Finlandia i jej siły zbrojne

Struktury wojskowe od 1922 do 1950 roku.

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Marc MS » Friday, 23 September 2011, 16:17

Czas zacząć "wojnę kontynuacyjną", a raczej "kontynuację wojny" wg stanu na dzień rozpoczęcia działań wojennych koniec czerwca 1941 r.

Naczelny Dowódca – marszałek C. G. Mannerheim
Szef Sztabu Generalnego – gen. por. E. Heinrichs/od 16.VII.1941 – gen. por. E. Hanell
d-ca artylerii (polowej i fortecznej) – gen. mjr V. Svanström
d-ca ochrony przeciwgazowej – płk U. Popius
d-ca pionierów – gen. por. U. B. Sarlin
d-ca łączności – płk L. Ekberg
d-ca służby medycznej – gen. mjr lekarz E. Suolahti
d-ca służby weterynaryjnej – płk lekarz G. Klenberg
kwatermistrz – gen. mjr A. Airo

Armia Karelska (Karjalan Armeija/Kar.A) – gen. por. E. Heinrichs

II Korpus Armijny (II AK) – płk K. Takkulan [sformowany 9.VIII.1941]

III Korpus (III AK) – gen. mjr H. Siilasvuo [podporządkowany operacyjnie niemieckiej Grupie Armii „Finlandia”]

IV Korpus Armijny (IV AK) – gen. por. K. L. Oesch

I Korpus Armijny (I AK) – płk E. Mäkinen [sformowany 13.VIII.1941, rozwiązany 28.VIII.1941 po wykonaniu zadania]

14 dywizja piechoty (14.D) – płk/od 31.XII.1941 gen. mjr E. Raappana [jednostka samodzielna, odpowiedzialna za obronę pomiędzy Kar.A i III AK]

Rezerwa Kwatery Głównej

Siły Lotnicze i Obrony Przeciwlotniczej – gen. mjr J. Lundquist

Siły Morskie (Me.V) – gen. mjr V. Valve

Korpus Ochrony – gen. por. L. Malmberg


Uwaga dotycząca składu dywizji piechoty - w jej skład wchodziły etatowo:
sztab
kompania sztabowa
trzy pułki piechoty
oddział lekki (batalion rozpoznawczy)
pułk artylerii polowej
batalion ciężkiej artylerii polowej
kompania dział (przeciwpancernych)
kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych
batalion pionierów
batalion łączności
kompania kwatermistrzowska
kompania kuchni polowych
kompania samochodowa
kompania zaopatrzenia amunicyjnego
zmotoryzowany oddział zaopatrzenia paliwowego
szpital polowy
szpital weterynaryjny
pluton sanitarek
poczta polowa
baza odzieżowa
warsztat wozów i pojazdów konnych
zmotoryzowany warsztat samochodowy
pluton żandarmerii.

Problem jest z pododdziałami w powyższym zestawieniu od kompanii kwatermistrzowskiej w dół, niestety nie udało mi się ustalić ich numerów i dlatego w składach dywizji nie są one wykazane, za wyjątkiem 1.DP.
Marc MS
Caporal-Fourrier
 
Posts: 89
Joined: Monday, 25 August 2008, 18:52
Location: Beskidy

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Krzysztof76 » Friday, 23 September 2011, 17:01

Przejrzałem spis jednostek fińskich z okresu wojny zimowej zrobiony przez Marca kawał dobrej roboty. Finowie byli w stanie zrobić taki maksymalny wysiłek mobilizacyjny ale przez dość krótki czas. Oni nie mogli głodzić ludności swego kraju. Szwedzi trochę im pomogli w postaci żywności , maszyn ,surowców i ochotników , transportu samochodowego w czasie wojny zimowej i w czasie wojny kontynuacyjnej. Póżnym latem i jesienią 1941 roku Szwedzi wysłali batalion ochotników pod dowództwem płk Berggrena do blokowania sowieckiej twierdzy w Hango/Hanko i ten batalion wkroczył do Hango/Hanko. W czasie wojny zimowej walczyła w Laponii szwedzka brygada ochotnicza "Nordland" w końcowym etapie walk bardzo ją oszczędzano (nie mylić z SS "Nordland" gdzie też byli ochotonicy szwedzccy ,która nie walczyła w Finlandii)

Co do fińskich sił zbrojnych to oni chyba tworzyli takie dorażne małe mieszane grupy bojowe dla wykonania konkretnego zadania. Tak przynajmniej pisze Seaton w"Wojnie totalnej"

Gen. Sillasvuo dostał w grudniu lub w listopadzie 1941 medal od króla szwedzkiego Gustava V na Zamku Królewskim w Sztokholmie

W dowództwie widać duży udział szwedo-finów. Hanell, Svanstrom, Malmberg, Popius, Lundquist, Ekberg, no i oczywiście Mannerheim który raczej nie poczuwał się do jakiejś narodowości był arystokratą więc miał liczne powiązania z arystokracją europejską. Ale może się myłę. Napisał wspomnienia po szwedzku. Po niemiecku mówił z akcentem szwedzkim
Krzysztof76
 

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Marc MS » Friday, 23 September 2011, 18:15

Szwedzi byli głównymi dostawcami dla Finów, szczególnie podczas wojny zimowej. Niemcy wtedy jeszcze przestrzegali układu Ribbentrop-Mołotow. Podczas patroli na południowym Bałtyku i podejściach do Cieśnin Duńskich zatrzymali ponad 30 statków wiozących wg nich kontrabandę wojenną. Dlatego Finowie wykorzystywali wody terytorialne Szwecji do ruchu, gdyż tam Niemców nie wpuszczała flota szwedzka.

W armii fińskiej, oprócz ochotników ze Szwecji o czym wspomniał już Krzysztof, były pododdziały do szczebla batalionu włącznie z językiem szwedzkim jako urzędowym, w których służbę pełnili obywatele fińscy szwedzkiego pochodzenia.

Fragment nie opublikowanego tekstu:
"W składzie Grupy „Hanko” znalazł się również Szwedzki Batalion Ochotniczy (Svenska Frivilligbataljonen/SFB) sformowany 10.VIII.1941, podległy 55 pułkowi piechoty (JR 55). Wziął on udział w walkach na półwyspie dwukrotnie – 17.VIII.-IX.1941 i 5.X.-27.XI.1941. Kiedy ostatnie wojska sowieckie opuściły Hanko, pierwszym oddziałem który wkroczył do miasta w nocy z 3 na 4.XII. była 3 kompania (kpt. A. Grafström) Szwedzkiego Batalionu i to wbrew wyraźnemu rozkazowi który zabraniał wkroczyć do miasta w nocy, gdyż obawiano się zostawionych przez Sowietów min. W batalionie tym trwał ciągły konflikt pomiędzy szwedzkimi oficerami ppłk M. Ekströmem (dowódca Oddziału „E”), a ppłk H. Berggrenem (dowódca Szwedzkiego Batalionu Ochotniczego), który odmawiał wykonywania rozkazów dowódcy batalionu. W związku z tym dowódca Grupy „Hanko” odwołał ppłk Ekströma, a nowym dowódcą Oddziału „E” (przemianowanego na Oddział „N”) został fiński płk B. Nordensvan. Ppłk Ekström był szwedzkim oficerem rezerwy który praktyczne całą swą służbę odbywał za granicami kraju. W Finlandii służył w 1918 r. podczas wojny domowej, a także podczas wojny zimowej. Szwedzki Batalion Ochotniczy nie był jedyną jednostką w której służyli ochotnicy obcokrajowcy. W pierwszy batalionie 55 pułku piechoty (JR 55) służył pluton strzelców złożony z Duńczyków pod dowództwem por. Nielsena (23 żołnierzy). Natomiast w 2 kompanii 1 samodzielnego batalionu (Er.P 1) służyło około 20 ochotników jeszcze z czasów wojny zimowej (z dawnego Oddziału „Sisu”). Byli to głównie Szwedzi oraz Duńczycy, ale także i obywatele siedmiu innych krajów."
Marc MS
Caporal-Fourrier
 
Posts: 89
Joined: Monday, 25 August 2008, 18:52
Location: Beskidy

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Marc MS » Friday, 23 September 2011, 18:30

Armia Karelska (Karjalan Armeija/Kar.A) – gen. por. E. Heinrichs
Sztab (E/Kar.A) – płk K. A. Tapola
d-ca artylerii – płk W. Häkli
d-ca artylerii przeciwlotniczej – płk F. E. Helminen
d-ca pionierów – płk V. H. Vainio
d-ca łączności – płk A. M. Saarmaa

VI Korpus Armijny (VI AK) – gen. mjr P. Talvela/od 15.XII.1941 płk, od 18.XII. gen. mjr A. Svensson
Sztab (VI AKE) – szef sztabu płk M. Stewen
d-ca artylerii – płk B. Kraemer
d-ca artylerii przeciwlotniczej – ppłk H. Baeckman
d-ca obrony przeciwlotniczej – kpt. U. Niemelä
d-ca ochrony przeciwgazowej – kpt. E. von Hertze
d-ca pionierów – mjr/od 19.XI.1941 ppłk K. Kivimäki
d-ca łączności – mjr V. Saura
d-ca służby medycznej – ppłk lekarz M. Rydman
d-ca służby weterynaryjnej – płk lekarz L. Sarparanta
kwatermistrz – ppłk E. Hendunen

5 dywizja piechoty (5.D) – płk E. Koskimies/od 11.VII.1941 – płk R. Lagus
sztab (E)
d-ca pionierów – kpt. I. Kaski
d-ca łączności – rotm. V. Alho
22 pułk piechoty (JR 22) – płk K.-V. Grünn/od 2.VIII.1941 – ppłk, od 6.VIII.1941 płk V. Merikallio
23 pułk piechoty (JR 23) – ppłk M. von Schrowe
44 pułk piechoty (JR 44) – ppłk Y. Tuompo
2 pułk piechoty (JR 2) – płk A. Kääriäinen [od XII.1941]
4 oddział lekki (Kev.Os. 4)
3 pułk artylerii polowej (KTR 3) – ppłk K. Somerto
Sztab
Bateria sztabowa
I batalion (I/KTR 3) – mjr J. von Konow [8 76 K/02, 4 122 H/10]
II batalion (II/KTR 3) – mjr H. Linnapuomi [8 76 K/02, 4 122 H/10]
III batalion (III/KTR 3) – kpt. T. Yrjö-Koskinen [8 76 K/02, 4 122 H/10]

24 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 24) – mjr J. Leimu [8 120 K/78-30, 4 152 H/17]
21 batalion pionierów (Pion.P 21) – kpt. T. Kautto
21 kolumna pionierów (21.Pion.Kol.) – por. H. Laamanen/od IX.1941 – por. A. Vikkilä
23 batalion łączności (VP 23) – kpt. T. Ahervo
Oddział partyzancki (SissiOs./5.D) – por. V. I. Laajoen [sformowany 20.VIII.1941]
1 kompania żandarmerii (1.SPol.K)
11 pluton żandarmerii (11.SPol.J)

11 dywizja piechoty (11.D) – płk K. Heiskanen
sztab (E)
d-ca pionierów – mjr H. Hornamo
d-ca łączności – kpt. S. Saari
8 pułk piechoty (JR 8) – płk P. A. Autti
29 pułk piechoty (JR 29) – ppłk P. Susitaival/3.X.1941 – ppłk O. G. Snellman
50 pułk piechoty (JR 50) – ppłk Y. Nahi/od 21.VII.1941 – płk M. J. Aho
10 oddział lekki (Kev.Os. 10) – kpt. E. Väänänen/od 14.VII.1941 – kpt. J. Sammalkorpi
4 pułk artylerii polowej (KTR 4) – płk V. Simolin/od 14.VIII.1941 – ppłk J. Edgren
Sztab
Bateria sztabowa
I batalion (I/KTR 4) – mjr E. Väänänen/od 21.VII.1941 – kpt., od 11.X.1941 mjr S. Jyllin-Korpi [8 76 K/02, 4 114 H/18]
II batalion (II/KTR 4) – kpt. M. Ahonen [8 76 K/02, 4 114 H/18]
III batalion (III/KTR 4) – kpt. A. Sajari [8 76 K/02, 4 114 H/18]

30 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 30) - kpt., od 6.VIII.1941 mjr E. Korpikoski/czasowo od 14.VII.-28.VII.1941 kpt. P. Simola/czasowo od 29.VII.-24.IX.1941 – mjr T. Kohonen [4 107 K/13, 4 152 H/10, 4 152 H/09-30]
28 batalion pionierów (Pion.P 28) – kpt. F. Rinta/od 12.IX.1941 – por. V. Sutela/od XII.1941 – mjr E. Paloheimo
28 kolumna pionierów (28.Pion.Kol.) – por. T. Sainio/od XI.1941 – por. U. Ijäs
32 batalion łączności (VP 32) – por. P. Ilmola
17 pluton żandarmerii (17.SPol.J)

1 brygada strzelców (1.JPr.) – płk R. Lagus [rezerwa Kar.A]
2 batalion strzelców (JP 2)
3 batalion strzelców (JP 3)
4 batalion strzelców (JP 4)
11 batalion lekkiej artylerii polowej (Kev.Psto 11) – kpt. U. Vesenterä [12 76 RK/27]

60 pułk piechoty (JR 60) – ppłk H. T. Kinnunen/od 22.VII.1941 – mjr, od 3.VIII. ppłk V. A.Laakso/od 5.VIII.1941 – ppłk K. K. Kari
61 pułk piechoty (JR 61) – płk R. Berg
14 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 14) – mjr L. Harvila/czasowo 1.VII.-15.VII.1941 mjr T. Swendelin/od 2.X.1941 – mjr R. Hankipohja/od 31.X.1941 – mjr S. Gyllenbögel [12 150 H/40]
1 batalion lekkiej artylerii przeciwlotniczej (Kev.It.Psto 1)
1 zmotoryzowany batalion moździerzowy (Krh.Psto 1) – kpt. A. Pönkänen/od 15.I.1942 – kpt. E. Sävy [1 50 Krh/39, 12 120 Krh/38; sformowany 19.VIII.1941, rozformowany 29.IV.1942]
1 bateria nasłuchowa (1.Mitt.Ptri.) [początkowo w II AK]
3 bateria nasłuchowa (3.Mitt.Ptri.) [czasowo w VII AK]
1 batalion pionierów (Pion.P 1) – kpt. V. Nuottimäki [do VII.1941 rezerwa Kwatery Głównej]
2 batalion pionierów (Pion.P 2) – por. A. Sorasalmi [X.1941 przekazany do VII AK]
11 batalion pionierów (Pion.P 11) – kpt. O. Heinonen [do 20.IX.1941 w IV AK]
3 kompania mostowa (3.SiltaK) – por. inż. V. Kotkaniemi [przekazana z rezerwy Kwatery Głównej]
2 kompania budowy dróg (2.TienRK) – kpt. inż. M. Makkonen
1 kompania utrzymania dróg (1.TienHK) – por. inż. A. Tyrmi [do X.1941 w IV AK]
3 kompania utrzymania dróg (3.TienHK) – kpt. inż. J. Mäkelä [do X.1941 w II AK]
13 kompania utrzymania dróg (13.TienHK) – kpt. inż. P. Hyömäki
1 kompania budowy mostów (1.SillanRK) – por. inż. V. Hatva/od X.1941 – kpt. inż. J. Mäkelä [do VII.1941 w rezerwie Kwatery Głównej; X.1941 przekazana do VII AK]
5 kompania budowy okopów (5.Aur.K) – por. L. Häppölä
14 bazowa kompania inżynieryjna (14.Pion.Var.K) – ppor. V. Nyberg/od VIII.1941 – ppor. R. Viitala/od XII.1941 – por. N. Pakarinen
11 batalion łączności (VP 11) – mjr V. Toriainen
44 transport sztabu (44.Kulj.E)
15 kompania ruchu drogowego (15.Liik.K)
2 kompania samochodowa (2.AutoK)
1 samodzielna kompania samochodowa (1.Er.AutoK)
2 kompania zaopatrzeniowa (2.Km.K)
6 kompania zaopatrzeniowa (6.Km.K)
19 warsztat samochodowy (19.Autonkorj.)
1 kompania remontowa zaopatrzenia (1.Km.Korj.K)
19 oddział paliwowy (19.Poltt.Os.)
19 kompania zaopatrzeniowa artylerii (19.AVar.K)
2 kompania remontowa uzbrojenia (2.Aseenkorj.K)
14 kompania kwatermistrzowska (14.Tal.K)
3 pociąg-pralnia (Pesulajuna 3)
19 szpital polowy (19.KS)
14 kompania sanitarek (14.SAutoK)
4 polowy szpital weterynaryjny (4.KHev.S)
14 poczta polowa (14.Kpk.)
Centrum ewakuacyjne poległych (KEK)
1 kompania informacyjna (propagandowa) (1.TtusK) – kpt. A. Poijärvi/od 24.VII.1941 – por. J. Ruotsalainen/od 30.VII.1941 – por., od IX.1941 kpt. M. Haavio
11 kompania żandarmerii (11.SPol.K)

VII Korpus (VII AK) – gen. mjr W. Hägglund
Sztab (VII AKE) – szef sztabu ppłk S. Simelius
d-ca artylerii – płk T. Sarparanta
d-ca artylerii przeciwlotniczej – mjr E. Peura
d-ca obrony przeciwlotniczej – kpt. U. Kotilainen
d-ca ochrony przeciwgazowej – por. T. Lammi
d-ca pionierów – ppłk I. Kauranen
d-ca łączności – ppłk R. Kirjokallio
d-ca służby medycznej – ppłk lekarz V. Jokela
d-ca służby weterynaryjnej – ppłk lekarz E. Estola
kwatermistrz – ppłk A. Clayhills

7 dywizja piechoty (7.D) – płk A. Svensson
sztab (E)
d-ca pionierów – kpt. T. Pälikkö
d-ca łączności – kpt. E. Lassila
9 pułk piechoty (JR 9) – płk A. Kuistio
30 pułk piechoty (JR 30) – ppłk E. Ruotsalo
51 pułk piechoty (JR 51)
15 oddział lekki (Kev.Os. 15)
2 pułk artylerii polowej (KTR 2) – ppłk P. Palletvuori
Sztab
Bateria sztabowa
I batalion (I/KTR 2) – mjr A. Laurikainen [8 76 K/02, 4 114 H/18]
II batalion (II/KTR 2) – kpt. A. Hankia [8 76 K/02, 4 114 H/18]
III batalion (III/KTR 2) – kpt./od 9.XII.1941 mjr R. Penttinen [8 76 K/02, 4 114 H/18]

28 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 28) – kpt., od 1941 mjr M. Simojoki/od 9.VIII.1941 – mjr A. Korpinen/od 29.XI.1941 – mjr M. Nylund [8 105 K/13, 4 150 H/15]
261 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (261.It.KKK)
35 batalion pionierów (Pion.P 35) – por. V. Hieta
35 kolumna pionierów (35.Pion.Kol.) – ? O. Kankaanpää
26 batalion łączności (VP 26) – por. T. Kovanen
18 pluton żandarmerii (18.SPol.J)

19 dywizja piechoty (19.D) – płk/od 31.XII.1941 gen. mjr H. Hannuksela
sztab (E)
d-ca pionierów – kpt. R. Nyman
d-ca łączności – kpt. T. Hiltunen
16 pułk piechoty (JR 16) – płk M. Laurila/od 12.VIII.1941 – płk V. Merikallio
37 pułk piechoty (JR 37) – ppłk I. Salmio
58 pułk piechoty (JR 58) – ppłk E. Juva
18 oddział lekki (Kev.Os. 18)
10 pułk artylerii polowej (KTR 10) – ppłk C. Ehrnrooth
Sztab
Bateria sztabowa
I batalion (I/KTR 10) – kpt. A. Uusisaari [12 75 K/17]
II batalion (II/KTR 10) – mjr A. Vuoristo [12 75 K/17]
III batalion (III/KTR 10) – mjr P. Aalto [12 75 K/17]

266 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (266.It.KKK)
30 batalion pionierów (Pion.P 30) – por. L. Manninen
30 kolumna pionierów (30.Pion.Kol.) – por. E. Anttikoski
28 batalion łączności (VP 28) – kpt. Toiviainen

2 batalion partyzancki (SissiP 2) – ppłk V. Roininen [VIII.1941:-> I KA; IX.1941:-> Obrona Ładogi; X.1941:-> II KA]
17 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 17) – kpt. A. Tigerstedt [12 105 K/29]
3 bateria nasłuchowa (3.Mitt.Ptri.) [czasowo przydzielona z VI AK]
4 batalion lekkiej artylerii przeciwlotniczej (Kev.It.Psto 4)
13 batalion pionierów (Pion.P 13) – por. K. Kinnunen [IX.1941 przekazany do I AK]
2 batalion pionierów (Pion.P 2) – por. A. Sorasalmi [do X.1941 w VI AK]
6 kompania mostowa (6.SiltaK) – por. E. Kilpiä/od X.1941 – por. E. Roine
7 kompania mostowa (7.SiltaK) – por. K. Korjus [do IX.1941 w IV AK]
6 kompania utrzymania dróg (6.TienHK) – kpt. inż. I. Alanko/od VII.1941 – kpt. inż. R. Sandberg
12 kompania utrzymania dróg (12.TienHK) – kpt. E. Totro
1 kompania budowy mostów (1.SillanRK) – kpt. inż. J. Mäkelä [do X.1941 w VI AK, a do VII.1941 w rezerwie Kwatery Głównej]
1 kompania budowy okopów (1.Aur.K) – kpt. inż. I. Alanko/od VII.1941 – kpt. inż. R. Sandberg
15 bazowa kompania inżynieryjna (15.Pion.Var.K) – ? M. Mikkonen [IX.1941 przeniesiona do I AK]
14 batalion łączności (VP 14) – mjr U. Honkaniemi
45 transport sztabu (45.Kulj.E)
15 kompania ruchu drogowego (15.Liik.K)
20 kompania samochodowa (20.AutoK)
21 kompania samochodowa (21.AutoK)
7 kompania zaopatrzeniowa (7.Km.K)
15 warsztat samochodowy (15.Autonkorj.)
20 warsztat samochodowy (20.Autonkorj.)
15 kompania remontowa zaopatrzenia (15.Km.Korj.K)
15 oddział paliwowy (15.Poltt.Os.)
15 kompania zaopatrzeniowa artylerii (15.AVar.K)
15 kompania remontowa uzbrojenia (15.Aseenkorj.K)
3 kompania kwatermistrzowska (3.Tal.K)
1 pociąg-pralnia (Pesulajuna 1)
15 szpital polowy (15.KS)
15 kompania sanitarek (transportu medycznego) (15.SAutoK)
15 polowy szpital weterynaryjny (15.KHev.S)
20 poczta polowa (20.Kpk.)
15 centrum ewakuacyjne poległych (15.KEK)
4 kompania informacyjna (propagandowa) (4.TtusK) – por. P. Wiro/od 8.VII.1941 – por. U. Räsänen
20 kompania żandarmerii (20.SPol.K)
21 kompania żandarmerii (21.SPol.K)
oddział żandarmerii fortecznej „Aso” (Liik.SPol.Os.Aro)

Grupa Oinonen (Ryhmä Oinonen/Ryhmä O) – gen. mjr W. Oinonen
Sztab (E/ Ryhmä O) – szef sztabu mjr C. Palmgren
d-ca artylerii – mjr A. Väinämö/od 4.VII.1941 – ppłk L. Klärich
d-ca pionierów – por. V. Sutela/od 23.VIII.1941 – kpt., od 27.VIII.1941 mjr R. Lukkari
d-ca łączności – por. R. Aumo

2 brygada strzelców (2.JPr.) – płk V. A. Sundman
5 batalion strzelców (JP 5) – kpt. E. Pokkinen
6 batalion strzelców (JP 6) – mjr S. Susi
7 batalion strzelców (JP 7) – mjr N. Nevasaari
13 batalion lekkiej artylerii polowej (Kev.Psto 13) – kpt. B. Reckhardt/od kpt. P. Simola [12 76 RK/27]

Brygada kawalerii (Rv.Pr.) – gen. mjr W. Oinonen/czasowo 18.VI.-30.X.1941 – płk G. Ehrnrooth
Sztab (E/Rv.Pr.)
d-ca pionierów – por. P. Kallio
Pułk dragonów Uusimaa (URR) – ppłk H. von Essen
Pułk kawalerii Häme (HRR) – płk G. Ehrnrooth
1 batalion strzelców (JP 1) – ppłk R. Wahlbeck
12 batalion lekkiej artylerii polowej (Kev.Psto 12) – kpt./od 27.VIII.1941 mjr A. Mattila [12 76 LK/13]
Bateria artylerii konnej (Rats.Ptri/RPr.) – por. K. Anttinen [4 76 LK/13]
Szwadron artylerii przeciwpancernej – por./kpt. kaw.(?) M. Palokangas
Szwadron łączności – por. K. Immonen
Samodzielny pluton samochodowy (Er.AutoJ/Rv.Pr.)
Samodzielny pluton kwatermistrzowski (Er.Tal.J/Rv.Pr.)
Samodzielny pluton zaopatrzenia amunicyjnego (Er.AVar.J/Rv.Pr.)
Pluton weterynaryjny (El.Lääk.J/Rv.Pr.)
Pluton medyczny (Lääk.J/Rv.Pr.)
Pluton sanitarek (Sair.AutoJ/Rv.Pr.)
Oddział szpitala polowego (KS.Os.)

1 batalion partyzancki (SissiP 1) – ppłk V. Nikoskelainen/od 30.VI.1941 – ppłk K. Kari/od 7.VIII.1941 – mjr V. Kivikko
1 kompania partyzancka (1.SissiK)
2 kompania partyzancka (2.SissiK)
3 kompania partyzancka (3.SissiK)

Samodzielna bateria forteczna (Er.Lin.Ptri) [4 76 K/02, czasowo także – 76 K/00, 90 K/77, 120 H/13]
1 kompania 3 batalion pionierów (1./Pion.P 3)
1 kompania remontowa zaopatrzenia (1.Km.Korj.K)
15 poczta polowa (15.Kpk.)
6 kompania informacyjna (propagandowa) (6.TtusK) – por. M. Kaupinen

Rezerwa armijna

1 dywizja piechoty (1.D) – płk P. Paalu
sztab (E)
d-ca pionierów – mjr E. Kuittinen
d-ca łączności – kpt. A. Karkaus
14 pułk piechoty (JR 14) – płk L. Hannelius
35 pułk piechoty (JR 35) – płk L. Ruotsalo/od 21.XII.1941 – mjr V. Ryynänen
56 pułk piechoty (JR 56) – płk M. V. Vihma/od 2.XII.1941 – płk M. A. Aarnio
8 oddział lekki (Kev.Os. 8) – rot. L. Rönnquist /od 18.X.1941 – kpt. M. Silanterä/16.XII.1941 – kpt. A. Varla
5 pułk artylerii polowej (KTR 5) – mjr/od 11.X.1941 ppłk E. Roschier
Sztab
Bateria sztabowa
I batalion (I/KTR 5) – kpt. V. Tiittanen [12 75 K/17]
II batalion (II/KTR 5) – mjr E. Kronholm [12 75 K/17]
III batalion (III/KTR 5) – kpt. E. Sorsa [12 75 K/17]

28 kompania dział (przeciwpancernych) (28.Tyk.K) – por. S. Malmivaara
252 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (252.It.KKK) – por. E. R. Ettala
29 batalion pionierów (Pion.P 29) – kpt. K. Korjula
29 kolumna pionierów (29.Pion.Kol.) – por. B. Wendén
33 batalion łączności (VP 33) – kpt. A. Karkaus
30 kompania ochrony przeciwgazowej (30.Kss.K) – por. S. Repo
22 kompania zaopatrzeniowa uzbrojenia (22.AVarK) – kpt. T. H. von Hellens
22 grupa bagażowa (22.Km.KorjR) – por. J. Hakala
22 kompania kwatermistrzowska (22.Tal.K) – kpt. C. Aminoff
22 szpital polowy (22.KS) – mjr lekarz A. U. A. Sarvilinna
22 kompania medyczna (22.LK) – chor. V. A. Palos
22 kompania weterynaryjna (22.ELK) – kpt. lekarz B. K. F. Linkomies
22 kompania samochodowa (22.AutoK) – chor. H Talvi
22 garaż wojskowy – ? K. T. Stenij
22 oddział paliwowy (22.Poltt.Os.) – chor. M Komonen
22 poczta polowa (22.Kpk.) – A. Elovainio
1 pluton żandarmerii (1.SPol.J) – chor. M. Laine
11 kompania żandarmerii (11.SPol.K)

163 dywizja piechoty (niemiecka) – gen. por. E. Engelbrecht

3 batalion pionierów (Pion.P 3) – kpt. T. Marasmaa [do VIII.1941 rezerwa Kwatery Głównej]
12 samodzielna zmotoryzowana kompania pontonowa (12.Er.Mt.Pontt.K) – por. P. Ollinsaari [rozformowana XII.1941]
1 kompania mostowa (1.SiltaK) – por. inż. N. Seppälä [przekazana z rezerwy Kwatery Głównej]
3 kompania mostowa (3.SiltaK) – por. inż. V. Kotkaniemi [przekazana z VI AK]
10 kompania utrzymania dróg (10.TienHK) – kpt. inż. P. Pärnänen [do X.1941 rezerwa Kwatery Głównej]
14 kompania utrzymania dróg (14.TienHK) – por. inż. R. Tuomarla [do VIII.1941 rezerwa Kwatery Głównej]
3 bazowy pluton inżynieryjny (3.Pion.Var.J)
4 bazowy pluton inżynieryjny (4.Pion.Var.J)
333 forteczny batalion budowlany (Lin.RP 333)
461 forteczny batalion budowlany (Lin.RP 461)
463 forteczny batalion budowlany (Lin.RP 463)
464 forteczny batalion budowlany (Lin.RP 464)
5 batalion łączności (VP 5) – kpt. A. Sepperi
2 transport sztabu (2.Kulj.E)
3 transport sztabu (3.Kulj.E)
4 transport sztabu (4.Kulj.E)
2 kompania ruchu drogowego (2.Liik.K)
1 kompania samochodowa (1.AutoK)
6 kompania samochodowa (6.AutoK)
7 kompania samochodowa (7.AutoK)
8 kompania samochodowa (8.AutoK)
9 kompania samochodowa (9.AutoK)
12 kompania samochodowa (12.AutoK)
13 kompania samochodowa (13.AutoK)
15 kompania samochodowa (15.AutoK)
45 kompania samochodowa (45.AutoK)
50 kompania samochodowa (50.AutoK)
81 kompania samochodowa (81.AutoK)
83 kompania samochodowa z przyczepami (83.PAutoK)
84 kompania samochodowa z przyczepami (84.PAutoK)
45 kompania zaopatrzeniowa (45.Km.K)
1 kompania zaopatrzeniowa artylerii (1.AVar.K)
3 kompania zaopatrzeniowa artylerii (3.AVar.K)
4 kompania zaopatrzeniowa artylerii (4.AVar.K)
1 oddział paliwowy (1.Poltt.Os.)
15 kompania kwatermistrzowska (15.Tal.K)
20 kompania kwatermistrzowska (20.Tal.K)
3 baza zaopatrzeniowa (EV 3)
2 szpital polowy (2.KS)
3 szpital polowy (3.KS)
2 kompania medyczna (2.LK)
22 szpital wojskowy (22.SotaS)
1 kompania sanitarek (transportu medycznego) (1.SAutoK)
4 kompania sanitarek (transportu medycznego) (4.SAutoK)
3 pociąg sanitarny (3.SJuna)
10 pociąg sanitarny (10.SJuna)
4 polowa baza medyczna (LKV 4)
21 poczta polowa (21.Kpk.)
3 kolejowa kompania remontowa (3.RKorj.K)
4 kolejowa kompania remontowa (4.RKorj.K)
8 kolejowa kompania remontowa (8.RKorj.K)
9 kolejowa kompania remontowa (9.RKorj.K)
22 kolejowa kompania remontowa (22.RKorj.K)
3 kompania żandarmerii (3.SPol.K)
9 kompania żandarmerii (9.SPol.K)

Oddziały osłonowe Straży Granicznej [wcielone w skład Kar.A]
Oddział R 4 (Rajavartiosto 4)
14 kompania strzelców Straży Granicznej (14.Rj.K)
24 kompania strzelców Straży Granicznej (24.Rj.K)
44 kompania strzelców Straży Granicznej (44.Rj.K)


Podporządkowane operacyjnie eskadry z Sił Lotniczych :
12 samodzielna eskadra rozpoznawcza (Er.LLv.12) – mjr O. Holm
15 samodzielna eskadra rozpoznawcza (Er.LLv.15) – kpt. O. Malinen
16 samodzielna eskadra rozpoznawcza (Er.LLv.16) – mjr R. Pajari
Marc MS
Caporal-Fourrier
 
Posts: 89
Joined: Monday, 25 August 2008, 18:52
Location: Beskidy

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Krzysztof76 » Friday, 23 September 2011, 19:23

Szwedzka pomoc dla Finlandii
W 1941 roku wybuchła druga wojna sowiecko-fińska, tzw. fińska wojna kontynuacyjna. Społeczeństwo szwedzkie, poza komunistami ze Szwedzkiej Partii Komunistycznej, było po stronie fińskiej. Jednym z przejawów tego poparcia było zorganizowanie, w ramach Szwedzkiego Korpusu Ochotniczego, batalionu złożonego ze Szwedów, który wysłano do Finlandii.. Rząd fiński otrzymał również od rządu szwedzkiego pomoc żywnościową ( zboże i produkty mięsne) i surowcową (rudę żelaza i stal) oraz pewną ilość maszyn.
Ochotnicy zgłaszają się do walki
Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej w dniu 22 czerwca 1941 roku, na łamach szwedzkich gazet pojawiły się doniesienia o zamiarze wysłania ochotników do Finlandii. Po kilku dniach agitacji w prasie zaczęły napływać zgłoszenia do poselstwa fińskiego w Sztokholmie. W sumie przyszło pięćset listów w których nadawcy wyrażali chęć walki za Finlandię. W odpowiedzi kandydaci na ochotników dostali blankiety zgłoszeniowe, które wypełniali i odsyłali do biura fińskiego attache prasowego Lauriego Hjelta.
Wkrótce potem dzienniki szwedzkie ogłosiły, że przyjęto stu ochotników do Szwedzkiego Korpusu Ochotniczego. Trzeciego lipca pięciu ochotników opuściło Sztokholm i udało się koleją do Finlandii. Grupa ta składała się z:Erika Silverhjelma, Henrika Gustaffsona, Olafa Karlssona i Olle Lindqvista oraz chorążego Gösty Hallberg-Cula. Ochotnicy znaleźli się na froncie pod miejscowością Hanko a ich obecność na razie miała charakter symboliczny.
Batalion Szwedów już gotowy
Siedemnastego lipca z dworca głównego w Sztokholmie odjechała 50-osobowa grupa ochotników pod dowództwem kapitana Curta Virgina. Wśród przyszłych żołnierzy znajdował się porucznik J.L. Liljedahl z 6 pułku piechoty, który później został mianowany dowódcą 1 kompanii w batalionie szwedzkim. Piątego sierpnia do Finlandii przybyli dalsi ochotnicy, z których stworzono drugą kompanię. Jej dowódcą został kapitan Malcolm Murray. W sumie szwedzki batalion liczył 150 ludzi dowodzonych przez podpułkownika Hansa Berggrena. Szwedzi siedzieli w okopach naprzeciw sowieckich pozycji w Hanko i oczekiwali na dogodny moment do zajęcia bazy.
Szwedzi zajmują sowiecką twierdzę
Czwartego grudnia 1941 roku przyszedł czas na działanie. Sowieci ewakuowali swoje siły z półwyspu Hanko drogą morską zostawiając pustą twierdzę i port. Do akcji ruszyli fińscy saperzy, którzy rozminowali szosę wiodącą do miasta. Następnie szwedzki batalion wmaszerował do opuszczonej bazy i ją zajął. W bazie zastano tylko pozostawionego wartownika sowieckiego oraz wałęsającego się bezdomnego psa. Następnie Finowie i Szwedzi zawiesili flagę fińską na ratuszu i kościele w Hanko.
Powrót do domu na Wigilię
Dwudziestego grudnia szwedzccy ochotnicy w sile 150 ludzi wsiedli na statek „Mode” by wrócić do Sztokholmu. Na pokładzie był ich dowódca podpułkownik Hans Berggren i świeżo awansowany do stopnia majora Malcolm Murray. Około godziny dwunastej parowiec „Mode” zacumował na „fińskiej” keji na wyspie Södermalm (południowa dzielnica Sztokholmu). Na nadbrzeżu stał komitet powitalny w składzie: pułkownik Stackelberg i kapitan Helsingius. Na stały ląd pierwszy zszedł podpułkownik Berggren, którego powitała stęskniona żona. Następnie ze statku zeszli pozostali ochotnicy, którymi zaopiekowały się „lotty” (członkinie szwedzkiej ochotniczej służby kobiet). Żołnierze dostali gorący bulion warzywny i pyszne kanapki. Ochotników witali i pozdrawiali mieszkańcy Sztokholmu licznie zgromadzeni na „fińskiej” keji. Punktualnie o godzinie 14.20 batalion ruszył przez Stare Miasto obok Zamku Królewskiego do Katedry. Na czele pochodu szła orkiestra Gwardii Królewskiej przygrywając do taktu maszerującym ochotnikom.
Król pozdrawia ochotników
W gotyckiej katedrze sztokholmskiej odbyła się msza ku czci poległych żołnierzy. Na mszy byli obecni: król szwedzki Gustaw V, Książe następca tronu Gustaw Adolf z małżonką Luizą, księżniczka Sybilla, książę Bertil i książę Karol Jan. W mszy brali również udział: wódz naczelny, szef wojsk lądowych, gubernator wojskowy Sztokholmu i członkowie rządu wraz z posłami. Po skończonej mszy ochotnicy pomaszerowali do ratusza sztokholmskiego, przed którym odśpiewali hymn szwedzki i pieśń ”Nasz Kraj”.
Obiad w Ratuszu
Następnie przewodniczący Komitetu Finlandzkiego dyrektor Gustaw Söderlund i szef biura komitetu major Nils Palme zaprosili oficerów, podoficerów i szeregowych do środka ratusza. Przed uroczystym obiadem do zgromadzonych w Złotej Sali ratusza przemówił fiński minister Wasastjerna, który podziękował ochotnikom za ich żołnierski trud. Po zjedzeniu obiadu wszyscy razem głośno śpiewali. Na koniec wszyscy się rozeszli do swoich domów. Ochotnicy zostali w Sztokholmie do święta Trzech Króli, po czym wrócili do Finlandii by walczyć dalej. Niezwykle uroczysty i gorący sposób powitania powracających żołnierzy przez społeczeństwo szwedzkie i rodzinę królewską jest świadectwem, że naród szwedzki w tej wojnie stał po stronie Finlandii.
za Aftonbladet
Krzysztof76
 

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Marc MS » Friday, 23 September 2011, 20:11

II Korpus Armijny (II AK) – płk K. Takkulan [sformowany 9.VIII.1941]

Sztab (II AKE) – szef sztabu
d-ca artylerii – płk K. K. Julenius
d-ca artylerii przeciwlotniczej – mjr A. Astola
d-ca obrony przeciwlotniczej – rotm. M. Juntto
d-ca ochrony przeciwgazowej – kpt. P. Heinänen
d-ca pionierów – ppłk K. Olanti
d-ca łączności – ppłk M. Liesi
d-ca służby medycznej – mjr lekarz A. Peltonen
d-ca służby weterynaryjnej – mjr lekarz K. Jokinen
kwatermistrz – ppłk U. Jonka

2 dywizja piechoty (2.D) – płk A. Blick
sztab (E)
d-ca pionierów – kpt./od 30.XII.1941 mjr P. Rantanen
d-ca łączności – kpt. E. Pennanen
7 pułk piechoty (JR 7) – płk A. Kemppi
28 pułk piechoty (JR 28) – płk T. Kotilainen
49 pułk piechoty (JR 49) – ppłk E. I. Järvinen
6 oddział lekki (Kev.Os. 6) – kpt. Yrjö Hokkanen [po nim do końca 1941 r. było jeszcze siedmiu dowód-ców]
15 pułk artylerii polowej (KTR 15) – ppłk B. Heimolainen
Sztab
Bateria sztabowa
I batalion (I/KTR 15) – mjr U. Merenheimo [8 76 K/36, 4 114 H/18]
II batalion (II/KTR 15) – kpt. L. Peltoniemi/od 15.VIII.1941 – kpt. E. Torttila/od 6.XII.1941 – mjr A. Setälä [8 75 K/17, 4 114 H/18]
III batalion (III/KTR 15) – kpt./od 11.IX.1941 mjr M. Hilkemaa [8 75 K/17, 4 114 H/18]

27 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 27) – mjr T. Siltanen [8 155 H/15, 4 120 K/78-31]
48 bateria artylerii fortecznej (48.Lin.Ptri)
259 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (259.It.KKK)
33 batalion pionierów (Pion.P 33) – kpt. A. Kalpamaa
33 kolumna pionierów (33.Pion.Kol.) – ppor. T. Lukkarinen/od IX.1941 – ppor. J. Pennanen
21 batalion łączności (VP 21) – por. K. Heikkilä
14 pluton żandarmerii (2.SPol.J)

15 dywizja piechoty (15.D) – płk N. Hersalo
sztab (E)
d-ca pionierów – kpt. S. Salmi
d-ca łączności – kpt. A. Reunanen
15 pułk piechoty (JR 15) – płk E. Virkki
36 pułk piechoty (JR 36) – ppłk H. Raikkala
57 pułk piechoty (JR 57)
16 oddział lekki (Kev.Os. 6)
12 pułk artylerii polowej (KTR 12) – mjr/od 11.X.1941 ppłk L. Harvila/czasowo 14.VII.-1.X.1941 – ppłk T. Haaki
Sztab
Bateria sztabowa
I batalion (I/KTR 12) – kpt. P. Suominen/od 10.VII.1941 – por./od 4.VIII. kpt. K. Heinonen [12 75 K/17]
II batalion (II/KTR 12) – kpt./od 19.IX.1941 mjr M. Metsola [12 75 K/17]
III batalion (III/KTR 12) – kpt. E. Rintala [12 75 K/17]

265 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (265.It.KKK)
31 batalion pionierów (Pion.P 31) – por. T. Suhonen
31 kolumna pionierów (31.Pion.Kol.) – por. E. Lehtonen
36 batalion łączności (VP 36) – por. K. Metsä
9 pluton żandarmerii (9.SPol.J)

18 dywizja piechoty (18.D) – płk A. Pajari
sztab (E)
d-ca pionierów – mjr K. Tuurna
d-ca łączności – kpt. P. Larmala
6 pułk piechoty (JR 6) – płk T. Ekman
27 pułk piechoty (JR 27) – ppłk L. Haanterä
48 pułk piechoty (JR 48) – płk K. Vartiovaara/od 5.VIII.1941 – płk Y. Sora
7 oddział lekki (Kev.Os. 7)
19 pułk artylerii polowej (KTR 19) – ppłk G. Lucander
Sztab
Bateria sztabowa
I batalion (I/KTR 19) – mjr K. Öist [8 76 K/36, 4 114 H/18]
II batalion (II/KTR 19) – kpt. R. Mether [8 76 K/02, 4 114 H/18]
III batalion (III/KTR 19) – mjr A. Niemi [8 76 K/02, 4 114 H/18]

26 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 26) – kpt. Y. Lindroos [8 155 H/15, 4 120 K/78-31]
253 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (253.It.KKK)
23 batalion pionierów (Pion.P 23) – por. J. Häikiö/od 17.VII.1941 – kpt. A. Siitonen
23 kolumna pionierów (23.Pion.Kol.) – ppor. O. Metsiö
24 batalion łączności (VP 24) – rotm. E. Puolakka
2 pluton żandarmerii (2.SPol.J)
15 pluton żandarmerii (15.SPol.J)

12 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 12) – mjr P. Arra [12 105 K/29]
3 batalion artylerii fortecznej (Lin.Psto 3) – mjr V. Ojanne
? baterii [12 75 K/97, 8 120 K/78, 2 152 45-C]
cztery baterie [12 155 K/77]
4 batalion artylerii fortecznej (Lin.Psto 4) – ppłk J. Rikama [później rozdysponowane do 11.RPr., Lin.Psto 1 i Lin.Psto 3]
czternaście baterii [? 75 K/97, ? 90 K/77, 1 105 K/36, 8 120 K/78, 2 152 45-C, 4 155 K/77, 4 229 M/77 – łącznie 55 dział]
1 bateria nasłuchowa (1.Mitt.Ptri.) [późn. przeniesiona do VI AK]
2 bateria nasłuchowa (2.Mitt.Ptri.) [pocz. w IV AK]
4 bateria nasłuchowa (3.Mitt.Ptri.) [pocz. w IV AK, a nast. w I KA]
3 batalion lekkiej artylerii przeciwlotniczej (Kev.It.Psto 3)
12 batalion pionierów (Pion.P 12) – kpt. A. Siitonen/od 31.VII.1941 – kpt. J. Häikiö
11 samodzielna zmotoryzowana kompania pontonowa (11.Er.Mt.Pontt.K) – por. J. Antsola [IX.1941 przekazana do I AK]
13 samodzielna zmotoryzowana kompania pontonowa (13.Er.Mt.Pontt.K) – ppor. E. Peltola [IX.1941 przekazana do I AK]
8 kompania mostowa (8.SiltaK) – por. E. Häkämies [do XI.1941 w IV AK]
9 kompania mostowa (9.SiltaK) – kpt. T. Fredriksson [sformowana 1.VIII.1941]
3 kompania utrzymania dróg (3.TienHK) – por. inż. V. Hatva/od X.1941 – kpt. inż. J. Mäkelä [X.1941 przekazana do VI AK]
11 kompania utrzymania dróg (11.TienHK) – por. B. Juselius/od X.1941 – por. inż. K. Angervo
16 kompania utrzymania dróg (16.TienHK) – ? [do X.1941 w rezerwie Kwatery Głównej]
3 kompania budowy okopów (3.Aur.K) – por. P. Kuokkanen
11 bazowa kompania inżynieryjna (11.Pion.Var.K) – ppor. Vuolle-Apiala
336 forteczny batalion budowlany (Lin.RP 336)
12 batalion łączności (VP 12) – mjr A. Salmikari
41 transport sztabu (41.Kulj.E)
46 transport sztabu (46.Kulj.E)
11 kompania ruchu drogowego (11.Liik.K)
4 kompania samochodowa (4.AutoK)
5 kompania samochodowa (5.AutoK)
41 kompania samochodowa (41.AutoK)
46 kompania samochodowa (46.AutoK)
51 kompania samochodowa (51.AutoK)
81 kompania samochodowa z przyczepami (81.PAutoK)
11 oddział paliwowy (11.Poltt.Os.)
16 oddział paliwowy (16.Poltt.Os.)
3 kompania zaopatrzeniowa (3.Km.K)
41 kompania zaopatrzeniowa (41.Km.K)
46 kompania zaopatrzeniowa (46.Km.K)
11 warsztaty zaopatrzenia (11.Km.Korj.)
11 kompania zaopatrzeniowa artylerii (11.AVar.K)
16 kompania zaopatrzeniowa artylerii (16.AVar.K)
11 kompania remontowa uzbrojenia (11.Aseenkorj.K)
11 kompania kwatermistrzowska (11.Tal.K)
16 kompania kwatermistrzowska (16.Tal.K)
11 warsztat naprawy obuwia i odzieży (11.Jalk.Vaatekorj.)
11 szpital polowy (11.KS)
16 szpital polowy (16.KS)
19 szpital wojskowy (19.SotaS)
47 szpital wojskowy (47.SotaS)
3 polowa baza medyczna (LKV 3)
11 kompania sanitarek (11.SAutoK)
16 kompania sanitarek (16.SAutoK)
Pluton 2 kompanii sanitarek (J/2.SAutoK)
7 pociąg sanitarny (7.SJuna)
3 statek szpitalny
2 motorówka szpitalna
11 polowy szpital weterynaryjny (11.KHev.S)
11 bazowa kompania pionierska (11.Pion.Var.K)
1 kompania montażowa łodzi (1.Ssaal.Kok.K)
16 poczta polowa (16.Kpk.)
3 kompania informacyjna (propagandowa) (3.TtusK) – por., od IX.1941 kpt. E. Palolampi/od 11.X.1941 – por. M. Jukola/od 26.XI.1941 – por. H. Eljanko
Flotylla śródlądowa (SvesiLv) [operacyjnie; zobacz Siły Morskie]
5 kompania żandarmerii (5.SPol.K)
12 kompania żandarmerii (12.SPol.K)
Grupa żandarmerii „Olavuori”

Oddziały osłonowe Straży Granicznej [wcielone w skład II AK]
Oddział R 3 (Rajavartiosto 1)
13 kompania strzelców Straży Granicznej (13.Rj.K)
23 kompania strzelców Straży Granicznej (23.Rj.K)
33 kompania strzelców Straży Granicznej (33.Rj.K)
43 kompania strzelców Straży Granicznej (43.Rj.K)
53 kompania strzelców Straży Granicznej (53.Rj.K)
Marc MS
Caporal-Fourrier
 
Posts: 89
Joined: Monday, 25 August 2008, 18:52
Location: Beskidy

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Marc MS » Friday, 23 September 2011, 20:25

Szwecja dostarczyła także uzbrojenie, dostawy w trakcie wojny zimowej:
56 dział polowych 75 mm i 27000 pocisków
17 dział polowych 105 mm i 5200 pocisków
12 haubic 150 mm i 4000 pocisków
4 haubice 210 mm i 400 pocisków
9 dział przeciwlotniczych 75 mm
76 dział przeciwlotniczych 40 mm i 144000 pocisków
18 działek ppanc i 45000 pocisków
100 karabinów maszynowych
77 karabinów i 17 mln pocisków
8 samolotów treningowych
8 samolotów bombowych (stare modele)
12 samolotów Gloster Gladiator (wraz z pilotami-ochotnikami)
8000 ochotników

Inny cytat:
„Należy również wspomnieć iż na początku 1940 roku obronę Północnej Finlandii zapewniali szwedzcy ochotnicy. Działały tutaj 19 pułk lotniczy [LentoR 19; (mjr H. Beckhammar)], zmotoryzowana kompania obrony przeciwlotniczej (por. P. Frumerie; 12 dział przeciwlotniczych 40 mm Bofors) i ciężka bateria przeciwlotnicza (por. T. Mark; 4 działa przeciwlotnicze 75 mm Bofors, 8 przeciwlotniczych karabinów maszynowych). W pułku lotniczym użytkowano samoloty Gloster Gladiator I (12 szt.), Hawker Hart I (4 szt.) oraz po jednym samolocie Raab-Katzenstein RK 26, Waco ZQC-6 i Junkers F 13kä.”
Marc MS
Caporal-Fourrier
 
Posts: 89
Joined: Monday, 25 August 2008, 18:52
Location: Beskidy

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Krzysztof76 » Friday, 23 September 2011, 21:04

Na marginesie to szwedzka flota miała taką fajna klasę
krążowników pancernych "Gotland" Model takiej jednostki stoi w Sjohistoriskamuseet położonego blisko wieży telewizyjnej Kaknastornet
Krzysztof76
 

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Marc MS » Saturday, 24 September 2011, 08:22

Krzysztof76 wrote:Na marginesie to szwedzka flota miała taką fajna klasę
krążowników pancernych "Gotland" Model takiej jednostki stoi w Sjohistoriskamuseet położonego blisko wieży telewizyjnej Kaknastornet

Widać że tu "lądowe" forum, a Krzysztof chce się narazić marynarzom :D
"Gotland" to krążownik lotniczy, później lekki. Jedynym pancernym była "Fylgia" zbudowana w 1907 r., a w czasie II wś wykorzystywana jako okręt szkolny.
Marc MS
Caporal-Fourrier
 
Posts: 89
Joined: Monday, 25 August 2008, 18:52
Location: Beskidy

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Marc MS » Saturday, 24 September 2011, 08:33

III Korpus (III AK) – gen. mjr H. Siilasvuo [podporządkowany operacyjnie niemieckiej Grupie Armii „Finlandia”]
Sztab (III AKE) – szef sztabu płk V. J. Oinonen
d-ca artylerii – płk K. Schreck
d-ca artylerii przeciwlotniczej – kpt. C.-A. Ehrnrooth
d-ca obrony przeciwlotniczej – ppłk J. Alameri
d-ca ochrony przeciwgazowej – kpt. V. Komulainen
d-ca pionierów – mjr N. G. Sarmo
d-ca łączności – mjr V. Turunen
d-ca służby medycznej – płk lekarz E. Wallenius
d-ca służby weterynaryjnej – mjr lekarz P. Laine
kwatermistrz – ppłk G. Arto

Grupa J (RJ) – ppłk J. Turtola [14.VIII.1941:-> tymczasowa Dywizja J (Div.J]
sztab (E)
d-ca artylerii – mjr J. Saikku
d-ca pionierów – por. E. Pyyry
53 pułk piechoty (JR 53) – ppłk O. Selinheimo/czasowo 9.VIII.-29.VIII.1941 – ppłk J. Turtola/od 2.IX.1941 – płk A. Kiira
2 kompania rowerowa 5 oddziału lekkiego (2/Kev.Os. 5)
35 kompania strzelców Straży Granicznej (35.Rj.K)
Pluton czołgów 11 brygady (J/11.Pr.)
II batalion 16 pułku artylerii polowej (II/KTR 16) – mjr J. Saikku/od 23.VII.1941 – kpt., od 19.IX.1941 – mjr A. Hallonblad [8 75 K/40 Arg, 4 122 H/10-30]
11 zmotoryzowana kompania dział (przeciwpancernych) (11.Tyk.K)
Batalion artylerii fortecznej „Niemi” (Lin.Psto Niemi) – kpt. J. Niemi
1 bateria (1.Ptri) – 4 90 K/77
2 bateria (2.Ptri) – 4 120 K/78
3 bateria (3.Ptri) – 3 155 K/77
4 bateria (4.Ptri) – ?
75 bateria forteczna (75.Lin.Ptri)
15 batalion forteczny (Lin.P 15) – kpt. E. Leppäkoski
Kompania pionierów 15 batalionu pionierów (K/Pion.P 15)
2 kompania mostowa (2.SiltaK) – por. inż. G. Lax/od VIII.1941 – kpt. M. Leppävirta

Grupa F (RF)/3 dywizja piechoty (3.D) – płk F. U. Fagernäs [pomiędzy 1.VII.-17.VIII.1941 nosiła nieoficjalną nazwę „Grupa F”]
sztab (E)
d-ca pionierów – kpt. A. M. Pennanen
d-ca łączności – kpt. kpt. J. Vuorenmaa
Oddział H (Os.H) – kpt. V. Halonen
25 kompania strzelców Straży Granicznej (25.Rj.K) – por. N. Kyander
Kompania rowerowa 11 brygady (PPK/11.Pr.) – por. K. Suomala
pluton 25 kompani dział (przeciwpancernych) (J/25.Tyk.K)
pluton moździerzy lekkich
Oddział M (Os.M) – płk S. A. Malm
11 pułk piechoty (JR 11) [bez II batalionu] – płk S. A. Malm/od 10.X.1941 – ppłk, od 22.XII. płk
J. S. Walldén
16 pułku artylerii polowej (KTR 16) – mjr/od 6.VIII.1941 ppłk E. Takkula [bez II batalionu]
Sztab
Bateria sztabowa
I batalion (I/KTR 15) – kpt./od 19.XI.1941 mjr E. Pasanen [8 75 K/02, 4 122 H/10-30]
III batalion (III/KTR 15) – kpt. K. Alm/od 19.XI.1941 – mjr A. Hallonblad [8 75 K/02, 4 122 H/10-30]

16 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 16) – kpt. U. Lepikko/od 8.XI.1941 – mjr R. Kekko-nen [12 105 K/29]
6 batalion artylerii fortecznej (Lin.Psto 6) – mjr T. Mäkeläinen [początkowo 21 baterii – łącznie 38 dział, w tym także 75 K/17, 76 K/00, 76 K/36, 80 K/77] [wg in. niżej wymienione baterie były uzbrojone w 20 120 K/78]
1 bateria (1.Ptri) – 4-7 120 K/78
2 bateria (2.Ptri) – 3-4 120 K/78
3 bateria (3.Ptri) – 4 90 K/77 [eks 4.Ptri]
4 bateria (4.Ptri) – 2 90 K/77 [przemianowana 27.IX.1941 na 3.Ptri]

25 kompania dział (przeciwpancernych) (25.Tyk.K) [bez plutonu]
kompania 34 batalionu pionierów (?/Pion.P 34)
Oddział Veijola (Os.M) – mjr V. Veijola
II batalion 11 pułku piechoty (II/JR 11)
oddział pionierów
Oddział V (kpt. E. Väisänen)
1 kompania 3 batalionu partyzanckiego (1.SissiK/SissiP 3) – kpt. E. Väisänen/od 28.VIII.1941 – por. V. Hirvelä
pluton karabinów maszynowych (J/SissiP 3)
14 batalion forteczny (Lin.P 14) – kpt. T. Jussila [bez 1 kompanii]
Rezerwa Grupy F
II batalion 32 pułku piechoty (II/JR 32) – mjr Wigren
5 oddział lekki (Kev.Os. 5) – rotm. S. Talaskivi [bez 2 kompanii rowerowej]
73 bateria forteczna (73.Lin.Ptri)
11 samodzielna kompania forteczna (11.Er.Lin.K)
12 samodzielna kompania forteczna (12.Er.Lin.K)
3 pluton czołgów 40 batalionu pancernego (3./Ps.P 40) [niemiecki]
Oddział pancerny W – ppor. Walther [bez plutonu]
263 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (263.It.KKK) – por. V. Valorinta
34 batalion pionierów (Pion.P 34) – por. E. K. Pyyry/od 27.VII.1941 – por. N. Simpainen/od 10.41 – kpt. inż. M. Väre [bez kompanii]
34 kolumna pionierów (34.Pion.Kol.) – kpt. inż. E. Heiramo
4 kompania mostowa (4.SiltaK) – kpt. inż. M. Väre
31 batalion łączności (VP 31) – kpt. P. Vornanen
4 pluton żandarmerii (4.Spl.J)

6 dywizja piechoty (6.D) – płk V. Viikla
sztab (E)
d-ca pionierów – kpt./od 27.VIII.1941 mjr R. Arimo
d-ca łączności – kpt. mjr A. Muukkonen
12 pułk piechoty (JR 12) – płk A. A. Puroma [bez II batalionu]
33 pułk piechoty (JR 33) – płk A. Mäkiniemi
54 pułk piechoty (JR 54) – ppłk A. K. Pihlajamaan
3 oddział lekki (Kev.Os. 3) – mjr A. I. Kunnas
14 pułk artylerii polowej (KTR 14) – ppłk A. J. Mäki
Sztab
Bateria sztabowa
I batalion (I/KTR 14) – mjr P. O. Hinnerichsen [8 76 K/02, 4 122 H/10-30]
II batalion (II/KTR 14) – kpt./od 19.IX.1941 mjr M. V. Lehvä [8 76 K/02, 4 122 H/10-30]
III batalion (III/KTR 14) – mjr T. E. Kallio [4 75 K/01, 4 75 K/02, 4 122 H/10-30]
IV batalion (IV/KTR 14) – kpt. V. U. Myntti
[8 120 K/78; sformowany 22.IX.1941 z baterii 74.Lin.Ptri i 78.Lin.Ptri, rozwiązany 15.II.1942]
264 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (264.I.tKKK)
36 batalion pionierów (Pion.P 36) – por. E. Kaartinen
36 kolumna pionierów (36.Pion.Kol.) – kpt. V. Kärkäs
5 bazowy pluton inżynieryjny (5.Pion.Var.J)
35 batalion łączności (VP 35) – kpt. P.-J. Gummerus
1 samodzielny pluton informacyjny (propagandowy) (1.Er.TtusJ) – por. K. Karvonen
16 pluton żandarmerii (16.Spl.J)

32 pułk piechoty – ppłk A. L. Vuokko [bez II batalionu]
II batalion 12 pułku piechoty (II/JR 12) – mjr A. Koskima


3 batalion partyzancki (SissiP 3) – mjr/od 11.IX. ppłk L. Könönen/od 23.IX.1941 – kpt. V. Karhunen/od 17.X.1941 – mjr H. Jussila/od 8.XI.1941 – mjr R. Reunanen [bez 1 kompanii]
sztab (E/SissiP)
kompania sztabowa (EK/SissiP)
2 kompania partyzancka (2.SissiK) – por. E. Saajoranta/od 22.VIII.1941 – chor. V. Rissanen/od 23.IX.1941 – ppor. kaw. T. Laatu/od 20.XI.1941 – por. E. Honkaniemi/od 20.XI.1941 – por. A. Lyttinen
3 kompania partyzancka (3.SissiK) – por. E. Kujari
kompania karabinów maszynowych (KKK/SissiP) – kpt. J. Matinolli [bez jednego plutonu]
pluton moździerzy (Krh.J/SissiP) – por. H. Tokola

Samodzielny oddział Petsamo (Er.Os.P) [sformowany na bazie 36 kompania strzelców Straży Granicznej (36.Rj.K)]
bateria Petsamo (Petsamon Ptri) – por. K. Tähtelä/od X.1941 – por. D. Granfelt [4 76 RK/27]

9 kompania dział (przeciwpancernych) (9.Tyk.K)
5 batalion lekkiej artylerii przeciwlotniczej (Kev.It.Psto 5)
151 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (151.Kev.It.Ptri)
152 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (151.Kev.It.Ptri)
153 lekka bateria artylerii przeciwlotniczej (151.Kev.It.Ptri)
151 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (151.It.KKK) – por. E. Puputti
15 batalion pionierów (Pion.P 15) – por. N. Simpainen/od 27.VII.1941 – por. E. Pyyry [bez kompanii]
5 kompania mostowa (5.SiltaK) – kpt. E. Tukiainen [w okresie X-XII.1941 podporządkowana niemieckiej 163 DP]
8 kompania utrzymania dróg (8.TienHK) – kpt. inż. U. Lunnas
9 kompania utrzymania dróg (9.TienHK) – kpt. inż. A. Pokki
2 kompania budowy okopów (2.Aur.K) – kpt. inż. U. Lunnas
12 bazowa kompania inżynieryjna (12.Pion.Var.K) – por. O. Meurman
561 forteczny batalion budowlany (Lin.RP 561)
13 batalion łączności (VP 13) – mjr J. Lumatjärvi
7 transport sztabu (7.Kulj.E)
42 transport sztabu (42.Kulj.E)
47 transport sztabu (47.Kulj.E)
12 kompania ruchu drogowego (12.Liik.K)
17 kompania samochodowa (17.AutoK)
18 kompania samochodowa (18.AutoK)
42 kompania samochodowa (42.AutoK)
91 kompania samochodowa (91.AutoK)
5 polowy garaż ciężarówek Kwatery Głównej (AutoKV 5/PM)
12 warsztat samochodowy (12.Autonkorj.)
13 warsztat samochodowy (13.Autonkorj.)
12 oddział paliwowy (12.Poltt.Os.)
17 oddział paliwowy (17.Poltt.Os.)
Polowy magazyn paliwowy
42 kompania zaopatrzeniowa (42.Km.K)
47 kompania zaopatrzeniowa (47.Km.K)
12 warsztaty zaopatrzenia (12.Km.Korj.)
12 kompania zaopatrzeniowa artylerii (12.AVar.K)
17 kompania zaopatrzeniowa artylerii (17.AVar.K) [bez plutonu]
12 kompania remontowa uzbrojenia (12.Aseenkorj.K)
12 kompania kwatermistrzowska (12.Tal.K)
17 kompania kwatermistrzowska (17.Tal.K) [bez plutonu]
12 warsztat naprawy obuwia i odzieży (12.Jalk.Vaatekorj.)
12 szpital polowy (12.KS)
17 szpital polowy (17.KS)
32 szpital wojskowy (32.SotaS)
3 baza medyczna (LV 3)
12 kompania sanitarek (12.SAutoK)
17 kompania sanitarek (17.SAutoK)
3 laboratorium bakteriologiczne (Bakt.Lab.3)
4 polowy szpital weterynaryjny (4.KHev.S)
12 polowy szpital weterynaryjny (12.KHev.S)
Zapasowe zaopatrzenie obrony przeciwgazowej (Kss.Tp.)
Zapasowe zaopatrzenie obrony przeciwgazowej (Kss.Tp.)
Polowy magazyn obrony przeciwgazowej (Kss.KM)
Zapasowe zaopatrzenie łączności (VTp.)
Zapasowe zaopatrzenie łączności (VTp.)
Polowy magazyn łączności (VKM)
12 centrum ewakuacyjne poległych (12.KEK)
17 centrum ewakuacyjne poległych (17.KEK)
12 poczta polowa (12.Kpk.)
17 poczta polowa (17.Kpk.)
5 kompania informacyjna (propagandowa) (5.TtusK) – por. A. Alanne
6 kompania żandarmerii (6.SPol.K)
8 kompania żandarmerii (8.SPol.K)
14 kompania żandarmerii (14.SPol.K)

Oddziały osłonowe Straży Granicznej [wcielone w skład III AK ?]
Oddział R 6 (Rajavartiosto 6) [w Laponii osłaniał dwa niemieckie Korpusy – Górski XXXVI i Górski „Norwegen”]
16 kompania strzelców Straży Granicznej (16.Rj.K)
26 kompania strzelców Straży Granicznej (26.Rj.K)
46 kompania strzelców Straży Granicznej (46.Rj.K)
Marc MS
Caporal-Fourrier
 
Posts: 89
Joined: Monday, 25 August 2008, 18:52
Location: Beskidy

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Marc MS » Saturday, 24 September 2011, 08:59

IV Korpus Armijny (IV AK) – gen. por. K. L. Oesch
Sztab (IV AKE) – szef sztabu płk V. Nihtilä
d-ca artylerii – płk O. I. Sippola
d-ca artylerii przeciwlotniczej – mjr E. Pietarinen
d-ca obrony przeciwlotniczej – mjr V. Savonen
d-ca ochrony przeciwgazowej – kpt. C. Einighorst
d-ca pionierów – ppłk M. Oinonen
d-ca łączności – ppłk V. Veijola
d-ca służby medycznej – płk lekarz O. Enqvist
d-ca służby weterynaryjnej – płk lekarz S. Saarenma
kwatermistrz – płk J. Wulff

4 dywizja piechoty (4.D) – płk K. Viljanen
sztab (E)
d-ca pionierów – kpt. O. Kakko
d-ca łączności – kpt. E. Heikkilä
5 pułk piechoty (JR 5) – płk I. Karhu/od 13.VII.1941 – płk A. Paasonen
25 pułk piechoty (JR 25) – ppłk I. Pallari
46 pułk piechoty (JR 46)
14 oddział lekki (Kev.Os. 14)
1 pułk artylerii polowej (KTR 1) – ppłk E. Heimolainen
Sztab
Bateria sztabowa
I batalion (I/KTR 1) – mjr A. Kervinen/czasowo 30.IX.-26.XI.1941 – kpt. V. Larri [12 105 H/41]
II batalion (II/KTR 1) – kpt. U. Petäjä/od 7.XII.1941 – kpt. V. Larri [8 76 K/02, 4 122 H/09-30]
III batalion (III/KTR 1) – kpt./od 9.XII.1941 mjr P. Mäkinen [8 76 K/02, 4 122 H/09-30]

22 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 22) – mjr M. P. Parviainen [8 150 H/15, 4 105 K/29]
257 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (257.It.KKK)
25 batalion pionierów (Pion.P 25) – kpt. E. Koskinen
25 kolumna pionierów (25.Pion.Kol.) – por. T. Anttila
25 batalion łączności (VP 25) – por. P. Saukkonen
3 pluton żandarmerii (5.SPol.?)

8 dywizja piechoty (8.D) – płk C. Winell
sztab (E)
d-ca pionierów – kpt. Y. Urto
d-ca łączności – kpt. S. Saivio
4 pułk piechoty (JR 4) – ppłk J. V. V. Nordgren
24 pułk piechoty (JR 24) – płk B. Heinrichs
45 pułk piechoty (JR 45)
9 oddział lekki (Kev.Os. 9)
11 pułk artylerii polowej (KTR 11) – ppłk R. Tengström
Sztab
Bateria sztabowa
I batalion (I/KTR 11) – mjr H. Kraemer [8 76 K/02, 4 122 H/10]
II batalion (II/KTR 11) – mjr L. Toivanen [8 76 K/02, 4 122 H/10]
III batalion (III/KTR 11) – kpt. F. Degerth [8 76 K/02, 4 122 H/10]

21 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 21) – mjr B. Indrenius-Zalewski [8 150 H/15, 4 105 K/29]
256 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (256.It.KKK)
22 batalion pionierów (Pion.P 22) – kpt. O. Mattila
22 kolumna pionierów (22.Pion.Kol.) – por. A. Rosenberg/od IX.1941 – por. R. Hirn
27 batalion łączności (VP 27) – por. T. Lehti
5 pluton żandarmerii (5.SPol.J)
12 pluton żandarmerii (12.SPol.J)

10 dywizja piechoty (10.D) – płk J. Sihvo
sztab (E)
d-ca pionierów – kpt. P. Salonen
d-ca łączności – kpt. K. Pelkonen
1 pułk piechoty (JR 1) – płk L. Maskula
2 pułk piechoty (JR 2) – płk A. Kääriäinen
43 pułk piechoty (JR 43) – ppłk E. Vänttinen
12 oddział lekki (KevOs 12)
9 pułk artylerii polowej (KTR 9) – płk O. Mandelin
Sztab
Bateria sztabowa
I batalion (I/KTR 9) – mjr O. Lehtosuo [8 76 K/02, 4 122 H/10]
II batalion (II/KTR 9) – kpt. K. Harviainen [8 76 K/02, 4 122 H/10]
III batalion (III/KTR 9) – kpt./od 24.X.1941 mjr E. Tirronen [8 76 K/02, 4 122 H/10]

25 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 25) – mjr K. Mäkiprosi [8 152 H/17, 4 120 K/78-31]
26 batalion pionierów (Pion.P 26) – kpt. K. Koutsa
26 kolumna pionierów (26.Pion.Kol.) – por. A. Saarinen
29 batalion łączności (VP 29) – por. K. Reunanen
7 pluton żandarmerii (7.SPol.J)

12 dywizja piechoty (12.D) – płk E. Vihma
sztab (E)
d-ca pionierów – mjr V. Salmio
d-ca łączności – kpt. O. Korhonen
3 pułk piechoty (JR 3) – płk M. Tiiainen/od 9.VII.1941 – ppłk K. Savonjousi
26 pułk piechoty (JR 26) – ppłk S. E. Laaksonen
47 pułk piechoty (JR 47)
1 oddział lekki (Kev.Os. 1)
7 pułk artylerii polowej (KTR 7) – ppłk L. Vahe
Sztab
Bateria sztabowa
I batalion (I/KTR 7) – mjr A. Ilva/od 11.VII.1941 – kpt. A. Kivisalo [12 75 K/17]
II batalion (II/KTR 7) – kpt. E. Vara [8 76 K/02, 4 122 H/09-40]
III batalion (III/KTR 7) – kpt. P. Halttu [8 76 K/02, 4 122 H/09-40]

23 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 23) – kpt./od 16.X.1941 mjr S. Jansson [8 152 H/09-30, 4 105 K/29]
251 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (251.It.KKK)
27 batalion pionierów (Pion.P 27) – por. M. Hämälä
27 kolumna pionierów (27.Pion.Kol.) – por. inż. R. Saxen
22 batalion łączności (VP 22) – kpt. E. Liespalo

13 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 13) – mjr/od 16.X.1941 ppłk E. Hülpers [12 150 H/40]
15 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 15) – mjr/od 22.XII.1941 – ppłk E. Hallakorpi [12 150 H/40]
1 batalion artylerii fortecznej (Lin.Psto 1) – mjr M. Vanhatalo
2 bateria forteczna (2.Lin.Ptri) [4 279 M/77]
3 bateria forteczna (3.Lin.Ptri) [2 152 45-C]
5 bateria forteczna (5.Lin.Ptri) [4 120 K/78]
6 bateria forteczna (6.Lin.Ptri) [4 152 K/04]
7 bateria forteczna (7.Lin.Ptri) [4 155 K/77; VIII.1941 przekazana do Grupy Hanko]
8 bateria forteczna (8.Lin.Ptri) [75 K/97; jesienią 1941 sformowano z niej Lin.Psto 10]
9 bateria forteczna (9.Lin.Ptri) [75 K/97; jw.]
10 bateria forteczna (10.Lin.Ptri) [75 K/97; jw.]
11 bateria forteczna (11.Lin.Ptri) [75 K/97; jw.]
12 bateria forteczna (12.Lin.Ptri) [75 K/97; jw.]
14 bateria forteczna (12.Lin.Ptri) [75 K/97; jw.]

2 batalion artylerii fortecznej (Lin.Psto 2) – mjr T. Haaranen
pięć baterii [20 155 K/77]
2 bateria nasłuchowa (2.Mitt.Ptri.) [późn. przeniesiona do II AK]
4 bateria nasłuchowa (3.Mitt.Ptri.) [późn. przeniesiona do II AK, a nast. do I AK]
2 batalion lekkiej artylerii przeciwlotniczej (Kev.It.Psto 2)
11 batalion pionierów (Pion.P 11) – por. P. Kallio [20.IX.1941 przekazany do VI AK]
14 batalion pionierów (Pion.P 14) – kpt. V. Tiainen
7 kompania mostowa (7.SiltaK) – ppor. M. Kotilainen/od VIII.1941 – por. K. Korjus [IX.1941 przekazana do VII AK]
8 kompania mostowa (8.SiltaK) – por. A. Sipilä /od VII.1941 – por. E. Häkämies [sformowana VII.1941; XI.1941 przekazana do II AK]
1 kompania utrzymania dróg (1.TienHK) – por. E. Karttunen/od VIII.1941 – por. inż. A. Tyrmi [X.1941 przekazana do VI AK]
2 kompania utrzymania dróg (2.TienHK) – kpt. inż. R. Suni
4 kompania budowy okopów (4.Aur.K) – por. inż. O. Taivainen
13 bazowa kompania inżynieryjna (13.Pion.Var.K) – ppor. P. Nieminen/od VIII.1941 – ppor. E. Valtonen
15 batalion łączności (VP 15) – mjr E. Erto
41 transport sztabu (41.Kulj.E) [= II AK]
43 transport sztabu (43.Kulj.E)
49 transport sztabu (49.Kulj.E)
13 kompania ruchu drogowego (13.Liik.K)
10 kompania samochodowa (10.AutoK)
43 kompania samochodowa (43.AutoK)
87 kompania samochodowa z przyczepami (87.PAutoK)
89 kompania samochodowa z przyczepami (89.PAutoK) [= II AK]
13 warsztat samochodowy (13. Autonkorj.)
16 warsztat samochodowy (16. Autonkorj.) [= II AK]
18 warsztat samochodowy (18. Autonkorj.)
16 oddział paliwowy (16.Poltt.Os.) [= II AK]
18 oddział paliwowy (18.Poltt.Os.)
41 kompania zaopatrzeniowa (41.Km.K) [= II AK]
43 kompania zaopatrzeniowa (43.Km.K)
49 kompania zaopatrzeniowa (49.Km.K)
13 warsztaty zaopatrzenia (13.Km.Korj.)
13 kompania zaopatrzeniowa artylerii (13.AVar.K)
18 kompania zaopatrzeniowa artylerii (18.AVar.K)
13 kompania remontowa uzbrojenia (13.Aseenkorj.K)
11 kompania kwatermistrzowska (11.Tal.K) [= II AK]
13 kompania kwatermistrzowska (13.Tal.K)
18 kompania kwatermistrzowska (18.Tal.K)
13 warsztat naprawy obuwia i odzieży (13.Jalk.Vaatekorj.)
11 szpital polowy (11.KS) [= II AK]
18 szpital polowy (18.KS)
13 szpital wojskowy (13.SotaS)
64 szpital wojskowy (64.SotaS)
2 polowa baza medyczna (LKV 2)
13 kompania sanitarek (13.SAutoK)
18 kompania sanitarek (18.SAutoK)
5 pociąg sanitarny (5.SJuna)
1 laboratorium bakteriologiczne (Bakt.Lab.1)
13 polowy szpital weterynaryjny (13.KHev.S)
11 centrum ewakuacyjne poległych (11.KEK) [= II AK]
13 poczta polowa (13.Kpk.)
2 kompania żandarmerii (2.SPol.K)
10 kompania żandarmerii (10.SPol.K)
19 kompania żandarmerii (19.SPol.K)
2 kompania informacyjna (propagandowa) (2.TtusK) – kpt. E. Salovuori/od 11.X.1941 – por. J. Ruotsalainen

Oddziały osłonowe Straży Granicznej [wcielone w skład IV AK]
Oddział R 2 (Rajavartiosto 1)
12 kompania strzelców Straży Granicznej (12.Rj.K)
22 kompania strzelców Straży Granicznej (22.Rj.K)
32 kompania strzelców Straży Granicznej (32.Rj.K)
42 kompania strzelców Straży Granicznej (42.Rj.K)
52 kompania strzelców Straży Granicznej (52.Rj.K)
Marc MS
Caporal-Fourrier
 
Posts: 89
Joined: Monday, 25 August 2008, 18:52
Location: Beskidy

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Marc MS » Saturday, 24 September 2011, 09:03

I Korpus Armijny (I AK) – płk E. Mäkinen [sformowany 13.VIII.1941, rozwiązany 28.VIII.1941 po wykonaniu zadania]
Sztab (I AKE) – szef sztabu ppłk E. Hämäläinen
d-ca artylerii – płk E. Simolin
d-ca artylerii przeciwlotniczej – kpt. K. Seppälä
d-ca obrony przeciwlotniczej – mjr U. Rauanheimo
d-ca ochrony przeciwgazowej – kpt. E. Sotarauta
d-ca pionierów – mjr E.-E. Saarinen
d-ca łączności – mjr E. Erto
d-ca służby medycznej – mjr lekarz M. Kantele
d-ca służby weterynaryjnej – mjr lekarz K. Johansson
kwatermistrz – ppłk Y. Lako

2 dywizja piechoty (2.D) – zob. II KA
7 dywizja piechoty (7.D) – zob. VII KA
19 dywizja piechoty (19.D) – zob. VII KA

4 bateria nasłuchowa (3.Mitt.Ptri.)
13 batalion pionierów (Pion.P 13) – por. K. Kinnunen
11 samodzielna zmotoryzowana kompania pontonowa (11.Er.Mt.Pontt.K) – por. J. Antsola
13 samodzielna zmotoryzowana kompania pontonowa (13.Er.Mt.Pontt.K) – por. A. Olkinuora
15 kompania utrzymania dróg (15.TienHK) – kpt. inż. M. Makkonen [przekazana z rezerwy Kwatery Głównej, a wcześniej w Grupie Hanko]
15 bazowa kompania inżynieryjna (15.Pion.Var.K) – ? M. Mikkonen
45 transport sztabu (45.Kulj.E)
15 kompania ruchu drogowego (15.Liik.K)
21 kompania samochodowa (21.AutoK)
15 oddział paliwowy (15.Poltt.Os.)
20 warsztat samochodowy (20. Autonkorj.)
15 warsztaty zaopatrzenia (15.Km.Korj.)
15 kompania zaopatrzeniowa artylerii (15.AVar.K)
15 kompania remontowa uzbrojenia (15.Aseenkorj.K)
3 kompania kwatermistrzowska (3.Tal.K)
Warsztat naprawy obuwia i odzieży (Jalk.Vaatekorj.)
2 pociąg-pralnia (Pesulajuna 2)
15 szpital polowy (15.KS)
15 kompania sanitarek (15.SAutoK)
1 motorowy pociąg sanitarny (SMoottorijuna 1)
15 polowy szpital weterynaryjny (15.KHev.S)
15 centrum ewakuacyjne poległych (15.KEK)
20 poczta polowa (20.Kpk.)
1 poczta polowa (1.Kpk.)
11 kompania informacyjna (propagandowa) (11.TtusK) – por., od IX.1941 kpt. M. Keijola
7 kompania żandarmerii (7.SPol.K)
63 kompania żandarmerii (63.SPol.K)
Marc MS
Caporal-Fourrier
 
Posts: 89
Joined: Monday, 25 August 2008, 18:52
Location: Beskidy

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Marc MS » Saturday, 24 September 2011, 12:51

14 dywizja piechoty (14.D) – płk/od 31.XII.1941 gen. mjr E. Raappana [jednostka samodzielna, odpowiedzialna za obronę pomiędzy Kar.A i III AK]
sztab (E)
d-ca pionierów – kpt./od 27.VIII.1941 mjr A. Takala
d-ca łączności – mjr R. Kare
10 pułk piechoty (JR 10) – płk U. Tähtinen
31 pułk piechoty (JR 31) – ppłk F. Ilomäki
52 pułk piechoty (JR 52) – ppłk K. Raunio
2 oddział lekki (Kev.Os. 2) – kpt. T. Hannila
Samodzielna kompania rowerowa (Er.PPK) – por. R. Renvall
15 kompania strzelców Straży Granicznej (15.Rj.K) – kpt. J. Kekkonen
34 kompania strzelców Straży Granicznej (34.Rj.K) – kpt. A. Seitamo
18 pułk artylerii polowej (KTR 18) – mjr/od 16.IX.1941 ppłk V. Idänpää-Heikkilä
Sztab
Bateria sztabowa
I batalion (I/KTR 18) – kpt. O. Nousiainen/od 15.VII.1941 – kpt., od 27.VIII.141 mjr R. Hirva [8 76 K/02, 4 120 H/13]
II batalion (II/KTR 18) – kpt. R. Hirva/od 15.VII.1941 – kpt., od 31.X.141 mjr O. Nousiainen [8 76 K/02, 4 120 H/13]
III batalion (III/KTR 18) – mjr E. Hartikainen [8 76 K/02, 4 120 H/13]

29 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 29) – kpt./od 31.X.1941 mjr L. Kaje [8 155 H/17, 4 107 K/10]
6 kompania dział (przeciwpancernych) (6.Tyk.K)
22 kompania dział (przeciwpancernych) (22.Tyk.K)
262 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych (262.It.KKK)
5 batalion artylerii fortecznej (Lin.Psto 5) – mjr A. Korvenheimo/od ?.1941 – kpt. Autio [początkowo 21 ba-terii – łącznie 85 dział, w tym także 75 K/17, 4 90 K/77, 20 120 K/78; późn. część utworzyła Oddział Korvenheimo w 12.RPr.]
? baterii [16 120 K/78, 4 155 K/77]
5 baterii [20 107 K/77; późn. oznaczone jako 60.Lin.Ptri – 64.Lin.Ptri]

Samodzielny ciężki batalion – kpt. A. Möttösen
9 samodzielna kompania forteczna (9.Er.Lin.K)
10 samodzielna kompania forteczna (10.Er.Lin.K)

421 forteczny batalion budowlany (Lin.Rak.P 421)
429 forteczny batalion budowlany (Lin.Rak.P 429)
24 batalion pionierów (Pion.P 24) – kpt. O. Luhas/od VIII.1941 – kpt. V. Komsi
24 kolumna pionierów (24.Pion.Kol.) – por. I. Piipponen
30 batalion łączności (VP 30) – kpt. K. Helokoski

Podporządkowane dywizji
1 kompania budowy dróg (1.TienRK) – por. inż. R. Tuomarla
7 kompania utrzymania dróg (7.TienHK) – kpt. inż. E. Silvenius
18 kompania utrzymania dróg (18.TienHK) – por. E. Karttunen [do 10.X.1941 w rezerwie Kwatery Głównej]
1 bazowy pluton inżynieryjny (1.Pion.Var.J) [początkowo w rezerwie Kwatery Głównej]
75 kompania samochodowa (75.AutoK)
20 oddział paliwowy (20.Poltt.Os.)
część 35 oddział paliwowy (35.Poltt.Os.)
20 warsztat samochodowy (20.Autonkorj.)
35 warsztat samochodowy (35.Autonkorj.)
50 kompania zaopatrzeniowa (50.Km.K)
35 kompania remontowa zaopatrzenia (35.Km.Korj.K)
20 kompania zaopatrzeniowa artylerii (20.AVar.K)
I pluton 35 kompanii zaopatrzeniowej artylerii (I/35.AVar.K)
15 kompania remontowa uzbrojenia (15.Aseenkorj.K)
20 kompania kwatermistrzowska (20.Tal.K)
I pluton 35 kompanii kwatermistrzowskiej (I/35.Tal.K)
15 warsztat naprawy obuwia i odzieży (15.Jalk.Vaatekorj.)
20 szpital polowy (20.KS)
35 szpital polowy (35.KS)
35 kompania medyczna (35.LK) [bez I i II plutonu]
20 kompania sanitarek (20.SAutoK)
35 kompania weterynaryjna (35.ELK)
19 centrum ewakuacyjne poległych (19.KEK)
35 poczta polowa (35.Kpk.)
3 centrum zaopatrzenia pionierskiego (Pion.Tp.3)
Lokalne warsztaty
Polowa baza obrony przeciwgazowej
Zapasowe zaopatrzenie łączności (VTp.)
16 kompania żandarmerii (16.SPol.K)
6 pluton żandarmerii (12.SPol.K)
10 kompania informacyjna (propagandowa) (10.TtusK) – por. M. Jukola/od 11.X.1941 – por. E. Salovuori
Za zaopatrzenie 14.D odpowiadało zaopatrzenie VII AK. W toku działań wojennych z pododdziałów dywizji oraz z nowo zmobilizowanych jednostek sformowano tymczasowo Brygadę Kuussaari. Dwa bataliony ochotnicze sformowano z pośród mieszkańców zajętych terenów rosyjskich.
Brygada Kuussaari (Pr.K) – ppłk E. Kuussaari
Ochotniczy batalion Viena – kpt. L. Räsänen
Ochotniczy batalion Aunus – kpt. M. Olsoni
II batalion 10 pułku piechoty (II/JR 10)
Samodzielna kompania rowerowa (Er.PPK) – por. R. Renvall
III batalion 18 pułku artylerii polowej (III/KTR 18) – mjr E. Hartikainen
18 kompania dział (przeciwpancernych) (18.Tyk.K)
Kompania dział (przeciwpancernych) 52 pułku piechoty (Tyk.K/JR 52)
Pluton moździerzy ciężkich
Pluton pionierów 24 batalionu Pionierów (J/Pion.P 24)
Marc MS
Caporal-Fourrier
 
Posts: 89
Joined: Monday, 25 August 2008, 18:52
Location: Beskidy

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Marc MS » Saturday, 24 September 2011, 12:53

Rezerwa Kwatery Głównej

1 batalion najcięższej artylerii polowej (Jär.Psto 1) – kpt. J. Andersson [8 203 H/17]
2 batalion najcięższej artylerii polowej (Jär.Psto 2) – kpt. C.-O. Spåre/od 13.VII.1941 – mjr N. Kraemer [9 203 H/17; 12.7.1941 przemianowana Jär.Psto 4]
3 batalion najcięższej artylerii polowej (Jär.Psto 3) – mjr E. Lagerlöf [9 203 H/17]
1 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 1) – kpt./od 11.X.1941 mjr H. Hukki [12 155 H/17]
2 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 2) – mjr/od 9.XII.1941 ppłk H. von Konow/czasowo 26.VII.-1.IX.1941 – kpt. O. Lagerros/czasowo 2.IX.-29.X.1941 – mjr S. Gyllenbögel [12 150 H/40]
3 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 3) – mjr L. Hammarén 112 105 K/34]
4 batalion ciężkiej artylerii polowej (Rask.Psto 4) – mjr E. Söderström [12 150 H/06]
10 batalion lekkiej artylerii polowej (Kev.Psto 10) – mjr R. Sivula [12 105 H/41]
14 batalion lekkiej artylerii polowej (Kev.Psto 14) – kpt. H. Lilius [12 76 LK/13]
10 samodzielna bateria najcięższej artylerii polowej (10.Er.Jär.Ptri) – kpt. T.-U. Wind [3 210 H/17]
Bateria artylerii kolejowej (Raut.Ptri) – kpt. U. Karhunen [2 152 45-C]
1 batalion pionierów (Pion.P 1) – kpt. V. Nuottimäki [VII.1941 przekazany do VI AK]
3 batalion pionierów (Pion.P 3) – kpt. J. Saaristo [VIII.1941 przekazany do Kar.A]
1 kompania mostowa (1.SiltaK) – por. inż. N. Seppälä [później przekazany do Kar.A]
3 kompania mostowa (3.SiltaK) – por. inż. V. Kotkaniemi [później przekazany do VI AK, a następnie do Kar.A]
10 kompania utrzymania dróg (10.TienHK) – por. E. Karttunen/od VIII.1941 – kpt. inż. P. Pärnänen [X.1941 przekazana do Kar.A]
14 kompania utrzymania dróg (14.TienHK) – por. inż. R. Tuomarla [VIII.1941 przekazana do Kar.A]
15 kompania utrzymania dróg (15.TienHK) – kpt. inż. M. Makkonen [do IX.1941 w Grupie Hanko; później przekazana do I AK]
16 kompania utrzymania dróg (16.TienHK) – ? [X.1941 przekazana do II AK]
17 kompania utrzymania dróg (17.TienHK) – ?
18 kompania utrzymania dróg (18.TienHK) – por. E. Karttunen [10.X.1941 przekazana do 14.D]
19 kompania utrzymania dróg (19.TienHK) – kpt. inż. R. Suni
1 kompania budowy mostów (1.SillanRK) – por. inż. V. Hatva [VII.1941 przekazana do VI AK, a X.1941 do VII AK]
1 bazowy pluton inżynieryjny (1.Pion.Var.J) [późn. przeniesiony do 14.D]
2 bazowy pluton inżynieryjny (2.Pion.Var.J) – ppor. Erämies
1 baza pionierów (Pion.V 1)
2 baza pionierów (Pion.V 2)
3 baza pionierów (Pion.V 3)
1 grupa reflektorów (1.Vlh.R)
2 grupa reflektorów (2.Vlh.R)
3 grupa reflektorów (3.Vlh.R)
4 grupa reflektorów (4.Vlh.R)
5 grupa reflektorów (5.Vlh.R)
6 grupa reflektorów (6.Vlh.R)
7 grupa reflektorów (7.Vlh.R)
8 grupa reflektorów (8.Vlh.R)
1 batalion łączności (VP 1) – mjr V. Elo
2 batalion łączności (VP 2) – por. A. Sainio
3 batalion łączności (VP 3) – por. T. Kauko
10 batalion łączności (VP 10) – kpt. Honkasalo
1 kompania bazowa łączności (1.VVar.K)
2 kompania bazowa łączności (2.VVar.K)
3 kompania bazowa łączności (3.VVar.K)
1 baza łączności (VV 1)
2 baza łączności (VV 2)
Last edited by Marc MS on Tuesday, 27 September 2011, 21:10, edited 1 time in total.
Marc MS
Caporal-Fourrier
 
Posts: 89
Joined: Monday, 25 August 2008, 18:52
Location: Beskidy

Re: Finlandia i jej siły zbrojne

Postby Krzysztof76 » Saturday, 24 September 2011, 13:20

Ja się słabo orientuje rzeczywiście we flocie szwedzkiej. Tyle że widziałem model takiej jednostki w muzeum w Sztokholmie miała chyba 4 działa 210 mm. Taki silny krążownik ciężki. Może to był tylko projekt. A przypominam sobie chyba zbudowali po II wojnie cztery jednostki . Ja to słabo pamiętam to było lata temu. Może to sie nazywało "Svea Drottning" czy "Svea Rike"
Last edited by Krzysztof76 on Saturday, 24 September 2011, 13:32, edited 1 time in total.
Krzysztof76
 

PreviousNext

Return to Struktury wojsk

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests