Ordre de Bataille Bitwa Moskiewska 1941 prawe skrzydło

Struktury wojskowe od 1922 do 1950 roku.

Ordre de Bataille Bitwa Moskiewska 1941 prawe skrzydło

Postby Krzysztof76 » Monday, 1 August 2011, 22:40

ORDRE DE BATAILLE PRAWEGO SKRZYDŁA I PRAWEJ CZĘŚCI CENTRUM WOJSK ARMII CZERWONEJ UCZESTNICZĄCYCH W BITWIE MOSKIEWSKIEJ W OKRESIE LISTOPAD 1941- STYCZEŃ 1942

STRUKTURA WOJSK ARMII CZERWONEJ
1 XI 1941


Front Kaliniński
Sztab Fr. Kalin. / Koniew

Piechota:
257 pstrzel (185 DS)

Broń Pancerna:
46 pułk motocyklistow

Lotnictwo:
10 pułk lotn. myśliw
193 pułk lotn. myśliw
132 pułk lotn. bomb


29 Armia NKWD
Sztab 29A / Szwiecow

Piechota:
174 DS Karna
183 DS
243 DS NKWD
246 DS NKWD
250 DS NKWD
46 DKaw
54 DKaw
spec. sam. pkaw

Artyleria:
432 part OND
510 part OND
644 part OND

Wojska Pancerne:
8 BPanc


31 Armia NKWD
Sztab 31A / Juszkiewicz

Piechota:
119 DS.
133 DS.
252 DS. NKWD


30 Armia NKWD
Sztab 30A / Leljuszenko

Piechota
5 DS.
185 DS.
256 DS. NKWD

Artyleria
392 korp part
542 korp part
1 / 14 gw part rakiet

Broń Pancerna
58 DPanc
107 DStrzel Zmot
21 BPanc
2 pułk motocykl / 30 A
11 pulk motocykl / 30 A


Front Zachodni
Sztab Fr.Zach/ Żukow

Piechota
19 DS.
78 DS.Karna
108 DS. Karna
129 DS.
173 DS.

Artyleria
544 part haub wlk mocy OND
471 part OND
643 part OND
10 gw part rakiet
15 gw. part. rakiet

Broń Pancerna:
23 BPanc
26 BPanc

Lotnictwo
31 dlm
23 dlb
38 mdl
43 mdl
46 mdl
47 mdl
77 mdl


16 Armia Karna
Sztab 16A/ Rokossowski

Piechota
18 DS. Karna
126 DS Karna
316 DS Karna
sam p. kursant Akademii Wojskowej im RN ZSRR

Grupa Kawaleryjska:
50 DKaw
53 DKaw

Artyleria:
138 part OND
523 part OND
528 part OND
14 gward.p art. rakiet (bez 1 dyonu) / 16A
1 / 13 gward part. rakiet
sam.dyon art. Kursant 1-szej Moskiewskiej szkoły artylerii

Wojska Pancerne
4 BPanc
27 BPanc
28 BPanc
22 sam. dyon samochod.panc


5 Armia Karna
Sztab 5A / Goworow

Piechota
32 DS. Karna
50 DS. Karna
144 DS. Karna
82 ZmotDStrzel
1310 pstrzel (18 DS. Karna )

Artyleria
552 part armatniej
554 part armatniej
572 part armatniej
537 part OND
995 part OND
14 gw.part rakiet ( bez 1 dyonu)
1 / 9 gw. part. rakiet.
1 gw dyon art. rakiet
5 gw dyon art. Rakiet

Broń Pancerna
18 BPanc
19 BPanc
20 BPanc
22 BPanc
25 BPanc
36 pułk motocykl
27 sam bat.panc


REZERWA STAWKI:

26 Armia Specjalnego Przeznaczenia
Sztab 26A / Sokołow

Piechota
327 DS. spec. przezn.
329 DS. spec. przezn.
331 DS. spec. przezn.
334 DS. karna spec. przezn
338 DS. karna spec.przezn
340 DS. karnaspec.przezn
344 DS. karna spec.przezn

Związki Pod Bezpośrednim Dowództwem StawkI

Piechota
65 DS.
415 DS.
17 DKaw. Gór
24 DKaw

2 KKaw:
5 DKaw
9 DKaw

Artyleria
104 part OND
188 part OND
524 najcież. part armat OND

Wojska Pancerne
112 DPanc
48 BPanc
49 BPanc

Lotnictwo:
10 mdl
28 mdl
140 mdl
143 mdl


Moskiewski Rejon OPK

6 KLM
Sztab 6 KLM / Klimow
24 dlm
78 dlm


STRUKTURA ARMII CZERWONEJ
1 XII 1941

Front Kaliniński

Piechota:
54 DKaw

Artyleria:
3/3 gw. part rakiet

Lotnictwo:
5 gw.plm
10 plm
133 plm
132 plb
569 plb


29 Armia NKWD

Piechota:
174 DS. Karna
183 DS.
243 DS. NKWD
246 DS. NKWD
252 DS. NKWD
samp kaw
Artyleria:
644 part OND
432 part haub OND
360 part. haub (bez 1dyonu)


31 Armia NKWD

Piechota:
5 DS.
119 DS.
250 DS. NKWD
256 DS. NKWD
262 DS. NKWD

Artyleria:
56 part OND
510 part haub. OND


Front Zachodni

Piechota:
160 DS. Karna
239 DS.
18 BS karna

1 KKaw.Gw
1 DKaw Gw
2 DKaw Gw
Spec.sam pstrzel

Artyleria
544 haub part wlk.mocy
364 part ( bez 1 dyonu)

Broń Pancerna
9 BPanc
17 BPanc
23 BPanc
24 BPanc
31 BPanc

Lotnictwo
12 mdl
31 mdl
43 mdl
46 mdl
47 mdl
77 mdl
32 dlb
38 dlb


30 Armia NKWD

Piechota:
185 DS
251 DS. NKWD
348 DS.karna spec.przezn
365 DS. spec.przezn.
371 DS. spec.przezn.
379 DS spec.przezn.
18 DKaw
24 DKaw
46 DKaw
82 DKaw
302 sam. bat. ckm.

Artyleria:
108 part OND
486 part OND
542 part OND
1/14 gw.part rakiet


16 Armia

Piechota:
7 DSG
8 DSG
9 DSG
18 DS. Karna
126 DS. Karna
354 DS. karna spec.przezn.
37 BS
40 BS karna
49 BS
282 pztrzel (19 DS)

2 KKawGw:
3 DKawGw
4 DKawGw

20 DKaw
44 DKawGór
1 sam pkaw
302 sambat. ckm

Artyleria:
39 part
138 part
471 part
523 part armat. OND
528 part armat. OND
13 gw. part rakiet.
14 gw. part. rakiet
2/1 gw. part. rakiet

Broń Pancerna:
1 BPancGw
19 BPanc
25 BPanc
27 BPanc
28 BPanc
33 BPanc
145 BPanc
146 BPanc
21 dyon samoch.panc
22 dyon samoch.panc


5 Armia Karna

Piechota:
32 DS. Karna
50 DS. Karna
108 DS. Karna
144 DS. Karna
82 DSZmot
1310 pstrzel (18 DS. Karna)
300 sambat. ckm
301 sambat. ckm

Artyleria:
537 part
995 part
552 part armat OND
554 part armat OND
572 part armat OND
3/9 gwpart rakiet

Broń Pancerna:
18 BPanc
20 BPanc
22 BPanc
36 pułk motocykl

Lotnictwo:
705 lek plb


20 Armia Karna

Piechota
352 DS. karna spec.przezn.
28 BS karna
35 BS
64 BS karna

Artyleria:
517 part OND

Broń Pancerna:
134 sam. bat.panc
135 sam. bat.panc


1 Uderzeniowa Armia Karna
Sztab 1 Aud / W. Kuźniecow

Piechota:
29 BS
44 BS karna
47 BS
50 BS karna
55 BS
56 BS karna
71 BS
84 BS karna
1 sam bat.narc
3 sam bat.narc
4 sam bat.narc karny
5 sam bat.narc
6 sam bat.narc karny
7 sam bat.narc
8 sam bat.narc karny
16 sam bat.narc karny
18 sam bat.narc karny
19 sam bat.narc
20 sam bat.narc karny

Artyleria:
701 part OND

Broń Pancerna:
123 sam.bat.panc
133 sam.bat.panc


Moskiewski Rejon OPK

6 KLM
41 plm
120 plm
172 plm
173 plb
65 plsz


REZERWA STAWKI:


26 Armia Specjalnego Przeznaczenia

Piechota:
327 DS. spec. przezn.
329 DS. spec. przezn.
344 DS. karna spec. przezn.
53 DS.
73 DKaw
74 DKaw

Lotnictwo:
704 lek plb


60 Armia Specjalnego Przeznaczenia
Sztab 60A / Purkajew

Piechota:
334 DS. karna spec.przezn
336 DS. karna spec.przezn
358 DS. karna spec.przezn
360 DS. karna spec.przezn
11 DKaw


Związki Pod Bezpośrednim Dowództwem Stawki

Piechota:
338 DS. karna spec.przezn
72 DKaw
80 DKaw
17 BS
34 BS karna
42 BS karna
45 BS
60 BS karna
72 BS karna

Artyleria:
137 part haub wlk.mocy
430 part haub wlk.mocy
527 part haub wlk.mocy

Broń Pancerna:
35 BPanc

Lotnictwo:
10 mdl
28 mdl
46 mdl
140 mdl
31 lek plb
143 dlb
9 plm
54 plb
511 plb
566 plszSTRUKTURA WOJSK ARMII CZERWONEJ
1 I 1942


Front Kaliniński

Piechota:
256 DS. NKWD

Artyleria:
108 part

Lotnictwo:
31 mdl
38 mdl
46 mdl
5 gw plm
10 plm
193 plm
132 plm
132 plb
617 plb
6 gw plsz


29 Armia NKWD

Piechota:
174 DS. Karna
243 DS. NKWD
246 DS. NKWD
252 DS. NKWD
375 DS. spec. przezn.
29 sampkaw

Artyleria:
432 part haub
644 part haub


31 Armia NKWD

Piechota:
5 DS
119 DS
247 DS. NKWD
250 DS. NKWD
262 DS. NKWD
359 DS spec.przezn.
46 DKaw
54 DKaw
3 sambat narc
21 sambat narc

Artyleria:
56 part
510 part haub
39 gw dyon art rakiet
47 gw dyon art rakiet

Broń Pancerna
143 BPanc
159 BPanc


30 Armia NKWD

Piechota:
107 DSZmot
185 DS.
251 DS.NKWD
348 DS karna spec.przezn
363 DS. spec.przezn.
365 DS spec.przezn.
371 DS spec.przezn.
379 DS spec. prezn.
18 DKaw
24 DKaw
82 DKaw
75 sambat nart
76 sambat nart karny
307 sambat ckm
392 part armat
542 part armat

Artyleria:
13 gw dyon art rakiet
24 gw dyon art rakiet
29 gw dyon art rakiet
43 gw dyon art rakiet

Broń Pancerna
8 BPanc
21 BPanc
35 BPanc
58 BPanc
2 pułk motocykl
46 pułk motocykl
145 sambat panc
21 sambat samochod panc
593 lek plb


Front Zachodni

Piechota:
160 DS. Karna
4 DKaw
41 DKaw
57 DKaw
75 DKaw

1 KKawGw
1 DKawGw
2 DKawGw

Artyleria:
39 part armat
528 part armat
544 part haub wlk mocy
8 gw sam dyon art. rakiet
11 gw sam dyon art. rakiet
12 gw sam dyon art. rakiet
16 gw sam dyon art. rakiet
19 gw sam dyon art. rakiet
32 gw sam dyon art. rakiet

Broń Pancerna
5 BPanc
9 BPanc
35 sambat panc
6 sam dyon samochod panc

Lotnictwo:
28 mdl
43 mdl
47 mdl
77 mdl
146 mdl

Grupa Powietrzna gen.majora Nikołajenki:
10 mdl
60 mdl

700 lek plb
701 lek plb
703 lek plb


1 Uderzeniowa Armia Karna

Piechota:
29 BS
41 BS
44 BS karna
46 BS karna
47 BS
50 BS karna
55 BS
56 BS karna
62 BMor karna
71 BMor
84 BMor karna
17 DKaw
44 DKaw
1 sambat narc
4 sambat narc karny
5 sambat narc
6 sambat narc karny
7 sambat narc
8 sambat narc karny
17 sambat narc
18 sambat narc karny
19 sambat narc
20 sambat narc karny
310 sambat narc karny

Artyleria:
701 part armat
1 gw dyon art. rakiet
3 gw dyon art. rakiet
38 gw dyon art. Rakiet

Broń Pancerna
123 sambat panc
2 sambat sań odrzutowych

Lotnictwo:
23 dyon lb
710 lek plb


20 Armia Karna

Piechota:
331 DS. spec.przezn.
352 DS. karna spec.przezn
17 BS
28 BS karna
35 BS
64 BMor karna

Artyleria:
517 part armat
7 gw samdyon art rakiet
15 gw samdyon art rakiet
35 gw samdyon art rakiet

Broń Pancerna
1 BPancGw
17 BPanc
24 BPanc
31 BPanc
145 BPanc

Lotnictwo:
601 lek plb


16 Armia Karna

Piechota:
9 DSG
18 DS. karna
354 DS. karna spec.przezn
18 BS karna
36 BS karna
40 BS karna
49 BS
2 KKawGw
3 DKawGw
4 DKawGw
20 DKaw

Artyleria:
138 part armat
471 part armat
523 part armat
17 sam dyon art rakiet
26 sam dyon art rakiet
30 sam dyon art rakiet
31 sam dyon art rakiet

Broń Pancerna
22 BPanc
146 BPanc
140 sambat panc
21 sambat samochod panc


5 Armia Karna

Piechota:
19 DS.
32 DS. Karna
50 DS. Karna
108 DS. Karna
144 DS. Karna
329 DS. spec. przezn.
336 DS. karna spec. przezn.
82 DSZmot
37 BS
43 BS
60 BS karna
457 pstrzel (222 DS Karna)
1310 pstrzel (18 DS. Karna)
2 sam pkaw
300 sambat ckm

Artyleria:
537 part
552 part
554 part
572 part
995 part
2 sam dyon rakiet
5 sam dyon rakiet
27 sam dyon rakiet
28 sam dyon rakiet
37 sam dyon rakiet

Broń Pancerna
20 BPanc
36 pułk motocykl
7 sambat sań odrzutowych

Lotnictwo:
611 lek plb
692 lek plb
705 plb


Związki w gestii dowódcy Moskiewskiego Rejonu Obronnego
Sztab MRO / Artiemiew

Piechota:
2 moskw dposp rusz
3 moskw dposp rusz
4 moskw dposp rusz
5 moskw dposp rusz


344 DS karna spec.przezn.
Korpus Specjalnego Przeznaczenia NKWD
w gestii Szefa MRO gen NKWD Artiemiewa
385 DS spec.przezn.
391 DS spec.przezn

14 BS karna
15 BS
38 BS karna
52 BS
74 BMor karna
75 BMor
166 BMor karna

11 DKaw

Artyleria:
104 part
168 part haub OND
191 part haub OND
402 part haub OND
472 part haub OND
515 part haub OND
527 part haub OND
488 part armat OND
524 part armat OND
761 part armat OND
261 samdyon art
262 samdyon art
267 samdyon art
276 samdyon art
Spec samdyon art.

Broń Pancerna
sambat motocykl
spec samdyon samochod panc
73 samdyon samochod panc

Lotnictwo:
41 plm
172 plm
65 plsz
173 plb


Rezerwa Stawki

Piechota:
7 DSG
8 DSG
158 DS. Karna
67 BMor
69 BMor
70 BMor karna
73 BMor
77 BMor
80 BMor karna
85 BMor

4 KPowietrz-Desant:
8 BPowietrz-Desant
9 BPowietrz-Desant
214 BPowietrz-Desant

73 DKaw
74 DKaw
76 DKaw
94 DKaw
29 sambat narc
30 sambat narc karny
31 sambat narc
32 sambat narc karny
61 sambat narc
68 sambat narc karny
89 sambat narc
70 sambat narc karny
71 sambat narc

Artyleria:
151 part armat
367 part armat
156 part haub
376 part haub
827 part haub
396 part
421 part
14 gw samdyon art rakiet
101 gw samdyon art rakiet
108 gw samdyon art rakiet
110 gw samdyon art rakiet
111 gw samdyon art rakiet
112 gw samdyon art rakiet
204 gw samdyon art rakiet
205 gw samdyon art rakiet
206 gw samdyon art rakiet
207 gw samdyon art rakiet
208 gw samdyon art rakiet

Broń Pancerna
11 BPanc
19 BPanc
25 BPanc
27 BPanc
28 BPanc
68 BPanc
69 BPanc
70 BPanc
71 BPanc
141 sambat panc

Lotnictwo:
41 lmd
81 dlb
140 dlb
143 dlb
3 gw plm
12 plm
15 plm
19 plm
24 plm
156 plm
157 plm
169 plm
237 plm
238 plm
274 plm
295 plm
416 plm
435 plm
440 plm
494 plm
659 plm
728 plm
61 plsz
299 plsz
502 plsz
504 plsz
525 plsz
765 plsz
9 plb
10 plb
72 plb
201 plb
202 plb
224 plb
625 plb
681 plb
683 plb
711 plb
716 plb
733 plb
596 lek plb
614 lek plb
617 lek plb
619 lek plb
620 lek plb
621 lek plb
623 lek plb
633 lek plb
636 lek plb
656 lek plb
660 lek plb
661 lek plb
662 lek plb
663 lek plb
664 lek plb
665 lek plb
667 lek plb
668 lek plb
669 lek plb
672 lek plb
682 lek plb
691 lek plb
696 lek plb
707 lek plb
718 lek plb
734 lek plb

Wojska NKWD uczestniczące w bitwie o Moskwę

Grupa Wojsk NKWD Specjalnego Przeznaczenia płk Pawła
Sudopłatowa
1 BPiech NKWD
2 BPiech NKWD
mająca zaminować Moskwę

1 DSzmot NKWD-ochrona obiektów państwowych i przemysłowych w Moskwie

2 DSzmot NKWD (OMSDON)-tył frontu Zachodniego, Kalinińskiego

3 Dywizja NKWD Wojsk Ochrony Szlaków Kolejowych i Szczególnie Ważnych Obiektów Przemysłowych/ 3 Dywizja NKWD Wojsk Ochrony Szlaków Kolejowych/ 24 Dywizja Strzelców NKWD Ochrony Szlaków Kolejowych- Front Briański, Front Zachodni

4 Dywizja NKWD Wojsk Ochrony Szlaków Kolejowych/ 25 Dywizja Strzelców NKWD Wojsk Ochrony Szlaków Kolejowych i Szczególnie Ważnych Obiektów Przemysłowych/ 18 Dywizja NKWD Wojsk Ochrony Przemysłu i Szczególnie Ważnych Obiektów Przemysłowych- Bałaszow

6 Dywizja Strzelców NKWD Wojsk Wewnętrznych - Kalinin, Toropiec Front Kaliniński

7 DSZmot NKWD- Tuła, Orzeł Front Zachodni

11 Dywizja NKWD Wojsk Ochrony Przemysłu/ 15 Dywizja NKWD Wojsk Ochrony Przemysłu i Szczególnie Ważnych Obiektów/-Moskwa, MRO

12 Dywizja NKWD Wojsk Ochrony Przemysłu i Szczególnie Ważnych Obiektów- / 12 Dywizja Strzelców NKWD Wojsk Ochrony Przemysłu i Szczególnie Ważnych Obiektów/ 16 Dywizja NKWD Wojsk Ochrony Przemysłu-Moskwa, MRO, 16 Armia

14 Dywizja NKWD Wojsk Konwojowych/ 36 Dywizja NKWD Wojsk Konwojowych- Moskwa, Górki

17 Dywizja NKWD Wojsk Ochrony Przemysłu- Gorki

19 Dywizja NKWD Wojsk Ochrony Szlaków Kolejowych i Ochrony Szczególnie Ważnych Obiektów Przemysłowych/ 31 Dywizja Strzelców NKWD Wojsk Ochrony Szlaków Kolejowych

29 Brygada NKWD Wojsk Ochrony Szlaków Kolejowych/ 33 Dywizja Strzelców Wojsk Ochrony Szlaków Kolejowych- linia Kujbyszew- Moskwa

42 Brygada NKWD Wojsk Konwojowych/ 37 Dywizja NKWD Wojsk Konwojowych- Moskwa Front Zachodni

Oraz 63 oddziały pościgowo-niszczycielskie (istriebitielnyje otriady) w składzie MRO

Wojska NKWD chroniące tyły Armii Czerwonej podczas bitwy moskiewskiej

Zarząd Ochrony Tyłów Operacyjnej Armii Czerwonej Frontu Zachodniego składał się z:
5 Dywizji Strzelców NKWD (1942),
6 Dywizji Strzelców NKWD (1942),
2 rządowego pułku łączności NKWD,
38 pułku pogranicznego NKWD (od 1.07.1941),
87 pułku pogranicznego NKWD (1941-1943),
86 pułku pogranicznego NKWD (41-42),
53 pułku ochrony dróg kolejowych NKWD (1941) 22 Armii,
252 pułku pogranicznego NKWD (1941-1942),
16 pułku pogranicznego NKWD (1941-1942),
13 pułku pogranicznego NKWD (1942) 30 Armii,
88 pułku pogranicznego NKWD (1941-1942),
180 pułku ochrony obiektów przemysłowych NKWD (1941),
88 samodzielnego batalionu ochrony NKWD (1941) 22 Armii

Zarząd Ochrony Tyłów Operacyjnej Armii Czerwonej Frontu Kalinińskiego skladał się z
31 pułku pogranicznego NKWD (1941-1943),
33 pułku pogranicznego NKWD,
13 pułku pogranicznego NKWD (1942),
83 pułku pogranicznego NKWD (1942).

Zarząd Ochrony Tyłów Operacyjnej Armii Czerwonej Frontu Briańskiego składał się z

17 pułku pogranicznego NKWD,
18 pułku pogranicznego NKWD,
38 pułku pogranicznego,
90 pułku pogranicznego NKWD (1942),

1 Armia Saperska- Możajska Linia Obrony złożona z żołnierzy NKWD ludnośći cywilnej i saperów

3 Armia Saperska- Moskiewski Rejon Umocniony zlożona z żołnierzy NKWD saperów i ludności cywilnej

Kontrwywiad Wojskowy NKWD

1 Samodzielny Batalion Strzelecki
Wojsk NKWD do Ochrony Tyłów Frontu Kalinińskiego

Samodzielny Batalion Strzelecki
Specjalnego Wydziału NKWD Frontu Zachodniego

Samodzielna Kompania Strzelecka
Specjalnego Wydziału NKWD 5 Armii

Samodzielna Kompania Strzelecka
Specjalnego Wydziału NKWD 16 Armii

Samodzielna Kompania Strzelecka
Specjalnego Wydziału NKWD 20 Armii

Samodzielna Kompania Strzelecka
Specjalnego Wydziału NKWD 1 Armii Uderzeniowej

Samodzielna Kompania Strzelecka
Specjalnego Wydziału NKWD 29 Armii

Samodzielna Kompania Strzelecka
Specjalnego Wydziału NKWD 30 Armii

Samodzielna Kompania Strzelecka
Specjalnego Wydziału NKWD 31 Armii

Samodzielna Kompania Strzelecka
Specjalnego Wydziału NKWD 26 Armii przemianowanej na 2 Armie Uderzeniową

Samodzielna Kompania Strzelecka
Specjalnego Wydziału NKWD 60 Armii przemianowanej na 3 Armię Uderzeniową

oraz plutony Kontrwywiadu NKWD w ramach każdej dywizji strzeleckiej

Oddziały Zaporowe RKKA: po trzy kompanie zaporowe w każdej dywizji strzeleckiej jedna kompania zaporowa na pułk czyli ok 120 kompanii zaporowych w szczytowym okresie walk

Oddziały Zaporowe NKWD Wojsk do Ochrony Tyłów Czynnej Armii Czerwonej prawdopodobnie
po jednym batalionie zaporowym NKWD na Front i po jednym lub dwóch Oddziałach Zaporowych NKWD na Armię Ogólnowojskową W sumie pomiędzy 10-20 jednostek zaporowych NKWD

Dodatkowo specjalne oddziały do ochrony sztabów polowych RKKA to jest też NKWD

Bliżej nie znana ilość batalionów i kompanii karnych tworzonych w 1941 roku. Rosjanie chyba milczą o tym zagadnieniu
Last edited by Krzysztof76 on Monday, 3 October 2011, 13:00, edited 12 times in total.
Krzysztof76
 

Re: Ordre de Bataille Bitwa Moskiewska 1941 prawe skrzydło

Postby Andrzej » Saturday, 6 August 2011, 04:56

Z tymi armiami karnymi to chyba przesada.
User avatar
Andrzej
Kapitan
 
Posts: 760
Joined: Tuesday, 24 January 2006, 21:41
Location: Warszawa

Re: Ordre de Bataille Bitwa Moskiewska 1941 prawe skrzydło

Postby Krzysztof76 » Saturday, 6 August 2011, 19:21

Andrzej możesz do mnie napisać na priv lub mejl to Ci wyjaśnię jak to jest w Armiami Karnymi.
Last edited by Krzysztof76 on Saturday, 6 August 2011, 21:03, edited 3 times in total.
Krzysztof76
 

Re: Ordre de Bataille Bitwa Moskiewska 1941 prawe skrzydło

Postby DT » Sunday, 7 August 2011, 10:02

Widzę, że w sprawach Armii Czerwonej nadal obowiązuje tajemnica ;) bo można się coś dowiedzieć tylko na mejl lub priv :evil:
Czesi również bronili Polski w 1939 roku
User avatar
DT
Divisní generál
 
Posts: 3667
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:41
Location: Milton Keynes

Re: Ordre de Bataille Bitwa Moskiewska 1941 prawe skrzydło

Postby Krzysztof76 » Sunday, 7 August 2011, 10:57

No dobra dywizje karne w Armii Czerwonej to dywizje strzeleckie parzyste od numeru 2 do 238.
Dywizje karne specjalnego przeznaczenia ( o lepszym wyposażeniu np. w ubiory zimowe i sile bojowej )to dywizje strzeleckie parzyste od numeru 302 do 402.

Armia Karna to ruchome pojęcie związane z aktualnym składem danej Armii Ogólnowojskowej. Armia Ogólnowojskowa stawała się na pewien czas Karną ze względu na skład potem mogła być zwykłą armią (dywizje złożone ze zwykłych rekrutów) również ze względu na skład jeszcze dalej mogła być Armią specjalnego Przeznaczenia a nawet Armią NKWD np. W bitwie moskiewskiej w centrum stały Armie Karne na obu skrzydłach Armie NKWD a z tyłu Armie Specjalnego Przeznaczenia i Wojska NKWD

Zbiory zasobów cyfrowych:
http://www.alexanderyakovlev.org/
http://www.archive.org/index.php/
http://www.armchairgeneral.com/rkkaww2/
http://rkkaww2.armchairgeneral.com/form ... A_NKVD.xls
http://bdsa.ru/
http://www.csgc.edu
http://www.cgsc.edu/carl/nafziger.htm
http://hrono.ru/index.php
http://hwar1941.narod.ru/sr.htm/
http://mechcorps.rkka.ru
http://www.memo.ru/links/index.htm
http://www.mil.ru/files/zagrad_otriadiNKVD.rtf
http://militera.lib.ru/
http://www.orbat.com/site/ww2/drleo/index_01.htm
http://podvig.naroda.mil.ru
http://www.pogranec.ru
http://pvnkvd.narod.ru/text/St1.htm
http://pvrf.narod.ru
http://www.rkka.ru
http://www.sd.250.narod.ru/index.html
http://smol1941.narod.ru
http://srpo.ru/forum/
http://www.soldat.ru/
http://www.soldat.ru/files/3/
http://www.soldat.ru/files/3/22/31/45/
http://www.soldat.ru/files/3/22/126/312
http://www.soldat.ru/files/4/6/15/111/
http://www.soldat.ru/files/4/6/216/
http://tashv.nm.ru/
http://tashv.nm.ru/PostanovGKO/GKO.html
http://www.vvmvd.ru/
Archiwalne źródła internetowe:
1) Bojewyj Sostaw Sowietskoj Armii czast I (ijuń-diekabr 1941 goda) Wojenno-naucznoje uprawlenije Gienieralnogo Wojenno-istoriczeskij otdieł Moskwa 1966 dostępne na stronie http://www.soldat.ru
2) Bojewyj Sostaw Sowietskoj Armii czast II (janwar-diekabr 1942 goda) Wojennoje izdatielstwo Ministerstwa Oborony SSSR Wojenno-naucznoje uprawlenije Gienieralnogo Wojenno-istoriczeskij otdieł Moskwa 1966 dostępne na stronie http://www.soldat.ru
3) Bojewyj Sostaw Sowietskoj Armii czast III (jantar- diekabr 1943 goda) Wojennnije Izdateielstwo Ministerstwa Oborony SSR Moskwa 1972 dostępne na stronie http://www.soldat.ru
4) Perieczen’ Uprawlienij, sojedinienji, czastiej, podrazdielienji i uczreżdienji wojsk NKWD, wchodiwszich w sostaw Diejstwujuszczej Armii w period Wielikoj Otieczestwiennoj wojny 1941-1945 godow.
Prilozenije k prikazu Ministra Wnutriennych Dieł Sojuza SSR Nr.0205 ot 31 maja 1956 godu.

Spis dowództw, związków, oddziałów, pododdziałów i instytucji wojsk NKWD wchodzących w skład Operacyjnej Armii Czerwonej w okresie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w latach 1941-1945.
Załącznik do rozkazu nr 0205 z 31 maja 1956 roku Ministra Spraw Wewnętrznych ZSRR. [tłum.polskie]
Dostępne na stronie internetowej http://soldat.ru/doc/perechen/

5)Perieczen’ Sojedinienji i czastiej wojsk NKWD dislocirowannych w gorodzie Leningradzie w period Wielikoj Otieczestwiennoj wojny, słuzba w kotorych sogłasno prikazam Woiennogo Ministra SSSR Nr 60 1950 goda i MWD SSSR Nr 45-1952 goda zasczitywajetsja na lgotnych usłowiach
Prilozenije k prikazu Ministra Wnutriennych Dieł Sojuza SSR Nr. 0205 ot 31 maja 1956 godu.

Spis związków i oddziałów wojsk NKWD dyslokowanych w Leningradzie w okresie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej służba w których została zaliczona jako dająca ulgi finansowe weteranowi zgodnie z rozkazem Nr 60 z 1950 roku Ministra Wojny ZSRR oraz rozkazem MSW ZSRR nr 45 z 1952 roku.
Załącznik do rozkazu Ministra Spraw Wewnętrznych ZSRR Nr.0205 z 31 maja 1956 roku [tłum. polskie]
Dostępne na stronie internetowej http://soldat.ru/doc/perechen/

6) Perieczen’ Obiedinienji, Sojedinienji, Otdielnych czastiej i uczreżdienji Jugo-Zapadnogo Fronta, prinimawszich uczastie w oboronie r. Kijewa w ijulie-sientiabrje 1941 goda Nr D-6795s Gienieralnyj Sztab Woorużennych Sił SSSR 31 oktjabra 1961 Moskwa 1961
Dostępne na stronie internetowej http://soldat.ru/doc/perechen/

Spis zjednoczeń, związków, samodzielnych pododdziałów i instytucji Frontu Południowo-Zachodniego biorących udział w obronie miasta Kijowa w lipcu-wrześniu 1941 roku Załącznik do Dyrektywy Nr-6795s Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR z 31 października 1961roku, Moskwa 1961 [tłum.polskie]
Dostępne na stronie internetowej http://soldat.ru/doc/perechen/

7) Perieczen’ Nr.5 Strielkowych, Gornostrielkowych, Motostriełkowych Dywizji wchodiwszych w sostaw Diejstwujuszczej armii w gody Wielikoj Otieczestwiennoj Wojny 1941-1945 gody Priłożenije Nr k direktiwie Gienaralnogo sztaba 1970 Nr D-043 Moskwa 1970 dostępne na stronie internetowej http://soldat.ru/doc/perechen/
8) Perieczen’ Nr.33 Striełkowych czastej i podrazdzielienij (otdielnych batalinow, rot i otrjadow) so srokami wchożdenija ich w sostaw diejstwujuszczej armii w gody Wielikoj Otieczestwiennoj wojny 1941-1945 Wojenno-naucznoje uprawlenije Gienralnogo sztaba Prilożenije k direktiwie Genaralnogo Sztaba ot 2 ijunija 1962 Nr. 2003354 dostępne na stronie http://soldat.ru/doc/perechen/
Źródła publikowane:
Armia Czerwona w przededniu najcięższej próby (Materiały z posiedzenia Głównej Rady Wojennej i wyższej kadry dowódczej Armii Czerwonej w dniach 23-31 grudnia 1940 roku) Red: Budziński Janusz, Grzelak Czesław, Matuszak Zygmunt Wydawnictwo Neriton Warszawa 2006
Armia Czerwona w latach 1940-1941 (Materiały z posiedzenia Głównej Rady Wojennej i wyższej kadry dowódczej Armii Czerwonej w dniach 23-31 grudnia 1940 roku) Red: Budziński Janusz, Grzelak Czesław, Matuszak Zygmunt Wydawnictwo Neriton Warszawa 2007
Bitwa pod Moskwoj Sbornik dokumientow Tom 15 (4-1) Russkij Archiw Wielikaja Oteczestwiennaja Red: W.A. Zołotariew, W.T. Jelisiejew, W.B. Baszurow Moskwa „Terra” 1997
Blokada Leningrada w dokumentach rassiekrieczennych archiwow- (serja Wojenno Istoriczeskaja biblioteka) Poligon Petersburg 2005, Moskwa AST 2005
Gienieralnyj Sztab w gody Wielikoj Otieczestwiennoj wojny Dokumienty i materiały 1941 god Tom 23 (12-1) Russkij Archiw Wielikaja Oteczestwiennaja Red: W.A. Zołotariew, W.N. Bartanow, A.I. Barsukow, W.W. Muchin, A.P. Jefremow Moskwa „Terra” 1997
Gławnyje Politiczeskije Organy Woorużennych Sił SSSR w Wielikoj Otieczestwiennoj wojnie 1941-1945 gg. Russkij Archiw Wielikaja Oteczestwiennaja Dokumenty i materiały Tom 17-6 (1-2) Moskwa „Terra” 1996 Red: W.A. Zołotariew, W.P. Zimonin, M.Sokołowa, K.W. Gołumbowskij, A.I. Barsukow
Gułag (Gławnoje uprawlenije łagierej)1918-1960 Rossija XX wiek Dokumienty Red: A.I. Kokurin, A.N. Jakowlew Moskwa 2002 Mieżdunarodnyj fond „Demokratija”
Łubianka WCZK-OGPU-KWD-NKGB-MGB-MWD-KGB 1917-1960 Sprawocznik red: A.I. Kokurin, N.W. Pietrow. P.G. Pichoja, A.N. Jakowlew Moskwa 1997 Miężdunarodnyj fond „Demokratija: (Rossija XX wiek Dokumienty)
Ogiennaja Duga Kurskaja bitwa głazami Lubljanki Red A.W.Wasiljew A.T. Żadobin Centralnyj Archiw FSB Rosiji Moskiewskije Uczebniki i kartografia Moskwa 2003
Organy Gosudarstwiennoj Biezapasnosti SSSR w Wielikoj Oteczestwiennoj wojnie Tom I Kniga 1 Red. W.P. Jampolskij, S.W. Stiepaszyn Moskwa 1995 Wyd. A/O „Kniga i biznies”

Organy Gosudarstwiennoj Biezapasnosti SSSR w Wielikoj Oteczestwiennoj wojnie
Tom I Kniga 2 Red: W.P. Jampolskij, S.W. Stiepaszyn Moskwa 1995 Wyd. A/O „Kniga i biznies”

Organy Gosudarstwiennoj Biezapasnosti SSSR w Wielikoj Oteczestwiennoj wojnie
Tom II Kniga 1 Red: W.P. Jampolskij, N.P. Patruszew Moskwa 2000 Wyd. „Rus”

Organy Gosudarstwiennoj Biezapasnosti SSSR w Wielikoj Oteczestwiennoj wojnie
Tom II Kniga 2 Red: W.P. Jampolskij, N.P. Patruszew Moskwa 2000 Wyd. „Rus”

Organy Gosudarstwiennoj Biezapasnosti SSSR w Wielikoj Oteczestwiennoj wojnie
Tom III Kniga 1 Red: W.P. Jampolskij, N.P. Patruszew Moskwa 2003 Wyd. „Rus”

Organy Gosudarstwiennoj Biezapasnosti SSSR w Wielikoj Oteczestwiennoj wojnie
Tom III Kniga 2 Red: W.P. Jampolskij, N.P. Patruszew Moskwa 2003 Wyd „Rus”

Organy Gosudarstwiennoj Biezapasnosti SSSR w Wielikoj Oteczestwiennoj wojnie
Tom IV Kniga 1 Red: W.P. Jampolskij, N.P. Patruszew Moskwa 2008 Wyd „Rus”

Organy Gosudarstwiennoj Biezapasnosti SSSR w Wielikoj Oteczestwiennoj wojnie
Tom IV Kniga 2 Red: W.P. Jampolskij, N.P. Patruszew Moskwa 2008 Wyd „Rus”

Organy Gosudarstwiennoj Biezapasnosti SSSR w Wielikoj Oteczestwiennoj wojnie
Tom V Kniga 1 Red: W.P. Jampolskij, N.P. Patruszew Moskwa 2007 Wyd. „Kuczkowo Pole”

Organy Gosudarstwiennoj Biezapasnosti SSSR w Wielikoj Oteczestwiennoj wojnie
Tom V Kniga 2 Red: W.P. Jampolskij, N.P. Patruszew Moskwa 2007 Wyd „Kuczkowo Pole”

NKWD-MWD SSSR w borbie s banditizmem i woorużennym nacionalisticzeskim podpoliem na Zapadnoj Ukrainie w Zapadnoj Biełorusii i Pribałtikie (1939-1956) Sbornik dokumientow, Red: N.F. Samochwałow, Ju.N. Morukow, Przygotowanie: N.I. Władimircew, A.I. Kokurin Obiedinnenaja redakcja MWD Rosiji 2008 Moskwa
Pogranicznyje wojska SSSR 1939 ijuń- 1941 Sbornik dokumientow i materiałow Red: P.I. Żyrjanow, Przygotowanie: E.W. Cybulskij, A.I. Czugunow, A.I. Jucht Moskwa 1970 Wyd „Nauka”
Pogranicznyje wojska SSSR maj 1945-1950 Sbornik dokumientow i materiałow Red: W.A. Matrosow Przygotowanie: E.D. Sołowjew, A.I. Czugunow, E.W. Sacharowa, N.A. Skworcowa, W.A. Szczerbakow Moskwa 1975 wyd. „Nauka”
Pogranicznyje wojska w gody Wielikoj Oteczestwiennoj Wojny 1941-1945 Sbornik dokumientow Red: P.I. Żyrjanow, Przygotowanie: A.I. Czugunow Moskwa 1968 Wyd„Nauka”
Prikazy narodnogo komissara oborony SSSR 22 ijunija-1941 goda-1942 goda Tom 13 (2-2) Russkij Archiw Wielikaja Oteczestwiennaja Red” W.A. Zołotariew, W.P. Zimonin, A.M. Sokołow, A.I. Barsukow Moskwa „Terra” 1997
Prikazy Narodnogo Komissara Oborony SSSR (1943-1945 goda) Tom 13 (2-3) Russkij Archiw Wielikaja Oteczestwiennaja Red: W.A. Zołotariew, W.P. Zimonin, Ju. N. Sjemin, K.W. Gołumbowskij, A.I. Barsukow Moskwa „Terra” 1997
Rossija XX wiek Dokumienty i materialy Kniga 1 Red: A.B.Biezborodow Moskwa „Wyższaja Szkoła” 2004
Stawka WGK Dokumienty i Materiały 1941 god Tom. 16 (5-1) Russkij Archiw Wielikaja Oteczestwiennaja Red: W.A. Zołotariew, W.P. Zimonin, Ju.N. Sjemin, A.M. Sokołow Moskwa „Terra” 1996
Stawka WGK Dokumienty i materiały 1942 god Tom 16 (5-2) Russkij Archiw Wielikaja Oteczestwiennaja Red: W.A. Zołotariew, W.P. Zimonin, Siemin Ju.N., M.Sokołowa K.W. Gołumbowskij Moskwa „Terra” 1996
Stawka WGK Dokumienty i Materiały 1943 god Tom.16. (5-3) Red: W.A. Zołotariew, A.M. Sokołow, Ju.N. Sjemin. K.W. Gołumbowskij Moskwa „Terra” 1999
Sbornik Bojewych Dokumientow Wielikoj Otieczestwiennoj wojny Wypusk 37 Wojennyje Izdatielstwo Ministerstwa Oborony Sojuza SSR Moskwa 1959
Sbornik Bojewych Dokumientow Wielikoj Otieczestwiennoj wojny Wypusk 35 Wojennyje Izdatielstwo Ministerstwa Oborony Sojuza SSR Moskwa 1958
Sbornik Bojewych Dokumientow Wielikoj Otieczestwiennoj wojny Wypusk 41 Wojennyje Izdatielstwo Ministerstwa Oborony Sojuza SSR Moskwa 1960
Stalingradskaja Epopeja Serija XX wiek: liki, lica, liciny) Moskwa Łada IKTC, Zwonnica MG 2000
1941 god w 2-ch tomach Kniga 2 Rossija XX wiek Dokumienty Red” L.E. Reszin W.P. Naumow A.N. Jakowlew Moskwa 1998 Mieżdunarodnyj fond „Demokratija”

Encyklopedie i Słowniki biograficzne oraz pomoce naukowe:
Diejstwujuszczowaja armija 1941-1945 godow B.27 Wielikaja Oteczestwiennaja Wojennaja istorija Gosiudarstwa Rossijskogo w 30-ti tomach Moskwa Animi Fortitudo Kuczkowo Pole 2005
Gilbert Martin The Routledge Atlas of Russian History Routledge Taylor & Francis Group London-New York 2008
Handbook on Japanese Military Forces David C. Isby, Jeffrey Ethell U.S. War department Louisiana State University Press Baton Rouge-London 1995
Larecki Jan Wielki Leksykon Służb Specjalnych Świata Wyd: Ksiażka i Wiedza Warszawa 2007
Komandnyj i naczałstwujuszczyj sostaw Krasnoj Armii w 1940-1941godow Struktura i kadry centralnego apparata NKO SSSR, wojennych okrugow i obszczewojskowych armiii Dokumienty i materialy Red: W.N. Kuzielienkow, N.S. Tarchowa, K.A. Abramjan, W.A.Arcybaszew Moskwa 2005 SPb Letnij Sad
Sprawocznyje Materiały po organizacjonnoj strukturie strielkowoj diwizjii Sowietskoj Armii w period Wielikoj Otieczestwiennoj wojny 1941-1945 godow 6 otdieł Wojenno- Istoriczeskije Uprawlenije Gławnogo Wojeno- Naucznogo Uprawlenja GSZ Sowietskoj Armii 1951 god.
Wielikaja Oteczestwiennaja Komandarmy Wojennyj Biograficzewskij Słowar Red: S.W. Antonienko, I.I. Basik, Przygotowanie: W.S. Abramow, G.N. Agiejew, W.Ju. Rusanow Moskwa-Żukowskij 2005 Wyd: Kuczkowo Pole
Wielikaja Oteczetwiennaja Komkory Wojennyj Biograficzeskij Słowar Tom I Red: M.G. Wożakin, I.I. Basik, W.A. Gawriłow Przygotowanie: I.I. Basik, W.Ju. Rusanow, D.A. Czapajew, Moskwa-Żukowskij 2006 Wyd. Kuczkowo Pole
Wielikaja Oteczestwiennaja Komkory Wojennyj Biograficzeskij Słowar Tom II Red: M.G. Wożakin, I.I. Basik, W.A. Gawriłow Przygotowanie: I.I. Basik, W.Ju. Rusanow, D.A. Czapajew Moskwa-Żukowskij Kuczkowo Pole 2006
Żołnierze Polscy-Więźniowie NKWD w latach 1939-1953 Część III Red: Jan Pięta Ministerstwo Obrony Narodowej Sztab Generalny WP

Literatura w języku rosyjskim:
Aleksander Siewier, Aleksandr Kołpakidi GRU-Unikalnja Encyklopedija Spiecsłużb Moskwa Jauza Emsko 2009
Baranowskij W.D. Pobieda w bitwie za Moskwoj 1941-1942 Moskwa Golden-Bi 2009
Bilenko S.W. Istriebitielnyje bataliony w Wielikoj otecziestwiennoj wojnie Moskwa 1968
Czernyszew Aleksandr 1941 god na Bałtikie: podwig i tragedija Serja Wielikaja Oteczestwiennaja: Nieizwiestnaja wojna Jauza-Eksmo Moskwa 2009
Dajnies Władimir O. Sztrafbaty i Zagrad’ otriady Krasnoj Armii (Serja Wielikaja Oteczestwiennaja: Cena Pobiedy) Moskwa Jauza-Eksmo 2009
Drig Jewgienij Mechanizirowannyje korpusa RKKA w boju Istorija Awtobronetankowych wojsk Krasnoj Armii w 1940-1941 godach Moskwa AST-Tranzitkniga 2005
Glanc David Kołoss powierżiennyj Krasnaja Armija w 1941 gody (seria Wielikaja Oteczestwiennaja Cena Pobiedy) tłum z angielskiego W.Fiedorowa Moskwa Jauza Emsko 2008
Glanc David, Dżonatan Chaus Bitwa Titanow Kak Krasnaja Armija Ostanowiła Gitlera (Seria Nieizwiestnyje wojny)tłum z angielskiego Moskwa AST Astrieł 2007
Feskow W.I. Kałasznikow K.A. Golikow W.I. Krasnaja Armija w pobiedach i porażeniach 1941-1945 godow Izdatielstwo Tosmkowo Uniwersiteta Tomsk 2003
Iriniarchow Rusłan Krasnaja Armija w 1941 godu Peiried’ groznymi ispytannjami Jauza Eksmo Moskwa 2009
Ispytannyje Wojnoj Pogranicznyje wojska (1939-1945 goda) Red: K.N. Masłow, Ju.F. Kaszlew, W.M. Sieliezniew, A.P. Gorjaczewskij Moskwa Granica 2008
Iwanow Leonid G. Prawda o „Smiersz” Seria Wielikaja Oteczestwiennaja SMIERSZ Moskwa Jauza-Eksmo 2009
Kołpakidi Aleksandr J. Likwiadatory KGB Serja:Encyklopedija spiecsłużb Moskwa Jauza Emsko 2009
Lenskij A.G. Suchopytnoje siły RKKA w priedwojennyje gody Sprawocznik Sankt Petersburg Wyd B&K 2000
Pylcyn Aleksander Prawda o sztrafbatach , Kak oficerskij sztrafbat doszeł do Berlina wydanie trzecie (serja Wielikaja Otecziestwiennaja; Nieizwiestnaja wojna) Moskwa Jauza Emsko 2007
Rubcow Jurij W. Nowaja kniga o sztrafbatach (Serja Wsja prawda o sztrafbatach) Moskwa Jauza Emsko 2010
Władymirskij Aleksiej Wiktorowicz Na Kijewskim naprawlenji Po opytu wiedienija bojewych siestwij wojskami 5-j armii Jugo-Zapadnogo fronta w Juinie-sientjabrje 1941 goda Moskwa Wojenizdat 1989.
Przekłady literatury rosyjskiej:
Bieszanow Władimir Obrona Leningradu Historia bez retuszu Wydawnictwo Bellona S.A. Warszawa 2009
Bieszanow Władimir Pogrom pancerny 1941 Wydawnictwo Bellona S.A. Warszawa 2009
Bieszanow Władimir Kadry decydują o wszystkim Wydawnictwo Inicjał Andrzej Palacz, Warszawa 2009
Bieszanow Władimir 1942 poligon czerwonych generałów Wydawnictwo Harmonia, Wydawnictwo Inicjał Andrzej Palacz Gdańsk-Warszawa 2009
Drabkin A. Podwójny Żołd- Potrójna Śmierć Sowieccy przeciwpancerniacy w walce z Panzerwaffe Gdański Kantor Wydawniczy, Gdańsk 2009
Historia Drugiej Wojny Światowej 1939-1945 w 12 tomach Tom 3 Red: Grieczko A.A., Fiedosiejew P.N., Kulikow W.G., Żylin P.A., Żukow J.M. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Warszawa 1978
Historia Drugiej Wojny Światowej 1939-1945 w 12 tomach Tom 4 Red: Grieczko A.A., Fiedosiejew P.N., Kulikow W.G., Żylin P.A., Żukow J.M. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Warszawa 1979
Historia Drugiej Wojny Światowej 1939-1945 w 12 tomach Tom 5 Red: Grieczko A.A., Fiedosiejew P.N., Kulikow W.G., Żylin P.A., Żukow J.M. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Warszawa 1979
Historia Drugiej Wojny Światowej 1939-1945 w 12 tomach Tom 6 Red: Grieczko A.A., Fiedosiejew P.N., Kulikow W.G., Żylin P.A., Żukow J.M. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Warszawa 1980
Historia Drugiej Wojny Światowej 1939-1945 w 12 tomach Tom 7 Red: Grieczko A.A., Fiedosiejew P.N., Kulikow W.G., Żylin P.A., Żukow J.M. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Warszawa 1981
Popow Gawrił O wojnie ojczyźnianej 1941-1945 Wydawnictwo Iskry 2005
Pylcyn Aleksander W. Byłem dowódcą oficerskiej kompanii karnej Armii Czerwonej [przekład z angielskiego Penalty Strike. The memoire of Red Army penal company Commandor 1943-1945] Wydawnictwo Bellona S.A. Warszawa 2009
Smirnow Igor Nikołajewicz Zapadnoje Naprawlenje Moskwa 2005 dostępne przez Internet na adresie http://smol1941.narod.ru

Sokołow Boris Polowanie na Stalina Polowanie na Hitlera Mity i rzeczywistość Tajne zmagania służb specjalnych w latach II wojny światowej Wydawnictwo Inicjał Andrzej Palacz Warszawa 2010
Sołonin Mark 22 czerwca 1941 czyli jak zaczęła się Wielka Wojna ojczyźniana Dom Wydawniczy Rebis Poznań 2007
Sołonin Mark 23 czerwca Dzień „M” Dom Wydawniczy Rebis Poznań 2008
Sołonin Mark Na uśpionych lotniskach… 22 czerwca 1941 roku Dom Wydawniczy Rebis Poznań 2007
Sołonin Mark 25 czerwca Głupota czy Agresja ? czy Dom Wydawniczy Rebis Poznań 2011
Suworow Wiktor Cień zwycięstwa Pierwsza cześć trylogii „Cień zwycięstwa” Dom Wydawniczy Rebis Poznań 2006
Suworow Wiktor Cofam wypowiedziane słowa Druga część trylogii „Cień zwycięstwa” Dom Wydawniczy Rebis Poznań 2006
Suworow Wiktor Lodołamacz Dom Wydawniczy Rebis Poznań 2008
Suworow Wiktor Dzień „M” Druga część cyklu „Lodołamacz” Dom Wydawniczy Rebis Poznań 2008
Suworow Wiktor Ostatnia Republika Trzecia część cyklu „Lodołamacz” Dom Wydawniczy Rebis Poznań 2009
Suworow Wiktor Ostatnia Defilada Czwarta część cyklu „Lodołamacz” Dom Wydawniczy Rebis Poznań 2009
Suworow Wiktor Klęska Piąta częśc cyklu „Lodołamacz” Dom Wydawniczy Rebis Poznań 2010
Wołkogonow Dmitrij Stalin wirtuoz kłamstwa, dyktator myśli Seria Władcy historii Wydawnictwo Amber Warszawa 2006
Literatura w języku angielskim:
Beevor Antony Stalingrad Penguin Books London 2001
Clark Alan Barbarossa The Russian German Conflict 1941-1945 Phoenix Press London 2000
Erickson John, The road to Stalingrad Stalin’s war with Germany Volume One Cassell Military Paperbacks London 2003
Erickson John, The road to Berlin Stalin’s war with Germany Volume Two Cassell Military Paperbacks London 2003
Forty George German tanks of World War II in action Arms & Armour Press1991 London
Glantz David M. The siege of Leningrad 1941-1944 900 Days of Terror Cassell Military Paperbacks London 2004
Healy Mark, Chandler David G. Kursk 1943 Tide Turns In the East (Osprey Military Campaign Series volume 16) Osprey Publishing Ltd. London 1992
Historical Study The German Campaign In Russia Planning and Operations (1940-1942) Departament of the Army Pamphlet Nr 20-261a March 1955 Department of the Army
Zaloga Steven J., Grandsen James The Eastern Front Armour Camouflage and Markings 1941 to 1945 Arms & Armour Press 1989 London
Polskie przekłady literatury angielskiej:
Andrew Christopher, Mitrochin Wasilij Archiwum Mitrochina I KGB w Europie i na Zachodzie Dom Wydawniczy Rebis Poznań 2009
Antill Peter Dennis Peter Stalingrad 1942 Klęska 6 Armii Seria Wielkie bitwy II wojny światowej Osprey Publishing, Amercom S.A., Poznań 2010
Beevor Antony Stalingrad Wydawnictwo „Znak” Kraków 2008
Beevor Antony, Winogradowa Luba Pisarz na wojnie Wasilij Grosmann na szlaku bojowym Armii Czerwonej 1941-1945 Wydawnictwo Magnum Warszawa 2006
Bellamy Chris Wojna Absolutna Związek Sowiecki w II wojnie światowej Prószyński i S-ka Warszawa 2010
Braithwaite Rodric Moskwa 1941 Największa bitwa II wojny światowej Wydawnictwo Znak Kraków 2008
Carroll Warren H. Narodziny i upadek Rewolucji Komunistycznej Wydawnictwo „Wektory” Sadków 2008
Davies Norman Europa rozprawa historyka z historią Wydawnictwo Znak Kraków 2002
Fiszer Michał, Gruszczyński Jerzy, Dennis Peter Operacja „Barbarossa” 1941 Hitler uderza na ZSRR Seria Wielkie bitwy II wojny światowej Osprey Publishing- Amercom S.A Poznań 2009
Forczyk Robert, Gerrard Howard Sewastopol 1942 Zwycięstwo von Mansteina Seria Wielkie bitwy II wojny światowej Osprey Publishing Amercom Poznań 2010
Forczyk Robert, Gerrard Howard Moskwa 1941 Pierwsza porażka Hitlera Seria Wielkie bitwy II wojny światowej Osprey Publishing -Amercom S.A. Poznań 2010
Jones Michael K. Stalingrad Triumf Armii Czerwonej Bellona Warszawa 2010
Murphy David E. Co wiedział Stalin Seria Tajemnice historii Wydawnictwo Amber Warszawa 2005
Pleshakov Constantine Szaleństwo Stalina Pierwsze 10 dni wojny na froncie wschodnim. Wydawnictwo Magnum Warszawa 2005
Rayfield Donald Stalin i jego oprawcy szefowie stalinowskiej bezpieki Wydawnictwo Amber Warszawa 2009
Williamson Gordon SS: Gwardia Adolfa Hitlera Espadon Warszawa 1995
Polskie przekłady literatury w jezyku niemieckim
Baberowski Jörg Czerwony Terror Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2009
Carell Paul Operacja „Barbarossa” Dom Wydawniczy Bellona Warszawa 2003
Carell Paul Spalona Ziemia. Odwrót Wehrmachtu na wschodzie Dom Wydawniczy Bellona Warszawa 2003
Gehlen Reinhard Sensacyjne wspomnienia szefa wywiadu przekład polski „Der Dienst” Warszawski Dom Wydawniczy- Wydawnictwo Atena Warszawa 1993
Nowak Helmuth Walczyłem o Stalingrad Wydawnictwo Arkadiusz Wingert Międzyzdroje-Kraków 2009
Piekałkiewicz Janusz Bitwa o Moskwę Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski Janki k. Warszawy 2004
Piekałkiewicz Janusz Operacja Cytadela Kursk i Orzeł największa bitwa pancerna II wojny światowej Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski Janki k. Warszawy 2004
Literatura w języku francuskim:
Buffetaut Yves La bataille de Moscou 2 octobre 1941 au 24 janvier 1942 Editions Heimdal 1987 Paris
Montagnon Pierre La seconde guerre mondiale De la reconquette des Philippines A la Bataille des Ardennes Julliet 1944 - Decembre 1944 Pygmalion Gerard Watelet Paris 1994
Literatura w języku szwedzkim oraz jej polskie przekłady:
Johansson Alf W. Europas Krig Militärt tänkande, strategi och politik frĺn Napoleontiden till andra världskriget slut
Mannerheim Carl Gustaf Emil Wspomnienia Editions Spotkania Gdańsk 1997
Literatura wspomnieniowa i obozowa:
Degrelle Leon Front Wschodni 1941-1945 Wydawnictwo Arkadiusz Wingert Wydawnictwo „Przedsięwzięcie Galicja” Kraków 2002
Herling Gustav A World apart Penguin Books London 2005
Shneyer Aron Dwa oblicza zdrady Między NKWD a SS (z opowieści Sturmbannführera SS) Instytut Wydawniczy Erica Warszawa 2010
Szałamow Warłam Opowiadania kołymskie Dom Wydawniczy Rebis Poznań 2010
Utwory prozaiczne:
Mackiewicz Józef Kontra Wydawnictwo Kontra Londyn 2009
Mackiewicz Józef Zwycięstwo Prowokacji Kontra Londyn 2007
Piasecki Sergiusz Zapiski oficera Armii Czerwonej Wydawnictwo LTW Łomianki 2009
Pierszanin Władimir Komandir sztrafnoj roty Serja Sztrafbat. Oni srażalis’ za Rodinu ! Wyd.Jauza-Eksmo Moskwa 2009
Ossendowski Antoni Ferdynand Lenin Wydawnictwo LTW Łomianki reprint z wyd R.Wegner Poznań 1930
Suworow Wiktor Akwarium Dom Wydawniczy Rebis Poznań 2008
Suworow Wiktor GRU Dom Wydawniczy Rebis Poznań 2010
Suworow Wiktor Kontrola Powieść z cyklu o Nastii Strzeleckiej Dom Wydawniczy Rebis 2010
Literatura w języku polskim:
Albert Andrzej (Roszkowski Wojciech) Najnowsza historia Polski 1914-1993 Tom 1 Wydawnictwo Puls Londyn 1994
Albert Andrzej (Roszkowski Wojciech) Najnowsza historia Polski 1914-1993 Tom 2 Wydawnictwo Puls Londyn 1994
Bazylow Ludwik, Wieczorkiewicz Paweł Piotr Historia Rosji Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław-Warszawa-Kraków 2005
Bereza Tomasz, Chmielowiec Piotr, Grechuta Janusz W cieniu „Linii Mołotowa” Ochrona granicy ZSRR z II Rzeszą między Wisznią a Sołokiją w latach 1939-1941 Seria Monografie tom 3 Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Rzeszów 2002
Bryja Marcin Artyleria niemiecka 1933-1945 Taktyka, organizacja, uzbrojenie Wydawnictwo Militaria Warszawa 1996
Czarnotta Zygmunt, Moszumański Zbigniew Wojna zimowa Największe bitwy XX wieku Tom 10 Agencja Altair Warszawa 1994
Czekiści organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989 Red: Persak Krzysztof, Kamiński Łukasz Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2010
Domański Jacek Prochorowka 1943 Zeszyt Nr.280 Wydawnictwo Militaria Warszawa 2007
Grzelak Czesław K. Armia Stalina 1939-1941 Zbrojne ramię polityki ZSRS Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Oficyna Wydawnicza Rytm Warszawa 2010
Jędrzejewski Dariusz, Lalak Zbigniew Niemiecka Broń Pancerna 1939-1945 Wydawnictwo Lampart Warszawa 1995
Kołakowski Piotr Pretorianie Stalina sowieckie służby bezpieczeństwa i wywiadu na ziemiach polskich 1939-1945 Wydawnictwo Bellona S.A., Warszawa 2010
Konecki Tadeusz Sewastopol 1941-1942,1944 Seria Historyczne Bitwy Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Warszawa 1987
Korkuć Maciej, Szarek Jarosław, Szubarczyk Piotr, Wieliczka-Szarkowa Joanna, Nowak Andrzej W cieniu czerwonej gwiazdy zbrodnie sowieckie na Polakach 1917-1956 Wydawnictwo Kluszczyński Kraków 2010
Kosim Sławomir Mińsk-Białoruski 1941, Seria Historyczne bitwy Dom Wydawniczy Bellona S.A., Warszawa 2009
Kuberski Hubert J. Sojusznicy Hitlera 1941-1945 Zeszyt Militaria nr.3 Armie sojusznicze Niemiec na froncie wschodnim i na Bałkanach Wydawnictwo Militaria Warszawa 1993
Ledwoch Janusz Barbarossa 1941 Foto Zeszyt Militaria nr.8 Wydawnictwo Militaria Warszawa 1994
Ledwoch Janusz Waffen SS jednostki pancerne Zeszyt Militaria nr.1 Wydawnictwo Inter-Model Warszawa 1993
Ledwoch Janusz Waffen SS część 2 Zeszyt Militaria nr.6 Wydawnictwo Militaria Warszawa 1994
Ledwoch Janusz Zielone diabły Niemieckie wojska spadochronowe 1935-1945 Zeszyt Militaria nr.5 Wydawnictwo Militaria Warszawa 1993
Nowakowski Tomasz, Skotnicki Mariusz Kijów 1941 Seria Największe bitwy XX wieku Tom. 16 Wydawnictwo Altair, Warszawa 1995
Nowakowski Tomasz, Skotnicki Mariusz, Zbiegniewski Jerzy Niemieckie wojska spadochronowe 1936-1945 Wydawnictwo Lampart Warszawa 1996
Musiał Bogdan Na zachód po trupie polski Prószyński i S-ka Warszawa 2009
Pawlikowski Leszek Strzelcy Górscy Zeszyt Militaria nr.4 Wydawnictwo Militaria Kraków-Warszawa 1993
Rawski Tadeusz Piechota w II wojnie światowej wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Warszawa 1964
Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944-1956 red: Rogut Dariusz, Adamczyk Arkadiusz Wydawnictwo Atena Zelów 2005
Rutkiewicz Jan, Kulikow Walerij N. Wojska NKWD 1917-1946 Historia, organizacja, umundurowanie Barwa i Broń, Lampart, Warszawa 1998
Wieczorkiewicz Paweł Historia polityczna Polski 1935-1945 Ksiązka i Wiedza Warszawa 2006
Wieczorkiewicz Paweł Łańcuch Śmierci Czystka w Armii Czerwonej 1937-1945 Warszawa 2005
W objęciach Wielkiego Brata Sowieci w Polsce 1944-1993 Red: Rokicki Konrad, Stępień Sławomir Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Warszawa 2009
Wróblewski Wiesław Moskwa 1941 Seria Historyczne Bitwy Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Warszawa 1987

To jest prawie wszystko co jest dostępne o NKWD i RKKA
Krzysztof76
 

Re: Ordre de Bataille Bitwa Moskiewska 1941 prawe skrzydło

Postby Krzysztof76 » Thursday, 15 September 2011, 18:35

A teraz Niemcy

NIEMCY:
STRUKTURA WOJSK
15 XI 1941

GRUPA ARMII „ŚRODEK”
LEWE SKRZYDŁO
9A, 3 Gr.Panc, 4 Gr. Panc,

9 ARMIA
Sztab 9A / Strauss

XXIII KA
Sztab XXIII KA/ Schubert

253 DP
Sztab
453 pp
464 pp
473 pp
253 part

102 DP
Sztab
232 pp
233 pp
235 pp
104 part

251 DP
Sztab
451 pp
459 pp
471 pp
251 part

256 DP
Sztab
456 pp
476 pp
481 pp
256 part

206 DP
Sztab
301 pp
312 pp
413 pp
206 part

Oddziały korpuśne XXIII KA
II/ 62 part 10cm K18 (mot)
634 bart 10cm K18 (mot)
II/ 39 part 15 cm sFH (mot)
816 bmoz 21 cm Mõrser

VI KA
Sztab VI KA / Förster

26 DP
Sztab
39 pp
77 pp
78 pp
26 part

6 DP
Sztab
18 pp
77 pp
78 pp
6 part

110 DP
Sztab
252 pp
254 pp
255 pp
104 part

Oddziały korpuśne VI KA
848 bart 15 cm sFH (mot)
IV/ 109 part 15 cm-10cm K (mot)

XXVII KA
Sztab XXVII KA / Wäger

162 DP
Sztab
303 pp
314 pp
329 pp
236 part

86 DP
Sztab
167 pp
184 pp
216 pp
186 part

Oddziały korpuśne XXVII KA
II / 55 part 15 cm sFH (mot)
847 bart 15 cm sFH (mot)
808 bmoz 21 cm Mörser
184 bat dz szturm
189 bat dz szturm

3 Gr.Panc
Sztab 3 Gr.Panc / von Reinhardt

XXXXI K(zmot)
Sztab XXXXI K(zmot) / Model

161 DP
Sztab
336 pp
364 pp
371 pp
241 part

36 DP (zmot)
Sztab
87 ppzmot
118 ppzmot
36 part.zmot

129 DP
Sztab
427 pp
428 pp
430 pp
129 part

1 DPanc
Sztab
1 pułk panc.
1 pstrzel.zmot
113 pstrzel.zmot
73 part zmot

900 BP (zmot) LEHR
Sztab
I/ 900 ppzmot
II/ 900 ppzmot
900 bart
900 komp.dz.szturm

Ze składu 6 DPanc
114 pstrzel. zmot

Oddziały korpuśne XXXXI K(zmot)
II/ 59 part 15 cm sFH (mot)
611 bart 10 cm K18 (mot)
620 bart 10 cm K18 (mot)
III/ 51 part rakiet 15 cm werfer
600 bat dz.szturm
101 panc bat miot.płom.

LVI K(zmot)
Sztab LVI K(zmot) / Schaal

6 DPanc
Sztab
11 pułk panc
4 pstrzel zmot
76 part zmot

14 DP (zmot)
Sztab
11 ppzmot
53 ppzmot
53 part zmot

7 DPanc
Sztab
25 pułk panc
6 pstrzel zmot
7 pstrzel zmot
78 part zmot

Oddziały korpuśne LVI K(zmot)
I / 51 part rakiet 15 cm werfer
II / 51 part rakiet 15 cm werfer
151 bart 10 cm K18 (mot)
II / 38 part 15 cm sFH (mot)
733 bmoz 21 cm Mörser
210 bat dz szturm
643 bat niszcz czołg

4 Gr. Panc
Sztab 4 Gr.Panc / Hoepner

V KA
Sztab V KA / Ruoff

2 DPanc
Sztab
3 pułk panc
2 pstrzel zmot
304 pstrzel zmot
74 part zmot

106 DP
Sztab
239 pp
240 pp
241 pp
107 part

35 DP
Sztab
34 pp
109 pp
111 pp
35 part

Oddziały korpuśne V KA
III / 1 part rakiet 15 cm werfer
V / 1 part rakiet 15 cm wefer
842 bart 10 cm K18 (mot)
II / 44 part 15 cm sFH (mot)
II / 51 part 15 cm – 10 cm K (mot)

XXXXVI K(zmot)
Sztab XXXXVI K(zmot) / von Vietinghoff

11 DPanc
Sztab
15 pułk panc
110 pstrzel zmot
111 pstrzel zmot
119 part zmot

5 DPanc
Sztab
31 pułk panc
13 pstrzel zmot
14 pstrzel zmot
116 part zmot


Oddziały korpuśne XXXXVI K(zmot)
II / 68 part 10 cm K18 (mot)
III / 109 part 15 cm sFH
709 bart 10 cm K18 (mot)
845 bart 15 cm sFH
817 bmoz 21 cm Mörser
6 bmoz 10.5 cm werfer
8 bmoz 10.5 cm werfer
52 bmoz (3 dyony)
611 bat niszcz czołg

XXXX K(zmot)
Sztab XXXX K(zmot) / Stumme

10 DPanc
Sztab
7 pułk panc
69 pstrzel zmot
86 pstrzel zmot
90 part zmot

DZmot SS „Reich”
Sztab
ppzmot „Deutschland”
ppzmot „Der Führer”
11 ppzmot SS
part zmot „Das Reich”

Oddziały korpuśne XXXX K(zmot)
I / 54 part rakiet 15 cm werfer
II / 54 part rakiet 15 cm werfer
III / 54 part rakiet 15 cm wafer
II / 72 part 10 cm K18 (mot)
II / 67 part 15 cm sFH (mot)

IX KA
Sztab IX KA / Geyer

252 DP
Sztab
452 pp
461 pp
472 pp
252 part

87 DP
Sztab
173 pp
185 pp
187 pp
187 part

78 DP
Sztab
14 pp
195 pp
178 part

Oddziały korpuśne IX KA
I / 109 part 10 cm K18 (mot)

VII KA
Sztab VII KA / Fahrmbacher

Ze składu 78 DP
215 pp

267 DP
Sztab
467 pp
487 pp
497 pp
267 part

197 DP
Sztab
321 pp
322 pp
347 pp
229 part

7 DP
Sztab
19 pp

LFV-Legion desVolontaires Francais
Sztab LFV /Labonne
I bat / 638 pp (franc)
II bat / 638 pp (franc)

61 pp
62 pp
7 part

Oddziały korpuśne VII KA
709 bart 10 cm K18 (mot)
845 bart 15 cm sFH (mot)
736 bmoz 21 cm Mörser
203 bat dz szturm

Ze składu 4.Armii
Jednostki skrzydłowe XX KA
Sztab XX KA / Materna

507 pp / 292 DP
27 pułk panc / 19 DPanc

Odwód GA „Środek”
Sztab Odwód GA „Środek” / von Schenkendorff

23 DP
Sztab
9 pp
67 pp
68 pp
29 part

255 DP
Sztab
455 pp
465 pp
475 pp
255 part

Ze składu 56 DP
171 pp

707 DP
Sztab
727 pp
747 pp
657 bart

339 DP
Sztab
691 pp
692 pp
693 pp
339 bart

221 DOchron
Sztab
350 pp land
45 ppolic
1 dyon / 8 bart

286 DOchron
Sztab
354 pp land
61 ppolic
3 dyon / 8 bart

403 DOchron
Sztab
406 pp land
177 ppolic
2 dyon / 8 bart

1 BP SS
Sztab
1 pp SS
2 pp SS
dyon art. SS

BKaw SS
Sztab
1 pkaw SS
2 pkaw SS
1 part lek (2 dyony)
1 bateria dz. szturm

LOTNICTWO:

2 Flota Powietrzna (2. luftflotte)
Sztab/ 2 Flota.Powietrz
JG 27
JG 51
JG 53
KG 2
KG 3
KG 4
KG 53
KG zbV 1
KG zbV 2
LG 2
Aufkl. Staf. (Nacht) 2
KG (schnell) 210
Stuka. Geschw. 1
Stuka. Geschw. 2
Stuka. Geschw. 77
ZG 26NIEMCY:
STRUKTURA WOJSK
4 XII 1941

GRUPA ARMII „ŚRODEK”
LEWE SKRZYDŁO
9A, 3 Gr.Panc, 4 Gr. Panc,

9 ARMIA
Sztab 9A / Strauss

XXIII KA
Sztab XXIII KA/ Schubert

253 DP
Sztab
453 pp
464 pp
473 pp
253 part

102 DP
Sztab
232 pp
233 pp
235 pp
104 part

251 DP
Sztab
451 pp
459 pp
471 pp
251 part

256 DP
Sztab
456 pp
476 pp
481 pp
256 part

206 DP
Sztab
301 pp
312 pp
413 pp
206 part

Oddziały korpuśne XXIII KA
II/ 62 part 10cm K18 (mot)
634 bart 10cm K18 (mot)
II/ 39 part 15 cm sFH (mot)
816 bmoz 21 cm Mõrser

VI KA
Sztab VI KA / Förster

26 DP
Sztab
39 pp
77 pp
78 pp
26 part

6 DP
Sztab
18 pp
77 pp
78 pp
6 part

110 DP
Sztab
252 pp
254 pp
255 pp
104 part

Oddziały korpuśne VI KA
848 bart 15 cm sFH (mot)
IV/ 109 part 15 cm-10cm K (mot)

XXVII KA
Sztab XXVII KA / Wäger

162 DP
Sztab
303 pp
314 pp
329 pp
236 part

86 DP
Sztab
167 pp
184 pp
216 pp
186 part

161 DP
Sztab
336 pp
364 pp
371 pp
241 part

129 DP
Sztab
427 pp
428 pp
430 pp
129 part

Oddziały korpuśne XXVII KA
II / 55 part 15 cm sFH (mot)
847 bart 15 cm sFH (mot)
808 bmoz 21 cm Mörser
184 bat dz szturm
189 bat dz szturm

3 Gr.Panc
Sztab 3 Gr.Panc / von Reinhardt

XXXXI K(zmot)
Sztab XXXXI K(zmot) / Model


23 DP
Sztab
9 pp
67 pp
68 pp
29 part

6 DPanc
Sztab
11 pułk panc
4 pstrzel zmot
76 part zmot
114 pstrzel. zmot

1 DPanc
Sztab
1 pułk panc.
1 pstrzel.zmot
113 pstrzel.zmot
73 part zmot

900 BP (zmot) LEHR
Sztab
I/ 900 ppzmot
II/ 900 ppzmot
900 bart
900 komp.dz.szturm

Oddziały korpuśne XXXXI K(zmot)
II/ 59 part 15 cm sFH (mot)
611 bart 10 cm K18 (mot)
620 bart 10 cm K18 (mot)
III/ 51 part rakiet 15 cm werfer
600 bat dz.szturm
101 panc bat miot.płom.

LVI K(zmot)
Sztab LVI K(zmot) / Schaal

36 DP (zmot)
Sztab
87 ppzmot
118 ppzmot
36 part.zmot

14 DP (zmot)
Sztab
11 ppzmot
53 ppzmot
53 part zmot

7 DPanc
Sztab
25 pułk panc
6 pstrzel zmot
7 pstrzel zmot
78 part zmot

Oddziały korpuśne LVI K(zmot)
I / 51 part rakiet 15 cm werfer
II / 51 part rakiet 15 cm werfer
151 bart 10 cm K18 (mot)
II / 38 part 15 cm sFH (mot)
733 bmoz 21 cm Mörser
210 bat dz szturm
643 bat niszcz czołg

4 Gr. Panc
Sztab 4 Gr.Panc / Hoepner

V KA
Sztab V KA / Ruoff

2 DPanc
Sztab
3 pułk panc
2 pstrzel zmot
304 pstrzel zmot
74 part zmot

106 DP
Sztab
239 pp
240 pp
241 pp
107 part

35 DP
Sztab
34 pp
109 pp
111 pp
35 part

Oddziały korpuśne V KA
III / 1 part rakiet 15 cm werfer
V / 1 part rakiet 15 cm wefer
842 bart 10 cm K18 (mot)
II / 44 part 15 cm sFH (mot)
II / 51 part 15 cm – 10 cm K (mot)

XXXXVI K(zmot)
Sztab XXXXVI K(zmot) / von Vietinghoff

11 DPanc
Sztab
15 pułk panc
110 pstrzel zmot
111 pstrzel zmot
119 part zmot

5 DPanc
Sztab
31 pułk panc
13 pstrzel zmot
14 pstrzel zmot
116 part zmot


Oddziały korpuśne XXXXVI K(zmot)
II / 68 part 10 cm K18 (mot)
III / 109 part 15 cm sFH
709 bart 10 cm K18 (mot)
845 bart 15 cm sFH
817 bmoz 21 cm Mörser
6 bmoz 10.5 cm werfer
8 bmoz 10.5 cm werfer
52 bmoz (3 dyony)
611 bat niszcz czołg

XXXX K(zmot)
Sztab XXXX K(zmot) / Stumme

10 DPanc
Sztab
7 pułk panc
69 pstrzel zmot
86 pstrzel zmot
90 part zmot

DZmot SS „Reich”
Sztab
ppzmot „Deutschland”
ppzmot „Der Führer”
11 ppzmot SS
part zmot „Das Reich”

Oddziały korpuśne XXXX K(zmot)
I / 54 part rakiet 15 cm werfer
II / 54 part rakiet 15 cm werfer
III / 54 part rakiet 15 cm wafer
II / 72 part 10 cm K18 (mot)
II / 67 part 15 cm sFH (mot)

IX KA
Sztab IX KA / Geyer

252 DP
Sztab
452 pp
461 pp
472 pp
252 part

87 DP
Sztab
173 pp
185 pp
187 pp
187 part

78 DP
Sztab
14 pp
195 pp
215 pp
178 part

Oddziały korpuśne IX KA
I / 109 part 10 cm K18 (mot)

VII KA
Sztab VII KA / Fahrmbacher

267 DP
Sztab
467 pp
487 pp
497 pp
267 part

197 DP
Sztab
321 pp
322 pp
347 pp
229 part

7 DP
Sztab
19 pp

LFV-Legion desVolontaires Francais
Sztab LFV /Labonne
I bat / 638 pp (franc)
II bat / 638 pp (franc)

61 pp
62 pp
7 part

Oddziały korpuśne VII KA
709 bart 10 cm K18 (mot)
845 bart 15 cm sFH (mot)
736 bmoz 21 cm Mörser
203 bat dz szturm

Ze składu 4.Armii
507 pp / 292 DP
27 pułk panc / 19 DPanc

Odwód GA „Środek”
Sztab Odwód GA „Środek” / von Schenkendorff

255 DP
Sztab
455 pp
465 pp
475 pp
255 part

Ze składu 56 DP
171 pp

707 DP
Sztab
727 pp
747 pp
657 bart

339 DP
Sztab
691 pp
692 pp
693 pp
339 bart

221 DOchron
Sztab
350 pp land
45 ppolic
1 dyon / 8 bart

286 DOchron
Sztab
354 pp land
61 ppolic
3 dyon / 8 bart

403 DOchron
Sztab
406 pp land
177 ppolic
2 dyon / 8 bart

1 BP SS
Sztab
1 pp SS
2 pp SS
dyon art. SS

BKaw SS
Sztab
1 pkaw SS
2 pkaw SS
1 part lek (2 dyony)
1 bateria dz. szturm

LOTNICTWO:

2 Flota Powietrzna (2. luftflotte)
Sztab/ 2 Flota.Powietrz
JG 27
JG 51
JG 53
KG 2
KG 3
KG 4
KG 53
KG zbV 1
KG zbV 2
LG 2
Aufkl. Staf. (Nacht) 2
KG (schnell) 210
Stuka. Geschw. 1
Stuka. Geschw. 2
Stuka. Geschw. 77
ZG 26NIEMCY:
STRUKTURA WOJSK
24 XII 1941

GRUPA ARMII „ŚRODEK”
LEWE SKRZYDŁO
9A, 3 Gr.Panc, 4 Gr. Panc,

9 ARMIA
Sztab 9A / Strauss

84 pp

BKaw SS
Sztab
1 pkaw SS
2 pkaw SS
1 part lek (2 dyony)
1 bateria dz. szturm

XXIII KA
Sztab XXIII KA/ Schubert

253 DP
Sztab
453 pp
464 pp
473 pp
253 part

102 DP
Sztab
232 pp
233 pp
235 pp
104 part


256 DP
Sztab
456 pp
476 pp
481 pp
256 part

206 DP
Sztab
301 pp
312 pp
413 pp
206 part

Oddziały korpuśne XXIII KA
II/ 62 part 10cm K18 (mot)
634 bart 10cm K18 (mot)
II/ 39 part 15 cm sFH (mot)
816 bmoz 21 cm Mõrser

VI KA
Sztab VI KA / Förster

26 DP
Sztab
39 pp
77 pp
78 pp
26 part

6 DP
Sztab
18 pp
77 pp
78 pp
6 part

110 DP
Sztab
252 pp
254 pp
255 pp
104 part

161 DP
Sztab
336 pp
364 pp
371 pp
241 part

Oddziały korpuśne VI KA
848 bart 15 cm sFH (mot)
IV/ 109 part 15 cm-10cm K (mot)

XXVII KA
Sztab XXVII KA / Wäger

129 DP
Sztab
427 pp
428 pp
430 pp
129 part

251 DP
Sztab
451 pp
459 pp
471 pp
251 part

162 DP
Sztab
303 pp
314 pp
329 pp
236 part

86 DP
Sztab
167 pp
184 pp
216 pp
186 part

Oddziały korpuśne XXVII KA
II / 55 part 15 cm sFH (mot)
847 bart 15 cm sFH (mot)
808 bmoz 21 cm Mörser
184 bat dz szturm
189 bat dz szturm

3 Gr.Panc
Sztab 3 Gr.Panc / von Reinhardt

XXXXI K(zmot)
Sztab XXXXI K(zmot) / Model

2 DPanc
Sztab
3 pułk panc
2 pstrzel zmot
304 pstrzel zmot
74 part zmot

36 DP (zmot)
Sztab
87 ppzmot
118 ppzmot
36 part.zmot

1 DPanc
Sztab
1 pułk panc.
1 pstrzel.zmot
113 pstrzel.zmot
73 part zmot

Oddziały korpuśne XXXXI K(zmot)
II/ 59 part 15 cm sFH (mot)
611 bart 10 cm K18 (mot)
620 bart 10 cm K18 (mot)
III/ 51 part rakiet 15 cm werfer
600 bat dz.szturm
101 panc bat miot.płom.

LVI K(zmot)
Sztab LVI K(zmot) / Schaal

6 DPanc
Sztab
11 pułk panc
4 pstrzel zmot
114 pstrzel. zmot
76 part zmot

7 DPanc
Sztab
25 pułk panc
6 pstrzel zmot
7 pstrzel zmot
78 part zmot

14 DP (zmot)
Sztab
11 ppzmot
53 ppzmot
53 part zmot

900 BP (zmot) LEHR
Sztab
I/ 900 ppzmot
II/ 900 ppzmot
900 bart
900 komp.dz.szturm

Oddziały korpuśne LVI K(zmot)
I / 51 part rakiet 15 cm werfer
II / 51 part rakiet 15 cm werfer
151 bart 10 cm K18 (mot)
II / 38 part 15 cm sFH (mot)
733 bmoz 21 cm Mörser
210 bat dz szturm
643 bat niszcz czołg

4 Gr. Panc
Sztab 4 Gr.Panc / Hoepner

XXXX K(zmot)
Sztab XXXX K(zmot) / Stumme
86 pstrzel zmot

Oddziały korpuśne XXXX K(zmot)
I / 54 part rakiet 15 cm werfer
II / 54 part rakiet 15 cm werfer
III / 54 part rakiet 15 cm wafer
II / 72 part 10 cm K18 (mot)
II / 67 part 15 cm sFH (mot)

V KA
Sztab V KA / Ruoff

106 DP
Sztab
239 pp
240 pp
241 pp
107 part

35 DP
Sztab
34 pp
109 pp
111 pp
35 part

23 DP
Sztab
9 pp
67 pp
68 pp
29 part

Oddziały korpuśne V KA
III / 1 part rakiet 15 cm werfer
V / 1 part rakiet 15 cm wefer
842 bart 10 cm K18 (mot)
II / 44 part 15 cm sFH (mot)
II / 51 part 15 cm – 10 cm K (mot)

XXXXVI K(zmot)
Sztab XXXXVI K(zmot) / von Vietinghoff

11 DPanc
Sztab
15 pułk panc
110 pstrzel zmot
111 pstrzel zmot
119 part zmot

5 DPanc
Sztab
31 pułk panc
13 pstrzel zmot
14 pstrzel zmot
116 part zmot

10 DPanc
Sztab
7 pułk panc
69 pstrzel zmot
90 part zmot

DZmot SS „Reich”
Sztab
ppzmot „Deutschland”
ppzmot „Der Führer”
11 ppzmot SS
part zmot „Das Reich”

Oddziały korpuśne XXXXVI K(zmot)
II / 68 part 10 cm K18 (mot)
III / 109 part 15 cm sFH
709 bart 10 cm K18 (mot)
845 bart 15 cm sFH
817 bmoz 21 cm Mörser
6 bmoz 10.5 cm werfer
8 bmoz 10.5 cm werfer
52 bmoz (3 dyony)
611 bat niszcz czołg

IX KA
Sztab IX KA / Geyer

20 DPanc
Sztab
21 pułk panc
59 pstrzel zmot
112 psztrzel zmot
92 part zmot

252 DP
Sztab
452 pp
461 pp
472 pp
252 part

87 DP
Sztab
173 pp
185 pp
187 pp
187 part

78 DP
Sztab
14 pp
195 pp
215 pp
178 part

267 DP
Sztab
467 pp
487 pp
497 pp
267 part

Oddziały korpuśne IX KA
I / 109 part 10 cm K18 (mot)

VII KA
Sztab VII KA / Fahrmbacher

3 DP(zmot)
Sztab
8 ppzmot
29 ppzmot
50 ppzmot
3 part zmot

197 DP
Sztab
321 pp
322 pp
347 pp
229 part

7 DP
Sztab
19 pp

LFV-Legion desVolontaires Francais
Sztab LFV /Labonne
I bat / 638 pp (franc)
II bat / 638 pp (franc)

61 pp
62 pp
7 part

255 DP
Sztab
455 pp
465 pp
475 pp
255 part

Oddziały korpuśne VII KA
709 bart 10 cm K18 (mot)
845 bart 15 cm sFH (mot)
736 bmoz 21 cm Mörser
203 bat dz szturm

Odwód GA „Środek”
Sztab Odwód GA „Środek” / von Schenkendorff

Ze składu 56 DP
171 pp

707 DP
Sztab
727 pp
747 pp
657 bart

339 DP
Sztab
691 pp
692 pp
693 pp
339 bart

221 DOchron
Sztab
350 pp land
45 ppolic
1 dyon / 8 bart

286 DOchron
Sztab
354 pp land
61 ppolic
3 dyon / 8 bart

403 DOchron
Sztab
406 pp land
177 ppolic
2 dyon / 8 bart

2 pulk ochronny

W transporcie kolejowym z Francji (z 15 Armii)

216 DP
Sztab
348 pp
396 pp
398 pp
216 part

LOTNICTWO:

2 Flota Powietrzna (2. luftflotte)
Sztab/ 2 Flota.Powietrz
JG 27
JG 51
JG 53
KG 2
KG 3
KG 4
KG 53
KG zbV 1
KG zbV 2
LG 2
Aufkl. Staf. (Nacht) 2
KG (schnell) 210
Stuka. Geschw. 1
Stuka. Geschw. 2
Stuka. Geschw. 77
ZG 26
Krzysztof76
 


Return to Struktury wojsk

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest