VIII.45), 246th Field Coy RE(IX.39-VIII.45), 248th Field Coy RE(IX.39-XI.39), 253rd Field Coy RE(IX.39-VIII.45), 17th Field Coy RE(XI.39-VIII.45), 15th Field Park Coy RE(IX.39-VIII.45), 2nd Bridging Pln RE(X.43-VIII.45), 2nd Middlesex Regt (MG/Support/MG)(XI.41-VIII.45)

4th Infantry Division
przed wrześniem 1939 roku była dywizją regularną.
UWAGA: w okresie od czerwca 1942 roku do grudnia 1943 roku, była Dywizją Mieszaną przy czym zachowała swoją nazwę w niezmienionej formie.
dyslokacja: Wyspy Brytyjskie (IX.39), Francja i Belgia (X.39-VI.40), Wyspy Brytyjskie (VI.40-III.43), Afryka północna (III.43-II.44), Włochy (II.44-XII.44), Grecja (XII.44+VIII.45)
bitwy: Oed Zarga, Madjez Plain, Tunis(1943), Cassino (II. Szturm), Linia Transimene, Arezzo, Florencja, Linia Rimini(1944)
Brygady:
10th Infantry Brigade(IX.39-VIII.45)
2nd Bedfordshire & Hertfordshire(IX.39-VIII.45), 2nd Duke of Cornwalls Light Infantry(IX.39-VIII.45), 1st Queen Own Royal West Kent Regt(IX.39-V.40), 1/6th East Surrey Regt(V.40-VIII.45), 10th Inf Bde ATk Coy(IX.39-I.41)
11th Infantry Brigade(IX.39-VI.42)
2nd Lancashire Fusiliers(IX.39-VI.42), 1st East Surrey Regt(IX.39-VI.42), 1st Oxfordshire & Buckinghamshire Light Infantry(IX.39-I.40), 5th Northamptonshire Regt(I.40-VI.42), 11th Inf Bde ATk Coy(IX.39-XII.40)
12th Infantry Brigade(IX.39-VIII.45)
2nd Royal Fusiliers(IX.39-VIII.45), 1st South Lancashire Regt (IX.39-VI.40), 1st Black Watch(IX.39-III.40), 6th Black Watch(III.40-VIII.45), 1st Queen Own Royal West Kent Regt(VI.40-VIII.45), 12th Inf Bde ATk Coy(IX.39-I.41)
21st Tank Brigade(VI.42-XII.43)
12th RTR(VI.42-XII.43), 48th RTR(VI.42-XII.43), 145th Regt RAC(VI.42-XII.43)
28th Infantry Brigade(XII.43-VIII.45)
2nd Kings Regt (Liverpool)(I.44-VIII.45), 2nd Somerset Light Infantry (I.44-VIII.45), 1st Argyll & Sutherland Highlanders(I.44-II.44), 2/4th Hampshire Regt(IV.44-VIII.45)
UWAGA: w styczniu 1945 roku 28th Brigade sformowała Prestonforce w skład której weszły ponadto: 2nd Royal Northumberland Fusiliers (MG)., 30th Field Regt RA, 4th RA Bn (?! – chyba raczej 4th Recce Regt RAC), 4. Brygada Grecka, 5. Brygada Grecka, 6. Brygada Grecka. W okresie od maja 1945 roku do lipca 1945 roku 28th Brigade znajdowała się na Krecie.
Jednostki dywizyjne:
5th Dragoon Guards(IX.39-III.40), 4th Bn Recce Corps(I.41-VI.42), 4th Regt Recce Corps(VI.42-XII.43), 4th Recce Regt RAC(I.44-VIII.45), 17th Field Regt RA(IX.39-II.40), 22nd Field Regt RA(IX.39-VIII.45), 30th Field Regt RA(IX.39-VIII.45), 77th Field Regt RA(II.40-VIII.45), 14th ATk Regt RA(I.42-XI.44), 91nd LAA Regt RA(I.42-XI.44), 7th Field Coy RE(IX.39-VIII.45), 9th Field Coy RE(IX.39-II.40), 59th Field Coy RE(IX.39-VIII.45), 225th Field Coy RE(II.40-VIII.45), 18th Field Park Coy RE(IX.39-VIII.45), 3rd Bridging Pln RE(X.43-VIII.45), 2nd Royal Northumberland Fusiliers (MG/Support/MG)[i](XI.41-VIII.45)
Last edited by DT on Saturday, 24 November 2007, 23:33, edited 1 time in total.
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Postby DT » Saturday, 24 November 2007, 23:20

5th Infantry Division
przed wrześniem 1939 roku była dywizją regularną.
UWAGA: w październiku 1939 roku 13th i 15th Brigade zostały wysłane do Francji i działały jako samodzielne do grudnia 1939 roku; w kwietniu 1942 roku 13th i 17th Brigade wraz z jednostkami dywizyjnymi utworzyły Force 121 (Madagaskar); od sierpnia 1942 roku dywizja znowu była w komplecie.
dyslokacja: Wyspy Brytyjskie (IX.39-XII.1939), Francja i Belgia (XII.39-V.40), Wyspy Brytyjskie (VI.40-III.42), Indie (V.42-VIII.42), Irak (VIII.42-IX.42), Iran (IX.42-I.43), Syria (II.43-VI.43), Afryka Północna (VI.43), Sycylia (VII.43-IX.43), Włochy (IX.43-VII.44), Afryka Północna (VIII.44), Palestyna (VIII.44-II.45), Włochy (II.45), Europa północno-zachodnia (III.45-VIII.45)
bitwy: Ypres-Kanał Comines(1940), lądowanie na Sycylii, Sangro(1943), forsowanie rzeki Garigliano, Anzio, Rzym (1944)
Brygady:
13th Infantry Brigade(IX.39)(XII.39-IV.42)(VIII.42-VIII.45)
2nd Cameronians(IX.39)(XII.39-IV.42)(VII.42-VIII.45), 2nd Royal Inniskilling Fusiliers(IX.39)(XII.39-IV.42)(VII.42-VIII.45), 2nd Wildshire Regt(IX.39)(XII.39-IV.42)(VII.42-VIII.45), 13th Inf Bde ATk Coy(IX.39)(XII.39-I.41), 13th Inf Bde Support Coy(V.43-VI.44)
UWAGA: jednostki dywizyjne przydzielone na czas operacji zajęcia Madagaskaru (kwiecień-maj 1942 roku): 91st Field Regt RA, 252nd Field Coy RE
15th Infantry Brigade(IX.39-X.39)(XII.39-IV.40)(VII.40-VIII.45)
1st Green Howards[i](IX.39-X.39)(XII.39-IV.40)(VII.40-VIII.45)
, 1st Kinds Own Yorkshire Light Infantry(IX.39-X.39)(XII.39-IV.40)(VII.40-VIII.45), 1st York & Lancaster Regt(IX.39-X.39)(XII.39-IV.40)(VII.40-VIII.45), 15th Inf Bde ATk Coy(IX.39-X.39)(XII.39-I.41), 15th Inf Bde Support Coy(V.43-VI.44) UWAGA: z brygady wydzielono Sickleforce, które operowało w Norwegii w okresie kwiecień - maj 1940 rok
17th Infantry Brigade(XII.39-III.42)(VI.42-VIII.45)
2nd Royal Scotts Fusiliers(XII.39-III.42)(VI.42-VIII.45), 2nd Northamptonshire Regt(XII.39-III.42)(VI.42-VIII.45), 2nd Seaforth Highlanders(XII.39-III.40), 6th Seaforth Highlanders(III.40-III.42)(VI.42-VIII.45), 17th Inf Bde ATk Coy(XII.39-I.41), 17th Inf Bde Support Coy(V.43-VI.44)
[i]UWAGA: jednostki dywizyjne przydzielone na czas operacji zajęcia Madagaskaru (marzec-czerwiec 1942 roku): 9th Field Regt RA, 38th Field Coy RE
[i] Jednostki dywizyjne:

3rd Tower Hamlets Rifles(IX.39-III.40), 5th Bn Recce Corps(I.41-VI.42), 5th Regt Recce Corps(VI.42-XII.43), 5th Recce Regt RAC(I.44-VIII.45), 9th Field Regt RA(XII.39-IV.42), 91st Field Regt RA(XII.39-IV.42)(VII.42-VIII.45), 92nd Field Regt RA(XII.39-IV.40)(VI.40-VI.45), 97th Army Field Regt RA(V.40), 156th Field Regt RA(VIII.42-VIII.45), 52nd ATk Regt RA(XII.39-VIII.45), 18th LAA Regt RA(II.43-VIII.45), 245th Field Coy RE(XII.39-VIII.45), 252nd Field Coy RE(XII.39-IV.42)(VII.42-VIII.45), 506th Field Coy RE(XII.39-I.40), 38th Field Coy RE(I.40-IV.42)(VI.42-VIII.45), 254th Field Park Coy RE(XII.39-VIII.45), 18th Bridging Pln RE(III.44-VIII.45), 7th Cheshire Regt (MG)[i](XI.41-VIII.45)
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Postby DT » Sunday, 25 November 2007, 23:49

6th Infantry Division
sformowana w listopadzie 1939 roku na terenie Egiptu w wyniku przeformowania 7th Infantry Division, w czerwcu 1940 roku rozformowana, sztab dywizji przemianowany na sztab Western Desert Force, odtworzona w lutym 1941 roku na terenie Egiptu, w październiku 1941 roku przemianowana na 70th Infantry Division
dyslokacja: Egipt (XI.39-III.40), Palestyna (III.40-VI.40), Egipt (VI.40-rozformowana), Egipt (II.41-VI.41), Syria (VI.41-X.41)
bitwy: Damaszek, Obrona Tobruku (1941)
Brygady:
14th Infantry Brigade (III.40-V.40)(VII.41-X.41)
2nd York & Lancaster Regt(III.40-V.40)(VII.41-X.41), 2nd Kings Own Royal Regt(III.40-V.40)(VII.41-X.41), 1st South Staffordshire Regt(III.40-V.40), 1st Argyll & Sutherland Highlanders(V.41), 2nd Leicestershire Regt(V.41), 1st Bedfordshure & Hertfordshire Regt(VII.41-X.41), 2nd Black Watch(VII.41-X.41), 14th Inf Bde ATk Coy(IX.41-X.41)
16th Infantry Brigade (III.40-VI.40)(II.41-V.41)(VI.41-IX.41)(X.41)
2nd Leicestershire Regt(III.40-VI.40)(II.41-V.41)(VI.41-IX.41)(X.41), 1st Argyll & Sutherland Highlanders(III.40-VI.40)(II.41-V.41)(VI.41), 2nd Queens Royal Regt(III.40-VI.40)(II.41-V.41)(VI.41-IX.41)(X.41), 2nd Kings Own Royal Regt(VI.41-IX.41)(X.41), 16th Inf Bde ATk Coy(IX.41)(X.41)
22nd Infantry Brigade (XI.39-III.40)(VI.40)
2nd Scotts Guards(XI.39-III.40), 1st Buffs (Royal East Kent Regt)(XI.39), 1st Welch Regt(XI.39-III.40)(VI.40), 2nd Highland Light Infantry(III.40)(VI.40)
22nd Guards Brigade (II.41-IV.41)
2nd Scotts Guards(II.41-IV.41), 1st Durham Light Infantry(II.41-IV.41), 3rd Coldstream Guards(II.41-IV.41)
23rd Infantry Brigade (VI.41-X.41)
1st Buffs (Royal East Kent Regt)(VI.41), 4th Border Regt (VI.41-X.41), 11th Czech Bn (VI.41-X.41), 23rd Inf Bde ATk Coy(IX.41-X.41)
Jednostki dywizyjne:
Royal Scotts Greys(III.40-VI.40), 60th Regt RA (VII.41-IX.41), 2nd Field Coy RE (II.41-IV.41)(VI.41-X.41), 12th Field Coy RE (V.40-VI.40)(III.41-IV.41)(VII.41-X.41), 54th Field Coy RE(VII.41-X.41)
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Postby DT » Wednesday, 28 November 2007, 11:28

7th Infantry Division
przed wrześniem 1939 roku istniała jako dywizja regularna w Palestynie, w listopadzie 1939 roku przeformowana w 6th Infantry Division
dyslokacja: Palestyna (VIII.39), Egipt(VIII.39-XI.39)
bitwy: Nie stoczyła żadnych bitew
Brygady:
19th Infantry Brigade(VIII.39) po rozformowaniu utworzyła HQ Jerusalem Area
2nd West Yorkshire Regt(VIII.39), 2nd Highlander Light Infantry(VIII.39)
Infantry Brigade “Cairo”(VIII.39-XI.39)
1st The Buffs (Royal East Kent Regt)(VIII.39-XI.39), 2nd Scots Guards (Scots Regt of Foot Guards)(VIII.39-XI.39), 1st Hampshire Regt(VIII.39-XI.39), 1st Royal Northumberland Fusiliers (MG)(VIII.39-XI.39)
Jednostki dywizyjne:
Royal Scotts Greys(VIII.39), 31st Field Regt RA (VIII.39-XI.39), “P” Bty (ATk)/ 3rd Regt RHA (VIII.39-XI.39), 2nd Field Coy RE (VIII.39-XI.39), 54th Field Coy RE (VIII.39-XI.39), 56th Field Coy RE (VIII.39-XI.39)

7th Infantry Division (Cyprus)
sformowana w czerwcu 1941 roku na Cyprze prawdopodobnie sformowano tylko dowództwo wraz z jednostkami sztabowymi, wykorzystane do dezinformacji przeciwnika, w czerwcu 1943 roku rozformowana.

8th Infantry Division
przed wrześniem 1939 roku istniała jako dywizja regularna w Palestynie, rozformowana w lutym 1940 roku
dyslokacja: Palestyna (IX.39-II.40)
bitwy: nie wzięła udziału w żadnej bitwie
Brygady:
14th Infantry Brigade(IX.39-II.40)
2nd Queens Royal Regt(IX.39-I.40), 1st Argyll & Sutherland Highlanders(IX.39-I.40), 2nd Rifle Brigade(IX.39-II.40), 1st Welch Regt(XI.39), 1st Bedfordshire & Hertfordshire Regt(XI.39-I.40), 2nd York & Lancaster Regt(I.40-II.40)
16th Infantry Brigade(IX.39-II.40)
2nd Leicestershire Regt(IX.39-II.40), 1st South Staffordshire Regt(IX.39-X.39), 1st Welch Regt(IX.39-XI.39), 1st Foresters(IX.39-I.40), 2nd Rifle Brigade(X.39-I.40), 2nd West Yorkshire Regt(X.39-XII.39), 1st The Buffs (Royal East Kent Regt) (XII.39-I.40), 1st Argyll & Sutherland Highlanders(I.40-II.40), 2nd Queens Royal Regt(I.40-II.40)
Jednostki dywizyjne:
1st Royal Dragoons(IX.39-II.40), 12th Field Coy RE(IX.39-II.40)

8th Infantry Division (Syria)
dowództwo sformowane w Syrii w czerwcu 1942 roku w wyniku przeformowania dowództwa Desert Brigade (eks- 5th Cavalry Brigade), we wrześniu 1942 roku przeformowane w dowództwo 89th Sub-Area (9th Army), rozformowane w październiku 1943 roku
dyslokacja: Syria (VI.42-X.43)
bitwy: nie wzięła udziału w żadnej bitwie
Brygady: nie miała podporządkowanej rzadnej brygady
Jednostki dywizyjne:
dowodziła różnymi jednostkami przydzielonymi z 9 Armii
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Postby DT » Thursday, 29 November 2007, 00:53

9th (Scottish) Infantry Division
istniała przed wrześniem 1939 roku jako dywizja terytorialna II. linii, duplikat 51st (Highland) Infantry Division rozformowana w sierpniu 1940 roku w celu odtworzenia utraconej we Francji 51st Division
dyslokacja: Wyspy Brytyjskie(IX.39-VIII.40)
bitwy: nie wzięła udziału w żadnej bitwie
Brygady:
26th Infantry Brigade(IX.39-VIII.40)
5th Seaforth Highlanders(IX.39-VIII.40), 6th Seaforth Highlanders(IX.39-VIII.40), 5th Cameron Highlanders(IX.39-VIII.40)
27th Infantry Brigade(IX.39-VIII.40)
5th Black Watch(IX.39-VIII.40), 7th Gordon Highlanders(IX.39-VIII.40), 9th Gordon Highlanders(IX.39-VIII.40)
28th Infantry Brigade(IX.39-VIII.40)
10th Argyll & Sutherland Highlanders(IX.39-VIII.40), 11th Argyll & Sutherland Highlanders(IX.39-VIII.40), 7th Black Watch(IX.39-VIII.40)
Jednostki dywizyjne:
126th Field Regt RA (IX.39-VIII.40), 127th Field Regt RA (IX.39-VIII.40), 128th Field Regt RA (IX.39-VIII.40), 61st ATk Regt RA (IX.39-VIII.40), 274th Field Coy RE (IX.39-VIII.40), 275th Field Coy RE (IX.39-VIII.40), 276th Field Coy RE (IX.39-VIII.40), 277th Field Park Coy RE (IX.39-VIII.40)

12th (Eastern) Infantry Division
istniała przed wrześniem 1939 roku jako dywizja terytorialna II linii, duplikat 44 (Home Couties) Infantry Division rozformowana w lipcu 1940 roku na Wyspach Brytyjskich
dyslokacja: Wyspy Brytyjskie(IX.39-IV.40), Francja(IV.40-VI.40), Wyspy Brytyjskie(VI.40-VIII.40)
bitwy: nie stoczyła żadnej bitwy
Brygady:
35th Infantry Brigade(IX.39-VII.40)
2/5th Queens Royal Regt(IX.39-VII.40), 2/6th Queens Royal Regt(IX.39-VII.40), 2/7th Queens Royal Regt(IX.39-VII.40)
36th Infantry Brigade (IX.39-V.40)(VII.40)(w V.1940 wzięta do niewoli we Francji, odtworzona w VII.1940 roku w Wielkiej Brytanii)
6th Queens Own Royal West Kent Regt(IX.39-V.40)(VII.40), 7th Queens Own Royal West Kent Regt(IX.39-V.40)(VII.40), 2/6th East Surrey Regt(IX.39-X.39), 5th Buffs (Royal East Kent Regt)(X.39-V.40)(VII.40)
37th Infantry Brigade (IX.39-VII.40)(w V.1940 pełniła rolę dowództwa dywizji)
5th Buffs (Royal East Kent Regt)(IX.39-X.39), 6th Royal Sussex Regt(IX.39-VIII.40), 7th Royal Sussex Regt(IX.39-VIII.40), 2/6th East Surrey Regt(X.39-V.40)(VI.40-VII.40)
Jednostki dywizyjne:UWAGA: * oznaczono jednostki, które nie wyruszyły do Francji wraz z dywizją.
113rd Field Regt RA*(IX.39-VII.40), 114th Field Regt RA*(IX.39-VII.40), 118th Field Regt RA*(IX.39-VII.40), 67th ATk Regt RA*(IX.39-VII.40), 262nd Field Coy RE(IX.39-VII.40), 263rd Field Coy RE(IX.39-VII.40), 264th Field Coy RE(IX.39-VII.40), 265th Field Park Coy RE(IX.39-VII.40)

12th Division (SDF)
sformowana Egipcie w lipcu 1942 roku, rozwinięta z 1st Sudan Defence Force Brigade, w styczniu 1945 roku przemianowana na Sudan Defence Force Group (North Africa)
dyslokacja: Egipt(VII.42-XII.42), Tripolitania(XII.42-I.45), Sudan(I.45-VIII.45)
bitwy: nie stoczyła żadnej bitwy
Brygady: nie podporządkowano żadnej brygady
Jednostki dywizyjne:
artyleria SDF, saperzy, łączność, piechota i pododdziały administracyjne, jednak brak o nich jakichkolwiek danych
Uwagi:
1st Sudan Defence Force Brigade
W okresie poprzedzającym sformowanie dywizji (V.42-VII.42), brygada miała podporządkowane następujące pododdziały: 4th Motor Bn SDF, 7th Infantry Bn SDF, 8th Infantry Bn SDF, 1st Sudan Lt Fld Ambulance, 56th MT Coy SSC, sect/1st Sudan Fld Coy Engineers.
2nd Sudan Defence Force Brigade (VIII.43-VIII.45)
Sformowana z Dowództwa 19th Area w ramach Dowództwa Jednostek w Sudanie w celu administracji jednostkami i ochrony na terenie Erytrei miała podporządkowane różne oddziały Sudan Defence Force oraz Coy/19th Essex Regt(VII.43-VI.44) i 30th Duke of Cornwalls Light Infantry (VI.44-III.45).
Last edited by DT on Thursday, 29 November 2007, 14:22, edited 2 times in total.
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Postby DT » Thursday, 29 November 2007, 11:47

15th (Scottish) Infantry Division
istniała przed wrześniem 1939 roku jako dywizja terytorialna II. linii, duplikat 52nd (Lowland) Infantry Division
UWAGA: w okresie od marca 1943 roku do września 1943 roku, była Dywizją Mieszaną przy czym zachowała swoją nazwę w niezmienionej formie.
dyslokacja: Wyspy Brytyjskie(IX.39-VI.44), Europa północno-zachodnia(VI.44-VIII.45)
bitwy: Odon, Caen, Mount Picon, Nederrijin (1944), Rhineland, Rhine(1945)
Brygady:
44th Infantry Brigade (IX.39-VIII.45)
8th Royal Scots(IX.39-VIII.45), 6th Kings Own Scottish Borderers(IX.39-VIII.45), 6th Kings Own Scottish Borderers(IX.39-X.42), 11th Argyll & Sutherland Highlanders(X.42-XII.42), 6th Royal Scots Fusiliers(XII.42-VIII.45), 44th Inf Bde ATk Coy(X.40-XII.40)
45th Infantry Brigade (IX.39-I.43)
6th Royal Scots Fusiliers(IX.39-XII.39(VII.40-XII.42), 9th Cameronians(IX.39-XII.40), 10th Cameronians(IX.39-I.43), 10th Black Watch(XII.42-I.43), 11th Argyll & Sutherland Highlanders(XII.42-I.43), 45th Inf Bde ATk Coy(IX.40-XII.40)
46th Infantry Brigade (IX.39-VIII.45)
10th Highland Light Infantry(IX.39-XI.41), 11th Highland Light Infantry(IX.39-XI.41), 2nd Glasgow Highlanders(IX.39-VIII.45), 7th Seaforth Highlanders(XI.41-VIII.45), 7th Cameron Highlanders(XI.41-III.42), 4th Cameron Highlanders(III.42-XI.42), 10th Black Watch(XI.42-XII.42), 9th Cameronians(XII.42-VIII.45), 46th Inf Bde ATk Coy(IX.40-I.41)
6th Guards Tank Brigade (III.43-IX.43)
4th Tank Bn Grenadier Guards(III.43-IX.43), 3rd tank Bn Scotts Guards(III.43-IX.43), 4th Tank Bn Coldstream Guards(III.43-IX.43)
227th Infantry Brigade (IX.43-VIII.45)
10th Highland Light Infantry(IX.43-VIII.45), 2nd Argyll & Sutherland Highlanders(IX.43-VIII.45), 2nd Gordon Highlanders(IX.43-VIII.45)
Jednostki dywizyjne:
15th Bn Recce Corps(I.41-XII.41), 15th Indpdt Coy Recce Corps(XII.41-II.43), 15th Regt Recce Corps(II.43-XII.43), 15th Recce Regt RAC(I.44-VIII.45), 129th Field Regt RA(IX.39-V.42), 130th Field Regt RA(IX.39-I.42), 131st Field Regt RA(IX.39-VIII.45), 181st Field Regt RA(XI.42-VIII.45), 190th Field Regt RA(III.43-VIII.45), 64th ATk Regt RA(IX.39-III.42), 97th ATk Regt RA(III.42-XII.44), 102nd ATk Regt RA(XII.44-VIII.45), 119th LAA Regt RA (V.43-VIII.45), 278th Field Coy RE (IX.39-VIII.45), 279th Field Coy RE (IX.39-II.40)(VII.40-VIII.45), 280th Field Coy RE (IX.39-XII.42), 20th Field Coy RE (IV.43-VIII.45), 281st Field Park Coy RE (IX.39-I.43), 624 Field Park Coy RE (I.43-VIII.45), 26th Bridging Pln RE(X.43-VIII.45), 1st Middlesex Regt (Support/MG)(X.43-VIII.45)

18th Infantry Division
istniała przed wrześniem 1939 roku jako dywizja terytorialna II. linii, duplikat 54th (East Anglian) Infantry Division, w lutym 1942 roku wzięta do niewoli na Malajach, nie odtworzona
dyslokacja: Wyspy Brytyjskie(IX.39-X.41), Indie(XII.41-I.42), Malaje(I.42-II.42)
bitwy: Singapur(1942)
Brygady:
53rd Infantry Brigade (IX.39-XII.41)(I.42-II.42)
5th Royal Norfolk Regt(IX.39-I.42)(I.42-II.42), 6th Royal Norfolk Regt(IX.39-I.42)(I.42-II.42), 7th Royal Norfolk Regt(IX.39-XI.39), 2nd Cambridgeshire Regt(XI.39-XII.41)(I.42-II.42), 53rd Inf Bde ATk Coy(IX.40-XII.40)
54th Infantry Brigade (IX.39-II.42)
4th Royal Norfolk Regt(IX.39-II.42), 4th Suffolk Regt(IX.39-II.42), 5th Suffolk Regt(IX.39-II.42), 54th Inf Bde ATk Coy(X.40-XII.40)
55th Infantry Brigade (IX.39-II.42)
5th Bedfordshire & Hertfordshire Regt(IX.39-II.42), 1st Cambridgeshire Regt(XI.39-II.42), 2nd Cambridgeshire Regt(XI.39-X.39), 1/5th Foresters(VII.40-II.42), 55th Inf Bde ATk Coy(X.40-XII.40)
Jednostki dywizyjne:
5th Loyal Regt (m/cycle)(I.41-IV.41), 18th Bn Recce Corps(IV.41-II.42), 105th Field Regt RA(IX.39-XI.39), 135th Field Regt RA(IX.39-II.42), 148th Field Regt RA(IX.39-II.42), 118th Field Regt RA(VI.40-II.42), 65th ATk Regt RA(IX.39-XI.39), 125th ATk Regt RA(XI.39-II.42), 287th Field Coy RE (IX.39-II.42), 288th Field Coy RE (IX.39-II.42), 560th Field Coy RE (IX.39-II.42), 251st Field Park Coy RE (IX.39-II.42)
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Postby DT » Thursday, 29 November 2007, 19:46

23rd (Northumbrian) Infantry Division
sformowana w październiku 1939 roku jako dywizja terytorialna II linii, duplikat 50th (Northumbrian) Infantry Division rozformowana w czerwcu 1940 roku na Wyspach Brytyjskich
UWAGA: w okresie od września 1939 roku do czerwca 1940 roku, była Dywizją Zmotoryzowaną przy czym zachowała w swoją nazwę niezmienionej formie.
dyslokacja: Wyspy Brytyjskie(X.39-IV.40), Francja(IV.40-V.40), Wyspy Brytyjskie(V.40-VI.40)
bitwy: St. Omer-LaBassee (69th Inf Bde)(1940)
Brygady:
69th Infantry Brigade(X.39-VI.40)
5th East Yorkshire Regt(X.39-VI.40), 6th Green Howards(X.39-VI.40), 7th Green Howards(X.39-VI.40)
70th Infantry Brigade (X.39-VI.40)
10th Durham Light Infantry[i](X.39-VI.40)
, 11th Durham Light Infantry(X.39-VI.40), 12th Durham Light Infantry(X.39-I.40), 1st Tyneside Scottish(I.40-VI.40)
Jednostki dywizyjne: UWAGA: * oznaczono jednostki, które nie wyruszyły do Francji wraz z dywizją.
8th Royal Northumberland Fusiliers (m/cycle)(X.39-VI.40), 9th Royal Northumberland Fusiliers (MG)(X.39-VI.40), 124th Field Regt RA*(X.39-VI.40), 125th Field Regt RA*(X.39-VI.40), “A” Field Regt RA(V.40), 233rd Field Coy RE(X.39-VI.40), 507th Field Coy RE(X.39-VI.40), 508th Field Park Coy RE(X.39-VI.40)

36th Infantry Division
sformowana we wrześniu 1944 roku w wyniku przemianowania 36th Indian Infantry Division
dyslokacja: Birma(IX.44-V.45), Indie(V.45-VIII.45)
bitwy: Mandalay, Droga Ranguńska (1945)
Brygady:
29th Infantry Brigade(IX.44-VIII.45)
2nd East Lancashire Regt(IX.44-V.45), 2nd Royal Welsh Fusilers(IX.44-V.45), 1st Royal Scots Fusilers(IX.44-V.45), 2nd South Lancashire Regt(IX.44-V.45), 2nd Queens Royal Regt(V.45-VIII.45), 1st Essex Regt(V.45-IX.45), 1st Cameronians(V.45-IX.45)
72nd Infantry Brigade(IX.44-VIII.45)
6th South Wales Borderers(IX.44-VIII.45), 10th Gloucestershire Regt(IX.44-VIII.45), 9th Royal Sussex Regt(IX.44-VIII.45)
26th Indian Infantry Brigade(XII.44-IV.45)
1/19th Hyderabad Regt(XII.44-IV.45), 1/1st Gurkha Rifles(XII.44-IV.45)
26th Indian Infantry Brigade(IV.45-VIII.45)
2nd Buffs (Royal East Kent Regt)(IV.45-VIII.45), 1st Devonshire Regt(IV.45-VIII.45), 1st Northamptonshire Regt(IV.45-VIII.45)
Jednostki dywizyjne:
2nd Border Regt (Recce)(IV.45-VIII.45), 1130th Aslt Field Regt RA(IX.44-VI.45), 178th Aslt Field Regt RA(IX.44-VIII.45), 145th Field Regt RA(VI.45-VII.45), 158th Field Regt RA(VII.45-VIII.45), 8th Field Regt RA(VII.45-VIII.45), 455th Light Bty RA(IX.44-XI.44), 12th Indn Mtn Bty IA(XII.44-II.45), 28th Indn Mtn Bty IA(XII.44-II.45), 32nd Indn Mtn Bty IA(II.45-VIII.45), 122nd LAA/ATk Regt RA(IX.44), 122nd ATk Regt RA(IX.44-VIII.45), 236th Field Coy RE(IX.44-VIII.45), 30th Indn Field Coy IE(IX.44-VI.45), 58th Indn Field Coy IE(XI.44-VI.45), 2nd Field Coy RE(VI.45-VIII.45), 54th Field Coy RE(VI.45-VIII.45), 234th Indn Field Park Coy IE(IX.44-VI.45), 219th Field Park Coy RE(VI.45-VIII.45), D/2nd Manchester Regt (MG)(IX.44-V.45), 1/7th Rajput Regt (MG)(VI.45-VIII.45), 2nd Leicestershire Regt (Def. Bn)(V.45-VIII.45)
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Postby DT » Friday, 4 January 2008, 22:47

Ponieważ wcięło nam trochę składów poszczególnych DP i nie ma większych szans na odzyskanie tego materiału zamieszczam je jeszcze raz:

38th (Welsh) Infantry Division
istniała we wrześniu 1939 roku jako dywizja terytorialna II linii, duplikat 53rd (Welsh) Infantry Division, we wrześniu 1944 roku przeformowana w 38th Infantry (Reserve) Division.
dyslokacja: Wyspy Brytyjskie(IX.39-VIII.45)
bitwy: nie stoczyła żadnej bitwy
Brygady:
113th Infantry Brigade(IX.39-I.44)(IX.44-VIII.45) UWAGA: Brygada rozwiązana w styczniu 1944 roku, odtworzona we wrześniu 1944 z 45th Infantry Brigade.
15th Welch Regt(IX.39-I.44), 2/5th Welch Regt(IX.39-I.44), 4th Monmouthshire Regt(IX.39-XII.43), 1st South Wales Borderers(I.44), 113th Inf Bde ATk Coy(VIII.40-I.42), 4th East Lancashire Regt(IX.44-IX.45), 5th Royal Inniskilling Fusiliers(IX.44-IX.45), 5th Border Regt(IX.44-VIII.45)
114th Infantry Brigade(IX.39-VII.44)(IX.44-VIII.45) UWAGA: Brygada rozwiązana w lipcu 1944 roku, odtworzona we wrześniu 1944 z 211th Infantry Brigade.
5th Kings Shropshire Light Infantry(IX.39-VII.44)(IX.44-VIII.45), 1st Brecknockshire Bn(IX.39-VII.44), 2nd Herefordshire Regt(IX.39-VII.44), 114th Inf Bde ATk Coy(VII.40-I.42), 8th Worcestershire Regt(IX.44-VIII.45), 8th Warwickshire Regt(IX.44-VIII.45), 9th Royal Welch Fusiliers(IX.44-VIII.45)
115th Infantry Brigade(IX.39-VII.45)
8th Royal Welch Fusiliers(IX.39-VII.44), 9th Royal Welch Fusiliers(IX.39-X.42), 10th Royal Welch Fusiliers(IX.39-VII.44), 13th Royal Welch Fusiliers(X.42-X.43), 9th Sommerset Light Infantry(X.43-VII.44), 115th Inf Bde ATk Coy(IX.40-I.42)
45th Infantry Brigade(IX.44)
4th East Lancashire Regt(IX.44), 5th Royal Inniskilling Fusiliers(IX.44), 5th Border Regt(IX.44)
117th Infantry Brigade Royal Marines(III.45-V..45)
31st Royal Marines(III.45-V.45), 32nd Royal Marines(III.42-V.45), 33rd Royal Marines(III.45-V.45)
Jednostki dywizyjne:
38th Indnt Coy Recce Corps(I.42-I.43), 161st Regt RAC(II.43-XII.43), 38tht Regt Recce Corps(II.43-X.43), 38th Recce Regt RAC(I.44-VIII.44)(X.44-XI.44), 80th Recce Regt RAC(IX.44-X.44), 102nd Field Regt RA(IX.39-XI.41), 132nd Field Regt RA(IX.VII.42), 146th Field Regt RA(IX.39-V.42), 183rd Field Regt RA(VII.42-IV.43), 182rd Field Regt RA(I.43-VIII.44), 193rd Field Regt RA(V.43-X.43), 195th Field Regt RA(IX.44-VIII.45), 70th ATk Regt RA(X.39-VII.44)(IX.44-VIII.45), 283rd Field Coy RE(IX.39-II.44), 284th Field Coy RE(IX.39-I.43)(VIII.44-VIII.45), 561st Field Coy RE(XII.39-XI.41), 616th Field Coy RE(II.43-VIII.44), 502nd Field Coy RE(IX.44-VIII.45), 247th Field Park Coy RE(IX.39-I.41), 5th Cheshire Regt (MG)(IX.44-VIII.45)

40th Infantry Division
sformowana z 43rd Infantry Brigade w listopadzie 1943 roku na Sycylii, w celu dezinformacji przeciwnika, rozformowana w czerwcu 1944 roku
UWAGA: posiadała minimalne ilości broni i środków transportowych.
dyslokacja: Sycylia(XI.43-VI.44)
bitwy: nie stoczyła żadnej bitwy
Brygady:
119th Infantry Brigade = 30th Somerset Light Infantry(XI.43-VI.44)
121st Infantry Brigade = 30th Royal Norfotk Regt(XI.43-V.44)
120th Infantry Brigade = 30th Dorset Regt(IX.39-VII.45)
Jednostki dywizyjne: nie posiadała

42nd (East Lancashire) Infantry Division
we wrześniu 1939 riku, była dywizja terytorialną I linii, w listopadzie 1941 roku przeformowana w 42nd Armoured Division
dyslokacja: Wyspy Brytyjskie (IX.39-IV.40), Francja i Belgia (IV.40-V.40), Wyspy Brytyjskie (V.40-XI.41)
bitwy: nie brała udziału w żadnej z bitew
Brygady:
125th Infantry Brigade(IX.39-X.41)(d-two przeformowane w d-two 10th Armoured Brigade)
1/5th Lancashire Fusiliers(IX.39-X.41), 1/6th Lancashire Fusiliers(IX.39-X.41), 1/8th Lancashire Fusiliers(IX.39-V.40), 1st Border Regt(V.40-XII.40), 9th Lancasteshire Fusiliers(XII.40-X.41), 125th Inf Bde ATk Coy(I.40-I.41)
126th Armoured Brigade(IX.39-X.41)(d-two przeformowane w d-two 11th Armoured Brigade)
5th Kings Own Royal Regt(IX.39-X.41), 4th Border Regt(IX.39-X.39), 5th Border Regt(IX.39-X.41), 1st Lancashire Regt(XI.39-IX.41), 5th Manchester Regt(IX.41-X.41), 126th Inf Bde ATk Coy(I.40-I.41)
127th Infantry Brigade (IX.39-X.41)(d-two przeformowane w d-two 42nd Support Group)
4th East Lancashire Regt(IX.39-X.40), 5th Manchester Regt(IX.39-IX.41), 8th Manchester Regt(IX.39-V.40), 1st Highland Light Infantry(V.40-X.41), 2nd Durham Light Infantry(IX.41-X.41), 1st Lancashire Regt(X.41), 127th Inf Bde ATk Coy(II.40-I.41)
Jednostki dywizyjne:
51st Field Regt RA(IX.39-IV.40), 52nd Field Regt RA(IX.39-X.41), 53rd Field Regt RA(IX.39-X.41), 111th Field Regt RA(IV.40-VII.40), 147th Field Regt RA(VII.40-X.41), 56th ATk Regt RA(IX.39-X.41), 53rd ATk Regt RA(X.41), 200th Field Coy RE (IX.39-X.39)(IV.40-X.41), 201st Field Coy RE (IX.39-X.41), 202nd Field Coy RE (IX.39-IV.40) 250th Field Sqn RE (V.40-X.41), 203rd Field Park Coy RE (IX.39-X.41)

43rd (Wessex) Infantry Division
we wrześniu 1939 roku, była dywizja terytorialną I linii,
UWAGA: w okresie od czerwca 1942 roku do sierpnia 1943 roku, była Dywizją Mieszaną przy czym zachowała swoją nazwę w niezmienionej formie.
dyslokacja: Wyspy Brytyjskie (IX.39-VI.44), Europa północno-zachodnia (VI.44-VIII.45)
bitwy: Odon, Caen, WzgórzeBourgebus, Mont Pincon, Niderrijn(1944), Rhineland, Rhine(1945)
Brygady:
128th Infantry Brigade(IX.39-VI.42)
1/4th Hampshire Regt(IX.39-VI.42), 2/4th Hampshire Regt(IX.39-VI.42), 5th Hampshire Regt(IX.39-VI.42), 128th Inf Bde ATk Coy(V.40-XII.41)
129th Infantry Brigade(IX.39-VIII.45)
4th Somerset Light Infantry(IX.39-VIII.45), 4th Wiltshire Regt(IX.39-VIII.45), 5th Wiltshire Regt(IX.39-VIII.45), 129th Inf Bde ATk Coy(V.40-XII.41)
130th Infantry Brigade (IX.39-VIII.45)
7th Hampshire Regt(IX.39-VIII.45), 4th Dorset Regt(IX.39-VIII.45), 5th Dorset Regt(IX.39-VIII.45), 130th Inf Bde ATk Coy(V.40-XII.41)
25th Tank Brigade (VI.42-IX.42)
51st RTR(VI.42-IX.42), 11th RTR(VI.42-VIII.42), 142nd Regt RAC(VI.42-IX.42), 151st Regt RAC(VIII.42-IX.42)
34th Tank Brigade (IX.42-IX.43)
147th Regt RAC(IX.42-IX.43), 153rd Regt RAC(IX.42-IX.43), 151st Regt RAC(IX.42-IX.43)
214th Infantry Brigade (IX.43-VIII.45)
5th Duke of Cornwalls Light Infantry(IX.43-VIII.45), 7th Somerset Light Infantry(IX.43-VIII.45), 1st Worcestershire Regt(IX.43-VIII.45)
Jednostki dywizyjne:
48th Bn Recce Corps(XI.41-I.42), 43th Bn Recce Corps(I.42-VI.42), 43th Regt Recce Corps(VI.42-XII.43), 43th Recce Regt RAC(I.44-VIII.45), 94th Field Regt RA(IX.39-VIII.45), 112nd Field Regt RA(IX.39-VIII.45), 141st Field Regt RA(IX.39-VI.42), 179th Field Regt RA(VI.42-VIII.45), 59th ATk Regt RA(IX.39-VIII.45), 110th LAA Regt RA(III.42-VIII.45), 204th Field Coy RE(IX.39-VIII.45), 260th Field Coy RE(IX.39-VIII.45), 553rd Field Coy RE(IX.39-VIII.45) 207th Field Park Coy RE(IX.39-VIII.45),
13th Bridging Pln RE(X.43-VIII.45), 1/8th Middlesex Regt (MG)(XI.41-X.42), 8th Middlesex Regt (Support/MG)(X.43-VIII.45)

44th (Home Counties) Infantry Division
we wrześniu 1939 roku, była dywizja terytorialną I linii, rozformowana w styczniu 1943 roku na Środkowym Wschodzie
dyslokacja: Wyspy Brytyjskie (IX.39-III.40), Francja i Belgia (IV.40-V.40), Wyspy Brytyjskie (VI.40-V.42), Afryka północna (V.42-I.43)
bitwy: St.Omer-La Bassee(1940), Alam El Halfa, El Alamein(1942)
Brygady:
131st Infantry Brigade(IX.39-X.42)
1/5th Queens Royal Regt(X.39-X.42), 1/6th Queens Royal Regt(X.39-X.42), 1/7th Queens Royal Regt(X.39-V.40)(VII.41-X.42), 2nd Buffs (Royal East Kent Regt)(V.40-VII.41), 131th Inf Bde ATk Coy(XII.39-I.41)
UWAGA: w okresie od września 1939 do października 1939 roku sztab brygady występował jako sztab Eastern Sub-Area.
132nd Infantry Brigade(IX.39-XI.42)
1/6th East Surrey Regt(X.39-V.40), 4th Queens Own Royal West Kent Regt(X.39-XI.42), 5th Queens Own Royal West Kent Regt(X.39-XI.42), 1st Queens Own Royal West Kent Regt(V.40-VI.40), 1/7th Queens Royal Regt(VI.40-VII.41), 2nd Buffs (Royal East Kent Regt)(VII.41-XI.42), 132th Inf Bde ATk Coy(XII.39-I.41)
UWAGA: w okresie od września 1939 do października 1939 roku sztab brygady występował jako sztab Central Sub-Area.
133rd Infantry Brigade (IX.39-IX.42)
4th Buffs (Royal East Kent Regt)(X.39-XII.39), 4th Royal SussexRegt(IX.39-IX.42), 5th Royal SussexRegt(X.39-IX.42), 2nd Royal SussexRegt(XII.39-IX.42), 133rd Inf Bde ATk Coy(I.40-I.41)
UWAGA: w okresie od września 1939 do października 1939 roku sztab brygady wraz z 4th Royal Sussex Regt występował jako sztab Western Sub-Area.
Jednostki dywizyjne:
44th Bn Recce Corps(XI.41-VI.42), 44th Regt Recce Corps(VI.42-XI.42), 57th Field Regt RA(IX.39-XI.42), 58th Field Regt RA(IX.39-XI.42), 65th Field Regt RA(VI.42-XI.42), 57th ATk Regt RA(IX.39-XI.42), 99th LAA Regt RA(II.42-III.42), 30th LAA Regt RA(IV.42-XI.42), 208th Field Coy RE(IX.39-V.40), 209th Field Coy RE(IX.39-XI.42), 210th Field Coy RE(IX.39-XI.42), 11th Field Coy RE(V.40-XI.42) 211th Field Park Coy RE(IX.39-XI.42), 6th Cheshire Regt (MG)(XI.41-XI.42)
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Postby DT » Wednesday, 30 January 2008, 18:34

45th Infantry Division
we wrześniu 1939 roku, była dywizja terytorialną I linii, duplikat 43rd (Wessex) Infantry Division rozformowana w sierpniu 1944 roku, odtworzona we wrześniu 1944 roku jako 45th (Holding) Division z personelu 77th (Holding) Division, w grudniu 1944 roku przemianowana na 45th Division
dyslokacja: Wyspy Brytyjskie (IX.39-VIII.45)
bitwy: nie stoczyła żadnej bitwy
Brygady:
134th Infantry Brigade (IX.39-VIII.44)(IX.44-VIII.45)
4th Devonshire Regt(IX.39-V.40)(XII.43-IV.44)(VII.44), 6th Devonshire Regt(IX.39-VII.44), 8th Devonshire Regt(IX.39-I.43), 1st Royal Irish Fusiliers(VI.40-XI.40), 9th Devonshire Regt(XI.40-IX.42), 9th Dorset Regt(X.42-XII.43), 2nd East Surrey Regt(I.43-VII.44), 5th Somerset Light Infantry(VII.44), 1st Duke of Cornwalls Light Infantry(VII.44), 7th Royal Ulster Rifles(IX.44-VIII.45), 11th 7th Argyll& Sutherland Highlanders(IX.44-VIII.45), 2/6th Lancastershire Fusiliers(IX.44-VIII.45), 14th Durham Light Infantry(XII.44-VIII.45), 134th Inf Bde ATk Coy(VI.40-I.41)
UWAGA: Brygada rozformowana w sierpniu 1944 roku, odtworzona we wrześniu 1944 roku z 203rd Infantry Bde.
135th Infantry Brigade (IX.39-VIII.44)(IX.44-VIII.45)
5th Somerset Light Infantry(IX.39-VII.44), 6th Somerset Light Infantry(IX.39-VII.44), 7th Somerset Light Infantry(IX.39-IX.42), 7th Wilshine Regt(IX.42-VII.44), 4th Devonshire Regt(IV.44-VII.44), 6th Northamptonshire Regt(IX.44-VIII.45), 2/5th Welch Regt(IX.44-VIII.45), 11th South Staffordshire Regt(IX.44-VIII.45), 135th Inf Bde ATk Coy(VI.40-I.41)
UWAGA: Brygada rozformowana w sierpniu 1944 roku, odtworzona we wrześniu 1944 roku z 209th Infantry Bde.
136th Infantry Brigade (IX.39-VIII.44)(II.45-VIII.45)
9th Devonshire Regt(IX.39-XI.40), 4th Duke of Cornwalls Light Infantry(IX.39-VIII.44), 5th Duke of Cornwalls Light Infantry(X.39-VIII.44), 1st Royal Irish Fusiliers(XI.40-XII.41), 13th Foresters(XII.41-II.42), 2nd Kings Shropshire Light Infantry(V.42-VIII.42), 7th Queens Own Royal West Kent Regt(VIII.42-I.43), 12th Hampshire Regt(IX.42-VIII.44), 10th East Surrey Regt(I.43-VIII.44), 136rd Inf Bde ATk Coy(VI.40-I.41)
UWAGA: Brygada rozformowana w sierpniu 1944 roku, po odtworzeniu w lutym 1945 roku w jej skład wchodziły obozy przyjmujące, selekcjonujące i treningowe dla żołnierzy powracajacych z zamorskich TDW.
137th Infantry Brigade (III.45-VIII.45)
UWAGA: Brygada nowosformowana w jej skład wchodziły obozy przyjmujące, selekcjonujące i treningowe dla żołnierzy powracajacych z zamorskich TDW.
178th Infantry Brigade (IV.45-VIII.45)
UWAGA: Brygada nowosformowana w jej skład wchodziły obozy przyjmujące, selekcjonujące i treningowe dla żołnierzy powracajacych z zamorskich TDW.
Jednostki dywizyjne:
45th Bn Recce Corps(I.41-XII.41), 45th Coy Recce Corps(I.42-XII.43), 161st Recce Regt RAC(IX.44-VIII.45), 55th Field Regt RA(IX.39-VI.42), 96th Field Regt RA(IX.39-VI.44), 142nd Field Regt RA(IX.39-XI.42), 171st Field Regt RA(II.42-VIII.44), 175th Field Regt RA(IX.44-VIII.45), 176th Field Regt RA(IX.44-VIII.45), 8th AA (Reserve) Regt RA(IX.44-I.45), 8th (Reserve) Regt RA(I.45-VIII.45), 69th ATk Regt RA(IX.39-II.42), 90th ATk Regt RA(II.42-XI.43), 88th ATk Regt RA(XI.43-VIII.44), 205th Field Coy RE(IX.39-XII.43)(IV.44-VII.44), 259th Field Coy RE(IX.39-XII.43)(IV.44-VII.44), 562nd Field Coy RE(I.40-XII.41)(IV.44-VII.44), 261st Field Coy RE(IX.39-I.42)
Last edited by DT on Thursday, 7 February 2008, 13:14, edited 1 time in total.
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Next

Return to Struktury wojsk

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest