Oddziały Zaporowe RKKA

Struktury wojskowe od 1922 do 1950 roku.

Oddziały Zaporowe RKKA

Postby Krzysztof76 » Sunday, 7 August 2011, 22:43

SAMODZIELNE ODDZIAŁY ZAPOROWE ARMII CZERWONEJ
SPISANE Z PERECHEN (SPISU) NR.33

NAZWA JEDNOSTKI OKRES WYSTEPOWANIA JEDNOSTKI W SKŁADZIE OPERACYJNYM ARMII DALSZE LOSY JEDNOSTKI
Samodzielny Oddział Zaporowy Frontu Wołchowskiego
29.7.1942-20.10.1942 Rozformowany
Samodzielny Oddział
Zaporowy 1 Armii Gwardii 8.12.1942-20.3.1943 Przemianowany na 189 Samodzielny Oddział Zaporowy
20.03.1943

Samodzielny Oddział
Zaporowy 1 Armii Gwardii (przy 6 Gwardyjskim Korpusie Strzelców)
8.12.1942-14.10.1943 Przemianowany na 221 Samodzielny Oddział Zaporowy
14.10 . 1943
Samodzielny Oddział
Zaporowy 1 Armii Gwardii
(przy 20 Gwardyjskiej Dywizji Strzelców)
8.12.1942-14.10.1943 Przemianowany na 224 Samodzielny Oddział Zaporowy
14.10.1943
Samodzielny Oddział
Zaporowy 1 Armii Gwardii
(przy 57 Gwardyjskiej Dywizji Strzelców)
8.12.1942-14.10.1943 Przemianowany na 222 Samodzielny Oddział Zaporowy
14.10.1943
Samodzielny Oddział
Zaporowy 1 Armii Gwardii
(przy 195 Dywizji Strzelców 34 Korpusie Strzelców)

19.12.1942-17.10.1943 Przemianowany na 223 Samodzielny Oddział Zaporowy
17.10.1943
Samodzielny Oddział
Zaporowy 3 Armii Pancernej

1-sze sformowanie
(przy 264 Dywizji Strzelców)
(przy 48 Gwardyjskiej Dywizji Strzelców)

2-gie sformowanie
22.8.1942-18.9.1942
1.1.1943-9.1.1943
20.3.1943-20.4.1943 Przemianowany na 176 Samodzielny Oddział Zaporowy
Użyty do sformowania 177 Samodzielnego Oddziału Zaporowego
20.4.1943
Samodzielny Oddział
Zaporowy 5 Armii

1-sze sformowanie

2-gie sformowanie1.8.1942-21.12.1942

6.8.1944-15.11.1944 Przemianowany na 140 Samodzielny Oddział Zaporowy
2.12.1942

Rozformowany
Samodzielny Oddział
Zaporowy 7 Samodzielnej Armii
(przy 4 Korpusie Strzelecki)
2.8.1942- 8.10.1942 Przemianowany na 28 Samodzielny Oddział Zaporowy
8.10.1942
Samodzielny Oddział
Zaporowy 7 Samodzielnej Armii
(przy 131 armijnym zapasowym pułku strzelców
2.8.1942-8.10.1942 Przemianowany na 29 Samodzielny Oddział Zaporowy
8.10.1942
Samodzielny Oddział
Zaporowy 12 Armii i 18 Armii
(przy 395 Dywizji Strzelców.)
10.8.1942-27.9.1942 Przemianowany na 3 Samodzielny Oddział Zaporowy 18 Armii 27.9.1942
Samodzielny Oddział
Zaporowy 12 i 18 Armii (przy 383 Dywizji Strzelców.)
10.8.1942-27.9.1942 Przemianowany na 4 Samodzielny Oddział Zaporowy 18 Armii 27.9.1942
Samodzielny Oddział
Zaporowy 18 Armii
(przy 68 Morskiej Brygadzie Strzelców
28.71942-27.9.1942 Przemianowany na 5 Samodzielny Oddział Zaporowy 18 Armii 27.9.1942
Samodzielny Oddział
Zaporowy 18 Armii 1.8.1942-27.9.1942 Przemianowany na 6 Samodzielny Oddział Zaporowy 18 Armii 27.9.1942
Samodzielny Oddział
Zaporowy kierunku Kestengowskiego 26 Armii

25.9.1942-10.10.1942 Przemianowany na 47 Samodzielny Oddział Zaporowy
10.10.1942
Samodzielny Oddział
Zaporowy kierunku Ucht-Rebołoskowego 26 Armii

25.9.1942-19.10.1942 Przemianowany na 48 Samodzielny Oddział Zaporowy
19.10.1942
Samodzielny Oddział
Zaporowy 28 Armii


19.9.1942-3.11.1942 Przemianowany na 70 Samodzielny Oddział Zaporowy 28 Armii 3.11.1942
Samodzielny Oddział
Zaporowy 37 Armii


30.7.1942-3.11.1942 Przemianowany na 94 Samodzielny Oddział Zaporowy
21.12.1942
Samodzielny Oddział
Zaporowy 38 Armii
(przy 161 Dywizji Strzelców)
1.11.1942-17.12.1942 Przemianowany na 126 Samodzielny Oddział Zaporowy 38 i 40 Armii 17.12.1942
Samodzielny Oddział
Zaporowy 43 Armii
19.9.1941-28.7.1942 Rozformowany
Samodzielny Oddział
Zaporowy 51 Armii


1.8.1942-17.11.1942 Przemianowany na 72 Samodzielny Oddział Zaporowy
17.11.1942
Samodzielny Oddział
Zaporowy 58 i 39 Armii

31.7.1942-9.8.1942 Użyty do sformowania 1 i 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego oraz uzupełnienia 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowgo 39 Armii 9.8.1942
Samodzielny Batalion Zaporowy (362 Dywizji Strzelców)
3.6.1942-25.3.1943 rozformowany
Samodzielny Oddział
Zaporowy 58 Armii
30.9.1942-25.5.1943 rozformowany
Samodzielny Oddział
Zaporowy 58 Armii (przy 77 Dywizji Strzelców)
23.12.1942-25.5.1943 rozformowany
Samodzielny Oddział
Zaporowy 58 Armii (przy 89 Dywizji Strzelców)
5.12.1942-25.5.1943 rozformowany
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy Newskiej Grupy Operacyjnej Frontu Leningradzkiego
25.9.1942-8.10.1942 Przemianowany na 25 Samodzielny Oddział Zaporowy
8.10.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy Nadmorskiej Grupy Operacyjnej Frontu Leningradzkiego
1.8.1942-8.10.1942 Przemianowany na 22 Samodzielny Oddział Zaporowy
8.10.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 1 Armii Uderzeniowej 30.7.1942-10.10.1942 Przemianowany na 50 Samodzielny Oddział Zaporowy
10.10.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 1 Armii Gwardii


14.8.1942-14.10.1942 Użyty do utworzenia 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 24 Armii 14.10.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 2 Armii Uderzeniowej, 67 Armii
(do 19.8.1942 nie miał numeru)
29.7.1942-15.1.1944 Rozformowany
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 2 Armii Gwardii
(do 22.12.1942 nie miał numeru)
15.12.1942-7.4.1943 Przemianowany na 199 Samodzielny Oddział Zaporowy
7.4.1943
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 3 Armii


1.8.1942-17.2.1943 Przemianowany na 178 Samodzielny Oddział Zaporowy
17.2.1943
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 3 Armii Uderzeniowej
(do 7.8.1942 nie miał numeru)

3.1.1942-11.10.1942 Przemianowany na 30 Samodzielny Oddział Zaporowy
11.10.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 4 Armii Uderzeniowej

6.8.1942-11.10.1942 Przemianowany na 35 Samodzielny Oddział Zaporowy
11.10.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 4 Armii Pancernej, 65 Armii

1.8.1942-19.12.1942 Przemianowany na 117
Samodzielny Oddział Zaporowy
19.12.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 5 Armii


1.8.1942-21.12.1942 Przemianowany na 141 Samodzielny Oddział Zaporowy
21.12.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 5 Armii Uderzeniowej

26.12.1941-13.4.1943 Przemianowany na 201 Samodzielny Oddział Zaporowy
13.4.1943
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 5 Armii Pancernej

23.9.1942-14.3..1943 Przemianowany na 101 Samodzielny Oddział Zaporowy
14.3.1943
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 6 Armii


29.7.1942-17.12.1942 Przemianowany na 135 Samodzielny Oddział Zaporowy
17.12.1943
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 21 Armii, 6 Armii Gwardii

1.8.1942-2.2.1943
15.2.1943-27.7.1943 Przemianowany na 212 Samodzielny Oddział Zaporowy
27.7.1943
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 9 Armii


9.8.1942-14.11.1942 Przemianowany na 90 Samodzielny Oddział Zaporowy (I)
14.11.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 10 Armii


1.8.1942-21.12.1942 Przemianowany na 144 Samodzielny Oddział Zaporowy
21.12.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 11 Armii


30.7.1942-10.10.1942 Przemianowany na 53 Samodzielny Oddział Zaporowy
10.10.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 11 Armii Gwardii
(do 4.12.1943 nie miał numeru)
Sformowany na bazie 51 Samodzielnego Batalionu Przeciwpancernego 11 Armii Gwardii 9.11.1943
9.11.1943-1.3.1944 Przemianowany na 229 Samodzielny Oddział Zaporowy
1.3.1944
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 12 Armii, 18 Armii

9.8.1942-14.11.1942 Przemianowany na 98 Samodzielny Oddział Zaporowy 18 Armii
14.11. 1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 13 Armii


1.8.1942-30.3.1943 Przemianowany na 182 Samodzielny Oddział Zaporowy
30.3.1943
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 14 Armia15.8.1942-25.9.1942 Skierowany do sformowania
Samodzielnego Batalionu Narciarzy 14 Dywizji Strzelców
25.9. 1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 16 Armii


1.8.1942-21.12.1942 Przemianowany na 147 Samodzielny Oddział Zaporowy
21.12.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 19 Armii


1.8.1942-10.10.1942 Przemianowany na 46 Samodzielny Oddział Zaporowy
10.10.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 20 Armii


1.8.1942-21.12.1942 Przemianowany na 151 Samodzielny Oddział Zaporowy
21.12.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 22 Armii


31.7.1942-11.10.1942 Przemianowany na 37 Samodzielny Oddział Zaporowy (I) 22 Armiii
11.10.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 23 Armii 7.8.1942-8.10.1942 Przemianowany na 10 Samodzielny Oddział Zaporowy 23 Armii 8.10.1042
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 24 Armii
(do 10.9.1942 nie miał numeru)
1.9.1942-10.12.1942 Przemianowany na 70 Samodzielny Oddział Zaporowy 24 Armii
10.12.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 27 Armii


30.7.1942-10.10.1942 Przemianowany na 56 Samodzielny Oddział Zaporowy
10.10.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 28 Armii


16.9.1942-16.10.1942 Przemianowany na 68 Samodzielny Oddział Zaporowy
16.10.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 29 Armii


1.8.1942-21.12.1942 Przemianowany na 154 Samodzielny Oddział Zaporowy
21.12.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 30 Armii


31.7.1942-21.12.1942 Przemianowany na 157 Samodzielny Oddział Zaporowy
21.12.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 31 Armii


30.7.1942-21.12.1942 Przemianowany na 160 Samodzielny Oddział Zaporowy
21.12.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 32 Armii
2.8.1942-20.9.1942 Rozformowany
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 33 Armii


1.8.1942-21.12.1942 Przemianowany na 163 Samodzielny Oddział Zaporowy
21.12.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 34 Armii


30.7.1942-10.10.1942 Przemianowany na 59 Samodzielny Oddział Zaporowy (I)
10.10.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 37 Armii
2.8.1942-26.7.1943
20.8.1943-29.9.1943
6.10.1943-17.5.1944 Przemianowany na 230 Samodzielny Oddział Zaporowy
17.5.1944
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 38 Armii
I formowanie


II formowanie

1.11.1942-17.12.1942


3.10.1943-23.11.1943 Przemianowany na 126 Samodzielny Oddział Zaporowy 38 Armii 17.12.1942

Przemianowany na 227 Samodzielny Oddział Zaporowy
23.11.1943
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 39 Armii
Sformowany na bazie Samodzielnego Oddziału Zaporowego 39 Armii
9.8.1942
9.8.1942-11.10.1942 Przemianowany na 42 Samodzielny Oddział Zaporowy (I) 39 Armii
11.10.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 40 Armii
(do 7.8.1942 Samodzielny Oddział Zaporowy 206 Dywizji Strzelców (II)
30.7.1942-17.12.1942 Przemianowany na 132 Samodzielny Oddział Zaporowy
17.12.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 41 Armii


10.8.1942-10.10.1942 Przemianowany na 39 Samodzielny Oddział Zaporowy (I)
10.10.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 42 Armii


10.8.1942-8.10.1942 Przemianowany na 15 Samodzielny Oddział Zaporowy
8.10.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 43 Armii


1.8.1942-31.8.1942
1.10.1942-14.10.1942 Przemianowany na 65 Samodzielny Oddział Zaporowy
14.10.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 44 Armii
I formowanie

II formowanie
5.8.1942-14.11.1942
17.5.1943-15.6.1943

Przemianowany na 95 Samodzielny Oddział Zaporowy
14.11.1942

Przemianowany na 209 Samodzielny Oddział Zaporowy
15.6.1943
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 46 Armii


2.8.1942-14.11.1942 Przemianowany na 112 Samodzielny Oddział Zaporowy
14.11.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 47 Armii


5.8.1942-14.11.1942 Przemianowany na 104 Samodzielny Oddział Zaporowy
14.11.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 48 Armii


1.8.1942-27.2.1943 Przemianowany na 186 Samodzielny Oddział Zaporowy 48 Armii 27.2.1942

1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 49 Armii


31.7.1942-21.12.1942 Przemianowany na 166 Samodzielny Oddział Zaporowy
21.12.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 50 Armii


31.7.1942-21.12.1942 Przemianowany na 169 Samodzielny Oddział Zaporowy
21.12.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 51 Armii


3.8.1942-17.11.1942 Przemianowany na 73 Samodzielny Oddział Zaporowy
17.11.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 53 Armii


30.7.1942-10.10.1942 Przemianowany na 62 Samodzielny Oddział Zaporowy
10.10.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 54 Armii
28.7.1942-5.9.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 55 Armia

(do 22.8.1942 numeru nie miał)
6.8.1942-8.10.1942 Przemianowany na 19 Samodzielny Oddział Zaporowy
8.10.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 56 Armii


3.8.1942-14.11.1942 Przemianowany na 107 Samodzielny Oddział Zaporowy
14.11.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 57 Armii


1.8.1942-1.11.1942 Przemianowany na 74 Samodzielny Oddział Zaporowy 57 Armii
1.11.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 59 Armii


29.7.1942-19.8.1942 Przemianowany na 8 Samodzielny Oddział Zaporowy 59 Armii
19.8.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 60 Armii


30.7.1942-17.12.1942 Przemianowany na 129 Samodzielny Oddział Zaporowy
17.12.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 61 Armii


1.8.1942-21.12.1942 Przemianowany na 172 Samodzielny Oddział Zaporowy
21.12.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 62 Armii


1.8.1942-10.11.1942 Przemianowany na 77 Samodzielny Oddział Zaporowy
10.11.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 63 Armii, 1. 3 Armii Gwardii

31.7.1942-25.3.1943 Przemianowany na 190 Samodzielny Oddział Zaporowy
25.3.1943
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 63 Armii


25.5.1943-28.9.1943 Przemianowany na 219 Samodzielny Oddział Zaporowy
28.9.1943
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 64 Armii


1.8.1942-7.11.1942 Przemianowany na 82 Samodzielny Oddział Zaporowy
7.11.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 65 Armii


4.9.1942-20.12.1942 Przemianowany na 120 Samodzielny Oddział Zaporowy
20.12.1942
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 69 Armii


9.4.1943-29.9.1943
5.4.44-4.5.1944 Przemianowany na 233 Samodzielny Oddział Zaporowy
4.5.1944
1 Samodzielny Oddział
Zaporowy 70 Armii


11.3.1943-4.5.1943 Przemianowany na 203 Samodzielny Oddział Zaporowy
4.5.1943
Krzysztof76
 

Re: Oddziały Zaporowe RKKA

Postby Krzysztof76 » Sunday, 7 August 2011, 22:44

2 Samodzielny Oddział
Zaporowy Frontu Zakaukaskiego
28.7.1942-5.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy Newskiej Grupy Operacyjnej Frontu Leningradzkiego


25.8.1942-8.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy Newskiej Grupy Operacyjnej Frontu Leningradzkiego, 67 Armii
9.8.1942-15.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy Nadmorskiej Grupy Operacyjnej Frontu Leningradzkiego
25.8.1942-8.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 1 Armii Gwardii, 24 Armii
14.8.1942-10.12.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 1 Armii Uderzeniowej
30.7.1942-10.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 2 Armii Gwardii

22.12.1942-7.4.1943
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 3 Armii

1.8..1942-17..[2. 1943]
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 3 Armii Uderzeniowej
(do 7.8.42 nie miał numeru) 31.7.42-11.[10.1942]
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 4 Armii, 59 Armii
29.7.1942-7.[1. 1944]
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 4 Armii Pancernej, 65 Armii
1.8.1942-5.11.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 4 Armii Uderzeniowej
6.8.1942-11.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 5 Armii

1.8.1942-21.12.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 5 Armii Uderzeniowej
25.12.1942-13.4.1943
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 5 Armii Pancernej
I formowanie

II formowanie
23.9.1942-5.11.1942

30.11.1942-14.3.1943
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 6 Armii

31.7.1942-17.12.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 9 Armii

9.8.1942-14.11.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 10 Armii

1.8.1942-21.12.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 11 Armii

30.7.1942-10.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 11 Armii Gwardii
28.11.1943-4.1.1944
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 13 Armii

1.8.1942-15.2.1943
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 14 Armii

1.8.1942-10.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 16 Armii

1.8.1942-21.12.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 18 Armii
I formowanie
Przemianowana z 4 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 18 Armii 10.11.1942

II formowanie

10.11.1942-5.12.1942

3.2.1944-18.2.1944
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 18, 12 Armii, Tuapskiego Rejonu Obrony Północno-Kaukaskiego Frontu, Czarnomorskiej Grupy Wojsk Zakaukaskiego Frontu
25.8.1942-14.11.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 20 Armii


1.8.1942-21.12.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 21 Armii, 6
Armii Gwardii
1.8.1942-2.2.1943
15.2.1943-27.7.1943
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 22 Armii

31.7.1942-11.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 23 Armii


7.8.1942-8.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 27 Armii

30.7.1942-10.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 28 Armii

16.9.1942-16.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 29 Armii


1.8.1942-21.12.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 30 Armii


31.7.1942-21.12.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 31 Armii


30.7.1942-21.12.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 32 Armii


30.7.1942-10.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 33 Armii


1.8.1942-21.12.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 34 Armii


30.7.1942-10.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 37 Armii


30.7.1942-7.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 38 Armii

I formowanie


II formowanie3.8.1942-17.12.1942


3.10.1943-23.11.1943
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 39 Armii


2.8.1942-11.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 40 Armii
(do 7.8.1942 nie miał numeru)
30.7.1942-17.12.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 41 Armii10.8.1942-10.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 42 Armii


1.8.1942-8.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 43 Armii


1.8.1942-31.8.1942
1.10.1942-14.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 44 Armii


14.8.1942-14.11.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 46 Armii
25.9.1942-14.11.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 47 Armii


7.8.1942-14.11.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 48 Armii


28.7.1942-27.2.1943
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 49 Armii


31.7.1942-21.12.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 50 Armii


31.7.1942-21.12.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 51 Armii
1.8.1942-5.11.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 53 Armii


30.7.1942-10.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 54 Armii
28.7.1942-5.9.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 55 Armii
(do 22.8.1942 nie miał numeru)
6.8.1942-8.10.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 56 Armii


3.8.1942-14.11.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 57 Armii
1.8.1942-1.12.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy [59] Armii 29.7.1942-19.8.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy [60] Armii


30.7.1942-17.12.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy [61] Armii


1.8.1942-21.12.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 62 Armii


1.8.1942-10.11.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 63 Armii, 1 Armii Gwardii, 2 Armii Gwardii
31.7.1942-1.4.1943
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 63 Armii


3.7.1943-28.9.1943
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 64 Armii


1.8.1942-7.11.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 66 Armii


4.9.1942-15.12.1942
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 69 Armii
9.4.1943-5.9.1943
2 Samodzielny Oddział
Zaporowy 70 Armii

11.3.1943-4.5.1943
2 Armijny Oddział
Zaporowy Frontu Zakaukaskiego
28.7.1942-5.10.1942
[3] Samodzielny Oddział
Zaporowy Nadmorskiej Operacyjnej Grupy Frontu Leningradzkiego
26.8.1942-8.10.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 1 Armii Gwardii, 24 Armii
14.8.1942-15.12.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 1 Armii Uderzeniowej


30.7.1942-10.10.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 3 Armii


8.8.1942-17.2.1943
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 3 Armii Uderzeniowej

5.8.1942-11.10.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 4 Armii Pancernej, 65 Armii

1.8.1942-5.11.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 5 Armii


1.8.1942-21.12.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 5 Armii Pancernej

30.11.1942-14.3.1943
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 5 Armii Uderzeniowej


18.5.1943-26.6.1943
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 6 Armii


31.7.1942-17.12.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 8 Armii
(do 19.8.1942 nie miał numeru)

29.7.1942-3.12.1944
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 9 Armii


9.8.1942-14.11.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 10 Armii


1.8.1942-21.12.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 11 Armii


30.7.1942-10.10.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 11 Armii Gwardii
28.11.1943-29.12.1943
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 18 Armii

Przemianowany z Samodzielnego Oddziału Zaporowego 18 Armii (przy 395 Dywizji Strzelców) 27.9.1942
27.9.1942-14.11.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 13 Armii


1.8.1942-30.3.1943
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy16 Armii 1.8.1942-21.12.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 18 Armii
Przemianowany z 5 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 18 Armii 10.11.1942
10.11.1942-9.12.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 20 Armii 1.8.1942-21.12.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 21 Armii, 6 Armia Gwardii 1.8.1942-2.2.1943
15.2.1943-27.7.1943
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 23 Armii 7.8.1942-8.10.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 24 Armii 24.11.1942-15.12.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 24 Armii
(do 10.9.1942 Samodzielny Oddział Zaporowy 221 Dywizji Strzeleckiej)
1.9.1942-3.12.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 27 Armii 30.7.1942-10.10.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 28 Armii
13.1.1943-17.10.1943
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 29 Armii 1.8.1942-21.12.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 30 Armii
31.7.1942-21.12.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 31 Armii 30.7.1942-21.12.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 33 Armii 1.8.1942-21.12.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 34 Armii 30.7.1942-10.10.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 37 Armii, 69 Armii 1.8.1942-26.7.1943
1.9.1943-29.9.1943
6.10.1943-17.5.1944
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 37 Armii
5.9.1942-7.10.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 38 Armii


3.8.1942-24.12.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 39 Armii
Sformowany na bazie Samodzielnego Oddziału 39 Armii 9.8.1942
9.8.1942-11.10.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy
40 Armii31.7.1942-17.12.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 41 Armii


1.8.1942-11.10.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 42 Armii 1.8.1942-8.10.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 43 Armii
(do 15.8.1942 nie miał numeru) 1.8.1942-31.8.1942
1.10.1942-14.10.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 44 Armii


1.8.1942-14.11.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 46 Armii 15.10.1942-14.11.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 47 Armii 1.8.1942-14.11.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 48 Armii 28.7.1942-27.2.1943
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 49 Armii
31.7.1942-21.12.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 50 Armii

31.7.1942-21.12.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 53 Armii 30.7.1942-10.10.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 54 Armii
28.7.1942-5.9.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 55 Armii
(do 22.8.1942 nie miał numeru) 6.8.1942-8.10.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy
56 Armii 14.10.1942-14.11.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 57 Armii 1.8.1942-15.11.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 60 Armii


29.8.1942-17.12.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 61 Armii 1.8.1942-21.12.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 62 Armii


1.8.1942-10.11.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 63 Armii, 1 Armii Gwardii, 3 Armii Gwardii 31.7.1942-1.4.1943
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 63 Armii
28.6.1943-18.2.1944
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 64 Armii


1.8.1942-7.11.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 66 Armii 4.9.1942-15.12.1942
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 69 Armii
9.4.1943-25.9.1943
3 Samodzielny Oddział
Zaporowy 70 Armii 11.3.1943-4.5.1943
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 2 Armii Gwardii
6.10.1943-9.2.1944
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 3 Armii 27.10.1942-17.2.1943
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 3 Armii Uderzeniowej
I formowanie
II formowanie
1.8.1942-11.10.1942
29.4.1943-10.11.1943

4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 9 Armii 24.8.1942-14.11.1942
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 11 Armii Gwardii


28.11.1943-29.12.1943
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 13 Armii
I formowanieII formowanie

1.8.1942-5.2.19438.6.1943-23.7.1943
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 16 Armii
(do 9.8.1942 Samodzielny Oddział Zaporowy 19 Brygady Strzelców)
4.6.1942-21.12.1942
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 18 Armii
Przemianowany z Samodzielnego Oddziału Zaporowego 12, 18 Armii (przy 383 Dywizji Strzelców 27.9.1942
27.9.1942-10.11.1942
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 21 Armii, 6 Armii Gwardii 1.8.1942-2.2.1943
15.2.1943-27.7.1943
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 23 Armii


7.8.1942-8.10.1942
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 24 Armii
31.8.1942-3.12.1942
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 28 Armii


21.3.1943-6.5.1943
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 30 Armii
31.7.1942-25.12.1942
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 37 Armii, 69 Armii
1.8.1942-29.9.1943
6.10.1943-17.5.1944
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 40 Armii
5.9.1942-25.11.1942
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 42 Armii 1.8.1942-8.10.1942
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 43 Armii
1.10.1942-13.4.1943
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 46 Armii 2.8.1942-14.11.1942
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 52 Armii
(do 19.8.1942 nie miał numeru
29.7.1942-8.5.1943
25.8.1943-5.9.1944
30.10.1944-20.11.1944
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 54 Armii
28.7.1942-5.9.1942
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 56 Armii 14.10.1942-14.11.1942
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 61 Armii
I formowanie

II formowanie

1.8.1942-14.9.1942

4.10.1942-21.12.1942
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 62 Armii 1.8.1942-10.11.1942
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 63 Armii, 1,3 Armii Gwardii 31.7.1942-1.4.1943
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 64 Armii
1.8.1942-7.11.1942
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 66 Armii 15.9.1942-15.12.1942
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 69 Armii
9.4.1943-29.9.1943
4 Samodzielny Oddział
Zaporowy 55 Armii
30.7.1942-15.4.1942
5 Samodzielny Oddział
Zaporowy 1 Armii Gwardii
15.9.1942-15.10.1942
5 Samodzielny Oddział
Zaporowy 3 Armii Uderzeniowej
I formowanie
II formowanie11.8.1942-11.10.1942
7.6.1943-2.3.1944
5 Samodzielny Oddział
Zaporowy 21 Armii, 6 Armii Gwardii 1.8.1942-2.2.1943
15.2.1943-27.7.1943
5 Samodzielny Oddział
Zaporowy 13 Armii 8.6.1943-23.7.1943
5 Samodzielny Oddział
Zaporowy 16 Armii
(do 9.8.1942 Samodzielny Oddział Zaporowy 11 Dywizji Gwardii4.6.1942-5.10.1942
5 Samodzielny Oddział
Zaporowy 18 Armii
Przemianowany z Samodzielnego Oddziału Zaporowego 18 Armii (przy 68 Morskiej Brygadzie Strzelców)
27.9.1942
27.9.1942010.11.1942
5 Samodzielny Oddział
Zaporowy 23 Armii 10.8.1942-8.10.1942
5 Samodzielny Oddział
Zaporowy 24 Armii
(do 10.9.1942 nie miał numeru)
26.8.1942-3.12.1942
5 Samodzielny Oddział
Zaporowy 28 Armii 21.3.1943-6.5.1943
5 Samodzielny Oddział
Zaporowy 43 Armii
1.10.1942-13.4.1943
5 Samodzielny Oddział
Zaporowy 46 Armii 10.10.1942-14.11.1942
5 Samodzielny Oddział
Zaporowy 54 Armii
(do 19.8.1942 nie miał numer)
29.7.1942-16.10.1944
5 Samodzielny Oddział
Zaporowy 62 Armii 1.8.1942-10.11.1942
5 Samodzielny Oddział
Zaporowy 63 Armii
28.6.1943-26.2.1944
5 Samodzielny Oddział
Zaporowy 64 Armii


1.8.1942-7.11.1942
5 Samodzielny Oddział
Zaporowy 66 Armii 15.9.1942-15.12.1942
6 Samodzielny Oddział
Zaporowy 18 Armii
Przemianowany z Samodzielnego Oddziału Zaporowego 18 Armii
27.9.1942
27.9.1942-25.10.1944
6 Samodzielny Oddział
Zaporowy 54 Armii
(do 19.8.1942 nie miał numeru)
29.7.1942-16.10.1944
7 Samodzielny Oddział
Zaporowy 54 Armii
(do 19.8.1942 nie miał numeru)
29.7.1942-16.10.1944
8 Samodzielny Oddział
Zaporowy 59, 21 Armii
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 59 Armii
19.8.1942
19.8.1942-30.9.1944
7.11.1944-19.11.1944
9 Samodzielny Oddział
Zaporowy 59 Armii
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 59 Armii
19.8.1942
19.8.1942-16.11.1944
10 Samodzielny Oddział
Zaporowy 23 Armii
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 23 Armii
8.10.1942
8.10.1942-1.11.1944

11 Samodzielny Oddział
Zaporowy 23 Armii, Frontu Leningradzkiego
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 23 Armii
8.10.1942 8.10.1942-12.4.1943
11 Samodzielny Oddział
Zaporowy 67 Armii Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego Newskiej Grupy Operacyjnej Frontu Leningradzkiego, 67 Armii
15.10.1942
15.10.1942-10.4.1943
12 Samodzielny Oddział
Zaporowy 23 Armii Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 23 Armii
8.10.1942
8.10.1942-18.4.1943
13 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z [4 ] Samodzielnego Oddziału Zaporowego 23 Armii
8.10.1942
8.10.1942-18.4.1943
14 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 5 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 23 Armii
8.10.1942
8.10.1942-18.4.1943
15 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 42 Armii
8.10.1942
8.10.1942-28.7.1944
10.8.1944-15.11.1944
16 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 42 Armii
8.10.1942
8.10.1942-18.4.1943
17 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 42 Armii
8.10.1942
8.10.1942-13.4.1943
18 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 4 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 42 Armii
8.10.1942
8.10.1942-15.12.1942
19 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 55 Armii
8.10.1942
8.10.1942-2.4.1943
20 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 55 Armii
8.10.1942
8.10.1942-29.5.1943
21 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 55 Armii
8.10.1942
8.10.1942-7.11.1944
22 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego Nadmorskiej Grupy Operacyjnej Frontu Leningradzkiego
8.10.1942


8.10.1942-21.6.1943
23 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego Nadmorskiej Grupy Operacyjnej Frontu Leningradzkiego
8.10.1942
8.10.1942-30.9.1944
16.10.1944-12.11.1944
24 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego Nadmorskiej Grupy Operacyjnej Frontu Leningradzkiej
8.10.1942
8.10.1942-4.6.1943
25 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego Newskiej Grupy Operacyjnej Frontu Leningradzkiego
8.10.1942
8.10.1942-18.4.1943
26 Samodzielny Oddział
Zaporowy Newskiej Grupy Operacyjnej Frontu Leningradzkiego
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego Newskiej Grupy Operacyjnej Frontu Leningradzkiego
8.10.1942
8.10.1942-2.4.1943
26 Samodzielny Oddział
Zaporowy 2 Armii Uderzeniowej
16.4.1943-20.7.1943
27 Samodzielny Oddział
Zaporowy

3.9.1942-9.4.1943
28 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z Samodzielnego Oddziału Zaporowego 7 Samodzielnej Armii (przy 4 Korpusie Strzelców)
8.10.1942
8.10.1942-10.11.1944
29 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z Samodzielnego Oddziału Zaporowego 7 Samodzielnej Armii (przy 131 Armijnym Zapasowym Pułku Strzelców
8.10.1942
8.10.1942-10.11.1944
30 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 3 Armii Uderzeniowej
11.10.1942
11.10.1942
31 Samodzielny Oddział
Zaporowy
I formowanie
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 3 Armii Uderzeniowej

II formowanie

11.10.1942-10.3.1944

18.4.1944-13.11.1944
32 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 3 Armii Uderzeniowej
11.10.1942


11.10.1942-27.11.1944
33 Samodzielny Oddział
Zaporowy
I formowanie
Przemianowany z 4 Samodzielnego Oddziału Zaporowego (I) 3 Armii Uderzeniowej
11.10.1942

II formowanie


11.10.1942-10.3.1944


18.4.1944-14.11.1944
34 Samodzielny Oddział
Zaporowy 3 Armii Uderzeniowej, 22 Armii
Przemianowany z 5 Samodzielnego Oddziału Zaporowego (I) 3 Armii Uderzeniowej
11.10.1942
11.10.1942-21.11.1944
34 Samodzielny Oddział
Zaporowy 22 Armii
4.8.1944-13.11.1944
35 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 4 Armii Uderzeniowej
11.10.1942
11.10.1942-25.11.1944
36 Samodzielny Oddział
Zaporowy 4 Armii Uderzeniowej
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 4 Armii Uderzeniowej
11.10.1942
11.10.1942-25.11.1944
37 Samodzielny Oddział
Zaporowy
I formowanie
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 22 Armii
11.10.1942

II formowanie
11.10.1942-25.11.194425.9.1944-4.12.1944
Krzysztof76
 

Re: Oddziały Zaporowe RKKA

Postby Krzysztof76 » Sunday, 7 August 2011, 22:45

38 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 22 Armii
11.10.1942

39 Samodzielny Oddział
Zaporowy
I formowanie
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 41 Armii
10.10.1942

II formowanie

40 Samodzielny Oddział
Zaporowy 41 Armii, 39 Armii
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 41 Armii
10.10.1942

40 Samodzielny Oddział
Zaporowy Frontu Kalinińskiego

41 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 41 Armii
11.10.1942

42 Samodzielny Oddział
Zaporowy 39 Armii

I formowanie
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 39 Armii
11.10.1942

II formowanie
Przemianowany z 40 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 39 Armii
16.4.1943
43 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 39 Armii
11.10.1942

44 Samodzielny Oddział
Zaporowy

I formowanie
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 39 Armii

II formowanie
Przemianowany z 41 Samodzielnego Oddziału Zaporowego
16.4.1943

45 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 14 Armii
10.10.1942

46 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 19 Armii
10.10.1942

47 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z Samodzielnego Oddziału Zaporowego kierunku Kestengowskiego 26 Armii
10.10.1942

48 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z Samodzielnego Oddziału Zaporowego kierunku Ucht-Rebołskiego 26 Armii
19.10.1942
49 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 32 Armii
10.10.1942

50 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 1 Armii Uderzeniowej
10.10.1942

51 Samodzielny Oddział
Zaporowy
I formowanie
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 1 Armii Uderzeniowej
10.10.1942

II formowanie

III formowanie

52 Samodzielny Oddział
Zaporowy 1 Armii Uderzeniowej
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 1 Armii Uderzeniowej
10.10.1942

53 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 11 Armii
10.10.1942

54 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 11 Armii
10.10.1942
55 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 11 Armii
10.10.1942

56 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 27 Armii
10.10.1942

57 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 27 Armii
10.10.1942

58 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 27 Armii

59 Samodzielny Oddział
Zaporowy
I formowanie
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 34 Armii
10.10.1942

II formowanie

60 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 34 Armii
10.10.1942

61 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 34 Armii
10.10.1942
62 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 53 Armii
10.10.1942

63 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 53 Armii
10.10.1942

64 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 53 Armii
10.10.1942

65 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 43 Armii
14.10.1942

66 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 43 Armii
14.10.1942

67 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 43 Armii
14.10.1942

68 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 28 Armii
16.10.1942

69 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 28 Armii
16.10.1942

70 Samodzielny Oddział
Zaporowy 24 Armii, 4 Armii Gwardii
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 24 Armii
10.12.1942

70 Samodzielny Oddział
Zaporowy 28 Armii
Przemianowany z Samodzielnego Oddziału Zaporowego 28 Armii 3.11.1942

71 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 24 Armii
10.12.1942

72 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z Samodzielnego Oddziału Zaporowego 51 Armii
17.11.1942

73 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 51 Armii
17.11.1942

74 Samodzielny Oddział
Zaporowy 57 Armii
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 57 Armii
1.11.1942


74 Samodzielny Oddział
Zaporowy 68 Armii, 5 Armii

75 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 57 Armii
1.12.1942

76 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 57 Armii
15.11.1942
77 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 62 Armii
10.11.1942

78 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 62 Armii
10.11.1942

79 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 62 Armii
10.11.1942

80 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 4 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 62 Armii
10.11.1942
81 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 5 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 62 Armii
10.11.1942

82 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 64 Armii
7.11.1942

83 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 64 Armii
7.11.1942

84 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 64 Armii
7.11.1942

85 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 4 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 64 Armii
7.11.1942

86 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 5 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 64 Armii
7.11.1942

87 Samodzielny Oddział
Zaporowy


88 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 24 Armii
15.12.1942

90 Samodzielny Oddział
Zaporowy
I formowanie
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 9 Armii
14.11.1942
II formowanie
91 Samodzielny Oddział
Zaporowy

I formowanie
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 9 Armii
14.11.1942

II formowanie
92 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 9 Armii

93 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 4 Samodzielnego Oddziału Zaporowego
14.11.1942

94 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z Samodzielnego Oddziału Zaporowego 37 Armii
21.12.1942
95 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego (I) 44 Armii
14.11.1942

96 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 44 Armii
14.11.1942

97 Specjalny Dagestański Samodzielny Oddział
Zaporowy Kawalerii 44 Armii

97 Samodzielny Oddział
Zaporowy 44 Armii
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 44 Armii
14.11.1942

98 Samodzielny Oddział
Zaporowy 18 Armii, 56 Armii
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 12 Armii, 18 Armii
14.11.1942

98 Samodzielny Oddział
Zaporowy 56 Armii, Armii Nadmorskiej
Sformowany na bazie pomp 56 Armii
23.10.1943

99 Samodzielny Oddział
Zaporowy 18 Armii
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego (I) 18 Armii
5.12.1942


100 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 18 Armii
9.12.1942

101 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 12 Armii, 18 Armii
Tuapskiego Rejonu Obronnego, Północno Kaukaskiego Frontu. Czarnomorskiej Grupy Wojsk, Frontu Zakaukaskiego
14.11.1942

102 Samodzielny Oddział
Zaporowy

103 Samodzielny Oddział
Zaporowy

104 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 47 Armii
14.11.1942

105 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 47 Armii
14.11.1942

106 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 47 Armii
14.11.1942107 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 56 Armii
14.11.1942

108 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 56 Armii
14.11.1942

109 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 56 Armii
14.11.1942

110 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 4 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 56 Armii
14.11.1942

112 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 46 Armii
14.11.1942

113 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 46 Armii
14.11.1942

114 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 46 Armii
14.11.1942


115 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 4 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 46 Armii
14.11.1942

116 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 5 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 46 Armii
14.11.1942

117 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału
Zaporowego 4 Armii Pancernej, 65 Armii
19.12.1942

118 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 4 Armii Pancerne
5.11.1942

119 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 4 Armii Pancernej
5.11.1942

120 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 66 Armii
20.12.1942
121 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 66 Armii
15.12.1942

122 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 66 Armii
15.12.1942

123 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 4 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 66 Armii
15.12.1944

124 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 5 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 66 Armii
15.12.1944

126 Samodzielny Oddział
Zaporowy 38 Armii
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego (I) 38 Armii
17.12.1942

126 Samodzielny Oddział
Zaporowy 38 Armii, 40 Armii
Przemianowany z Samodzielnego Oddziału Zaporowego 38 Armii
(przy 161 Dywizji Strzeleckiej
17.12.1942


127 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego (I) 38 Armii
17.12.1942

128 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 38 Armii
24.12.1942

]129] Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 60 Armii
17.12.1942

]130] Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 60 Armii
17.12.1942

]131] Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 60 Armii
17.12.1942

]132] Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 40 Armii
17.12.1942


]133] Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 40 Armii
17.12.1942

]134] Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 40 Armii
17.12.1942

]135] Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 6 Armii
17.12.1942

]136] Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 6 Armii
17.12.1942

]137] Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 6 Armii
17.12.1942
]139] Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 116 Samodzielnego Oddziału Zaporowego
29.12.1942

]140] Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z Samodzielnego Oddziału Zaporowego (I) 5 Armii
21.12.1942

141 Samodzielny Oddział
Zaporowy 5 Armii
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 5 Armii
21.12.1942

141 Samodzielny Oddział
Zaporowy 10 Armii Gwardii

I formowanie

II formowanie

142 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 5 Armii
21.12.1942

143 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 5 Armii
21.12.1942


144 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 10 Armii
21.12.1942

145 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 10 Armii
21.12.1942

146 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 10 Armii
21.12.1942

147 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 16 Armii
21.12.1942

148 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 16 Armii
21.12.1942

149 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 16 Armii
21.12.1942

150 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 4 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 16 Armii
21.12.1942


151 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 20 Armii
21.12.1942

152 Samodzielny Oddział
Zaporowy 20 Armii
I formowanie
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 20 Armii
21.12.1942
II formowanie


152 Samodzielny Oddział
Zaporowy 20 Armii, 67 Armii

153 Samodzielny Oddział
Zaporowy 20 Armii, 67 Armii
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 20 Armii
21.12.1942

153 Samodzielny Oddział
Zaporowy 20 Armii, 3 Frontu Nadbałtyckiego, 67 Armii

154 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 29 Armii
21.12.1942

155 Samodzielny Oddział
Zaporowy 29 Armii, 1 Armii Pancernej
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 29 Armii
21.12.1942


155 Samodzielny Oddział
Zaporowy 18 Armii

156 Samodzielny Oddział
Zaporowy 29 Armii, 1 Armii Pancernej
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 29 Armii
21.12.1942

156 Samodzielny Oddział
Zaporowy 18 Armii
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego (II) 18 Armii
18.2.1944

157 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 30 Armii
21.12.1942

158 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 30 Armii
21.12.1942

159 Samodzielny Oddział
Zaporowy
I formowanie
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 30 Armii 21.12.1942

II formowanie
160 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 31 Armii
21.12.1942


161 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 31 Armii
21.12.1942

162 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 31 Armii
21.12.1942

163 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 33 Armii
21.12.1942

164 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 33 Armii
21.12.1942

165 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 33 Armii
21.12.1942

166 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 49 Armii
21.12.1942

167 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 49 Armii
21.12.1942


168 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 49 Armii
21.12.1942

169 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 50 Armii
21.12.1942

170 Samodzielny Oddział
Zaporowy 50 Armii
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 50 Armii
21.12.1942

171 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego
50 Armii
21.12.1942

172 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 61 Armii
21.12.1942

173 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 61 Armii
21.12.1942

174 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 61 Armii
21.12.1942

175 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 4 Samodzielnego Oddziału Zaporowego (II) 61 Armii
21.12.1942

176 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z Samodzielnego Oddziału Zaporowego (I) (przy 264 Dywizji Strzelców, 48 Dywizji Gwardii) 3 Armii Pancernej
9.1.1943

177 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Sformowany na bazie Samodzielnego Oddziału zaporowego (II) 3 Armii Pancernej
20.4.1943

178 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 3 Armii
17.2.1943

179 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 3 Armii
17.2.1943

180 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 186 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 3 Armii
16.4.1943

181 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 3 Armii
17.2.1943

182 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 13 Armii
30.3.1943

183 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 13 Armii
15.2.1943
Krzysztof76
 

Re: Oddziały Zaporowe RKKA

Postby Krzysztof76 » Sunday, 7 August 2011, 22:47

184 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 13 Armii
30.3.1943
30.3.1943-15.11.1944 Rozformowany
186 Samodzielny Oddział
Zaporowy 3 Armii
Przemianowany z 4 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 3 Armii
17.2.1943
17.2.1943-16.4.1943 Przemianowany na 180 Samodzielny Oddział zaporowy
16.4.1943
186 Samodzielny Oddział
Zaporowy 48 Armii
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 48 Armii
27.2.1943
27.2.1943-20.11.1944 Rozformowany
187 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 48 Armii
27.2.1943

27.2.1943-10.11.1944 Rozformowany
188 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 48 Armii
27.2.1943
27.2.1943-10.11.1944 Rozformowany
189 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 1 Armii Gwardii
20.3.1943
20.3.1943-26.10.1943
12.11.1943-15.11.1944 Rozformowany
190 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 63 Armii, 1 Armii Gwardii, 3 Armii Gwardii
25.3.1943
25.3.1943-13.2.1944
18.4.1944-27.11.1944 Rozformowany
191 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 3 Armii Gwardii
1.4.1943
1.4.1943-13.2.1944
18.4.1944-30.11.1944 Rozformowany
192 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 3 Armii Gwardii
1.4.1943
1.4.1943-6.10.1943 Rozformowany
193 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 4 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 3 Armii Gwardii
1.4.1943


1.4.1943-13.2.1944
18.4.1944-25.11.1944 Rozformowany
194 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 5 Armii Pancernej
14.3.1943
14.3.1943-5.12.1943 Rozformowany
195 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego (II) 5 Armii Pancernej
14.3.1943
14.3.1943-22.12.1943 Rozformowany
196 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 5 Armii Pancernej
14.3.1943
14.3.1943-30.10.1943 Rozformowany
197 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 135 Samodzielnego Oddziału Zaporowego
13.4.1943
13.4.1943-17.7.1944 Rozformowany
198 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 136 Samodzielnego Oddziału Zaporowego
10.4.1943 10.4.1943-17.7.1944 Rozformowany
199 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego
2 Armii Gwardii
7.4.1943

7.4.1943-19.5.1944
8.7.1944-1.12.1944 Rozformowany
200 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 2 Armii Gwardii
7.4.1943
7.4.1943-19.5.1944
8.7.1944-5.12.1944 Rozformowany
201 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 5 Armii Uderzeniowej
13.4.1943
13.4.1943-5.9.1944
30.10.1944-18.11.1944 Rozformowany
202 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 5 Armii Uderzeniowej
13.4.1943
13.4.1943-5.9.1944
30.10.1944-18.11.1944 Rozformowany
203 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 70 Armii
4.5.1943
4.5.1943-31.8.1943
25.2.1944-30.11.1944 Rozformowany
204 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 70 Armii
4.5.1943
4.5.1943-31.8.1943
25.2.1944-15.11.1944 Rozformowany
205 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 70 Armii
4.5.1943

4.5.1943-31.8.1943
25.2.1944-26.11.1944 Rozformowany
206 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 4 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 28 Armii
6.5.1943
6.5.1943-29.3.1944
28.5.1944-14.9.1944
13.10.1944-19.11.1944 Rozformowany
207 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 5 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 28 Armii
6.5.1943
6.5.1943-20.5.1944
1.7.1944-13.11.1944 Rozformowany
208 Samodzielny Oddział
Zaporowy 5 Armii Uderzeniowej
I formowanie
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 5 Armii Uderzeniowej
26.6.1943

II formowanie


26.6.1943-7.3.1944


17.4.1944-5.9.1944
30.10.1944-12.11.1944Rozformowany


Rozformowany
[209] Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego (II)
44 Armii
15.6.1943
15.6.1943-28.11.1943 Rozformowany

[210] Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 4 Samodzielnego Oddziału Zaporowego (II)
13 Armii
23.7.1943

23.7.1943-7.12.1944 Rozformowany
]211] Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 5 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 13 Armii
23.7.1943
23.7.1943-15.11.1944 Rozformowany
]212] Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 21 Armii,
6 Armii Gwardii
27.7.1943
27.7.1943-30.9.1943
15.10.1943-15.11.1944 Rozformowany
[213] Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 21 Armii,
6 Armii Gwardii
27.7.1943
27.7.1943-30.9.1943
15.10.1943-26.11.1944 Rozformowany
[214[ Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 21 Armii,
6 Armii Gwardii
27.7.194327.7.1943-30.9.1943
15.10.1943-12.11.1944 Rozformowany
[215[ Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 4 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 21 Armii, 6
Armii Gwardii
27.7.1943
27.7.1943-30.9.1943
15.10.1943-25.11.1944 Rozformowany
[216] Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 5 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 21 Armii, 6 Armii Gwardii
27.7.1943
27.7.1943-30.9.1943
15.10.1943-12.11.1944
Rozformowany
[219[ Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 63 Armii
28.9.1943
28.9.1943-18.2.1944 Rozformowany
220 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 63 Armii
28.9.1943
28.9.1943-18.2.1944 Rozformowany
[221] Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z Samodzielnego Oddziału Zaporowego 1 Armii Gwardii (przy 6 Gwardyjskim Korpusie Strzelców)
14.10.1943
14.10.1943-3.12.1944 Rozformowany
222 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z Samodzielnego Oddziału Zaporowego 1 Armii Gwardii (przy 57 Dywizji Strzelców Gwardii) 14.10.1943
14.10.1943-26.10.1943
12.11.1943-5.12.1944 Rozformowany
223 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z Samodzielnego Oddziału Zaporowego 1 Armii Gwardii (przy 34 Korpusie Strzelców)
17.10.1943
17.10.1943-26.10.1943
12.11.1943-3.12.1944 Rozformowany
224 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z Samodzielnego Oddziału Zaporowego 1 Armii Gwardii (przy 20 Dywizji Strzelców Gwardii)
14.10.1943
14.10.1943-26.10.1943
12.11.1943-3.12.1944 Rozformowany
225 Samodzielny Oddział
Zaporowy
7.5.1944-22.11.1944 Rozformowany
226 Samodzielny Oddział
Zaporowy
7.5.1944-20.11.1944 Rozformowany
227 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego (II) 38 Armii
23.11.1943
23.11.1943-20.11.1944 Rozformowany
228 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 2 Samodzielnego Oddziału Zaporowego (II) 38 Armii
23.11.194323.11.1943-20.11.1944 Rozformowany
229 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 11 Armii Gwardii
1.3.1944
1.3.1944-22.4.1944
28.5.1944-18.11.1944 Rozformowany
230 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 37 Armii
17.5.1944
17.5.1944-20.11.1944 Rozformowany
231 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 37 Armii, 69 Armii
17.5.1944
17.5.1944-20.11.1944 Rozformowany
232 Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 4 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 37 Armii
17.5.1944
17.5.1944-20.11.1944 Rozformowany
[233] Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 1 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 69 Armii
4.5.1944
4.5.1944-20.11.1944 Rozformowany
[235] Samodzielny Oddział
Zaporowy
Przemianowany z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego 28 Armii
17.10.1943 17.10.1943-19.5.1944
8.7.1944-29.11.1944 Rozformowany


Naczelnik Zarządu Wojskowo-Naukowego Sztabu Generalnego
Generał lejtnant Skorobogatkin

Czerwiec 1962


Errata do Perechen nr 33

Strona Kolumna i wiersz Jest Powinno być
347 Kolumna 1, wiersz 14 z góry z 3 Samodzielnego Oddziału Zaporowego Z 4 Samodzielnego Oddziału Zaporowego
358 Kolumna 2, wiersz 2 z góry 5.11.1942-26.11.1944 5.11.1942-22.11.1944


Poprawki z Erraty zostały wprowadzone do niniejszego tekstu

ETAT 04/391
„Samodzielnego oddziału zaporowego czynnej armii”
(rozkaz Ludowego Komisariatu Obrony ZSRR nr.298 z 26 września 1942 r.)

I. Organizacja

1. Dowództwo
2. Dwa plutony uzbrojone w pistolety maszynowe
3. Dwa plutony strzeleckie
4. Pluton karabinów maszynowych
5. Pluton sanitarny
6. Pluton transportowo gospodarczy

II. Skład osobowy

Skład dowództwa-9
Dowódcy-3
Młodsi dowódcy i dowódcy-41
Szeregowcy-147
Razem-200 ludzi

III. Uzbrojenie

Karabiny-71
Pistolety maszynowe-107
Ręczne karabiny maszynowe DP-8
Ciężkie karabiny maszynowe-6

IV. Transport

Lekkie pojazdy-1
Ciężarówki-4
Kuchnia polowa artyleryjskiego wzoru-1

I. Dowództwo

Dowódca oddziału (major)-1
Wojskowy komisarz (batalionowy komisarz-1
Zastępca dowódcy oddziału (kapitan)-1
Starszy adiutant (starszy lejtnant)-1
Kierownik do spraw zaopatrzeniowych skarbnik (starszy lejtnant)-1

II. Dwa plutony pistoletów maszynowych

Dowódca plutonu (starszy lejtnant)-2
Pomocnik dowódcy plutonu (starszy sierżant)-2
Dowódca drużyny (sierżant)-8
Strzelec pistoletu maszynowego (czerwonoarmista)-80
Razem-92

III. Dwa plutony strzelców

Dowódca plutonu (starszy lejtnant)-2
Pomocnik dowódcy plutonu (starszy sierżant)-2
Dowódca drużyny (sierżant)-4
Zastępca dowódcy drużyny, także dowódca ręcznego karabinu maszynowego (młodszy sierżant)-8
Strzelec karabinu maszynowego-(czerwonoarmista)-8
Strzelec(czerwonoarmista)-28
Razem-52

IV. Pluton karabinów maszynowych

Dowódca plutonu(starszy lejtnant)-1
Pomocnik dowódcy plutonu (starszy sierżant)-1
Dowódca drużyny (sierżant)-6
Zastępca dowódcy drużyny, także dowódca ciężkiego karabinu maszynowego (młodszy sierżant)-6
Strzelec karabinu maszynowego, starszy strzelec karabinu maszynowego (czerwonoarmista)-24
Razem-38

V. Pluton sanitarny

Felczer (wojskowy felczer)-1
Sanitariusz instruktor (starszy sierżant)-1
Sanitariusz (czerwonoarmista)-2
Razem-4

VI. Pluton Transportowo-gospodarczy

Starszyna (starszyna)-1
Pisarz (starszy sierżant służby administracyjnej)-1
Starszy kucharz (sierżant służby administracyjnej )-1
Starszy szofer (starszy szeregowy)-1
Szofer (czerwonoarmista)-4
Razem:8

Razem w oddziale: 200 ludzi

ROZKAZ Z OGŁOSZENIEM PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH O BATALIONACH KARNYCH I KOMPANIACH KARNYCH I ETATACH BATALIONU KARNEGO, KOMPANII KARNEJ I ODDZIAŁU ZAPOROWEGO CZYNNEJ ARMII

Nr 298 28 września 1942

Ogłasza się dla dowództwa:

1. Przepisy wykonawcze o batalionach karnych czynnej armii

2. Przepisy wykonawcze o kompaniach karnych czynnej armii

3. Etat Nr 04/393 Samodzielnego Batalionu Karnego czynnej armii

4. Etat Nr.O4/392 Samodzielnej Kompanii Karnej czynnej armii

5. Etat Nr O4/391 Samodzielnego Oddziału Zaporowego czynnej armii

Zastępca Ludowego Komisarza Obrony ZSRR armijny komisarz I rangi E. Szczadenko

„Zatwierdzam” Zastępca Ludowego Komisarza

Obrony ZSRR

generał armii G. Żukow

26 września 1942
Last edited by Krzysztof76 on Monday, 12 September 2011, 21:40, edited 2 times in total.
Krzysztof76
 

Re: Oddziały Zaporowe RKKA

Postby DT » Monday, 8 August 2011, 00:23

hhmmmm...
Poszukuję struktur trzech Brygad Zaporowych LWP (tak do szczebla plutonu chociaż) - oblatany jesteś w tematach wschodnich.... możesz jakoś pomóc?
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Re: Oddziały Zaporowe RKKA

Postby Krzysztof76 » Monday, 8 August 2011, 09:45

Na LWP słabo się znam. Spróbuj rosyjskie forum www.srpo.ru ale tam jest tylko skład korpusu KBW i tylko w skali do pułku. Tylko się tam nie rejestruj.
No nie wiem jest taka ksiązka Anna Grażyna Kister
"Pretorianie PSBS i Wojska Wewnętrzne IPN Warszawa 2010" Nic mi nie przychodzi do głowy
Krzysztof76
 

Re: Oddziały Zaporowe RKKA

Postby DT » Monday, 8 August 2011, 09:57

Krzysztof76 wrote: Tylko się tam nie rejestruj.

Dlaczego?
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Re: Oddziały Zaporowe RKKA

Postby Krzysztof76 » Monday, 8 August 2011, 10:15

Forum ma siedzibę w Kaliningradzie.
Jest to najlepsze forum o NKWD w Rosji


Ja masz odwagę to zarejestruj się na http://www.srpo.ru i pogadaj o tym o co ci chodzi z ludzmi z tego forum
Wymagana oczywiscie znajmość pisania po rosyjsku
Krzysztof76
 


Return to Struktury wojsk

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron