Finlandia i jej siły zbrojne

Struktury wojskowe od 1922 do 1950 roku.

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Marc MS » Saturday, 24 September 2011, 13:30

Szkoda że nie masz zdjęcia, bo spróbowalibyśmy go zidentyfikować. Czterodziałowe to były trzy pancerniki (Sverige, Drottning Victoria, Gustaf V) i nie 210 mm ale 283 mm. Pancernik z działami 210 mm miały ich tylko po dwa.
Natomiast po II wojnie to zbudowano dwa krążowniki lekkie typu Tre Kronor z 7 działami 152 mm uniwersalnymi i zautomatyzowanymi. Jeden z nich trafił 1971 r. do floty chilijskiej.
Marc MS
Caporal-Fourrier
 
Posts: 89
Joined: Monday, 25 August 2008, 18:52
Location: Beskidy

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Krzysztof76 » Saturday, 24 September 2011, 13:40

To właśnie to był taki pancernik chyba był to model pancernika "Drottning Victoria" Był lekko przykurzony i chyba nie za dobrze wykonany. Tylko strasznie duży jakiejś 70-100 cm długości
Krzysztof76
 

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Marc MS » Saturday, 24 September 2011, 14:01

To może być właśnie model tych pancerników, które były ostatnimi zbudowanymi przedstawicielami tej klasy dla Szwecji.
Marc MS
Caporal-Fourrier
 
Posts: 89
Joined: Monday, 25 August 2008, 18:52
Location: Beskidy

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Krzysztof76 » Saturday, 24 September 2011, 14:22

Tak to był model w skali 1 do 8 lub 1 do 16 "Drottning Victoria" chyba tam napiasno że zbudowany między 1942-1944. Zdjecia nie mam sprawdziłem
Krzysztof76
 

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Marc MS » Saturday, 24 September 2011, 21:15

Andrzeju przeanalizowałem skład Frontu Północnego który przedstawiłeś i przedstawiam swoje uwagi do niego. Uzupełniam także część Twoich danych o dowódców.

Leningradzki Okręg Wojenny/Front Północny
d-ca okręgu/frontu - gen. por. M. M. Popow
szef sztabu - gen. mjr D. N. Nikiszew

7 Armia
d-ca - gen. por. F. D. Gorelenko
szef sztabu - gen. mjr A. N. Krutikow
54 dywizja piechoty - gen. mjr I. W. Panin
71 dywizja piechoty - płk W. N. Fiedorow
168 dywizja piechoty - płk A. L. Bondariew
237 dywizja piechoty - gen. mjr D. F. Popow
541 pułk artylerii haubicznej OND - wg moich danych w składzie armii, a nie w dowództwie frontu
26 Sortawalski rejon umocniony - płk A. P. Pietrow [jedenaście batalionów karabinowo-artyleryjskich]

14 Armia
d-ca - gen. por. W. A. Frołow
szef sztabu - płk L. S. Skwirskij
42 Korpus Piechoty - gen. mjr R. I. Panin
104 dywizja piechoty - gen. mjr S. I. Morozow
122 dywizja piechoty - gen. mjr P. S. Szewczenko
Pododdziały armijne:
14 Krzyworoska dywizja piechoty - gen. mjr A. A. Żurba
52 dywizja piechoty - gen. mjr N. N. Nikiszin
1 dywizja czołgów - gen. mjr W. I. Iwanow [ze składu 1 Korpusu Zmechanizowanego]
116 samodzielny batalion saperów - wg moich danych także wchodził w skład armii, ale nie mam potwierdzenia w innych źródłach
23 Murmański rejon umocniony - płk D. J. Krasilnikow [trzy bataliony karabinowo-artyleryjskie, batalion łączności i saperów, kompania samochodowa]

23 Armia
d-ca - gen. por. P. S. Pszennikow
szef sztabu - płk N. W. Gorodeckij
19 Korpus Piechoty - gen. por. M. N. Gierasimow
115 dywizja piechoty - gen. mjr W. F. Konkow
142 dywizja piechoty - gen. mjr S. P. Mikulskij – brakujące numery: 260 pułk artylerii haubic, 350 bateria artylerii przeciwlotniczej z 302 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej
27 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej - wg moich danych w dowództwie armii
30 samodzielny oddział balonowy korygowania ognia artylerii
50 Korpus Piechoty - gen. mjr W. I. Szczerbakow
43 dywizja piechoty - gen. mjr W. W. Kirpicznikow
70 dywizja piechoty - gen. mjr A. E. Fiedjunin - wg moich danych w tym korpusie, a nie w dowództwie frontu
123 dywizja piechoty - płk E. E. Cukanow
241 dywizjon artylerii przeciwlotniczej - wg moich danych w dowództwie armii
485 samodzielny dywizjon artylerii przeciwlotniczej - brak go w moim wykazie
31 samodzielny oddział balonowy korygowania ognia artylerii
10 Korpus Zmechanizowany - gen. mjr I. G. Łazariew
21 dywizja czołgów - płk L. W. Bunin
24 dywizja czołgów - płk M. I. Czesnokow
198 dywizja zmotoryzowana - gen. mjr W. W. Kriukow - 450 i 452 zmotoryzowany pułk piechoty, 146 pułk czołgów, 704 pułk artylerii, 234 batalion rozpoznawczy, 159 samodzielny dywizjon art.ppanc, 126 samodzielny dywizjon art.pl, 380 samodzielny batalion łączności, 349 lekki batalion inżynieryjny
7 pułk motocyklowy - mjr W. W. Lejciger
97 batalion inżynieryjny - także
110 korpuśna eskadra lotnicza
Pododdziały armijne:
109 zmotoryzowany batalion inżynieryjny wg moich danych, a nie minowo-inżynieryjny (te chyba na bazie inżynieryjnych powstawały już po wybuchu wojny, ale nie jestem pewien)
27 Keksholmski rejon umocniony - płk P. A. Artiuszenko [cztery bataliony karabinowo-artyleryjskie]
28 Wyborski rejon umocniony [dwa bataliony karabinowo-artyleryjskie + jeden do sformowania]
103 oddział pogranicza NKWD - wg moich danych także wchodził w skład tej armii

Pozostałe pododdziały OW
1 Korpus Zmechanizowany - gen. mjr L. M. Czerniawskij [1 dywizja pancerna ze składu 1 Korpusu została podporządkowana 14 Armii]
3 dywizja czołgów - płk K. J. Andriejew
163 dywizja zmotoryzowana - gen. mjr I. M. Kuzniecow - 529 i 759 zmotoryzowany pułk piechoty, 25 pułk czołgów, 365 pułk artylerii haubic, 177 batalion rozpoznawczy, 204 samodzielny dywizjon art.ppanc, 320 samodzielny dywizjon art.pl, 248 samodzielny batalion łączności, 230 (w wg in. 203) lekki batalion inżynieryjny
5 pułk motocyklowy - mjr K. N. Winduszew
101 samodzielna korpuśna eskadra lotnicza
Pododdziały frontowe:
177 dywizja piechoty - płk A. F. Maszoszin
191 dywizja piechoty - płk D. A. Łukianow
8 samodzielna brygada piechoty - płk N. P. Simoniak
47 samodzielny batalion moździerzy - u mnie go brak
9 brygada kolejowa NKO (komisariatu obrony)
32 samodzielny oddział balonowy korygowania ognia artylerii
21 Ostrowski rejon umocniony [jeden batalion karabinowo-artyleryjski]
22 Karelski rejon umocniony - gen. mjr M. A. Popow [trzy bataliony karabinowo-artyleryjskie, batalion łączności i saperów, kompania samochodowa] [wg in. danych podporządkowany 23 Armii]
25 Pskowski rejon umocniony - mjr W.M. Korunkow [trzy bataliony karabinowo-artyleryjskie]
29 Kingiseppski rejon umocniony - mjr W. A. Kotik [jeden batalion karabinowo-artyleryjski]
a także wg moich danych
60 samodzielny pociąg pancerny (lekki, szkolny) - por. Borysow
Samodzielny batalion saperów Floty Bałtyckiej
16 batalion inżynieryjny
19 batalion inżynieryjny
53 batalion inżynieryjny
54 batalion inżynieryjny
7 oddział pogranicza NKWD
9 oddział pogranicza NKWD
11 oddział pogranicza NKWD

Obrona przeciwlotnicza - gen. mjr F. J. Kriukow
2 Korpus Obrony Przeciwlotniczej - gen. mjr M. M. Procwietkin; oprócz wymienionych przez Ciebie pułków także:
2 pułk przeciwlotniczych karabinów maszynowych
2 pułk reflektorów
2 pułk obserwacji przeciwlotniczej
7 batalion obserwacji przeciwlotniczej
3 pułk balonów zaporowych
4 pułk balonów zaporowych
Wyborski brygadowy rejon obrony przeciwlotniczej - mjr I. N. Boruchin (pułk + dywizjon)
Murmański brygadowy rejon obrony przeciwlotniczej - płk A. N. Kuroczkin (trzy dywizjon, dwa bataliony)
Pskowski brygadowy rejon obrony przeciwlotniczej (cztery dywizjony, jeden batalion)
Łużskij brygadowy rejon obrony przeciwlotniczej - mjr S. J. Prochorow (trzy dywizjony, jeden batalion)
Pietrozawodski brygadowy rejon obrony przeciwlotniczej - płk I. A. Soroki (cztery dywizjony, dwa bataliony) - a nie Swirski, który został sformowany dopiero w lipcu 1941 r.
7 myśliwski Korpus Lotniczy OPL - płk S. P. Daniłow
3 myśliwska dywizja lotnicza OPL - płk S. P. Daniłow - wg moich danych 19, 26, 44 i 197 pułk OPL (ten ostatni w trakcie formowania)
54 myśliwska dywizja lotnicza OPL - płk S. J. Simonienko [w trakcie formowania] - wg moich danych 191, 192, 193, 194 i 195 pułk OPL

Lotnictwo okręgu/frontu (tutaj najwięcej różnic w skłądzie pułków)
d-ca lotnictwa - gen. mjr A. A. Nowikow
szef sztabu lotnictwa - gen. mjr A. P. Niekrasow
39 myśliwska dywizja lotnicza - ppłk B. I. Litwinow - wg moich danych 154, 155, 157 i 158 pułk
41 bombowa dywizja lotnicza - płk I. J. Nowikow [wspierała 23 Armię] - wg moich danych 2, 10, 201, 202 i 206 pułk (ten ostatni w trakcie formowania)
1 mieszana dywizja lotnicza - płk M. M. Gołownia [wspierała 14 Armię] - wg moich danych 145 i 147 myśliwski oraz 137 bombowy pułk
2 mieszana dywizja lotnicza - płk P. P. Archangielskij - wg moich danych 156 i 196 myśliwski, 44 i 58 bombowy pułk
5 mieszana dywizja lotnicza - płk J. J. Erlykin [wspierała 23 Armię] - wg moich danych 7, 144 i 159 myśliwski, 205 bombowy i 65 szturmowy pułk
55 mieszana dywizja lotnicza - płk W. M. Filin [wspierała 7 Armię] - wg moich danych 153 myśliwski i 72 bombowy pułk
14 pułk lotnictwa bombowego - w moim wykazie nie występuje
a także:
311 samodzielny rozpoznawczy pułk lotniczy
15 eskadra lotnicza korygująca ogień artylerii [wspierała 23 Armię]
19 eskadra lotnicza korygująca ogień artylerii [wspierała 23 Armię]
42 eskadra lotnicza korygująca ogień artylerii [wspierała 14 Armię]
103 eskadra lotnicza korygująca ogień artylerii
Marc MS
Caporal-Fourrier
 
Posts: 89
Joined: Monday, 25 August 2008, 18:52
Location: Beskidy

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Marc MS » Sunday, 25 September 2011, 11:29

Siły Lotnicze i Obrony Przeciwlotniczej – gen. mjr J. Lundquist [stan samolotów na 25.VI.1941]
Sztab Sił Lotniczych (Ilmav.E)
d-ca pionierów – mjr V.-M. Virva

2 myśliwski pułk lotniczy [LentoR 2] – ppłk/od 16.IX.1941 płk R. Lorentz
sztab (E/LentoR 2)
kompania sztabowa (EK/LentoR 2)
24 myśliwska eskadra lotnicza (LLv.24) – mjr/od 10.XI.1941 ppłk G. Magnusson [33 Brewster B-239]
1 klucz – kpt. E. Luukkanen
2 klucz – kpt. L. Ahola
3 klucz – por., od 4.VIII.1941 kpt. J. Karhunen
4 klucz – por., od 4.VIII.1941 kpt. P.-E. Sovelius/od 19.X.1941 por. I. Törrönen

26 myśliwska eskadra lotnicza (LLv.26) – mjr/od 16.IX.1941 ppłk R. Harju-Jeanty/od 1.XII.1941 kpt. E. Carlsson [26 Fiat G.50, 1 Fokker D.XXI; od 16.IX.1941:-> LentoR 3]
1 klucz – por. M. Linkola/od 14.XI.1941 por. A. Lassila
2 klucz – kpt. E. Kivinen [w okresie 6.XI.1941-8.I.1942 podporządkowany LLv.30]
3 klucz – por., od 4.VIII.1941 kpt. U. Nieminen/od 5.XII.1941 por. L. Hämäläinen

28 myśliwska eskadra lotnicza (LLv.28) – kpt. S.-E. Sirén [27 Morane-Saulnier M.S.406/410]
1 klucz – kpt. T. Tanskanen/od 1.IX.1941 por. T. Hyrkki
2 klucz – por. R. Turkki
3 klucz – por. T. Lupari

127 lekka sekcja przeciwlotnicza (127.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
128 lekka sekcja przeciwlotnicza (128.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
121 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (121.It.KKJ) [1 20pl, 4 kmpl]
122 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (122.It.KKJ) [2 20pl, 2 kmpl]
123 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (123.It.KKJ) [2 20pl, 6 kmpl]
124 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (124.It.KKJ) [2 20pl, 1 kmpl]
125 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (125.It.KKJ) [4 kmpl]
126 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (126.It.KKJ) [2 20pl]
20 lotniskowy pluton serwisowy (20.Khj.)
21 lotniskowy pluton serwisowy (21.Khj.)
22 lotniskowy pluton serwisowy (22.Khj.)
23 lotniskowy pluton serwisowy (23.Khj.)
24 lotniskowy pluton serwisowy (24.Khj.)
25 lotniskowy pluton serwisowy (25.Khj.)
26 lotniskowy pluton serwisowy (26.Khj.)
27 lotniskowy pluton serwisowy (27.Khj.)
28 lotniskowy pluton serwisowy (28.Khj.)
29 lotniskowy pluton serwisowy (29.Khj.)
39 lotniskowy pluton serwisowy (39.Khj.) [przydzielony z obrony przeciwlotniczej]
2 pluton transportowy lotnictwa

3 myśliwski pułk lotniczy [LentoR 3] – ppłk E. Nuotio
sztab (E/LentoR 3)
kompania sztabowa (EK/LentoR 3)
30 myśliwska eskadra lotnicza (LLv.30) – kpt./od 1942 r. mjr L. Bremer [20 Fokker D.XXI, 5 Hawker Hurricane I]
1 klucz – kpt. H. Kalaja/od 21.X.1941 kpt. A. Naakka
2 klucz – por., od 4.VIII.1941 kpt. V. Karu
3 klucz – por. H. Ilveskorpi/od 1.XI.1941 kpt. P. Käär
2 klucz (2/LLv26) – kpt. L. Ahola
[w okresie 6.XI.1941-8.I.1942]
32 myśliwska eskadra lotnicza (LLv.32) – kpt. E. Heinilä/od 12.VII.1941 mjr O. Ehrnrooth [12+20 plan. Fokker D.XXI]
1 klucz – kpt. P. Berg/od 1.XI.1941 kpt. K. Lahtela
2 klucz – kpt. K. Lahtela/od 1.XI.1941 kpt. A. Bremer
3 klucz – por., od 4.VIII.1941 kpt. A. Bremer/od 30.IX.1941 por. P. Nurminen
Oddział „Kalaja” (eks 1/LLv.30) – por., nast. kpt. H. Kalaja [4 Hawker Hurricane I]
[w okresie 1.VII.-19.VIII.1941]
137 lekka sekcja przeciwlotnicza (137.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
130 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (116.It.KKJ) [2 20pl]
131 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (131.It.KKJ) [2 kmpl]
132 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (132.It.KKJ) [4 20pl]
133 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (133.It.KKJ) [1 20pl]
134 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (134.It.KKJ) [2 20pl]
135 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (135.It.KKJ) [4 20pl]
30 lotniskowy pluton serwisowy (30.Khj.)
31 lotniskowy pluton serwisowy (31.Khj.)
32 lotniskowy pluton serwisowy (32.Khj.)
33 lotniskowy pluton serwisowy (33.Khj.)
35 lotniskowy pluton serwisowy (35.Khj.)
36 lotniskowy pluton serwisowy (36.Khj.)
37 lotniskowy pluton serwisowy (37.Khj.)
3 pluton transportowy lotnictwa

4 bombowy pułk lotniczy [LentoR 4] – ppłk T. Somerto
sztab (E/LentoR 4)
kompania sztabowa (EK/LentoR 4)
42 bombowa eskadra lotnicza (LLv.42) – mjr A. Eskola [9 Bristol Blenhaim I]
1 klucz – por., nast. kpt. K. Havola/od 25.XI.1941 kpt. A. Paimio
2 klucz – por. N. Kivi/od 10.VII.1941 por. N. Hakala/od 25.XI.1941 por. E. Uotinen
3 klucz – por. L. Räty/od 4.XI.1941 por. E. Uotinen
[rozformowany 18.XI.1941]
44 bombowa eskadra lotnicza (LLv.44) – mjr E. Stenbäck/od 30.XII.1941 mjr B. Gabrielsson [8 Bristol Blenhaim I]
1 klucz – kpt. E. Ahmo/od 30.XII.1941 kpt. E. Ahtiainen
2 klucz – por. R. Moilanen/od 7.VIII.1941 kpt. T. Halonen
3 klucz – por. A. Tervo/od 4.XI.1941 por. J. Saarinen

46 bombowa eskadra lotnicza (LLv.46) – mjr N. Jusu/od 13.VII.1941 mjr R. Artola [3 Bristol Blenheim IV, 4 Iljuszyn DB-3M, 1 Douglas DC-2]
1 klucz – por. O. Siirilä
2 klucz – por. N. Hakala

48 bombowa eskadra lotnicza (LLv.48) – od 3.XII.1941 ppłk R. Harju-Jeanty [sformowana 23.XI.1941]
1 klucz – kpt. A. Pietarinen
2 klucz – por. Y. Siirilä
3 klucz – kpt. T. Vasamies
[do 29.XI.1942 szkolny]
147 lekka sekcja przeciwlotnicza (137.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
141 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (131.It.KKJ) [2 20pl, 2 kmpl]
142 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (132.It.KKJ) [2 20pl, 2 kmpl]
144 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (133.It.KKJ) [2 20pl, 2 kmpl]
146 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (134.It.KKJ) [1 20pl, 3 kmpl]
? lotniskowy pluton serwisowy (?.Khj.)
? lotniskowy pluton serwisowy (?.Khj.)
? lotniskowy pluton serwisowy (?.Khj.)
? lotniskowy pluton serwisowy (?.Khj.)
? lotniskowy pluton serwisowy (?.Khj.)
? lotniskowy pluton serwisowy (?.Khj.)
? lotniskowy pluton serwisowy (?.Khj.)
4 polowa baza lotnicza (Kle.V 4) – por./późn. kpt.(?) V. Savela
4 pluton transportowy lotnictwa

Zapasowy pułk lotniczy [T-LentoR] – ppłk V. Rekola [w maju 1942 r. przeformowany na 1 pułk lotniczy]
25 zapasowa eskadra treningowa (T-LLv.25)
34 zapasowa eskadra treningowa (T-LLv.34)
35 zapasowa eskadra treningowa (T-LLv.35)
[W literaturze występują dwie eskadry o tym samym numerze, co jest ewidentnym błędem. Niestety nie udało mi się ustalić prawidłowych numeracji. Nie wykluczam też że jest to jedna i ta sama eskadra.]
35 zapasowa eskadra treningowa (T-LLv.35) [sformowana pod koniec 1941 r.]

6 samodzielna eskadra rozpoznawcza (Er.LLv.6) – mjr K. Ilanko/od 12.VIII.1941 mjr J. Moilanen [5 Polikarpow I-153, 2 Koolhoven F.K.52, 3 Tupolew SB; morska, operacyjnie podległa Siłom Morskim]
1 klucz – kpt. K. Ritjärvi [rozpoznawczy]
2 klucz – kpt. B. Ek [bombowo-rozpoznawczy]
3 klucz – kpt. L. Karjalainen/od 1.XI.1941 por. R. Paltila/od 30.XII.1941 kpt. P.-E. Ahonius [myśliwski]

10 samodzielna eskadra rozpoznawcza (Er.LLv.10) – kpt. K. Kurimo [3 Hawker Hurricane I, Fokker C.VE, Blackburn Rippon IIF; sformowana 12.VIII.1941, rozformowana 30.X.1941]
1 klucz – kpt. H. Kalaja/od od 18.IX.1941 kpt. E. Ilveskorpi/od 1.X.1941 kpt. P. Käär
2 klucz – kpt. A. Parviainen

12 samodzielna eskadra rozpoznawcza (Er.LLv.12) – mjr O. Holm/od 16.VIII.1941 kpt. nast. mjr A. Maunula [6 Fokker C.X, 3 Gloster Gladiator II]
1 klucz – kpt. A. Maunula/od 23.VII.1941 por. I. Ritavuori
2 klucz – por. J. Laakso/od 24.VII.1941 kpt. E. Metsola
3 klucz – kpt. R. Magnusson/od 22.IX.1941 kpt. V. Savolainen


14 samodzielna eskadra rozpoznawcza (Er.LLv.14) – mjr L. Larjo/od 9.XII.1941 mjr O. Sovio [8 Fokker C.X, 3 Gloster Gladiator II]
1 klucz – kpt. A. Hassinen
2 klucz – por., od 1942 r. kpt. E. Kerke
3 klucz – por. M. Somppi
3 klucz (3/LLv.30) – kpt. P. Käär
[Fokker D.XXI; w okresie 1.XI.1941-1.VIII.1942]

15 samodzielna eskadra rozpoznawcza (Er.LLv.15) – kpt. O. Malinen [1 Heinkel He 115, 2 Junkers K 43; rozpoznanie morskie, łączność i transport, rozformowana 8.III.1942]
1 klucz – por., nast. kpt. E. Jauri
2 klucz – kpt. A. Parviainen/od 16.XII.1941 kpt. O. Wickstrand
klucz JU (16.XII.1941:-> 3 klucz) – kpt. K. Lehmus


16 samodzielna eskadra rozpoznawcza (Er.LLv.16) – mjr R. Pajari/od 6.XII.1941 kpt., od 9.XII.1941 mjr K. Kurimo [6 Gloster Gladiator II, 4 Fokker C.X, 3 Westland Lysander I, 1 VL Sääski II]
1 klucz – por. B. Laaksonen/od ?.VI.1941 kpt. H. Pursiainen
2 klucz – por., od 1942 r. kpt. V. Härmälä
3 klucz – kpt. J. Gabrielsson/od 21.IX.1941 kpt. L.-D. Saxell

17 samodzielna eskadra treningowa (Er.LLv.17) [dla pilotów samolotów dwusilnikowych]

117 lekka sekcja przeciwlotnicza (117.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
118 lekka sekcja przeciwlotnicza (118.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Ponadto dwie lekkie sekcje przeciwlotnicze 130.Kev.It.Jaos i 157.Kev.It.Jaos w trakcie likwidacji.
111 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (111.It.KKJ) [2 20pl, 2 kmpl]
112 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (112.It.KKJ) [2 20pl, 2 kmpl]
113 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (113.It.KKJ) [2 20pl, 2 kmpl]
114 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (114.It.KKJ) [4 20pl]
115 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (115.It.KKJ) [w oczekiwaniu na działa 4 20pl]
116 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (116.It.KKJ) [2 20pl]
157 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (157.It.KKJ) [2 20pl, 4 kmpl]
158 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (158.It.KKJ) [4 20pl]

Obrona przeciwlotnicza
Terytorialna:
1 okręg obrony przeciwlotniczej (TP1) – mjr E. Tuompo
sztab okręgu (TPE 1)
Helsinki
1 najcięższa bateria artylerii przeciwlotniczej (1.Jär.It.Ptri) [oczekiwała na dostawę dział, nie dostarczone, rozwiązana]
1 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (1.Rask.It.Ptri) [4 76pl]
2 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (2.Rask.It.Ptri) [4 76pl]
3 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (3.Rask.It.Ptri) [3 76pl]
4 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (4.Rask.It.Ptri) [3 76pl]
5 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (5.Rask.It.Ptri) [4 76pl]
6 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (6.Rask.It.Ptri) [oczekiwała na dostawę dział]
7 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (7.Rask.It.Ptri) [oczekiwała na dostawę dział]
8 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (8.Rask.It.Ptri) [oczekiwała na dostawę dział]
9 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (9.Rask.It.Ptri) [oczekiwała na dostawę dział]
1 lekka sekcja przeciwlotnicza (1.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
2 lekka sekcja przeciwlotnicza (2.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
3 lekka sekcja przeciwlotnicza (3.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
4 lekka sekcja przeciwlotnicza (4.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
1 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (1.It.KKJ) [2 20pl, 2 kmpl]
2 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (2.It.KKJ) [2 20pl, 2 kmpl]
Riihimäki
11 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (11.Rask.It.Ptri) [3 76pl]
9 lekka sekcja przeciwlotnicza (9.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
11 lekka sekcja przeciwlotnicza (11.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
stacja kolejowa Riihimäki
1 kolejowy plutony przeciwlotniczych karabinów maszynowych (1.Raut.It.KKJ) [12 kmpl]
2 kolejowy plutony przeciwlotniczych karabinów maszynowych (2.Raut.It.KKJ) [12 kmpl]
3 kolejowy plutony przeciwlotniczych karabinów maszynowych (3.Raut.It.KKJ) [12 kmpl]
Porvoo
43 lekka sekcja przeciwlotnicza (43.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Hyvinkää
8 lekka sekcja przeciwlotnicza (8.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Karkkila
12 lekka sekcja przeciwlotnicza (12.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
Tervakoski
13 lekka sekcja przeciwlotnicza (13.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
3 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (3.It.KKJ) [oczekujący na dostawę]
Lohja
75 lekka sekcja przeciwlotnicza (75.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
1 sekcja reflektorów przeciwlotniczych (1.Vh.Jaos)
2 sekcja reflektorów przeciwlotniczych (2.Vh.Jaos)
3 sekcja reflektorów przeciwlotniczych (3.Vh.Jaos)
4 sekcja reflektorów przeciwlotniczych (4.Vh.Jaos)
5 sekcja reflektorów przeciwlotniczych (5.Vh.Jaos)
6 sekcja reflektorów przeciwlotniczych (6.Vh.Jaos)
2 okręg obrony przeciwlotniczej (TP2) – mjr A. Koljonen
sztab okręgu (TPE 2)
Turku
2 najcięższa bateria artylerii przeciwlotniczej (2.Jär.It.Ptri) [oczekiwała na dostawę dział, nie dostarczone, rozwiązana]
21 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (21.Rask.It.Ptri) [3 75pl]
22 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (22.Rask.It.Ptri) [3 75pl]
23 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (23.Rask.It.Ptri) [3 75pl]
21 lekka sekcja przeciwlotnicza (21.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
22 lekka sekcja przeciwlotnicza (22.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
21 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (21.It.KKJ) [2 20pl]
22 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (22.It.KKJ) [2 20pl]
Rauma
25 lekka sekcja przeciwlotnicza (25.Kev.It.Jaos) [2 20pl]
26 lekka sekcja przeciwlotnicza (26.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
Parainen
23 lekka sekcja przeciwlotnicza (23.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Nokia
32 lekka sekcja przeciwlotnicza (32.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
34 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (34.It.KKJ) [2 20pl, 2 kmpl]
Loimaa
23 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (23.It.KKJ) [oczekujący na dostawę]
21 sekcja reflektorów przeciwlotniczych (21.Vh.Jaos)
22 sekcja reflektorów przeciwlotniczych (22.Vh.Jaos)
23 sekcja reflektorów przeciwlotniczych (23.Vh.Jaos)
3 okręg obrony przeciwlotniczej (TP3) – mjr P. Lautela
sztab okręgu (TPE 3)
Tampere
3 najcięższa bateria artylerii przeciwlotniczej (3.Jär.It.Ptri) [oczekiwała na dostawę dział, nie dostarczone, rozwiązana]
31 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (31.Rask.It.Ptri) [6 76pl]
32 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (32.Rask.It.Ptri) [4 76pl]
33 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (33.Rask.It.Ptri) [4 76pl]
31 lekka sekcja przeciwlotnicza (31.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
38 lekka sekcja przeciwlotnicza (38.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
39 lekka sekcja przeciwlotnicza (39.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
31 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (31.It.KKJ) [oczekujący na dostawę]
32 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (32.It.KKJ) [oczekujący na dostawę]
Pori
34 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (34.Rask.It.Ptri) [4 76pl]
36 lekka sekcja przeciwlotnicza (36.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
33 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (33.It.KKJ) [oczekujący na dostawę]
Forssa
35 lekka sekcja przeciwlotnicza (35.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
74 lekka sekcja przeciwlotnicza (74.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
Hämeenlinna
14 lekka sekcja przeciwlotnicza (14.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
41 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (41.It.KKJ) [2 20pl]
Vanaja
15 lekka sekcja przeciwlotnicza (15.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
16 lekka sekcja przeciwlotnicza (16.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Mänttä
33 lekka sekcja przeciwlotnicza (33.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
Toiyala
34 lekka sekcja przeciwlotnicza (34.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
Harjavalta
37 lekka sekcja przeciwlotnicza (37.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
31 sekcja reflektorów przeciwlotniczych (31.Vh.Jaos)
32 sekcja reflektorów przeciwlotniczych (32.Vh.Jaos)
33 sekcja reflektorów przeciwlotniczych (33.Vh.Jaos)
4 okręg obrony przeciwlotniczej (TP4) – kpt. K. Seppälä
sztab okręgu (TPE 4)
Jyväskylä
51 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (51.Rask.It.Ptri) [3 76pl]
52 lekka sekcja przeciwlotnicza (52.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
53 lekka sekcja przeciwlotnicza (53.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
stacja kolejowa Jyväskylä
4 kolejowy plutony przeciwlotniczych karabinów maszynowych (4.Raut.It.KKJ) [7 kmpl]
5 kolejowy plutony przeciwlotniczych karabinów maszynowych (5.Raut.It.KKJ) [7 kmpl]
6 kolejowy plutony przeciwlotniczych karabinów maszynowych (6.Raut.It.KKJ) [7 kmpl]
Vaasa
53 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (53.Rask.It.Ptri) [3 76pl]
57 lekka sekcja przeciwlotnicza (57.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
Vihtavuori
52 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (52.Rask.It.Ptri) [2 76pl]
Haapamäki
51 lekka sekcja przeciwlotnicza (51.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Vaajakoski
51 lekka sekcja przeciwlotnicza (51.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
Kokkola
55 lekka sekcja przeciwlotnicza (55.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Seinäjoki
56 lekka sekcja przeciwlotnicza (56.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Pietarsaari
58 lekka sekcja przeciwlotnicza (58.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
59 lekka sekcja przeciwlotnicza (59.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
Raahe
61 lekka sekcja przeciwlotnicza (61.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
Rejon Hanko
Salo
71 lekka sekcja przeciwlotnicza (71.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Tammisaari
72 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (72.It.KKJ) [oczekujący na dostawę]
Perniö
72 lekka sekcja przeciwlotnicza (72.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
73 lekka sekcja przeciwlotnicza (73.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
Taalintehdas
77 lekka sekcja przeciwlotnicza (77.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
Karjaa
71 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (71.It.KKJ) [oczekujący na dostawę]
Tenhola
73 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (73.It.KKJ) [oczekujący na dostawę]
Särkisalo
74 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (74.It.KKJ) [oczekujący na dostawę]
Kotka
83 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (83.Rask.It.Ptri) [3 76pl]
82 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (82.Kev.It.Ptri) [4 40pl; wg in. sekcja 2 40pl]
Mikkeli
78 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (78.Rask.It.Ptri) [oczekiwała na dostawę dział]
84 lekka sekcja przeciwlotnicza (84.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Lahti
41 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (41.Rask.It.Ptri) [4 76pl]
41 lekka sekcja przeciwlotnicza (41.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
42 lekka sekcja przeciwlotnicza (42.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Kouvola
81 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (81.Rask.It.Ptri) [3 76pl]
81 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (81.Kev.It.Ptri) [4 40pl; wg in. sekcja 2 40pl]
stacja kolejowa Kouvola
1 pociąg obrony przeciwlotniczej (1.ItJuna) [2 40pl, 2 kmpl]
Kuusankoski
82 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (82.Rask.It.Ptri) [3 76pl]
82 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (82.It.KKJ) [oczekujący na dostawę]
Pieksämäki
86 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (86.Rask.It.Ptri) [4 76pl]
86 lekka sekcja przeciwlotnicza (86.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
stacja kolejowa Pieksämäki
2 pociąg obrony przeciwlotniczej (2.ItJuna) [2 40pl, 2 kmpl]
Kuopio
91 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (91.Rask.It.Ptri) [oczekiwała na dostawę dział]
91 lekka sekcja przeciwlotnicza (91.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Oulu
96 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (96.Rask.It.Ptri) [3 76pl]
Savio
5 lekka sekcja przeciwlotnicza (5.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
12 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (12.It.KKJ) [2 20pl, 2 kmpl]
Rajamäki
6 lekka sekcja przeciwlotnicza (6.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
7 lekka sekcja przeciwlotnicza (7.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Loviisa
24 lekka sekcja przeciwlotnicza (24.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
44 lekka sekcja przeciwlotnicza (44.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Pernaja
45 lekka sekcja przeciwlotnicza (45.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
46 lekka sekcja przeciwlotnicza (46.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
Koria
83 lekka sekcja przeciwlotnicza (83.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
96 lekka sekcja przeciwlotnicza (96.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
97 lekka sekcja przeciwlotnicza (97.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Karhula
85 lekka sekcja przeciwlotnicza (85.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
81 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (81.It.KKJ) [oczekujący na dostawę]
Varkaus
87 lekka sekcja przeciwlotnicza (87.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Outokumpu
92 lekka sekcja przeciwlotnicza (92.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Iisalmi
93 lekka sekcja przeciwlotnicza (93.Kev.It.Jaos) [oczekiwała na dostawę dział]
Kajaani
94 lekka sekcja przeciwlotnicza (94.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
95 lekka sekcja przeciwlotnicza (95.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Tornio
98 lekka sekcja przeciwlotnicza (98.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Rovaniemi
99 lekka sekcja przeciwlotnicza (99.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
101 lekka sekcja przeciwlotnicza (101.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Salmijärvi
102 lekka sekcja przeciwlotnicza (102.Kev.It.Jaos) [2 40pl]
Myllykoski
83 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (83.It.KKJ) [2 20pl]
Inkeroinen
84 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (84.It.KKJ) [oczekujący na dostawę]
Obrona przeciwlotnicza nie wchodząca w skład okręgów tworzyła osiem lokalnych ośrodków obrony o nr 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11 i 12 (1.PTk., 2.PTk., 3.PTk., 5.PTk., 9.PTk., 10.PTk., 11.PTk., 12.PTk.)
Baterie szkolne
304 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (304.Kev.It.Ptri)
305 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (305.Kev.It.Ptri)
Baza obrony przeciwlotniczej (It.V)
1 oddział bazy obrony przeciwlotniczej (1.It.VOs.)
2 oddział bazy obrony przeciwlotniczej (2.It.VOs.)
1 zapasowy oddział obrony przeciwlotniczej (1.It.Var.Os.)
2 zapasowy oddział obrony przeciwlotniczej (2.It.Var.Os.)
[Kar.A]
3 zapasowy oddział obrony przeciwlotniczej (3.It.Var.Os.)
5 zapasowy oddział obrony przeciwlotniczej (5.It.Var.Os.)

Armijna:
111 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (111.Kev.It.Ptri) [4 40pl]
112 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (112.Kev.It.Ptri) [4 40pl]
113 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (113.Kev.It.Ptri) [4 40pl]
121 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (121.Kev.It.Ptri) [4 40pl]
122 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (122.Kev.It.Ptri) [4 40pl]
123 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (123.Kev.It.Ptri) [4 40pl]
131 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (131.Kev.It.Ptri) [4 40pl]
132 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (132.Kev.It.Ptri) [4 40pl]
133 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (133.Kev.It.Ptri) [4 40pl]
141 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (141.Kev.It.Ptri) [4 40pl]
142 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (142.Kev.It.Ptri) [4 40pl]
143 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (143.Kev.It.Ptri) [4 40pl]
151 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (151.Kev.It.Ptri) [4 40pl]
152 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (152.Kev.It.Ptri) [4 40pl]
153 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (153.Kev.It.Ptri) [4 40pl]
171 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (171.Kev.It.Ptri) [4 40pl]
111 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (111.It.KKK) [6 20pl, 6 kmpl]
121 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (121.It.KKK) [6 20pl, 6 kmpl]
131 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (131.It.KKK) [6 20pl, 6 kmpl]
141 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (141.It.KKK) [6 20pl, 6 kmpl]
151 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (151.It.KKK) [5 20pl, 5 kmpl]
251 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (251.It.KKK) [6 20pl, 5 kmpl; 12.D]
252 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (252.It.KKK) [6 20pl, 6 kmpl; 1.D]
253 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (253.It.KKK) [6 20pl, 6 kmpl; 18.D]
254 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (254.It.KKK) [6 20pl, 6 kmpl; ?.D]
255 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (255.It.KKK) [6 20pl, 6 kmpl; 17.D]
256 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (256.It.KKK) [6 20pl, 6 kmpl; 8.D]
257 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (257.It.KKK) [4 20pl, 4 kmpl; 4.D]
258 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (258.It.KKK) [4 20pl, 4 kmpl; ?.D]
259 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (259.It.KKK) [6 20pl, 6 kmpl; 2.D]
260 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (260.It.KKK) [4 20pl, 4 kmpl; ?.D]
261 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (261.It.KKK) [6 20pl, 6 kmpl; 7.D]
262 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (262.It.KKK) [6 20pl, 6 kmpl; 14.D]
263 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (263.It.KKK) [6 20pl, 5 kmpl; 3.D]
264 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (264.It.KKK) [6 20pl, 4 kmpl; 6.D]
265 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (265.It.KKK) [4 20pl, 4 kmpl; 15.D]
266 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (266.It.KKK) [4 20pl, 4 kmpl; 19.D]
Rezerwa Kwatery Głównej:
101 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (101.Rask.It.Ptri) [4 75pl, 1 20pl; Helsinki]
102 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (102.Rask.It.Ptri) [4 75pl, 1 20pl; Helsinki, 3.VII.1941:-> Joensuu]
103 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (103.Rask.It.Ptri) [4 76pl, 1 20pl; Turku, 3.VII.1941:-> Varkaus]
104 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (104.Rask.It.Ptri) [4 76pl, 1 20pl; Turku, 3.VII.1941:-> Joensuu, 1942:-> Kotka]
105 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (105.Rask.It.Ptri) [3 76pl, 1 20pl; Tampere, 1942:-> Kot-ka]
106 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (106.Rask.It.Ptri) [4 75pl, 1 20pl; Tampere, 1942:-> Kot-ka]
107 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (107.Rask.It.Ptri) [4 75pl, 1 20pl; Lahti, 1942:-> Kotka]
108 ciężka bateria artylerii przeciwlotniczej (108.Rask.It.Ptri) [4 75pl, 1 20pl; Lahti]
101 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (101.Kev.It.Ptri) [4 40pl; Helsinki]
102 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (102.Kev.It.Ptri) [4 40pl; Turku]
103 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (103.Kev.It.Ptri) [4 40pl; Tampere]
104 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (104.Kev.It.Ptri) [4 40pl; Lahti]
105 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (105.Kev.It.Ptri) [4 40pl; Helsinki]
106 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (106.Kev.It.Ptri) [4 40pl; Riihimäki]
107 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (107.Kev.It.Ptri) [4 40pl; Turku]
108 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (108.Kev.It.Ptri) [4 40pl; Tampere]
109 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (109.Kev.It.Ptri) [4 40pl; Jyväskylä]
105 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (105.It.KKK) [6 20pl, 6 kmpl; Helsinki]
106 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (106.It.KKK) [6 20pl, 6 kmpl; Riihimäki]
107 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (107.It.KKK) [6 20pl, 6 kmpl; Loimaa]
108 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (108.It.KKK) [6 20pl, 6 kmpl; Tampere]
109 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (109.It.KKK) [6 20pl, 6 kmpl; Jyväskylä]
105 sekcja reflektorów przeciwlotniczych (105.Vh.Jaos)
106 sekcja reflektorów przeciwlotniczych (106.Vh.Jaos)
107 sekcja reflektorów przeciwlotniczych (107.Vh.Jaos)
108 sekcja reflektorów przeciwlotniczych (108.Vh.Jaos)
7 kolejowy plutony przeciwlotniczych karabinów maszynowych (7.Raut.It.KKJ)
111 zapasowy oddział obrony przeciwlotniczej (111.It.Var.Os.) [Kar.A]
121 zapasowy oddział obrony przeciwlotniczej (121.It.Var.Os.) [IV KA]
131 zapasowy oddział obrony przeciwlotniczej (131.It.Var.Os.) [II AK]
141 zapasowy oddział obrony przeciwlotniczej (141.It.Var.Os.) [Kar.A -> I AK]
151 zapasowy oddział obrony przeciwlotniczej (151.It.Var.Os.)
171 zapasowy oddział obrony przeciwlotniczej (151.It.Var.Os.) [Kar.A]
Już na początku wojny (15.VIII.1941) przeprowadzono reorganizację obrony przeciwlotniczej. Utworzono sześć okręgów obrony przeciwlotniczej (Ilmatorjuntapiiri/It.Piiri):
1 okręg (It.Piiri 1) – mjr E. Tuompo [rejon Helsinki, Kotka]
2 okręg (It.Piiri 2) – kpt. J. Jarkka) [rejon Turku]
3 okręg (It.Piiri 3) – mjr T. Salonen) [rejon Satakunta, Pohjanmaa]
4 okręg (It.Piiri 4) – mjr R. Kekkonen) [północna Finlandia od Oulu, współpracował z III KA]
5 okręg (It.Piiri 5) – ppłk H. Baeckman) [rejon płd. Karelii
6 okręg (It.Piiri 6) – mjr A. Koljonen) [rejon płn.-wsch. Karelii, współpracował z Armią Karelia]


Szkoła Sił Lotniczych
Szkoła mechaników lotniczych
Baza lotnicza (Le.V) – ppłk A. Nystedt

sztab (Le.VE)
kompania ochronna (VartioK/Le.V)
133 pluton przeciwlotniczych karabinów maszynowych (133.It.KKJ)
oddział bazy w Kokola (Ko/Le.V)
oddział bazy w Halli (Ha/Le.V)
oddział bazy w Korkeakoski (K-koski/Le.V)
oddział bazy w Parola (Parola/Le.V)
eskadra testowa
1 klucz [Tampere]
2 klucz [Halli]

Baza uzbrojenia lotniczego – kpt. J. Vatanen
Baza wyposażenia lotniczego – mjr N. Ikka
1 polowa baza lotnicza (Kle.V 1) – ?
2 polowa baza lotnicza (Kle.V 2) – ?
3 polowa baza lotnicza (Kle.V 3) – ?/od 11.VIII.1941 – E. Mäkelä
8 kompania informacyjna (propagandowa) (8.TtusK) – por. P. Päiwiö
Marc MS
Caporal-Fourrier
 
Posts: 89
Joined: Monday, 25 August 2008, 18:52
Location: Beskidy

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Andrzej » Sunday, 25 September 2011, 12:11

MS jak widać różnice są nieznaczne korzystając z sowieckich danych tam też znaslazłem niewielkie różnice. Nie raz zmiany następowały pomiędzy 22 czerwca a 11 lipca co też utrudnia śledzenie organizacji RKKA. Krzysztof 76 i MS brawo za struktóry armii fińskiej.
User avatar
Andrzej
Kapitan
 
Posts: 760
Joined: Tuesday, 24 January 2006, 21:41
Location: Warszawa

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Marc MS » Sunday, 25 September 2011, 16:51

Siły Morskie (Me.V) – gen. mjr V. Valve

Sztab Sił Morskich (Meriv.VE) – szef sztabu komodor R. Hakola/późn. komodor S. Sundman
d-ca artylerii przeciwlotniczej – ppłk – A. Koljonen
d-ca obrony przeciwlotniczej – ppłk T. Erno
d-ca pionierów – kpt./od 16.IX.1941 mjr M. Kuumola
d-ca fortyfikacji – płk V. Marjanen
d-ca łączności – mjr M. Loikkanan
kwatermistrz – ppłk A. Vahla
służba medyczna – lekarz B. Nyström
d-ca policji morskiej – kmdr V. Mietinen

Flota Morska (Laivasto/L) – komodor E. Rahola
Sztab Morski (LE) – kmdr O. Koivisto
Flota Przybrzeżna (RL) – komodor R. Hakola/od 6.VII.1941 kmdr R. Göranson
Flotylla pancerna (PLv) – kmdr R. Göransson
pancerniki obrony wybrzeża – Ilmarinen (pf), Väinämöinen
Flotylla ochronna (VrLv) – kmdr ppor. M. Wikberg
I dywizjon – kmdr ppor. M. Wikberg/od 24.8.41 kmdr por. U. Voionmaa
dozorowce – Hämeenmaa, Uusimaa, Turunmaa, Karjala
II dywizjon
kutry patrolowe – VMV 1, VMV 2, VMV 13, VMV 14, VMV 15, VMV 16
Flotylla stawiaczy min (MiLv) – kmdr por. A. Huima
stawiacze min – Louhi, Pommi
pomocniczy stawiacz min – Poseidon
Flotylla trałowców (RaivLv) – kmdr ppor. P. Juntunen
I dywizjon
trałowce – Rautu, Vilppula
holowniki – Oulu I, Porin Karhu
II dywizjon
kutry trałowe – Ahven, Kiiski, Kuore, Lahna, Muikko, Särki
holowniki – Teikari, Tuppura
Oddział Eskortowy
Flotylla eskortowa (SaatLv) – kmdr ppor. H. Sandalin/od 19.VII.1941 kmdr ppor. N. Huttunen
dozorowce – Uisko, Tursas, Aura, Rauma, Turku
I flotylla lodołamaczy (I.JsLV) – kmdr ppor. S. Halla
lodołamacze – Jääkarhu, Voima, Tarmo
II flotylla lodołamaczy (II.JsLV)
lodołamacze – Murtaja, Apu, Herkules
Baza morska w Turku (TurLAs) – kmdr E. Huttunen/od 6.VII.1941 komodor R. Hakola
Ruchoma stacja zaopatrzeniowa (SiirHAs)
żaglowy okręt szkolny – Suomen Joutsen
holowniki i barki – ? jedn.
5 brygada obrony wybrzeża (5. Rannikkoprikaati/5.RPr.) – płk T. Kainulainen [Turku; rozwiązana 8.XI.1941]
I batalion artylerii nadbrzeżnej (I Lsto) – kpt V. Hassinen/od 15.VII.1941 – kmdr ppor. E. Ainamo [nieoficjalnie I batalion pełnego morza, a od X./XI.1941 – Straż Pełnego Morza (Selkämeren Vartiosto/Sm.Vsto); zob. 7.RPr.]
Kompania zaopatrzeniowa (Toim.K)
51 kompania saperów obrony wybrzeża (51.RPion.K) [8.XI.1941 przekazana do 7.RPr.]
Fort Reposaari [2 152, 2 120; działa przeniesione na Półwysep Hanko]
Fort Kuuskajaskari [3 152]
Fort Isokari [2 152; działa przeniesione na Półwysep Hanko]
Fort Lypertö (Katanpää) [2 152; działa przeniesione na Półwysep Hanko]
Fort Vartsala [2 120]
II batalion artylerii nadbrzeżnej (II Lsto) – mjr C. von Behr [nieoficjalnie II batalion szkierowy, a od XI.1941 – Batalion artylerii nadbrzeżnej „Korppoo” (Korppoon Linnakeisto/KLsto); zob. 7.RPr.]
Kompania zaopatrzeniowa (Toim.K)
Fort Jungfruskär [4 152]
Fort Berghman [3 120]
Fort Alskär [3x152]
Fort Utö [4 152]
Fort Bokulla [3x152]
Fort Borstö [2 120]
Fort Lökholm [3 152]
Fort Pensar [2 152; działa przeniesione na Półwysep Hanko]
Kompania zaopatrzeniowa (Toim.K)
5 kompania saperów obrony wybrzeża (5.RPion.K) [8.XI.1941 przekazana do 7.RPr.]
5 kompania łączności (5.ViestiK)
7 brygada obrony wybrzeża (7.RPr.) – ppłk J. Olin/od 8.XI.1941 płk T. Kainulainen [Mariehamn]
Fort Signilskär [2 152 (Heligman, Enskär), 2 75 (Signilskär), 2 87 (Signilskär)]
Grupa fortów „Hammarudda” (Hammaruddan linnakeryhmä)
Fort Tellholm [2 152, wg in. 2 120]
Fort Hammarudda [2 152, 2 75]
Grupa fortów „Herrö” (Herrön linnakeryhmä)
Fort Lågskär [2x120 Canet L/45]
Fort Herrö [2x152, 2x87]
73 kompania obrony wybrzeża (73.TK)
74 kompania obrony wybrzeża (74.TK)
Straż Pełnego Morza (Selkämeren Vartiosto/Sm.Vsto) – kmdr ppor. E. Ainamo [od X./XI.1941 z 5.RPr.]
Fort Reposaari [bez artylerii, którą przekazano na Półwysep Hanko]
Fort Kuuskajaskari [3x152]
Fort Lypertö (Katanpää) [bez artylerii, którą przekazano na Półwysep Hanko].
Batalion artylerii nadbrzeżnej „Korppoo” (Korppoon Linnakeisto/KLsto) – mjr C. von Behr [od XI.1941 z 5.RPr.]
Fort Utö [4 152]
Fort Bokulla [3 152]
Fort Borstö [2 120]
Fort Lökholm [3 152]
Fort Kökar [3 152, 6 87,2 75]
Kompania zaopatrzeniowa (Toim.K)
5 kompania saperów obrony wybrzeża (5.RPion.K) [do 8.XI.1941 w 5.RPr.]
51 kompania saperów obrony wybrzeża (51.RPion.K) [do 8.XI.1941 w 5.RPr.]
7 kompania saperów obrony wybrzeża (7.RPion.K)

Wydzielony Oddział Floty (Er.LOs) – kmdr por. S. Enkiö
Flotylla kutrów torpedowych (MtvLv) – kmdr ppor. O. Peuranheimo
I dywizjon – kmdr ppor. K. Killinen
kutry torpedowe – Syöksy, Vinha, Nuoli, Raju, Sisu, Isku
II dywizjon – kmdr ppor. H. Carring
kutry patrolowe – VMV 9, VMV 10, VMV 11, VMV 17, VTV 1 (od 17.IX.1941)
okręt baza – von Döbeln
Grupa kutrów patrolowych (VmvR) – kmdr ppor. K. Viinamäki
kutry patrolowe – VMV 5, VMV 6, VMV 8, VMV 12
Grupa stawiaczy min (MilR) – kmdr ppor. O. Arho
stawiacze min – Routsinsalmi (pf), Riilahti
Grupa kutrów minowych (MivR) – por. A. Eronen
stawiacze min – Miina, Paukku, Lieska, Loimu
Grupa trałowców (RaivR) – por. O. Eerola [wg in. źródeł w skład grupy trałowców wchodziło także 10 kutrów trałowych]
kutry trałowe – SM 1, Kuha 1, 4 jedn.
okręt baza – Helsinki
Grupa okrętów łącznikowych (YaR) – kpt. O. Laakso
okręty łącznikowe – Porkkala, Pukkio

Flotylla okrętów podwodnych (SuvLv) – kmdr por. A. Kivikura
okręty podwodne – Vetehinen, Vesihiisi, Iku-Turso, Vesikko, Saukko
okręt baza – Sisu

1 brygada obrony wybrzeża (1.RPr.) – płk V. Marjanen [Helsinki]
I batalion artylerii nadbrzeżnej (I Lsto) – kpt H. Ravia/od 17.VII.1941 – kpt P. Cederberg [Porkkala]
Fort Träskö [2 152]
Fort Rönnskär [2 152]
Fort Mäkiluoto [2 305 (dwudziałowa wieża), 2 203]
II batalion artylerii nadbrzeżnej (II Lsto) – mjr E. Liusvaara [Helsinki]
Fort Kytö [2 152]
Fort Miessaari [3 152]
Fort Ryssänkari [4 254]
Fort Katajaluoto [4 254, 2 75 (8.IX.1941 przekazane do Samodzielnego batalionu artylerii nadbrzeżnej (Er.RLsto)]
III batalion artylerii nadbrzeżnej (III Lsto) – mjr K. Zilliacus [Helsinki]
Fort Kuivasaari [2 305 (dwudziałowa wieża)]
Fort Isosaari [4 254, 4 152]
Fort Villinki [4 254]
IV batalion artylerii nadbrzeżnej (IV Lsto) – mjr K.-J. Moring [do 27.VIII.1941 III batalion artylerii nadbrzeżnej 4.RPr.]
Fort Örö [2 305 (wieże jednodziałowe), 3 152, 1 120]
Fort Granholm [3 120]
Fort Krokö [3 152]
Fort Bolax [2 152]

2 brygada obrony wybrzeża (2.RPr.) – płk P. Enkainen [Kotka]
I batalion artylerii nadbrzeżnej – mjr P. Kekkonen/od 18.VII.1941 – kpt Å. Sokajärvi [Kotka]
Fort Kirkonmaa [4 254]
Fort Rankki [3 152]
Fort Ristisaari [2 152 (8.IX.1941 przekazane do Samodzielnego batalionu artylerii nadbrzeżnej (Er.RLsto)]
20 kompania obrony wybrzeża (20.TK) [8.IX.1941 przekazana do Samodzielnego batalionu artylerii nadbrzeżnej (Er.RLsto)]
II batalion artylerii nadbrzeżnej – mjr M. Miettinen [Virolahti]
Fort Mustamaa [3 152]
Fort Sydänkylä [2 152]
Fort Kukkio [2 120]
III batalion artylerii nadbrzeżnej – kpt O. Airola [Haapasaari]
Fort Vanhakylänmaa [3 152]
2 kompania saperów obrony wybrzeża (2.RPion.K)

3 brygada obrony wybrzeża (3.RPr.) – ppłk N. Heiro [Porvoo; rozwiązana 27.VIII.1941]
I batalion artylerii nadbrzeżnej (I Lsto) – kpt A. Rautavaara [Porvoo]
Fort Pirttisaari [2 152]
II batalion artylerii nadbrzeżnej (II Lsto) – kpt G. Gustafsson [Loviisa]
Fort Lehtinen [3 152]
Fort Bästö [2 152 (od IX.1941 na Przesmyku Karelskim)]
Fort Sandö [4 75]
3 kompania saperów obrony wybrzeża (3.RPion.K)

6 brygada obrony wybrzeża (6.RPr.) – mjr N. Simonen [Vaasa; rozwiązana 4.IX.1941]
Batalion artylerii nadbrzeżnej „Vaasa” – kpt. O. Pöyry [6.VIII.1941 batalion rozformowano]
Fort Norrskär [3 152 (jedno działo przeniesiono 24.VII.1941 nad Ładogę, a dwa pozostałe 4.XI.1941 nad Onegę)]
Fort Sommarö [3 152]
6 kompania saperów obrony wybrzeża (6.RPion.K) – ppor. Wasström [po wybuchu wojny przekazana do 4.RPr.]

Ponadto w trakcie wojny sformowano nowe bataliony i brygady obrony wybrzeża.
Batalion obrony wybrzeża Zatoki Botnickiej (Pohjanlahden Rannikkovartiopataljoona/PRVartioP) – kmdr por. H. Enqvista [Vaasa; sformowany 5.X.1941, po rozwiązaniu 6.RPr.]
sztab
kompania sztabowa
kompania obrony wybrzeża w Vaasa
kompania obrony wybrzeża w Kaskinen
kompania obrony wybrzeża w Konkola
kompania obrony wybrzeża w Oulu
Samodzielny Batalion Artylerii Nadbrzeżnej (Erillinen Rannikkolinnakkeisto/Er.RLsto) – mjr N. Simonen [sformowany 7.IX.1941 na bazie sztabu 6.RPr.; 5.XII.1941 wcielony w skład 8.RPr. jako Batalion artylerii nadbrzeżnej S (Lsto S)]
Pluton łączności (VJ)
20 ciężka bateria artylerii nadbrzeżnej (20.Rask.Rt.Ptri) [2 152; z I batalionu 2.RPr.]
? ciężka bateria artylerii nadbrzeżnej (?.Rask.Rt.Ptri) [2 152; od 17-18.IX.1941]
? ciężka bateria artylerii nadbrzeżnej (?.Rask.Rt.Ptri) [3 120; od 17-18.IX.1941]
Lekka sekcja artylerii nadbrzeżnej (Kev.RtJaos) [2 75; z II batalionu 1.RPr.]
Lekka sekcja artylerii nadbrzeżnej (Kev.RtJaos) [z III batalionu 4.RPr., wyspa Örö]
Lekka sekcja przeciwlotnicza (Kev.It.Jaos) [z III batalionu 4.RPr., wyspa Örö]
20 kompania obrony wybrzeża (20.TK) [z I batalionu 2.RPr.]
Podporządkowane czasowo zdobyte działa kolejowe [1-2 180]
8 Brygada Obrony Wybrzeża (8. Rannikkoprikaati/8.RPr.) – ppłk N. Heiro [sformowana 28.VIII.1941 na bazie sztabu 3.RPr.; niestety brak mi pełnego składu tej jednostki]
Batalion Artylerii Nadbrzeżnej S (Lsto S) – mjr N. Simonen [od 5.XII.1941 w składzie brygady, do tego czasu jako Samodzielny batalion artylerii nadbrzeżnej (Er.RLsto)]
Pluton łączności (VJ)
20 ciężka bateria artylerii nadbrzeżnej (20.Rask.Rt.Ptri) [2x152]
? ciężka bateria artylerii nadbrzeżnej (?.Rask.Rt.Ptri) [2x152]
? ciężka bateria artylerii nadbrzeżnej (?.Rask.Rt.Ptri) [3x120]
Lekka sekcja artylerii nadbrzeżnej (Kev.RtJaos) [2x75]
Lekka sekcja artylerii nadbrzeżnej (Kev.RtJaos)
Lekka sekcja przeciwlotnicza (Kev.It.Jaos)
20 kompania obrony wybrzeża (20.TK)
8 kompania saperów morskich (8.MPion.K) [sformowana jesieną 1941 r.]
Obrona Ładogi (Laat.P) – płk E. Järvinen [sformowana 15.VIII.1941 z pododdziałów operujących wokół Ładogi ze sztabem Sortavala; zreorganizowana w październiku, a 20.XII.1941 przemianowana Brygada Obrony Wybrzeża Jeziora Ładogi (Laat.RPr.) ze sztabem w Huuhanmäki]
11 Brygada Obrony Wybrzeża – ppłk J. Rikama
Oddział J (Os.J) [z II KA]
- kompania dział (Tyk.K)
- 10 batalion forteczny (Lin.P 10) [bez 2 kompanii]
3 ciężka bateria artylerii nadbrzeżnej (3.Rask.Rt.Ptri) [z IV KA]
5 bateria forteczna (5.Lin.Ptri/Lin.Psto 1) [4 120 K/78; z IV KA]
6 bateria forteczna (6.Lin.Ptri/Lin.Psto 1) [4 152 K/04; z II KA]
30 bateria forteczna (30.Lin.Ptri) [z II KA]
48 bateria forteczna (48.Lin.Ptri) [z I KA]
Batalion artylerii Kettunen (Psto Kettunen) [z II KA]
– 23 bateria forteczna (23.Lin.Ptri)
– 29 bateria forteczna (29.Lin.Ptri)
– 32 bateria forteczna (32.Lin.Ptri)
– 44 bateria forteczna (44.Lin.Ptri)
– 45 bateria forteczna (45.Lin.Ptri)
14 kompania III batalionu 19 pułku artylerii polowej (14./III/KTR 19) [z II KA]
– 33 bateria forteczna (33.Lin.Ptri)
– 37 bateria forteczna (37.Lin.Ptri)
– bateria Saukonsaari (Ptri Saukonsaari)
13 kompania II batalionu 19 pułku artylerii polowej (13./II/KTR 19) [z II KA]
– 35 bateria forteczna (35.Lin.Ptri)
– 36 bateria forteczna (36.Lin.Ptri)
IV batalionu 15 pułku artylerii polowej (IV/KTR 15) [z I KA]
sztab 4 batalionu artylerii fortecznej (E/Lin.Psto 4) – ppłk J. Rikama [z II KA]
2 kompania 10 batalionu fortecznego (2./Lin.P 10) [z I KA]
6 samodzielna kompania forteczna (6.Er.Lin.K) [z I KA]
7 samodzielna kompania forteczna (7.Er.Lin.K) [z I KA]
12 Brygada Obrony Wybrzeża
Oddział Korvenheimo (Os. Korvenheimo) – mjr A. Korvenheimo [z Armii Karelskiej]
– sztab 5 batalionu artylerii fortecznej (E/Lin.Psto 5) – mjr A. Korvenheimo
– 47 ciężka bateria artylerii nadbrzeżnej (47.Rask.Rt.Ptri)
– 8 bateria forteczna (8.Lin.Ptri)
– 9 bateria forteczna (9.Lin.Ptri)
– 10 bateria forteczna (10.Lin.Ptri)
– 11 bateria forteczna (11.Lin.Ptri)
– 12 bateria forteczna (12.Lin.Ptri)
– 11 batalion forteczny (Lin.P 11)
– 13 batalion forteczny (Lin.P 13)
– 8 samodzielna kompania forteczna (8.Er.Lin.K)
– 12 samodzielna zmotoryzowana kompania pontonowa (12.Er.Mt.Pontt.K)
– kompania łączności (VK)
51 bateria forteczna (51.Lin.Ptri) [z I KA]
52 bateria forteczna (52.Lin.Ptri) [z I KA]
53 bateria forteczna (53.Lin.Ptri) [z I KA]
2 batalion Sissi (SissiP 2) – ppłk V. Roininen [z I KA]
Flotylla Ładoska (Laat.Laiv) – kmdr ppor. E. Koponen
3 kompania saperów morskich (3.MPion.K)
Grupa informacyjna (propagandowa) Jeziora Ładogi (TtusRL) – por. V. Näsi
Brygada Obrony Wybrzeża Jeziora Onegi (Äänisjärven rannikkoprikaati, później Äänisen rannikkoprika-ati/Ään.RPr.) – płk A. Lyytinen [sformowana 3.X.1941 jako Obrona Onegi (Äänisen Puolustuksen/Ään.P), ale już 27.X.1941 przekształcona w brygadę na bazie sztabu 5.RPr.]
Kompania sztabowa
I batalion artylerii nadbrzeżnej (I Lsto) – mjr K. Koski) [eks Batalion artylerii nadbrzeżnej Jeziora Onegi (Äänisen rannikkopatteristo/Ään.RPsto), sformowany przez 12.RPr.]
II batalion artylerii nadbrzeżnej (II Lsto) – mjr H. Ravia [z 12.RPr.]
10 batalion forteczny (Lin.P 10) [z 11.RPr.]
? lekka bateria przeciwlotnicza (?.Kev.It.Ptri)
? lekka bateria przeciwlotnicza (?.Kev.It.Ptri)
4 kompania saperów morskich (4.MPion.K)
Kompania łączności
Oddział Morski Jeziora Onegi (Ään.LOs.) – kmdr ppor. O. Haikala/od 31.X.1941 – kmdr por. A. Raninen
oddział motorówek – kmdr ppor. A. Karsten [około 50 motorówek z Ładogi]
oddział transportowy – kmdr por. A. Raninen [sformowany 31.X.1941, 10 motorówek i statków transportowych]
Lokalny batalion żołnierzy oloneckich (AHSP) – kpt. M. Olsoni

Grupa „Hanko” (Hangon Ryhmä/HR) – płk A. Snellman
Sztab (E/HR) – szef sztabu ppłk G. Sittkoff/od 26.VIII.1941 – mjr J. Kiveliö
d-ca artylerii – ppłk K. Rauramo/od 16.VII.1941 – mjr V. Vähätupa
d-ca pionierów – mjr A. Laakso (d-ca pionierów 17.D)/od 17.VII.1941 – ppłk J. Fabritius
4 brygada obrony wybrzeża (4.RPr.) – ppłk N. Kesämaa [Tammisaari; niestety nie posiadam informacji o składzie I i II batalionu]
4 kompania saperów obrony wybrzeża (4.RPion.K)
1 samodzielny batalion piechoty (Er.P 1)
1 kompania saperów obrony wybrzeża (1.RPion.K) – por. E. Auhto
6 kompania saperów obrony wybrzeża (6.RPion.K) – ppor. Wasström/późn. – ppor. A. Suvikurki/nast. – kpt. Dyhr [do VII.1941 w 6.RPr.; 17.VII.1941 sformowano w jej składzie pluton miotaczy ognia z 12 miotaczami]
42 kompania saperów obrony wybrzeża (42.RPion.K)
42 pluton saperów obrony wybrzeża (42.RPion.J)
15 kompania utrzymania dróg (15.TienHK) – kpt. inż. M. Makkonen [IX.1941 przekazana do rezerwy Kwatery Głównej, a później do I AK]
pluton utrzymania dróg (TienHJ)
Straż Graniczna – Oddział R 1 (Rajavartiosto 1) [kompanie podporządkowane dowódcom sektorów – zob. poniżej]
Grupa wojsk na równinie
pododdziały 17 dywizji piechoty (17.D) – płk A. Snellman
- d-ca pionierów – mjr A. Laakso
- d-ca łączności – kpt. H. Vaskio
– 55 pułk piechoty (JR 55) – ppłk R. Wiberg [bez III batalionu] [wycofany 18.VII.1941]
– 19 lekki oddział (Kev.Os.19) – kpt. U. Leskinen [wycofany 18.VII.1941]
– 8 pułk artylerii polowej (KTR 8) – ppłk K. Rauramo [tylko sztab i bateria sztabowa]
– 255 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (255.It.KKK)
– 32 batalion saperów (Pion.P 32) – kpt. T. Marrasmaa/od VIII.1941 – por. T. Raimoranta [11.VII.1941 w składzie batalionu sformowano trzy plutony miotaczy ognia, każdy po trzy miotacze]
– 32 kolumna pionierów (32.Pion.Kol.) – por. I. Kaarlonen
– 34 batalion łączności (VP 34) – Kpt. Å. Åström
39 kompania dział (39.Tyk.K) [wycofana 18.VII.1941]
1 batalion artylerii najcięższej (Jär.Psto 1) – kpt. J. Andersson [9 203 H/17]
2 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 2) – mjr H. von Konow) [12 150 H/40; od 26.VI.1941:-> II KA]
15 batalion lekkiej artylerii polowej (Kev.Psto 15) – mjr V. Vähätupa [12 76 LK/13; rozformowany 23.XII.1941]
Samodzielny batalion ciężkiej artylerii przeciwlotniczej (Er.Rask.It.Psto) [wycofany 28.VI.1941]
171 batalion lekkiej artylerii przeciwlotniczej (171.Kev.It.Psto)
1 oddział nasłuchowy (1.Ään.MOs.) – por. O. Varsio [od połowy lipca 1941 r.]
Sektor Inko (I.Lo.) – mjr H. Lind
Obrona wybrzeża Inkoo – mjr H. Lind
Sektor Snappertuna (Sna.Lo.) – kpt. L. Henriksson
II batalion artylerii nadbrzeżnej 4 brygady obrony wybrzeża (II Lsto/4.RPr.) – kpt. L. Henriksson
III batalion 13 pułku piechoty (III/JR 13) – kpt. J. Ränkipohja [wycofany 18.VII.1941]
31 kompania strzelców ochrony granicy (31.Rj.K) – kpt. J. Ränkipohja/późn. – por. T. Silvennoinen
III batalion 8 pułku artylerii polowej (III/KTR 8) – kpt. A. Illukka [12 84 K/18; wycofany 18.VII.1941]
trzy samodzielne baterie artylerii polowej
Sektor Półwyspu Hanko (Ha.Lo.) – płk E. Hagelberg/od 18.VII.1941 – ppłk R. Wiberg
13 pułk piechoty (bez III batalionu) (JR 13) – płk E. Hagelberg [wycofany 18.VII.1941]
III batalion 55 pułku piechoty (III/JR 55) – mjr I. Lassenius [wycofany 18.VII.1941]
18 batalion forteczny (Linn.P 18) – kpt. H. Charpentier
Kompania dział przeciwpancernych 34 pułku piechoty (Tyk.K/JR 34) [wycofana 18.VII.1941]
I batalion 8 pułku artylerii polowej (I/KTR 8) – mjr A. Valla/od 30.XI.1941 mjr A. Rajas [8 84 K/18, 4 122 H/09-30; wycofany 18.VII.1941]
21 kompania strzelców ochrony granicy (bez dwóch plutonów) (21.Rj.K) – kpt. A. Rautasalo
Sektor Präskulla (Kul.Lo.) – mjr A. Perksalo/od 18.VII.1941 – mjr V. Lundström
34 pułk piechoty (bez III batalionu i kompanii dział ppanc) (JR 34) – ppłk A. Perksalo [wycofany 18.VII.1941]
dwa plutony 21 kompania strzelców ochrony granicy (2 Jouk./21.Rj.K)
12 kompania dział przeciwpancernych (12.Tyk.K)
II batalion 8 pułku artylerii polowej (II/KTR 8) – kpt./od 16.X.1941 mjr P. Turpeinen [8 84 K/18, 4 122 H/09-30; wycofany 18.VII.1941]
Sektor Bromarv (Bro.Lo.) – kpt. H. Aarva/od 30.VI.1941 – mjr H. Lagerlof/od 11.VII.1941 – mjr J. Kiv-eliö/od 16.VII.1941 – kpt. V. Hassinen
I batalion artylerii nadbrzeżnej 4 brygady obrony wybrzeża (I Lsto/4.RPr.) – kpt. H. Aarva
III batalion 34 pułku piechoty (III/JR 34) – mjr H. Lagerlöf [wycofany 18.VII.1941]
11 kompania strzelców ochrony granicy (11.Rj.K) – por. H. Karri/od VI.1941 – kpt. M. Murole
trzy samodzielne baterie artylerii polowej
Sektor Hiittinen (Hi.Lo.) – mjr K.-J. Moring
III batalion artylerii nadbrzeżnej 4 brygady obrony wybrzeża (III Lsto/4.RPr.) – mjr K.-J. Moring
Fort Örö [2 305 (wieże jednodziałowe), 3 152, 1 120]
Fort Granholm [3 120]
Fort Krokö [3 152]
Fort Bolax [2 152]

Flota Śródlądowa (Sisävesilaivasto/SvesiL) [Jezioro Saima – Varkaus]
11 flotylla śródlądowa (11 Sisävesilaivueen/11.SvesiLv)
kanonierki (holowniki) – Haapaniemi, Chr. Kontturi
kutry motorowe – 4 jedn.
12 flotylla śródlądowa (12.SvesiLv)
kanonierki (holowniki) – Taipale, Mauri
kutry motorowe – 4 jedn.
13 flotylla śródlądowa (13.SvesiLv)
kanonierki (holowniki) – Mantsi, Oberon
kutry motorowe – 4 jedn.
14 flotylla śródlądowa (14.SvesiLv)
kanonierki (holowniki) – Hugo, Hietanen
kutry motorowe – 4 jedn.
Kompania szkolno-rezerwowa
kutry motorowe – 4 jedn.
Zespół ruchomy
okręt warsztatowy – Ilmarinen

Baza morska w Helsinkach (HelLas) – kmdr por. A. Lieto

Akademia Marynarki Wojennej

7 kompania informacyjna (propagandowa) (7.TtusK) – por. M. Haavio/od 12.VII.1941 – por. P. Wiro

Podporządkowane lotnictwo [zobacz Siły Lotnicze]
6 eskadra lotnicza – mjr K. Ilanko/od 12.VIII.1941 mjr J. Moilanen

Pododdziały piechoty
Latem 1941 r. pododdziały piechoty podległe Siłom Morskim zostały zreorganizowane. Sformowano dwa typy kompanii – kompanię obrony wybrzeża (Torjuntakomppania/TK) i kompanię szturmową obrony wybrzeża (Rannikkoiskukomppania/RK). Niestety nie posiadam ich pełnego wykazu, część z nich jest wykazana w składach brygad obrony wybrzeża.
W skład kompanii obrony wybrzeża (TK) wchodził dwa plutony karabinów maszynowych (po cztery drużyny, każda z 1 km 7.92 typu MG 08), dwa plutony dział przeciwpancernych (dwie drużyny, każda po jednym dziale kalibru 45 mm) oraz pluton zaopatrzenia (drużyny: medyczna, zaopatrzeniowa i amunicyjna). Były też kompanie w których zamiast dwóch plutonów km było po jednym plutonie strzelców i karabinów maszynowych.
Natomiast w skład kompanii szturmowej (RK) wchodziły po dwa plutony szturmowe (każdy po cztery drużyny żołnierzy i jedną drużynę zaopatrzenia) oraz drużyna łodzi motorowych (11 łodzi, 11 karabinów maszynowych). Skład osobowy kompanii szturmowej liczył 108 żołnierzy, w tym 5 oficerów i 25 podofice-rów.
Częściowo na bazie tych kompanii sformowano w okresie lipiec-sierpień 1941 r. bataliony obrony wy-brzeża 1, 3, 4, 5 i 55 (Rannikkopataljoona/RP). Były to pododdziały sformowane doraźnie i do końca 1941 r. zostały rozwiązane.

1 batalion obrony wybrzeża (RP 1) – kpt. T. Tulikoura [sformowany 12.VII.1941, początkowo w składzie Grupy „Hanko”, przerzucony 24.VIII.1941 nad Zatokę Wyborską]
Sztab
Trzy kompanie piechoty
Dwa plutony moździerzy (każdy po 3 moździerze 81 mm)
Stan osobowy – 553 żołnierzy (w tym 29 oficerów i 140 podoficerów)
3 batalion obrony wybrzeża (RP 3) – kpt. A. Rautavaara/od X.1941 – kpt. K. Lauramo [sformowany na początku lipca 1941 r., rozformowany w grudniu 1941 r.]
Sztab
Trzy kompanie piechoty
Kompania dział (2 armaty)
Kompania karabinów maszynowych (12 km) (od 28.IX.1941)
Kompania moździerzy (dwa plutony po 3 moździerze) (od 1.X.1941)
4 batalion obrony wybrzeża (RP 4) – kpt. B. Nordenstreng [sformowany 23.VIII.1941 dla zastąpienia batalionu 1 odkomenderowanego nad Zatokę Wyborską; 17.IX.1941 zreorganizowany; rozformowany 19.XII.1941]
Skład 6.IX.1941:
Sztab
1, 2, 4 kompanie szturmowe obrony wybrzeża (1., 2., 4.RK)
Kompania moździerzy (dwa plutony po 3 moździerze)
podporządkowano mu:
60 kompanię karabinów maszynowych (12 km) (60.KKK)
Stan osobowy – 518 żołnierzy (w tym 21 oficerów i 98 podoficerów)
Skład 17.IX.1941:
Sztab
1, 2, 4 kompanie szturmowe obrony wybrzeża (3 x 97 żołnierzy) (1., 2., 4.RK)
Kompania moździerzy (dwa plutony po 3 moździerze)
Kompania dział (2 armaty)
podporządkowano mu:
6 kompanię obrony wybrzeża (6.TK)
60 kompanię karabinów maszynowych (12 km) (60.KKK)
Stan osobowy – 618 żołnierzy (w tym 25 oficerów i 101 podoficerów)
5 batalion obrony wybrzeża (RP 5) – kpt. B. Nordenstreng [sformowany 15.VII.1941, ale jego pododdziały walczyły samodzielnie do 10.X.1941; rozwiązany pod koniec 1941 r. po zakończeniu walk o Hanko]
Kompania sztabowa
50, 73, 80 kompanie szturmowe obrony wybrzeża (50., 73., 80.RK)
Kompania karabinów maszynowych (12 km)
Kompania dział (2 armaty)
Kompania moździerzy (dwa plutony po 3 moździerze)
Stan osobowy – 690 żołnierzy
55 batalion obrony wybrzeża (RP 55) – ppłk M. Ekström [sformowany 23-31.VII.1941; rozwiązany 21.XII.1941]
Sztab
Kompania sztabowa
Trzy kompanie szturmowe obrony wybrzeża
Kompania karabinów maszynowych (12 km)
Kompania dział (2 armaty)
Kompania moździerzy (dwa plutony po 3 moździerze)
Stan osobowy – 1054 żołnierzy (w tym 36 oficerów i 172 podoficerów)
Marc MS
Caporal-Fourrier
 
Posts: 89
Joined: Monday, 25 August 2008, 18:52
Location: Beskidy

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Marc MS » Sunday, 25 September 2011, 17:44

I na koniec wojska wewnętrzne, ale tym razem mam na ich temat bardzo mało informacji.

Korpus Ochrony – gen. por. L. Malmberg

Okręgi wojskowe [w każdym 1-3 prowincje/podokręgi]
Helsinki
Zatoka Fińska
Karjaan
Finlandia Południowa
Południowy Häme
Salpausselän
Satakunta
Północny Häme
Wschodnia Savo
Päijänen
Vaasa
Pohjanma Środkowa
Savo-Karelia
Maanselkä
Północna Pohjanmaa
Górna Pohjanmaa

Wojska wewnętrzne
sztab
d-ca pionierów – ppłk A. Rostedt
d-ca łączności – ppłk A. Rostedt

1 szkolna bateria artylerii (Tyk.Koul.K 1)
Zapasowa bateria nasłuchowa (T-Mitt.Ptri.)
Szkolna kompania pionierów (Pion.Koul.K)
Szkolna kompania łączności (VKoul.K) – mjr B. Fallenius

Pomocnicza Służba Kobiet „Lotta Svärd” – Fanni Lukkonen

9 kompania informacyjna (propagandowa) (9.TtusK) – M. Kivilinna
Marc MS
Caporal-Fourrier
 
Posts: 89
Joined: Monday, 25 August 2008, 18:52
Location: Beskidy

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Andrzej » Sunday, 25 September 2011, 19:54

Jedno pytanie, czy jakieś mapy z dyslokacją wojsk ktoś ma? Jej brak znacznie komplikuje dobre zrozumienie działań dowództwa fińskiego.
User avatar
Andrzej
Kapitan
 
Posts: 760
Joined: Tuesday, 24 January 2006, 21:41
Location: Warszawa

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Marc MS » Sunday, 25 September 2011, 20:25

Na początek to małe PS - wszystkie dane jakie podałem na ten temat pochodzą z literatury fińskiej, z tego trzy podstawowe tytuły:
Talvisodan historia (cztery tomy)
Jatkosodan historia (sześć tomów)
Suomen laivasto 1918-1968 (dwa tomy, flota)
Oprócz nich wiele innych tytułów.

Andrzej wyślij mi swój mail, to zeskanuję Ci w tygodniu szkice sytuacyjne z tych pozycji i jeśli to możliwe to je tu wstawisz.
Marc MS
Caporal-Fourrier
 
Posts: 89
Joined: Monday, 25 August 2008, 18:52
Location: Beskidy

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Marc MS » Tuesday, 27 September 2011, 21:17

PS - poprawiłem w części Rezerwa Kwatery Głównej (1941 r.) ewidentny błąd :oops: . Zamiast pułków reflektorów (Vlh.R) były grupy reflektorów (Vlh.R). R w sygnaturach fińskich oznacza zarówno grupę (ryhmä) jak i pułk (rykmentti). Ażeby bardziej zagmatwać oznacza również wybrzeże (rannikko), ale tylko w połączeniu z innymi skrótami.
Marc MS
Caporal-Fourrier
 
Posts: 89
Joined: Monday, 25 August 2008, 18:52
Location: Beskidy

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Krzysztof76 » Tuesday, 27 September 2011, 22:08

Marc czy mógłbyś rozwinąć po fińsku ten skrót 9.TtusK ?

Ja z fińskiego tylko znam słowo "Soumen" i "Routsi" no i to trzecie tak powszechnie używane
Krzysztof76
 

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby kadrinazi » Tuesday, 27 September 2011, 22:32

Kontakt tylko na maila
kadrinazi
Tat-Aluf
 
Posts: 3639
Joined: Tuesday, 9 May 2006, 12:09
Location: Karak Edinburgh

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Krzysztof76 » Wednesday, 28 September 2011, 14:04

Dzięki za stronkę. No i okazuje się że
9. Tiedotuskkomppanie prowadziła "cooperation with Germans"
Krzysztof76
 

PreviousNext

Return to Struktury wojsk

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests