Polskie jednostki artyleryjskie

Struktury wojskowe od 1922 do 1950 roku.

Polskie jednostki artyleryjskie

Postby DT » Sunday, 13 July 2008, 02:17

2. Dywizja Artylerii
Sformowana 20. sierpnia 1944 roku w rejonie Włodawy w oparciu o mobilizacje na terenach Lubelszczyzny i Wileńszczyzny, a częściowo Lwowa i okolic.
Zaprzysiężenie: 14. grudnia 1944 roku we Włodawie
Kadra: dowódca - gen. bryg. Benedykt Nestorowicz (6. września 1944 - do końca wojny)
........ szef sztabu - płk Sergiusz Dworiecki (28. września 1944 - do końca wojny)
Podporządkowanie operacyjne: 20.VIII.44-10.X.44 --> Front Polski (w trakcie formowania)
...................................... 10.X.44-12.II.45 --> Odwody Naczelnego Dowództwa WP
...................................... 12.II.45-III.45 --> 1 Front Białoruski
...................................... III.45-IV.45 --> 1 Front Ukraiński
...................................... IV.45-VII.45 --> 2 Armia WP
Bitwy: forsowanie Nysy Łużyckiej (15.-18.IV.45), Budziszyn (21.-kon.IV.45), Operacja Praska (7.-11.V.45)
Nazwy:[b] Łużycka - nadana 14. września 1945 r.
[b]Odznaczenia:
Krzyż Grunwaldu III. klasy - nadany 3. lipca 1945 r.
.................... Order Czerwonego Sztandaru - nadany 3. lipca 1945 r.Struktura w okresie od formowania do końca wojny
:arrow: dowództwo z
plutonem strzeleckim Wydziału Informacji;
:arrow: sztab z
baterią dowodzenia w składzie:
pluton zwiadu (z dwoma drużynami zwiadu),
pluton łączności (z dwoma drużynami łączności radiowej i drużyną łączności kablowej),
pluton topograficzny,
pluton gospodarczy;
plutonem sztabowym;
:arrow: 6. Brygada Artylerii Lekkiej składająca się z:
dowództwa
sztabu z
baterią dowodzenia w składzie:
pluton zwiadu (z dwoma drużynami zwiadu),
pluton łączności (z dwoma drużynami łączności radiowej i drużyną łączności kablowej),
drużyna gospodarcza;
43. Pułk Artylerii Lekkiej w składzie:
dowództwo pułku,
sztab z
baterią dowodzenia, w składzie:
……… pluton zwiadu,
……… pluton łączności,
……… pluton topograficzny,
……… drużyna gospodarcza;
dwa dywizjony artylerii, każdy w składzie:
……… pluton sztabowy (z drużyną zwiadu, drużyną topograficzną, drużyną gospodarczą),
……… pluton łączności (z dwoma drużynami łączności kablowej i drużyną łączności radiowej),
……… trzy baterie artylerii ]każda z plutonem dowodzenia i dwoma plutonami ogniowymi (każdy z dwoma armatami dywizyjnymi ZiS-3 kal. 76,2mm)],
……… plutonem zabezpieczenia bojowego;
kwatermistrzostwo z
baterią parkową, w składzie:
……… pluton remontowy,
……… pluton obsługi technicznej,
……… pluton transportowy,
……… drużyna gospodarcza;
punktem pomocy medycznej,
warsztatami artyleryjsko-technicznymi,
warsztatami taborowo-mundurowymi,
stacją ładowania akumulatorów;
45. Pułk Artylerii Lekkiej o składzie jak 43. Pułk Artylerii Lekkiej,
48. Pułk Artylerii Lekkiej o składzie jak 43. Pułk Artylerii Lekkiej,
kwatermistrzostwo z
plutonem medycznym,
parkiem artyleryjskim,
plutonem transportowym,
Etatowy stan brygady: 246 oficerów, 543 podoficerów i 1236 żołnierzy;
Posiadała na wyposażeniu: 72 armaty dywizyjne kal. 76.2mm ZiS-3, 72 rusznice przeciwpancerne, 180 samochodów różnych typów;
:arrow: 7. Brygada Artylerii Haubic składająca się z:
dowództwa
sztabu z
baterią dowodzenia w składzie:
pluton zwiadu (z dwoma drużynami zwiadu),
pluton łączności (z dwoma drużynami łączności radiowej i drużyną łączności kablowej),
drużyna gospodarcza,
44. Pułk Artylerii Haubic w składzie:
dowództwo pułku,
sztab z
baterią dowodzenia, w składzie:
……… pluton zwiadu,
……… pluton łączności,
……… pluton topograficzny,
……… drużyna gospodarcza;
dwa dywizjony artylerii, każdy w składzie:
……… pluton sztabowy (z drużyną zwiadu, drużyną topograficzną, drużyną gospodarczą),
……… pluton łączności (z dwoma drużynami łączności kablowej i drużyną łączności radiowej),
……… trzy baterie artylerii [każda z plutonem dowodzenia i dwoma plutonami ogniowymi (każdy z dwoma haubicami dywizyjnymi M-30 kal. 122mm)] ,
……… plutonem zabezpieczenia bojowego;
kwatermistrzostwo z
baterią parkową, w składzie:
……… pluton remontowy,
……… pluton obsługi technicznej,
……… pluton transportowy, drużyna gospodarcza;
punktem pomocy medycznej,
warsztatami artyleryjsko-technicznymi,
warsztatami taborowo-mundurowymi,
stacją ładowania akumulatorów;
47. Pułk Artylerii Haubic o składzie jak 44. Pułk Artylerii Haubic,
50. Pułk Artylerii Haubic o składzie jak 44. Pułk Artylerii Haubic,
kwatermistrzostwo z
plutonem medycznym
parkiem artyleryjskim
:arrow: 8 Brygada Artylerii Ciężkiej składająca się z:
dowództwa
sztabu z
baterią dowodzenia w składzie:
pluton zwiadu (z dwoma drużynami zwiadu),
pluton topograficzny,
drużyna gospodarcza;
1. dywizjon artylerii w składzie:
pluton zwiadu,
pluton łączności,
trzy baterie artylerii, każda z:
……… plutonem dowodzenia,
……… dwoma plutonami ogniowymi [po 2 haubicoarmaty kal. 152mm (ML-20)];
2. dywizjon artylerii o składzie jak 1. dywizjon,
3. dywizjon artylerii w o składzie jak 1. dywizjon,
kwatermistrzostwo z
punktem pomocy medycznej,
warsztatem artyleryjsko-technicznym,
parkiem artyleryjskim,
plutonem gospodarczym;
Etatowy stan brygady: 116 oficerów, 308 podoficerów i 705 żołnierzy
Posiadała na wyposażeniu: 18 rkm-ów DP, 36 rusznice przeciwpancerne PTRS/PTRD, 36 haubico armat kal. 152mm ML-20, 102 samochody i 45 traktorów;
:arrow: 6. dywizjon artyleryjskiego rozpoznania pomiarowego składający się z:
bateria dźwiękowa;
bateria topograficzna;
pluton rozpoznania wzrokowego;
pluton fotogrametryczny

:arrow: 4. batalion samochodowo-transportowy
:arrow: 5. samodzielna kompania sanitarna
:arrow: 26. warsztaty naprawy samochodów
:arrow: ruchome warsztaty artyleryjskie
:arrow: warsztaty mundurowe
:arrow: piekarnia polowa
:arrow: poczta polowa
:arrow: kasa banku polowego
Etatowy stan dywizji: 679 oficerów, 1414 podoficerów i 3639 żołnierzy (w tym 82 kobiety)
Posiadała na wyposażeniu: 3897 karabinów i karabinków, 85 karabinów karabinów maszynowych, 168 rusznic przeciwpancernych PTRS/PTRD, 72 armaty kal. 76,2 mm, 72 haubice kal. 122 mm, 36 haubicoarmat kal. 152 mm, 534 samochody różnych typów, 45 traktorów


Masz rację Orkanie, poprawiłem.... chociaż są źródła, które używają w nazwach określeń haubic i haubicznej zamiennie ;D poza tym miło że wpadłeś ^^
Last edited by DT on Sunday, 13 July 2008, 11:11, edited 1 time in total.
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Postby orkan » Sunday, 13 July 2008, 10:37

Jedna uwaga - nie haubicznej tylko haubic. :cool:
Czego nam zabrakło w 1939? Min!!!
orkan
Adjudant
 
Posts: 241
Joined: Saturday, 14 October 2006, 16:46
Location: Westerplatte

Re: Polskie jednostki artyleryjskie

Postby DT » Sunday, 3 July 2011, 19:28

5. Dywizja Artylerii
Sformowana 15. marca 1945 roku w Łowiczu na bazie istniejących już jednostek.
Kadra: dowódca - płk Stanisław Skokowski (15. marca 1944 - do końca wojny)
........ szef sztabu - płk Ługowcow (15. marca 1944 - do końca wojny)
Podporządkowanie operacyjne: 15.III.45-30.IV.45 --> Odwody Naczelnego Dowództwa WP
...................................... 30.IV.45-VII.45 --> 1. Armia WP
Bitwy: nie wzięła udziału w żadnej bitwie

Struktura w okresie od formowania do końca wojny
:arrow: dowództwo z
plutonem strzeleckim Wydziału Informacji;
:arrow: sztab z
baterią dowodzenia w składzie:
pluton zwiadu (z dwoma drużynami zwiadu),
pluton łączności (z dwoma drużynami łączności radiowej i drużyną łączności kablowej),
pluton topograficzny,
pluton gospodarczy;
plutonem sztabowym;
:arrow: 2. Brygada Artylerii Haubic składająca się z:
dowództwa
sztabu z
baterią dowodzenia w składzie:
pluton zwiadu (z dwoma drużynami zwiadu),
pluton łączności (z dwoma drużynami łączności radiowej i drużyną łączności kablowej),
drużyna gospodarcza,
7. Pułk Artylerii Haubic w składzie:
dowództwo pułku,
sztab z
baterią dowodzenia, w składzie:
……… pluton zwiadu,
……… pluton łączności,
……… pluton topograficzny,
……… drużyna gospodarcza;
1. dywizjon artylerii, w składzie:
……… pluton sztabowy (z drużyną zwiadu, drużyną topograficzną, drużyną gospodarczą),
……… pluton łączności (z dwoma drużynami łączności kablowej i drużyną łączności radiowej),
……… trzy baterie artylerii [każda z plutonem dowodzenia i dwoma plutonami ogniowymi (każdy z dwoma haubicami dywizyjnymi M-30 kal. 122mm)] ,
……… plutonem zabezpieczenia bojowego;
2. dywizjon artylerii, w składzie:
……… pluton sztabowy (z drużyną zwiadu, drużyną topograficzną, drużyną gospodarczą),
……… pluton łączności (z dwoma drużynami łączności kablowej i drużyną łączności radiowej),
……… dwie baterie artylerii [każda z plutonem dowodzenia i dwoma plutonami ogniowymi (każdy z dwoma haubicami dywizyjnymi M-30 kal. 122mm)] ,
……… plutonem zabezpieczenia bojowego;
kwatermistrzostwo z
baterią parkową, w składzie:
……… pluton remontowy,
……… pluton obsługi technicznej,
……… pluton transportowy, drużyna gospodarcza;
punktem pomocy medycznej,
warsztatami artyleryjsko-technicznymi,
warsztatami taborowo-mundurowymi,
stacją ładowania akumulatorów;
Etatowy stan pułku: 70 oficerów, 186 podoficerów i 397 żołnierzy;
Posiadał na wyposażeniu: 10 ręcznych karabinów maszynowych, 20 rusznic przeciwpancernych, 20 haubic dywizyjnych kal. 122mm M-30, 53 samochody i 25 ciągników;
8. Pułk Artylerii Haubic o składzie jak 7. Pułk Artylerii Haubic,
9. Pułk Artylerii Haubic o składzie jak 7. Pułk Artylerii Haubic,
kwatermistrzostwo z
plutonem medycznym,
parkiem artyleryjskim
Etatowy stan brygady: 237 oficerów, 572 podoficerów i 1227 żołnierzy;
Posiadała na wyposażeniu: 30 ręcznych karabinów maszynowych, 60 rusznic przeciwpancernych, 60 haubic dywizyjnych kal. 122mm M-30, 240 samochodów różnych typów;
:arrow: 3. Brygada Artylerii Haubic o strukturze jak 2. Brygada Artylerii Haubic (numeracja pułków była następująca: 10., 11. i 12. Pułk Artylerii Haubic)
:arrow: 10. Brygada Artylerii Ciężkiej składająca się z:
dowództwa
sztabu z
baterią dowodzenia w składzie:
pluton zwiadu (z dwoma drużynami zwiadu),
pluton topograficzny,
drużyna gospodarcza;
1. dywizjon artylerii w składzie:
pluton zwiadu,
pluton łączności,
trzy baterie artylerii, każda z:
……… plutonem dowodzenia,
……… dwoma plutonami ogniowymi [po 2 haubicoarmaty kal. 152mm (ML-20)];
2. dywizjon artylerii o składzie jak 1. dywizjon,
3. dywizjon artylerii w o składzie jak 1. dywizjon,
kwatermistrzostwo z
punktem pomocy medycznej,
warsztatem artyleryjsko-technicznym,
parkiem artyleryjskim,
plutonem gospodarczym;
Etatowy stan brygady: 116 oficerów, 308 podoficerów i 705 żołnierzy
Posiadała na wyposażeniu: 18 rkm-ów DP, 36 rusznice przeciwpancerne PTRS/PTRD, 36 haubico armat kal. 152mm ML-20, 102 samochody i 45 traktorów;
:arrow: 9. dywizjon artyleryjskiego rozpoznania pomiarowego składający się z:
bateria dźwiękowa;
bateria topograficzna;
pluton rozpoznania wzrokowego;
pluton fotogrametryczny

:arrow: 8. batalion samochodowy
:arrow: kompania sanitarna
:arrow: warsztaty naprawy samochodów
:arrow: ruchome warsztaty artyleryjskie
:arrow: warsztaty mundurowe
:arrow: piekarnia polowa
:arrow: poczta polowa
:arrow: kasa banku polowego
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Re: Polskie jednostki artyleryjskie

Postby dar » Wednesday, 7 September 2011, 20:43

Bardzo ciekawe rozpiski etatów i struktur!
Ale czytając skład obu Dywizji rodzi się pytanie - czy jest różnica między 2 i 3 BAH z 5 DA, a 7 BAH z 2 DA? Bo mnie się wydaje, że nie ma, a DT jednak tworzy różnicę.Czy pułki artylerii haubic wszystkich trzech Brygad istniały na tym samym etacie?

dar
dar
Enfant de troupe
 
Posts: 2
Joined: Wednesday, 7 September 2011, 20:28

Re: Polskie jednostki artyleryjskie

Postby DT » Friday, 9 September 2011, 12:00

Jest różnica w etacie, ponieważ 2. i 3. BAH zostały sformowane w kwietniu 1944 roku jako samodzielne jednostki (w oparciu o etat BAH z 1944) posiadające na wyposażeniu 60 haubic i dopiero rok później weszły w skład 5. Dywizji Artylerii (w sumie dywizja była sformowana ad hoc z istniejących jednostek). Natomiast 7. BAH została powstała w ramach 2. Dywizji Artylerii, którą z kolei sformowano w oparciu o etat dywizji artylerii przełamania posiadający BAH o 72 haubicach. Stąd różnice.
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Re: Polskie jednostki artyleryjskie

Postby dar » Friday, 9 September 2011, 18:12

Z całym szacunkiem, ale Twoja odpowiedź jest nie na temat. Organizacja dowództw i jednostek organicznych obu DA jest taka sama. Różnią się tylko rodzajem ZT artylerii będących w ich podporządkowaniu. Gdybyś zadał sobie trud, i sprawdził sygnatury etatów jednostek wchodzących w ich skład, sprawa wydawała by się jasna. A tak Twoje powyższe argumenty nie mają nic do rzeczy.Ale zostawmy DA bo to nie o nie mi chodzi, tylko o BAH-y.
Zadałem Ci pytanie, czy PAH-y miały ten sam etat. Otóż miały. Wszystkie dziewięć pułków tego typu było zorganizowanych w ramach tego samego etatu (nr 08/521). I miały taką samą organizację (czyli taką, jaką słusznie podałeś w opisie 2 i 3 BAH). Dlatego podobnie jak te brygady również 7.BAH ze składu 2.DA posiadała piętnaście baterii po cztery działa czyli 60 haubic
W monografii 2.DA czy meldunkach o stanie bojowym tej brygady (np. w "Organizacja i działanie bojowe LWP") można znaleźć odpowiednie dane.
Przy okazji można się dowiedzieć, że samodzielny park artyleryjski BAH istniał na samodzielnym etacie.

dar
dar
Enfant de troupe
 
Posts: 2
Joined: Wednesday, 7 September 2011, 20:28


Return to Struktury wojsk

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest